Αίτημα επιστροφής χρημάτων για αγορές από το PlayStation Store

Πώς να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για αγορές από το PlayStation Store

Μάθετε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων από το PlayStation Store, καθώς και πώς μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για αγορές από το Playstation™Store, για παράδειγμα για παιχνίδια, DLC, προπαραγγελίες και συνδρομές όπως το PlayStation®Plus.

Αίτημα επιστροφής χρημάτων για αγορές από το PlayStation Store

Αν αγοράσατε κάτι από το PlayStation Store αλλά στη συνέχεια αλλάξατε γνώμη για την αγορά, ίσως μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή των χρημάτων σας.

Για να μάθετε περισσότερα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αιτήματος επιστροφής χρημάτων, επιλέξτε παρακάτω τον τύπο περιεχομένου που έχετε αγοράσει. Εκτός από τις διαδικασίες επιστροφής χρημάτων που ορίζονται παρακάτω, ενδέχεται να έχετε πρόσθετα δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία – τίποτα στην παρακάτω σύνοψη δεν περιορίζει ή αντικαθιστά αυτά τα δικαιώματα σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

Τύπος επιστροφής χρημάτων στο PlayStation Store

Παιχνίδια, πρόσθετα παιχνιδιών
Συνδρομές
Προπαραγγελίες

Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν τα πλήρη παιχνίδια, το περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης, τα αναλώσιμα παιχνιδιών και οι προαγορές μελλοντικού περιεχομένου.

Αφού αγοράσετε αυτόν τον τύπο περιεχομένου από το PlayStation Store, έχετε 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς για να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων. Αν έχετε ξεκινήσει να κατεβάζετε ή να μεταδίδετε το αγορασμένο περιεχόμενο, δεν θα έχετε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, εκτός αν το περιεχόμενο είναι ελαττωματικό.

Για να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για αυτόν τον τύπο περιεχομένου, επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα χρήματα θα επιστραφούν με τον αρχικό τρόπο πληρωμής, όπου είναι δυνατό*.

Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στην Πολιτική Ακυρώσεων του PlayStation Store.

*Αυτό δεν είναι δυνατό για τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής: Bancontact (MisterCash), Paysafecard και κουπόνια χρημάτων. Όταν γίνεται επιστροφή χρημάτων για μια αγορά σε έναν από αυτούς τους τύπους πληρωμής, τα χρήματα επιστρέφονται στο πορτοφόλι σας.

Η συνδρομή περιλαμβάνει οποιαδήποτε αγορά υπηρεσίας με επαναλαμβανόμενες χρεώσεις από το PlayStation Store, όπως το PlayStation®Plus.

Αφού αγοράσετε μια συνδρομή από το PlayStation Store, έχετε 14 ημέρες για να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων*. Ωστόσο, μπορεί να μειώσουμε το ποσό της επιστροφής ανάλογα με το πόσο χρησιμοποιήσατε την υπηρεσία. Για παράδειγμα, αν κάποιος παίκτης αγοράσει μια 12μηνη συνδρομή στο PlayStation Plus και ζητήσει επιστροφή των χρημάτων του επτά ημέρες μετά την ημερομηνία αγοράς, από το ποσό της επιστροφής μπορεί να αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στη μέχρι τώρα χρήση της συνδρομής, όπως παιχνίδια σε σύνδεση, λήψη παιχνιδιών του μήνα, χρήση αποθήκευσης στο cloud κ.λπ.

Να θυμάστε ότι τυχόν δωρεάν δοκιμές θα περιλαμβάνονται στην περίοδο των 14 ημερών.

*Αυτό βασίζεται στη συμφωνία και την επιβεβαίωση που κάνατε όταν αγοράσατε τη συνδρομή σας.

Για να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για αυτόν τον τύπο περιεχομένου, επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα χρήματα θα επιστραφούν με τον αρχικό τρόπο πληρωμής, όπου είναι δυνατό*.

Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στην Πολιτική Ακυρώσεων του PlayStation Store.

*Αυτό δεν είναι δυνατό για τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής: Bancontact (MisterCash), Paysafecard και κουπόνια χρημάτων. Όταν γίνεται επιστροφή χρημάτων για μια αγορά σε έναν από αυτούς τους τύπους πληρωμής, τα χρήματα επιστρέφονται στο πορτοφόλι σας.

Η προπαραγγελία αναφέρεται σε κάθε αγορά ψηφιακού περιεχομένου που πραγματοποιείται στο PlayStation Store πριν την ημερομηνία κυκλοφορίας του περιεχομένου. Υπάρχουν δύο τύποι αιτημάτων επιστροφής χρημάτων για προπαραγγελίες, ανάλογα με το περιεχόμενο που έχει παραγγελθεί.

Αγορές προπαραγγελίας που πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 14 ημέρες πριν την ημερομηνία κυκλοφορίας
Για αυτόν τον τύπο αγορών προπαραγγελίας, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή των χρημάτων σας ανά πάσα στιγμή μέχρι την ημερομηνία κυκλοφορίας του περιεχομένου.

Αγορές προπαραγγελίας που πραγματοποιήθηκαν λιγότερες από 14 ημέρες πριν την ημερομηνία κυκλοφορίας 
Για αυτόν τον τύπο αγορών προπαραγγελίας, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή των χρημάτων σας έως και 14 ημέρες* μετά την ημερομηνία αγοράς.

Λάβετε υπόψη ότι, αν δεν έχετε ξεκινήσει τη λήψη του κύριου προϊόντος και η προπαραγγελία σας περιλάμβανε πρόσθετο περιεχόμενο που ήταν διαθέσιμο πριν την κυκλοφορία του κύριου προϊόντος, δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση σε αυτό το πρόσθετο περιεχόμενο, αν ακυρώσετε την προπαραγγελία σας.

Για να ακυρώσετε την προπαραγγελία σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στην Πολιτική Ακυρώσεων του PlayStation Store

Τα χρήματα θα επιστραφούν με τον αρχικό τρόπο πληρωμής, όπου είναι δυνατό*. 

*Αυτό δεν είναι δυνατό για τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής: Bancontact (MisterCash), Paysafecard και κουπόνια χρημάτων. Όταν γίνεται επιστροφή χρημάτων για μια αγορά σε έναν από αυτούς τους τύπους πληρωμής, τα χρήματα επιστρέφονται στο πορτοφόλι σας.