Αντιμετώπιση προβλημάτων με τις λήψεις παιχνιδιών

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τις λήψεις παιχνιδιών από το PlayStation™Store

Μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη λήψη παιχνιδιών από το PlayStation Store σε κονσόλες PS5™ και PS4™.

Η λήψη του παιχνιδιού στο PlayStation Store δεν ξεκινάει ή αποτυγχάνει

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη λήψη των αγορών σας, επιλέξτε την κονσόλα σας για να δείτε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

 1. Ελέγξτε τη σελίδα κατάστασης PSN. Αν δείτε προειδοποιήσεις, περιμένετε μέχρι να επανέλθει η λειτουργία της υπηρεσίας και δοκιμάστε ξανά.

 1. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι με τον σωστό λογαριασμό. Για κατεβάσετε το παιχνίδι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του παιχνιδιού. 
 1. Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα σας διαθέτει εγκατεστημένο το πιο πρόσφατο λογισμικό συστήματος. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Σύστημα > Λογισμικό συστήματος > Ενημέρωση λογισμικού συστήματος και ρυθμίσεις.
 1. Ελέγξτε ότι έχετε αρκετό χώρο αποθήκευσης για το παιχνίδι σας. Για να δείτε τον απαιτούμενο χώρο για το παιχνίδι, μεταβείτε στη Βιβλιοθήκη παιχνιδιών, επιλέξτε το παιχνίδι > ... (Περισσότερα) > Προβολή προϊόντος. Ο ελάχιστος ελεύθερος χώρος εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Για να δείτε τον διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης στην κονσόλα PS5, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χώρος αποθήκευσης.
 1. Ενεργοποιήστε την κονσόλα σας σε ασφαλή λειτουργία και πατήστε την επιλογή 5 Επαναδόμηση βάσης δεδομένων για να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων για όλο το περιεχόμενο.

 1. Επαναφέρετε τις άδειες χρήσης. Επισκεφθείτε τον παρακάτω οδηγό για να επαναφέρετε τις άδειες χρήσης στην κονσόλα σας.
 1. Ανοίξτε τις θύρες του δρομολογητή σας και ελέγξτε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας. Για βοήθεια σχετικά με το άνοιγμα των θυρών και τις ρυθμίσεις δρομολογητή, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας. 

Απαιτούμενες θύρες για το PlayStation™ Network 

TCP:80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223 

UDP:3478, 3479 

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του PlayStation.

 1. Ελέγξτε τη σελίδα κατάστασης PSN. Αν δείτε προειδοποιήσεις, περιμένετε μέχρι να επανέλθει η λειτουργία της υπηρεσίας και δοκιμάστε ξανά.

 1. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι με τον σωστό λογαριασμό. Για κατεβάσετε το παιχνίδι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του παιχνιδιού. 
 1. Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα σας διαθέτει εγκατεστημένο το πιο πρόσφατο λογισμικό συστήματος. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ενημέρωση λογισμικού συστήματος.
 1. Ελέγξτε ότι έχετε αρκετό χώρο αποθήκευσης για το παιχνίδι σας. Για να δείτε τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο για το παιχνίδι, μεταβείτε στο PlayStation Store στην κονσόλα σας, επιλέξτε το παιχνίδι και μεταβείτε στην ενότητα Λεπτομέρειες. Ο ελάχιστος ελεύθερος χώρος εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Για να δείτε τον διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης στην κονσόλα PS4, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χώρος αποθήκευσης.

 1. Ενεργοποιήστε την κονσόλα σας σε ασφαλή λειτουργία και πατήστε την επιλογή 5 Επαναδόμηση βάσης δεδομένων για να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων για όλο το περιεχόμενο.

 1. Επαναφέρετε τις άδειες χρήσης. Επισκεφθείτε τον παρακάτω οδηγό για να επαναφέρετε τις άδειες χρήσης στην κονσόλα σας.
 1. Ανοίξτε τις θύρες του δρομολογητή σας και ελέγξτε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας. Για βοήθεια σχετικά με το άνοιγμα των θυρών και τις ρυθμίσεις δρομολογητή, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας. 

Απαιτούμενες θύρες για το PlayStation™ Network 

TCP:80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223 

UDP:3478, 3479 

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του PlayStation.

Δεν μπορώ να βρω ένα παιχνίδι που αγόρασα από το PlayStation Store

 1. Ελέγξτε το ιστορικό συναλλαγών για τον λογαριασμό σας για να βεβαιωθείτε ότι η αγορά ήταν επιτυχής.
 1. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση κοινοποίηση οθόνης και παιχνίδι εκτός σύνδεσης στην κονσόλα PS5 ή ενεργοποιήστε την κονσόλα PS4 ως το κύριο PS4.
 1. Επαναφέρετε τις άδειες χρήσης για τον λογαριασμό σας.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο DLC ή πρόσθετο περιεχόμενο, επισκεφτείτε τους παρακάτω οδηγούς.

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με την υποστήριξη PlayStation χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Δώστε μας τις εξής πληροφορίες:

 • Τυχόν κωδικούς σφαλμάτων ή μηνύματα.
 • Μια λεπτομερή περιγραφή του τι συμβαίνει και ποια είναι τα βήματα για την αναπαραγωγή του προβλήματος.
 • Χρονική σήμανση (ημερομηνία και ώρα) μιας απόπειρας πρόσβασης στο περιεχόμενο. 
 • Στιγμιότυπο οθόνης ή βίντεο του προβλήματος, αν είναι δυνατό.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης