Kom godt i gang med din nye PS5-konsol

Kom godt i gang med din nye PS5-konsol

Find ud af, hvordan du konfigurerer din PlayStation®5-konsol første gang, opdaterer systemsoftwaren og opretter forbindelse til PlayStation™Network (PSN).

Sådan fastgør du standeren på PS5-konsollen

Fastgør altid standeren til din PS5-konsol, når du konfigurerer den til brug. Hvordan du fastgør standeren afhænger af, hvordan du vil placere din PS5-konsol.

 1. Juster krogen (A) og rillen på standeren ved at dreje den øverste og nederste del af standeren i hver sin retning. Bliv ved med at dreje, indtil du hører et "klik".
 1. Placer konsollen med bagsiden opad, og fjern derefter dækslet til skruehullet.
 1. Sæt dækslet til skruehullet på bunden af standeren, og fjern derefter skruen fra bunden af standeren.
 1. Fastgør standeren til din PS5-konsol, og fastgør den derefter med skruen. Brug en mønt eller en lignende formet genstand til at spænde skruen.
 1. Få krogen (A) og rillen på soklen ud af justering ved at dreje den øverste og nederste del af standeren i hver sin retning. Bliv ved med at dreje, indtil du hører et "klik".
 1. Placer konsollen med bagsiden vendende opad.
 1. Juster standeren i forhold til det markerede område på konsollen, og tryk bunden godt ind.

Så kobler du en PS5-konsol til en skærm

 1. Indsæt den ene ende af HDMI-kablet i HDMI OUT-porten på bagsiden af PS5™-konsollen. 
 2. Indsæt den anden ende af HDMI-kablet i HDMI-indgangen på din skærmenhed. 
 3. Sæt strømkablet i AC IN-stikket på bagsiden af PS5-konsollen. 
 4. Sæt strømstikket sikkert i en stikkontakt.

Når PS5-konsollen tændes  for første gang, skal du følge vejledningen på skærmen for at:

 • Tilslutte controlleren til systemet.
 • Vælge dit sprog.
 • Konfigurere din internetforbindelse.
 • Justere skærmindstillinger
 • Kontrollere strømindstillingerne for pausetilstand
 • Læs og acceptere brugeraftalen.

Sådan kobler du en PS5-konsol til internettet

 1. Gå til Indstillinger Netværk Indstillinger Konfigurer internetforbindelse

 2. Vælg forbindelsestype, og indtast sikkerhedsoplysningerne for netværket.

Sådan opdaterer du PS5-konsollens systemsoftware

Hvis der kræves en systemsoftwareopdatering, får du vist en meddelelse om at opdatere. Sådan søger du efter systemsoftwareopdateringer:

 1. Gå til Indstillinger System Systemsoftware Systemsoftwareopdatering og indstillinger.

Her kan du kontrollere din aktuelle systemsoftwareversion. Opdatering tilgængelig vises, hvis der er en nyere version tilgængelig.

Hvis du har problemer med at downloade en systemsoftwareopdatering, kan du opdatere manuelt ved hjælp af et eksternt drev og en computer.

Så logger du på PSN på en PS5-konsol 

Når systemsoftwaren er opdateret, bliver du bedt om at logge på PlayStation Network. Du kan bruge dine eksisterende kontooplysninger til at logge ind eller oprette en ny konto. Hvis du har downloadet og konfigureret PlayStation App, kan du logge ind med din telefon.

Sådan overfører du spil og data fra en PS4-konsol

Du kan overføre data fra PS4- til PS5-konsoller ved hjælp af dataoverførsel, udvidet lager eller PlayStation®Plus-skylager. 

Før du overfører et PS4-spil til din PS5-konsol, skal du kontrollere, at det kan spilles på PS5 ved at gå til nedenstående vejledning.

Sådan køber du spil i PlayStation Store

 1. Fra Spil skal du vælge PlayStation Store.
 2. Søg efter det spil, du vil købe, og vælg spilkortet.
 3. Vælg Køb > Bekræft køb > Download.
 4. Du kan finde dine køb i Spil og Spilbibliotek
 5. Vælg spillet, og vælg Spil.
 1. Indsæt spildisken. Spillet installeres automatisk. 

 2. Vælg spillet i Spil for at begynde at spille.

Spil online med PS5-konsollen

For at kunne spille online med dine venner og få adgang til en række andre fordele kan du abonnere på PlayStation®Plus

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister