Έλεγχος συναλλαγών και συνδρομών του PlayStation™Store

Πώς να ελέγχετε τις συναλλαγές, τις συνδρομές και τις υπηρεσίες του PlayStation™Store

Μάθετε πώς μπορείτε να δείτε το ιστορικό αγορών του PlayStation Store, να διαχειρίζεστε συνδρομές όπως το PlayStation®Plus και να ελέγχετε τη λίστα υπηρεσιών σας.

Πώς να προβάλετε το ιστορικό συναλλαγών στο PlayStation Store

Ο έλεγχος του ιστορικού συναλλαγών είναι χρήσιμος, όταν θέλετε να μάθετε αν μια αγορά στο PlayStation Store ήταν επιτυχής ή να εντοπίσετε την αιτία για τυχόν άγνωστες χρεώσεις. Αν βρείτε κάποια άγνωστη χρέωση, επισκεφτείτε τον παρακάτω οδηγό μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών.

Πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό: έλεγχος ιστορικού συναλλαγών

 1. Συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμού και επιλέξτε Ιστορικό συναλλαγών από την αρχική οθόνη.

 2. Επιλέξτε έναν λογαριασμό και ένα εύρος ημερομηνιών.

 3. Επιλέξτε μια συναλλαγή για να δείτε τις λεπτομέρειες.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί.

 2. Επιλέξτε Λογαριασμός > Πληρωμή και συνδρομές > Ιστορικό συναλλαγών.

 3. Επιλέξτε τον λογαριασμό του οποίου τις συναλλαγές θέλετε να δείτε.

 4. Επιλέξτε το εύρος ημερομηνιών συναλλαγής και πατήστε Επόμενο.

 5. Επιλέξτε μια συναλλαγή για να δείτε τις λεπτομέρειες.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Διαχείριση λογαριασμού > Πληροφορίες λογαριασμού > Πορτοφόλι > Ιστορικό συναλλαγών.

 2. Επιλέξτε τον λογαριασμό του οποίου τις συναλλαγές θέλετε να δείτε.

 3. Επιλέξτε το εύρος ημερομηνιών συναλλαγής και πατήστε Επόμενο.

 4. Επιλέξτε μια συναλλαγή για να δείτε τις λεπτομέρειες.

Πώς να διαχειριστείτε τις συνδρομές στο PlayStation Store

Η διαχείριση συνδρομών είναι χρήσιμη για να ελέγχετε ποιες συνδρομές είναι ενεργές στον λογαριασμό σας και πότε λήγουν, καθώς και για να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τη ρύθμιση Αυτόματης ανανέωσης.

Πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό: διαχείριση συνδρομών

 1. Συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμών
 2. Επιλέξτε Συνδρομή από το μενού στην αριστερή πλευρά της οθόνης. 
 3. Επιλέξτε μια συνδρομή για να δείτε την ημερομηνία ανανέωσης και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Αυτόματη ανανέωση.
 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί.

 2. Επιλέξτε Λογαριασμός > Πληρωμή και συνδρομές > Συνδρομές

 3. Επιλέξτε μια συνδρομή για να δείτε την ημερομηνία ανανέωσης και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Αυτόματη ανανέωση.

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διαχείριση λογαριασμού > Πληροφορίες λογαριασμού > Συνδρομές PlayStation

 2. Επιλέξτε μια συνδρομή για να δείτε την ημερομηνία ανανέωσης και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Αυτόματη ανανέωση.

Πώς να δείτε τη λίστα υπηρεσιών του PlayStation Store

Ο έλεγχος της λίστας υπηρεσιών του PlayStation Store μπορεί να είναι χρήσιμος, όταν θέλετε να μάθετε αν έχει εφαρμοστεί περιεχόμενο στον λογαριασμό σας. Σε αυτήν τη λίστα θα εμφανιστεί το περιεχόμενο που δεν έχετε λάβει στις συσκευές σας, όπως season pass, θέματα και νομίσματα εντός του παιχνιδιού.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί.

 2. Επιλέξτε Λογαριασμός > Πληρωμή και συνδρομές > Υπηρεσίες παιχνιδιών και εφαρμογών.

 
 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διαχείριση λογαριασμού > Πληροφορίες λογαριασμού > Λίστα υπηρεσιών.

 2. Επιλέξτε την εφαρμογή για την οποία θέλετε να δείτε τα δικαιώματα υπηρεσίας.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης