playstation.com

Νομικά Θέματα

Όροι Χρήσης διαδικτυακής τοποθεσίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ.

 

1.       Ποιοι είμαστε

1.1     Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία υπόκειται στη διαχείριση της Sony Interactive Entertainment Europe Limited of 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom με έδρα της στην Αγγλία και την Ουαλία υπό τον αριθμό εταιρείας 03277793(εφεξής «SIEE»). 

2.       Κάνοντας χρήση της παρούσας τοποθεσίας, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους χρήσης

2.1     Οι παρόντες Όροι χρήσης σας ενημερώνουν σχετικά με τους κανόνες χρήσης της τοποθεσίας μας.  Κάνοντας χρήση της τοποθεσίας μας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε του παρόντες Όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους χρήσης, δεν πρέπει να κάνετε χρήση της τοποθεσίας μας. Συνιστάμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων χρήσης για μελλοντική χρήση.

2.2     Ενίοτε τροποποιούμε τους παρόντες Όρους χρήσης. Κάθε φορά που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της τοποθεσίας μας, ελέγξτε τους παρόντες Όρους χρήσης, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε τους τρέχοντες ισχύοντες όρους.

2.3     Εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους χρήσης, με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων μας και ένδικα μέσα μας, ενδέχεται να λάβουμε μέτρα για τον λογαριασμό PlayStation Network (εφεξής «PSN») (εφόσον διαθέτετε), π.χ. αποκλεισμό του λογαριασμού σας, ιδιαίτερα εάν θεωρήσουμε ότι υφίσταται απειλή κατά της φήμης μας, του δικτύου ή των καταναλωτών μας.

3.       Λογαριασμός PSN και αγορές μέσα από την τοποθεσία μας

3.1     Εάν συνδεθείτε στον λογαριασμό PSN που διαθέτετε στην τοποθεσία, θα ισχύουν οι Όροι της υπηρεσίας PSN, οι οποίοι διέπουν τη χρήση που κάνετε σε αυτόν τον λογαριασμό, και οι παρόντες Όροι χρήσης.

3.2     Οποιαδήποτε αγορά που πραγματοποιείται στην τοποθεσία μας πραγματοποιείται από την εταιρεία Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (με την καταστατική της έδρα στην Αγγλία και την Ουαλία με τον αριθμό εταιρείας 06020283) (εφεξής «SIENE»), και όχι από την SIEE (εκτός αν καθίσταται διαφορετικά σαφές στο σημείο αγοράς). Οι Όροι της υπηρεσίας PSN και οποιοιδήποτε όροι ανά προϊόν που εμφανίζονται σε εσάς στο σημείο αγοράς θα ισχύουν για τις αγορές που πραγματοποιείτε από την SIENE στην τοποθεσία μας.

4.       Παιδιά

4.1     Ένα μέρος του περιεχομένου που είναι διαθέσιμο μέσω της τοποθεσίας μας ενδέχεται να είναι ακατάλληλο για παιδιά κάτω από μια ορισμένη ηλικία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διαβαθμίσεις θα εμφανίζονται προκειμένου να υποδείξουν την καταλληλότητα του περιεχομένου, ενώ παρέχεται περιορισμένη πρόσβαση για ορισμένες ηλικιακές ομάδες. Οι γονείς και οι κηδεμόνες πρέπει να επιβλέπουν την πρόσβαση των παιδιών τους στη διαδικτυακή μας τοποθεσία και, συγκεκριμένα, τη χρήση που κάνουν σε οποιεσδήποτε περιοχές κοινότητας.

5.       Πνευματική Ιδιοκτησία

5.1     Νόμιμος κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην τοποθεσία και του περιεχομένου που διατίθενται στην τοποθεσία μας είναι η SIEE ή οι εκχωρούντες άδεια για λογαριασμό της.  Μεγάλο μέρος του περιεχομένου προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος και άλλους νόμους.  Εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, το περιεχόμενο μπορεί να αντιγραφεί μόνο για προσωπική σας χρήση.  Το περιεχόμενο δεν πρέπει να τροποποιείται, εκτελείται, δημοσιεύεται, μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο ή να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς. 

5.2     Εκτός εάν και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η αποσυμπίληση, η αντίστροφη μηχανική ή με διαφορετικό τρόπο παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της κρυπτογράφησης που προστατεύει το περιεχόμενο.

6.       Περιεχόμενο που δημιουργείτε και μοιράζεστε

6.1     Φέρετε πλήρη ευθύνη για κάθε κείμενο, βίντεο, ήχο, εικόνα, φωτογραφία, πληροφορία ή άλλο υλικό ή περιεχόμενο (i) που δημιουργήσατε εσείς ή άλλοι στην τοποθεσία μας ή/και (ii) μοιραστήκατε εσείς ή άλλοι μέσω της τοποθεσίας μας (εφεξής «Περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από τους χρήστες» ή «UGC»). Το UGC που υπάρχει στην τοποθεσία μας δεν έχει επαληθευτεί ή εγκριθεί από εμάς. Οποιεσδήποτε απόψεις εκφράζονται από άλλους χρήστες στην τοποθεσία μας δεν αντιπροσωπεύουν δικές μας απόψεις ή αξίες.

6.2     Το UGC που δημιουργείτε εσείς σας ανήκει. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η εμπορική εκμετάλλευσή του χωρίς άδεια. Χρειάζεται να λάβετε άδεια από εμάς και, όπου απαιτείται, από οποιονδήποτε άλλο που έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο UGC (για παράδειγμα, ο εκδότης ενός παιχνιδιού). Αυτό ισχύει, επειδή ο τρόπος δημιουργίας και κοινοποίησης του UGC σας ενδέχεται να συνδέεται με κάποια πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει σε εμάς και άλλους. 

6.3     Όταν μοιράζεστε το UGC σας:

6.3.1    Ενδέχεται να το καταστήσουμε ορατό στις τοποθεσίες μας και τις τοποθεσίες των θυγατρικών μας εταιρειών.

6.3.2    Εμείς ή οι θυγατρικές μας εταιρείες ενδέχεται να το καταστήσουμε ορατό σε άλλα σημεία, όπως το PlayStation Network.

6.3.3    Εμείς και οι θυγατρικές μας εταιρείες ενδέχεται να τροποποιήσουμε το UGC σας για διάφορους λόγους, όπως για να προσθέσουμε το ηλεκτρονικό αναγνωριστικό σας (ή το πραγματικό σας όνομα, αν επιλέξετε να το χρησιμοποιήσετε), ώστε να γνωρίζουν άλλα άτομα ότι ανήκει σε εσάς, για να βεβαιωθούμε ότι εμφανίζεται σωστά σε διάφορες συσκευές και ούτω καθ’ εξής.

6.3.4    Άλλα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με αυτό και να κάνουν πράγματα, όπως να το σχολιάσουν, να το τροποποιήσουν, να το διαγράψουν ή να το ανακοινοποιήσουν.

6.3.5.    Εμείς και οι θυγατρικές μας εταιρείες μπορούμε:

6.3.5.1    να παραχωρήσουμε άδεια χρήσης, να πουλήσουμε και να εκμεταλλευτούμε εμπορικά με άλλους τρόπους το UGC σας (για παράδειγμα, πωλώντας συνδρομές που επιτρέπουν την πρόσβαση στο UGC σας, αυτόνομα ή σε συνδυασμό με άλλα UGC),

6.3.5.2    να εισπράξουμε διαφημιστικά έσοδα που σχετίζονται με το UGC,

6.3.5.3.   να χρησιμοποιήσουμε το UGC σας για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, και

6.3.5.4.   να τροποποιήσουμε ή να διαγράψουμε το UGC σας, όταν κρίνεται απαραίτητο, για λόγους συμμόρφωσης με τον νόμο ή στα πλαίσια της άσκησης των δικαιωμάτων μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης.

6.4.    Δεν σας οφείλουμε κάποια αμοιβή για τη χρήση του UGC σας, όπως περιγράφεται στην ενότητα 6.

6.5.    Με την κοινοποίηση του UGC σας, μας δηλώνετε ότι διαθέτετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για το συγκεκριμένο UGC και ότι εκχωρείτε τα δικαιώματα που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα 6.

7.       Κώδικας δεοντολογίας

7.1     Πρέπει να συμμορφώνεστε με τον Κώδικα δεοντολογίας PSN σε όλες τις δοσοληψίες σας με εμάς και άλλους χρήστες. Όταν κάνετε χρήση της παρούσας τοποθεσίας, θα πρέπει:

√ Να είστε φιλικοί με όλους.

Η τοποθεσία προορίζεται για όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνότητα, την ιθαγένεια, το χρώμα, το μεταναστευτικό καθεστώς, την κοινωνική και οικονομική τάξη, το μορφωτικό επίπεδο, το μέγεθος, την οικογενειακή κατάσταση, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τη θρησκεία και τις διανοητικές και σωματικές ικανότητες ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για τον χαρακτηρισμό άλλων ή τον διαχωρισμό των κοινοτήτων.

☒ Μην χρησιμοποιείτε ή προωθείτε ρητορική μίσους.

☒ Μην απειλείτε, βλάπτετε ή τρομοκρατείτε άλλα άτομα.

☒ Μην εκφοβίζετε, παρενοχλείτε ή κατασκοπεύετε τους άλλους.

√ Να είστε συνετοί. Να υπακούτε το νόμο.

☒ Μην γίνεστε χυδαίοι ή προσβλητικοί.

☒ Μην ενθαρρύνετε κανέναν να βλάψει τον εαυτό του ή κάποιον άλλο.

☒ Μην απειλείτε, επιτρέπετε, εκτελείτε ή προωθείτε παράνομες πράξεις.

☒ Μην υποδύεστε κάποιο άλλο άτομο.

☒ Μην παραβιάζετε το απόρρητο κάποιου ή συκοφαντείτε τους άλλους.

☒ Μην παραβιάζετε την πνευματική ιδιοκτησία άλλων.

√ Να είστε υπομονετικοί και ευγενικοί. Να δείχνετε κατανόηση.

Να θυμάστε ότι ήσασταν κι εσείς κάποτε αρχάριοι ή καινούργιοι. Μπορείτε να συμβάλλετε κι εσείς, ώστε ένα νέο μέλος να αποκομίσει καλές εμπειρίες στην κοινότητα και το παιχνίδι.

√ Να δείχνετε σεβασμό.

Ξέρουμε ότι δεν γίνεται να συμφωνείτε πάντα με όλους. Να διαφωνείτε με σεβασμό ή να αποχωρείτε.

√ Να παίζετε ομαδικά.

Να βοηθάτε ο ένας τον άλλον. Αν διαπιστώσετε ότι υπάρχει κάποιο θέμα ευπάθειας στην τοποθεσία μας, στο PSN ή σε ένα προϊόν, πείτε το μας, ώστε να το διορθώσουμε και να διασφαλίσουμε καλύτερη προστασία για εσάς, τους άλλους και την εταιρεία μας.

☒ Μην δημιουργείτε αναστάτωση.

☒ Μην «κλέβετε».

☒ Μην χρησιμοποιείτε τυχόν σφάλματα, δυσλειτουργίες, ευπάθειες ή λανθασμένους μηχανισμούς στην τοποθεσία, τα προϊόντα ή το PSN για να αποκτήσετε πλεονέκτημα.

☒ Μην κοινοποιείτε, αγοράζετε, πωλείτε, ενοικιάζετε, παραχωρείτε, ανταλλάσσετε, μεταβιβάζετε, «ψαρεύετε» ή συλλέγετε λογαριασμούς ή στοιχεία λογαριασμού ή άλλα διαπιστευτήρια.

☒ Μην στέλνετε ανεπιθύμητη αλληλογραφία σε άλλους.

☒ Μην προωθείτε συστάσεις ή προσφορές στις επαφές σας χωρίς την άδεια τους.

☒ Μην χρησιμοποιείτε την τοποθεσία, το PSN ή οποιοδήποτε προϊόν για εμπορικές δραστηριότητες και μην τα συσχετίζετε με εμπορικές δραστηριότητες.

☒ Μην κάνετε τίποτα που θα βλάψει τη φήμη του PSN ή του PlayStation.

√ Να είστε διακριτικοί. Φερθείτε με αξιοπρέπεια.

Τα πράγματα που λέτε και κάνετε στο διαδίκτυο επηρεάζουν άλλους ανθρώπους και έχουν πραγματικές επιπτώσεις. Σκεφτείτε πριν δημοσιεύσετε κάτι στο διαδίκτυο. Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες που βάζετε στο διαδίκτυο μπορούν να εξαπλωθούν και μπορεί να τις δουν άνθρωποι που δεν περιμένατε.

☒ Μην αποκαλύπτετε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με άλλους ανθρώπους ή τον εαυτό σας. Καθιστά εσάς και τους άλλους πιο ευάλωτους. Οι προσωπικές πληροφορίες περιλαμβάνουν αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις email και πραγματικές διευθύνσεις, όπως του σπιτιού σας, του σχολείου ή μιας προσωρινής τοποθεσίας.

☒ Μην κοινοποιείτε εικόνες ερωτικού ή πορνογραφικού περιεχομένου.

☒ Μην κοινοποιείτε εικόνες άλλων ατόμων χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

√ Βοηθήστε μας να διασφαλίσουμε ότι το PlayStation είναι το καλύτερο για να παίξετε.

Να χρησιμοποιείτε πάντα κοινή λογική και καλούς τρόπους. Αν δείτε κάποιον άλλο να έχει κακή συμπεριφορά:

Αναφέρετέ τον σε εμάς χρησιμοποιώντας τα έξυπνα εργαλεία αναφοράς προσβολών. Αν χρησιμοποιήσετε το πιο άμεσο εργαλείο αναφοράς προσβολών, μπορείτε να μας στείλετε επίσης, μαζί με την υποβολή της αναφοράς, τα συναφή στοιχεία για να μας βοηθήσετε να αξιολογήσουμε την αναφορά σας.  Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι και άλλα άτομα μπορούν να υποβάλλουν αναφορά προσβολών που αφορά εσάς και το περιεχόμενό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αναφοράς προσβολών επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.playstation.com/safety.

Εάν αλληλεπιδράσετε μαζί του, αντιμετωπίστε τον με ψυχραιμία και σεβασμό. Δώστε το καλό παράδειγμα και μην παραβιάζετε εσείς οι ίδιοι αυτούς τους Όρους.

√ Ακολουθήστε τυχόν ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν.

8.       Διαθεσιμότητα

8.1     Δεν εγγυόμαστε τη διαρκή ή αδιάκοπη διαθεσιμότητα της τοποθεσίας μας ή οποιουδήποτε περιεχομένου σε αυτήν. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής, αναστολής ή αφαίρεσης περιεχομένου από την τοποθεσία μας, αναστολής της πρόσβασής σας στην τοποθεσία μας ή διακοπής της τοποθεσίας ή λειτουργίας της τοποθεσίας ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

8.2     Απαγορεύεται να προκαλέσετε βλάβη, να παρέμβετε ή να διακόψετε την πρόσβαση στην τοποθεσία μας ή στο περιεχόμενό της ή να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργικότητα ή να παρέμβετε στην πρόσβαση κάποιου άλλου προσώπου στην τοποθεσία μας ή στο περιεχόμενό της.  Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την τοποθεσία ή το περιεχόμενό της με παράνομο τρόπο ή τρόπο που είναι επιζήμιος για την SIEE, τις θυγατρικές μας εταιρείες ή κάποιο άλλο πρόσωπο.

9.       Συνδέσεις σε άλλες τοποθεσίες

9.1     Δεν έχουμε εγκρίνει ή ελέγξει τυχόν τοποθεσίες τρίτων με συνδέσεις στις τοποθεσίες μας και δεν φέρουμε κανενός είδους ευθύνη με κανέναν τρόπο, αναφορικά με το περιεχόμενό τους. Η από μέρους σας χρήση των τοποθεσιών τρίτων υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις των εν λόγω τοποθεσιών.

10.     Τα δικαιώματά σας και η ευθύνη μας

10.1. Ως καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε δικαιώματα βάσει των ισχυόντων τοπικών νόμων που δεν μπορούν να αποκλειστούν, περιοριστούν ή αλλάξουν. Αυτά τα δικαιώματα υπερισχύουν όλων όσων αναφέρονται στους παρόντες Όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενότητας 10.

10.2. Εάν είστε καταναλωτής, οι παρόντες Όροι δεν:

10.2.1. επηρεάζουν τυχόν θεσμικές εγγυήσεις ή εγγυήσεις που έχετε ως καταναλωτής σύμφωνα με τους τοπικούς ισχύοντες νόμους (όπως τα δικαιώματά σας, εάν τα προϊόντα είναι ελαττωματικά),

10.2.2. αποκλείουν ούτε περιορίζουν με κανέναν τρόπο την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια της εταιρείας μας ή αμέλεια υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή εξωτερικών συνεργατών μας,

10.2.3. αποκλείουν ούτε περιορίζουν την ευθύνη μας με κανέναν τρόπο για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση εκ μέρους μας, ή

10.2.4. αποκλείουν ή περιορίζουν την ευθύνη μας με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός εάν μας επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.

10.3. Εάν είστε καταναλωτής, σύμφωνα με τις ρήτρες 10.1 και 10.2, η ευθύνη μας απέναντί σας περιορίζεται στις 100 λίρες Αγγλίας (ή ισοδύναμο ποσό στο τοπικό νόμισμα).

10.4. Στον βαθμό που χρησιμοποιείτε την τοποθεσία μας κατά τρόπο πέραν του καταναλωτή:

10.4.1    δεν περιορίζουμε την ευθύνη μας για τα εξής: (i) θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια της εταιρείας μας ή αμέλεια υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή εξωτερικών συνεργατών μας, (ii) απάτη ή δόλια ψευδή δήλωσή μας, (iii) οποιαδήποτε ευθύνη που δεν είναι δυνατό να περιοριστεί ή να αποκλειστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.

10.4.2   σύμφωνα με τη ρήτρα 10.4.1, η εταιρεία μας δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για (i) απώλεια κέρδους, (ii) απώλεια πωλήσεων ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, (ii) απώλεια συμφωνητικών ή συμβάσεων, (iii) απώλεια αναμενόμενων εσόδων, (iv) απώλεια ή καταστροφή λογισμικού, (v) δεδομένα ή πληροφορίες, (vi) απώλεια ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων και (vii) οποιαδήποτε έμμεση ή συνεπαγόμενη απώλεια.

10.4.3   σύμφωνα με τη ρήτρα 10.4.1, η συνολική μας ευθύνη απέναντί σας σύμφωνα με ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους χρήσης, είτε με σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση θεσμικής υποχρέωσης ή άλλως δεν θα υπερβαίνει τις 100 λίρες Αγγλίας (ή ισοδύναμο ποσό στο τοπικό νόμισμα).

10.5.  Όπως αναφέρεται στη ρήτρα 3.2, οι  Όροι της υπηρεσίας PSN ισχύουν για αγορές που πραγματοποιούνται στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Έτσι, οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ευθύνης που περιγράφονται στους Όρους της υπηρεσίας PSN (και όχι όσα περιγράφονται στην παρούσα ενότητα 10) θα ισχύουν για οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει ως αποτέλεσμα της προσφοράς προϊόντων σε εσάς μέσω της παρούσας τοποθεσίας.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία και δικαιώματα τρίτων

11.1. Αν χρησιμοποιείτε την τοποθεσία ως καταναλωτής:

11.1.1   οι παρόντες Όροι χρήσης, τυχόν συμβάσεις που καταρτίζονται βάσει αυτών και τυχόν διαφωνίες που μπορεί να έχουμε σε σχέση με αυτούς θα διέπονται από και θα προσδιορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας, ωστόσο εσείς θα απολαμβάνετε την πρόσθετη προστασία της υποχρεωτικής νομοθεσίας της χώρας στην οποία ζείτε. Η υποχρεωτική νομοθεσία της χώρας στην οποία ζείτε υπερισχύει της νομοθεσίας της Αγγλίας και της Ουαλίας.

11.1.2   μπορούμε να επιβάλουμε τους παρόντες Όρους χρήσης σε δικαστήριο της χώρας στην οποία ζείτε.

11.1.3   μπορείτε να επιβάλετε αυτούς τους Όρους χρήσης σε δικαστήριο της χώρας στην οποία ζείτε ή στην οποία βρίσκεται η καταστατική έδρα της εταιρείας σας. 

11.2. Στον βαθμό που χρησιμοποιείτε την τοποθεσία κατά τρόπο πέραν του καταναλωτή:

11.2.1. οι παρόντες Όροι χρήσης, τυχόν συμβάσεις που καταρτίζονται βάσει αυτών και τυχόν διαφωνίες που μπορεί να έχουμε σε σχέση με αυτούς θα διέπονται από και θα προσδιορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας και

11.2.2. αποκλειστική δικαιοδοσία θα έχουν τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας.