PlayStation Support

PlayStation®5

Hvad kan vi hjælpe med?

Vælg en kategori nedenfor:

الرجوع إلى التصنيفات
Konfiguration af PS5 og funktioner
Tilbage

Konfiguration af PS5 og funktioner

Konfiguration

Fjern covers, når du installerer en M.2 SSD, tilslutter et diskdrev, eller når du udskifter covers.

Find ud af, hvordan du monterer et diskdrev på din PlayStation®5-konsol. Bemærk venligst, at diskdrevet kun er kompatibelt med PS5®-konsoller (CFI-2000-modelgruppe – slim).

 1. Indsæt den ene ende af HDMI-kablet i HDMI OUT-porten på bagsiden af PS5™-konsollen.
 2. Indsæt den anden ende af HDMI-kablet i HDMI-indgangen på din skærmenhed.
 3. Sæt strømkablet i AC IN-stikket på bagsiden af PS5-konsollen.
 4. Sæt strømstikket sikkert i en stikkontakt.
 1. Gå til Indstillinger Netværk Indstillinger Konfigurer internetforbindelse.
 2. Vælg forbindelsestype, og indtast sikkerhedsoplysningerne for netværket.

Din PS5™-konsol registrerer TV'ets funktioner og vælger automatisk den bedste tilgængelige opløsning. Du kan ændre din opløsning under Indstillinger for video-output på PS5-konsollen.

 1. Gå til Indstillinger > Skærm og video.
 2. Vælg Video-output.

Herfra kan du se Information om video-output eller ændre indstillinger for video-output.

Konfigurer dine controllerindstillinger på din PlayStation®5-konsol, når du vil tilpasse indstillinger som f.eks. controllerens højttalerlydstyrke eller vibrationsintensitet.

Ønsker du en hurtigere måde at indtaste tekst på? Slut dit USB- eller Bluetooth® -tastatur til din PS5™-konsol. 

 1. Gå til startskærmen, og vælg Indstillinger Tilbehør
 2. Vælg Andet tilbehør for at finde følgende indstillinger for tastaturet: 

Vælg et tastatursprog
Nogle sprog har flere indtastningsmetoder. 

Tastegentagelse (forsinkelse)
Vælg, hvor længe det tager et tegn at begynde at gentage sig selv, når du trykker på og holder den pågældende tast nede. 

Tastegentagelse (hyppighed)
Vælg, hvor hurtigt et tegn gentages, når du trykker på og holder den pågældende tast nede. 

 • Du kan finde oplysninger om enhedskompatibilitet og brug i vejledningen, der følger med enheden. Ikke alle enheder fungerer sammen med din konsol. 
 • Du kan også konfigurere disse indstillinger ved at vælge Tilbehør i kontrolcenteret.

Du kan nemt vælge elementer på skærmen ved at bruge din USB- eller Bluetooth®-mus sammen med din PS5-konsol.

 1. Gå til Indstillinger Tilbehør.
 2. Vælg Andet tilbehør for at finde følgende indstillinger for musen:

Type
Vælg venstre- eller højrehåndet brug.

Pegehastighed
Vælg, hvor hurtigt markøren bevæger sig.

 • Du kan finde oplysninger om enhedskompatibilitet og brug i vejledningen, der følger med enheden. Ikke alle enheder fungerer sammen med din konsol.
 • Du kan også vælge Tilbehør fra kontrolcenteret for at ændre disse indstillinger.
Supportvideo: Anbefalede indstillinger på PS5-konsol
Supportvideo: Overførsel af data fra din PS4-konsol til din PS5-konsol

Gemte data og udsendelser

 1. Tryk på oprettelsesknappen på controlleren for at åbne oprettelsesmenuen.
 2. Vælg en af følgende muligheder for at optage eller dele dit gameplay.

A) Senest oprettet
Vælg miniaturebilledet for at åbne kortet Oprettet for nylig. Du kan se op til 15 af dine seneste skærmbilleder og videoklip.

B) Optagemetoder
Gem seneste gameplay, Tag skærmbillede, Start ny optagelse.

C) Udsendelse
Gå direkte til en udsendelse fra oprettelsesmenuen.

D) Del skærm
Stream dit gameplay til medlemmer af dit party. 

E) Indstillinger for gemte data
Skift format og opløsning på dine skærmbilleder eller videoklip. Du kan inkludere din mikrofons lyd samt din voice chat-lyd. Hvis du har en kompatibel skærm, kan du også aktivere 4K-optagelse.

 1. Tryk på oprettelsesknappen, og vælg Udsendelser.
 2. Vælg den streamingtjeneste, du vil udsende med.
 3. Indtast dine udsendelsesoplysninger.
  Når du vil medtage video fra dit kamera eller lyd fra dit party, skal du vælge Indstillinger for udsendelse og dernæst tilpasse, hvordan du udsender.
 4. Når du er klar, skal du vælge Gå live, hvorefter din udsendelse starter.
  Udsendelseskortet vises i kontrolcenteret.
 • Brug Del skærm til at lade andre spillere i et party se dit gameplay i realtid, som om I alle befinder jer i samme rum.
 • Med Share Play vises din spilskærm på en anden spillers skærm. I kan begge have fornøjelse af det samme spil, uanset hvem der ejer det. 
 • For at starte Share Play skal du være PlayStation®Plus-medlem.

Administrer lager

Du kan overføre (kopiere) data fra en PlayStation®4-konsol eller en anden PlayStation®5-konsol til din PS5™-konsol.

Når M.2 SSD-lager er installeret i PS5-konsollen, kan den bruges til at downloade, kopiere og starte PS5- og PS4-spil samt medieapps. Det gør det muligt for dig at øge den tilgængelige lagerplads på din PS5-konsol. Du kan frit flytte spil mellem PS5-konsollens lager, en tilsluttet USB-enhed til udvidet lager og det tilføjede M.2 SSD-lager.

 1. Gå til Spilbibliotek, fremhæv de data, du vil flytte, tryk på indstillingsknappen, og vælg derefter Flyt spil og apps.
  Hvis du bruger både et M.2 SSD-lager og en USB-enhed til udvidet lager, skal du gå til fanen Elementer, du kan flytte til USB-enhed til udvidet lager 
 2. Vælg Flyt

Hvis du vil spille dine PS5-spil, skal du kopiere spildata tilbage fra din USB-enhed til udvidet lager til dit PS5-konsollager. Gør dette ved at gå til Spil, og vælg Spilbibliotek. I fanen Din samling finder du de spil, der kun er gemt på dit USB-drev til udvidet lager med navnet USB-enhed til udvidet lager. Fremhæv spillet, du vil kopiere tilbage, tryk på indstillingsknappen, og vælg derefter Kopiér. Du kan spille PS4-spil direkte fra din USB-enhed til udvidet lager.

Når du formaterer et USB-drev, slettes alle data, der er gemt på drevet. Data, der slettes på denne måde, kan ikke gendannes, så vær forsigtig, og sørg for ikke at slette vigtige data.

USB-drev, der blev brugt som USB-enhed til udvidet lager på din PS4™-konsol, behøver ikke at blive formateret.

 1. Gå til Spilbibliotek, fremhæv de data, du vil flytte, tryk på indstillingsknappen, og vælg derefter Flyt spil og apps.
  Hvis du bruger både et M.2 SSD-lager og en USB-enhed til udvidet lager, skal du gå til fanen Kan flyttes til USB-enhed til udvidet lager .
 2. Vælg Flyt
 • Hvis du vil spille dine PS5-spil, skal du kopiere spildata tilbage fra din USB-enhed til udvidet lager til dit PS5-konsollager. Gør dette ved at gå til Spil, og vælg Spilbibliotek. Under fanen Installeret kan du finde de spil, der er gemt på din USB-enhed til udvidet lager. Fremhæv spillet, du vil kopiere tilbage, tryk på indstillingsknappen, og vælg derefter Kopiér for at gemme det på dit konsollager.
 • Du kan spille PS4-spil direkte fra din USB-enhed til udvidet lager.
Supportvideo: Installation af M.2 SSD for PS5-konsoller
Supportvideo: Overførsel af data fra din PS4-konsol til din PS5-konsol

Remote Play

Supportvideo: Remote Play med en PS5-konsol

Du skal bruge følgende til PS Remote Play:

 • Android™-smartphone eller tablet, iPhone eller iPad
  Du kan finde oplysninger om systemkrav ved at gå til Google Play™ eller App Store.
 • PS5™-konsol eller PS4™-konsol
  Opdater altid din konsol til den nyeste version af systemsoftwaren.
 • En konto til PlayStation™Network
  Brug den samme konto, som du bruger til din konsol. Hvis du ikke har en konto, skal du først oprette en.
 • Hurtig internetforbindelse
  Som standard anbefaler vi en hurtig internetforbindelse med upload- og downloadhastigheder på mindst 5 Mbps. For at opnå den bedste ydelse anbefaler vi en hurtig internetforbindelse med upload- og downloadhastigheder på mindst 15 Mbps.
 • Du kan tilslutte en trådløs DualSense™-controller eller en trådløs DUALSHOCK®4-controller til understøttede mobilenheder til brug med PS Remote Play. Se guiderne nedenfor for at få flere oplysninger.
 • Hvis du vil bruge voice chat, skal du bruge en mikrofon, f.eks. den indbyggede mikrofon på din mobilenhed.

Ved hjælp af PS Remote Play-appen kan du styre din PlayStation®5-konsol eller PlayStation®4-konsol fra en PC eller Mac, der er tilsluttet et hurtigt netværk. Kontroller, at din PC eller Mac opfylder kravene, og følg derefter nedenstående trin for at konfigurere Remote Play.

Med PlayStation Portal™ – ekstern afspiller kan du fjernbetjene din PlayStation®5-konsol, når du har adgang til en hurtig internetforbindelse.

Den mindste forbindelseshastighed for Remote Play er 5 Mbps for både upload og download. Følg nedenstående trin for at kontrollere, at din forbindelse opfylder disse krav.

Find ud af, hvordan du løser problemer med din PlayStation Portal™ – ekstern afspiller.

Media Player

Find ud af, hvilke disk- og filformater der understøttes på PlayStation®5-konsoller.

Tilgængelighed

Få at vide, hvordan du tilpasser dine indstillinger for controllere, konfigurerer skærmzoom og aktiverer undertekster ved hjælp af tilgængelighedsindstillinger på PlayStation®5-konsoller.

 1. Gå til startskærmen, og vælg Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Vælg en tilgængelighedsindstilling for at aktivere eller justere den.
 1. Gå til din startskærm for Games ,og vælg PlayStation Store
 2. Vælg et spil for at åbne spilhubben.
 3. Tryk på trekant-knappen, eller vælg sidepanelet for at få vist spillets tilgængelighedsfunktioner.

Undertekster for hørehæmmede transskriberer det, der bliver sagt på skærmen, og giver tekst til lydsignaler, når der vises bestemt indhold. 

 1. Gå til Indstillinger Tilgængelighed Undertekster
 2. Slå Vis undertekster til.

Find ud af, hvordan du konfigurerer og oplader din Access™-controller til PlayStation®5-konsoller.

Find ud af, hvordan du indstiller og bruger profiler på Access-controllere, så de passer til din spillestil.

Find ud af, hvordan du konfigurerer og monterer din Access-controller til PlayStation®5-konsoller.

Supportvideo: Tilgængelighedsindstillinger på PS5-konsol
الرجوع إلى التصنيفات
PS5-fejlfinding
Tilbage

PS5-fejlfinding

Fejlfinding

 1. Tilslut din PS5™-konsol direkte til HDMI-porten på dit TV/din skærm.
 2. Fjernelse af alle andre lyd- eller videoenheder kan løse problemer med billede eller lyd.
 3. Kontrollér, at dit TV/skærmen er på den korrekte kanal. Kontrollér, at TV'ets/skærmens systemsoftware er opdateret, og at firmwaren har den nyeste version. Se producentens brugervejledning for yderligere indstillinger, der kan være nødvendige for at understøtte signaler med høj opløsning.
 4. Prøv at bruge et andet HDMI-kabel.
 5. Prøv at bruge en anden HDMI-port.
 1. Gå til hjemmeskærmen, og vælg Indstillinger > Lyd.
 2. Vælg Lydoutput, og juster derefter en af følgende indstillinger.
 • Indstillinger for lydoutput
 • Lydindstillinger for TV
 • Lydindstillinger for AV-forstærker
 • Kompatible hovedtelefonindstillinger
 • Generelle lydindstillinger

Din PS5™-konsol registrerer TV'ets funktioner og vælger automatisk den bedste tilgængelige opløsning. Du kan ændre din opløsning under Indstillinger for video-output på PS5-konsollen. 

 1. Gå til Indstillinger > Skærm og video
 2. Vælg Video-output. Herfra kan du se Information om video-output eller ændre indstillinger for video-output.
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i tre sekunder for at slukke PS5-konsollen, og fjern derefter alle kabler og enheder fra konsollen.
 2. Anbring konsollen på en blød klud på en flad overflade, og fjern standeren.
 3. Placer konsollen, så skruehullet til standeren vender mod dig, PS-logoet vender nedad, og diskskuffen er på venstre side.
 4. Placer håndfladerne nær de øverste hjørner, og tag fat i kanten af dækslet. Træk forsigtigt dækslet op og ind mod dig selv. Du hører muligvis et klik.
  Dækslet kan løftes væk.
 5. Når dækslet er afmonteret, skal du se efter sorte ringe på det optiske drev, herunder en cirkel af sort plastfilm. Du kan fjerne denne film eller skubbe gennem den for at nå den skrue, den dækker. (Nyere konsoller har muligvis ikke dette plastikdæksel).
 6. Brug en stjerneskruetrækker til at dreje skruen MED URET, indtil hele disken næsten er helt synlig.
 7. Fjern forsigtigt disken. Træk ikke disken ud af det optiske drev med magt.
 8. Sæt bunddækslet på igen ved at placere det en smule væk (ca. 2 cm eller 3/4") fra den øverste kant og skubbe det tilbage på plads.
  Du hører et klik, når dækslet er fastgjort.
 9. Tilslut alle kabler igen, og tænd for konsollen.

Strømindikatoren på PlayStation®5- og PlayStation®4-konsoller viser farver for at angive en status eller fejl.

Yderligere fejlfinding

 1. Sluk for konsollen ved at holde tænd/sluk-knappen inde i tre sekunder.
 2. Strømindikatoren blinker et par gange, inden den slukkes.
 3. Når konsollen er slukket, skal du igen trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde.
 4. Slip den, når du har hørt to bip – ét, når du begynder at trykke, og ét til syv sekunder senere.
 5. Tilslut controlleren med USB-kablet, og tryk på PS-knappen på controlleren.
 1. Genstart PS5
  Afslutter fejlsikret tilstand og genstarter PS5-konsollen på normal vis.
 2. Skift video-output
  Vælg Skift opløsning eller Skift HDCP-tilstand. Disse valgmuligheder kan være nyttige til fejlfinding af problemer med sort skærm. 
 3. Reparer konsollager
  Denne valgmulighed sletter ikke data. Prøv denne valgmulighed, hvis din PS5-konsol ikke starter korrekt, eller hvis du har problemer med at lagre.
 4. Opdater systemsoftware
  Giver dig mulighed for at opdatere PS5-systemsoftwaren via direkte download eller et USB-drev.
 5. Gendan standardindstillinger
  Gendanner PS4-konsollen til fabriksindstillingerne. Gendannelse af standardindstillinger sletter ikke indhold på konsollager, f.eks. spil, apps, skærmbilleder, videoklip og gemte data. 
 6. Ryd cache, og genopbyg databasen
  Vælg Ryd systemsoftwarens cache , hvis du oplever problemer med systemfunktioner eller tab af ydeevne.
  Vælg Gendan database for at scanne drevet og oprette en ny database til alt indhold på systemet. Denne valgmulighed er nyttig, hvis du oplever problemer med systemets funktioner, eller hvis et spil-ikon ikke forsvinder, efter at det er blevet slettet.
 7. Nulstil PS5
  Sletter alle brugerdata og gendanner PS5-konsollen til dens oprindelige tilstand.
 8. Nulstil PS5 (geninstaller systemsoftware)
  Sletter alle brugerdata og fjerner PS5-systemsoftwaren.

Besøg diagnosticeringsværktøjet PlayStation-værkstedet for at få yderligere trin og for at arrangere en reparation.

Få mere at vide om fejlkoder på PS5-konsoller, og hvordan du løser dem.

الرجوع إلى التصنيفات
Softwareopdateringer til PS5
Tilbage

Softwareopdateringer til PS5

Opdater systemsoftware

Hvis du vil tillade automatiske downloads og opdateringer, skal du konfigurere konsollen til at bevare forbindelsen til internettet, når den er i pausetilstand, og installere opdateringsfiler automatisk. Aktivér automatiske downloads, og sørg for, at konsollen er i pausetilstand, når den ikke er i brug.

 1. Gå til Indstillinger > System.
 2. Vælg Systemsoftware > Systemsoftwareopdatering og indstillinger.
  Opdatering er tilgængelig vises, hvis en nyere version er tilgængelig.
 3. Vælg Opdater systemsoftware for at opdatere.

For at få den bedste oplevelse med PlayStation skal du sørge for, at systemsoftwaren på din PlayStation®5-konsol altid er opdateret til den nyeste version.

Fejlfinding af systemsoftware

Hvis du geninstallerer systemsoftwaren på din PS5-konsol, slettes alle data på din PS5-konsol. Denne proces kaldes ofte en "fabriks-" eller "hård" nulstilling.

Hvis din PlayStation®-konsol har været offline i lang tid, eller en systemsoftwareopdatering er mislykkedes, skal du muligvis opdatere PlayStation-firmwaren manuelt i fejlsikret tilstand.

Supportvideo: Geninstallation af PS5-systemsoftware
الرجوع إلى التصنيفات

Manualer

Manualer

Find en manual til din PS5-konsol, DualSense-controller eller en anden enhed.

Find garantioplysninger til dine konsoller og enheder.