Ydelsesbetingelser for PlayStation Network 

VIGTIGT:

PlayStation Network er ikke for børn under 7 år.

Hvis du er 7 til 17 år gammel, skal din forælder eller værge ("Ansvarlig voksen") læse og acceptere disse betingelser for dig. Du kan også læse dem. Bed den ansvarlige voksne om at forklare dig alt det, du ikke forstår. Du kan også læse PSN-reglerne på https://www.playstation.com/legal/psn-rules/. Reglerne er kortere end disse betingelser. De hjælper dig med at forstå de vigtigste ting.

SOM FORBRUGER KAN DU HAVE RETTIGHEDER UNDER GÆLDENDE LOKAL LOVGIVNING, DER IKKE KAN UDELUKKES, BEGRÆNSES ELLER ÆNDRES. DISSE RETTIGHEDER TILSIDESÆTTER ALT I DISSE BETINGELSER.

FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DIN KONTO. 

Læs disse betingelser. Vi tager udgangspunkt i disse betingelser i vores interaktion med dig.  Vi kan suspendere din konto og konti til mindreårige familiemedlemmer, hvis du overtræder disse betingelser. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte vores kundeservice – se afsnit 31.

 1. Hvornår gælder disse betingelser?

1.1. Disse betingelser gælder for alle konti til PlayStation Network og al brug af denne konto. 

 1. Hvad er PlayStation Network?

2.1. PlayStation Network kaldes også PSN. PSN er en tjeneste, der leveres via internettet. Den forbinder dig med andre spillere og giver adgang til en række tjenester. Du skal have en konto for at bruge PSN. Det koster ikke noget at oprette en konto, men du skal betale for nogle tjenester, der er tilgængelige via PSN.

 1. Hvem er vi?

3.1 Vi er Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, virksomhedsnummer 06020283 ("SIENE"). SIENE er indregistreret i England og Wales.

3.2. Hvis du bor i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, agerer vi via vores afdeling i Holland på adressen Olympia 1, 1213NS Hilversum, Holland, under registreringsnummer 000051647869.

 1. Hvem kan oprette en konto til PSN? 

4.1 Kun personer på 7 år og derover kan have en konto.

4.2. Hvis du er 7 til 17 år, skal din ansvarlige voksne give tilladelse til, at du har en konto, og hjælpe dig med at oprette den.

4.3. Hvis du er 18 år eller derover, kan du selv oprette en konto. Opret først din konto. Derefter skal du oprette separate konti for hvert barn, som du er den ansvarlige voksne for. Indstil forældrekontrol for hver konto til et mindreårigt familiemedlem for at skræddersy deres aktivitet. Se afsnit 11 nedenfor for at få flere oplysninger. 

 1. Hvad sker der, hvis du overtræder disse betingelser?

5.1. Vi kan gøre forskellige ting, som beskrevet i afsnit 25, herunder suspendere din konto. Mens den er suspenderet, vil du ikke kunne bruge PSN. Det betyder, at du ikke vil kunne bruge nogle produkter, heller ikke dem du har betalt for.

 1. Vores forpligtelse over for dig

6.1. Din fornøjelse og fortsatte brug af PSN er vores primære interesse. Når vi træffer beslutninger, tager vi hensyn til dine interesser og vejer dem op imod vores egne. Vi bestræber os på at træffe beslutninger, der er rimelige under omstændighederne. Vi forsøger at forbedre din oplevelse på PSN frem for at forringe den. Vi bestræber os på at behandle dig retfærdigt. 

 1. Din forpligtelse over for os

7.1. Du skal være ærlig over for os. Give os nøjagtige personlige oplysninger om dig selv og eventuelle mindreårige familiemedlemmer. Holde disse oplysninger opdaterede via kontohåndtering.

7.2. Derfor er det vigtigt

7.2.1. Det er vigtigt, fordi vi er afhængige af de oplysninger, du giver os. Vi sender vigtige oplysninger til de e-mailadresser, du giver os. Vi bruger mindreårige familiemedlemmers fødselsdato til at skræddersy deres oplevelse.

7.2.2. Hvis du giver os forkerte oplysninger, kan vi suspendere de berørte konti. Vi kan f.eks. suspendere konti for voksne, hvis børn bruger dem. Når det sker, mister du adgangen til PSN og nogle produkter, selv dem du har betalt for. Du kan kontakte kundeservice for at få at vide, hvorfor du eller et mindreårigt familiemedlem er blevet suspenderet, og hvad du kan gøre.   

 1. Definerede ord og sætninger
 • "Godkendt betalingsmetode": De betalingsmetoder, vi accepterer på PSN.
 • "Autoriserede systemer": Alle vores spillekonsoller. Det omfatter den originale PlayStation, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV, PlayStation Classic, PlayStation®4 og PlayStation®5.
 • "Konto til mindreårigt familiemedlem": En konto for en person, hvis fødselsdato angiver, at vedkommende er under 18 år. En konto til et mindreårigt familiemedlem har nogle funktioner, der bestemmes af alder, i Forældrekontrol/Familieadministration, som den ansvarlige voksne kan indstille. Se afsnit 11. På PS3 og PS Vita har udtrykket underkonto samme betydning som Konto til mindreårigt familiemedlem.
 • "Mindreårigt familiemedlem": En person med en konto til et mindreårigt familiemedlem.
 • "Regler for adfærd": Sådan skal du opføre dig på PSN som beskrevet i afsnit 13.
 • "Familieadministrator": Den voksne kontoindehaver, der opretter en konto til et mindreårigt familiemedlem, er familieadministrator. En voksen kontoindehaver, der inviterer andre voksne kontoindehavere til at tilmelde sig deres "familie", er også en familieadministrator.
 • "Familiemedlem": Enhver kontoindehaver, der tilhører en "familie".
 • "Værge": Et familiemedlem, der er udnævnt af familieadministratoren, og som kan indstille forældrekontrol for mindreårige familiemedlemmer.
 • "Vores bærende principper": Kort udtryk for vores forpligtelse over for dig i afsnit 6.
 • "Forældrekontrol": Indstillinger, der gør det muligt for en familieadministrator eller værge at skræddersy oplevelsen for mindreårige familiemedlemmer. Du kan finde flere oplysninger om forældrekontrol på: www.playstation.com/safety.
 • "Produkter": Alt det digitale indhold og digitale tjenester, der er tilgængelige via PSN. Produkter kan være gratis eller betalingstjenester. Produkterne omfatter spil, musik, film, abonnementer, opfyldning af PSN-wallet, virtuelle fællesskaber (hvor du kan interagere med andre spillere) og meget mere. Tilgængelige produkter varierer, afhængigt af hvilket system du bruger, og hvor du bor. Nogle produkter er muligvis ikke tilgængelige på dit foretrukne sprog.
 • "PSN-wallet": Indeholder de penge, du føjer til din konto og bruger i PlayStation Store.
 • "Ansvarlig voksen": En forælder eller værge til et barn.
 • "Betingelser": disse Ydelsesbetingelser for PlayStation Network.
 • "Brugergenereret indhold", også kaldet "UGC": Tekst, meddelelser, kommentarer, billeder, fotografier, stemme, musik, videoer, spilaktiver, spilvideoer og spilrelaterede oplysninger og andre materialer (i), der er oprettet af dig eller andre på PSN og/eller (ii) deles af dig eller andre via PSN.
 • "Wallet-funds": beløbet i din PSN-wallet. 
 • "Wallet-opfyldning": køb af wallet-funds eller indløsning af en værdikupon til wallet-funds.
 1. Hvilke andre betingelser gælder, når du bruger PSN?

9.1. Ud over disse betingelser gælder og udgør følgende betingelser en del af din kontrakt med os:

9.1.1. PlayStation fortrolighedspolitik,
9.1.1.1. Forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger og deler dem.

9.1.2. Systemsoftwarelicens,
9.1.2.1. Regulerer brugen af softwaren, der er integreret i et autoriseret system.

9.1.3. Vilkår for brug af software,
9.1.3.1. Regulerer din brug af PlayStation-spil og -programsoftware, der er udviklet til at fungere på et eller flere af de autoriserede systemer.

9.1.4. Betingelser for PlayStation Stars (regulerer dit medlemskab og brug af PlayStation Stars).

9.2. Du finder disse dokumenter på playstation.com/legal/PSNTerms/.

9.3. Du skal acceptere bestemte betingelser, som vi eller udgiveren af dette produkt har givet dig besked om, for at få adgang til visse produkter (f.eks. spil og tjenester).  

9.4. Hvis du ikke overholder nogen af de ovenfor nævnte betingelser, vil du overtræde disse betingelser.

 1. Din kontosikkerhed

10.1. Vi anvender passende tekniske foranstaltninger til at sikre PSN og de oplysninger, vi har om dig.

 

10.2. Du har også et ansvar. Du er ansvarlig for alt brug af din konto, medmindre:

10.2.1.  en anden brugte kontoen, fordi vi ikke anvendte de nødvendige tekniske foranstaltninger til at sikre PSN eller de oplysninger, vi har om dig, eller

10.2.2.  en anden brugte kontoen, selv om du havde taget rimelige forholdsregler for at forhindre, at dette skulle ske, herunder dem i afsnit 10.3.

10.3. Trin til at forhindre andre i at bruge din konto:

10.3.1. Log ud af din konto efter hver session.

10.3.2. Indstil en adgangskode for at forhindre personer med adgang til dit autoriserede system i at logge på din konto.

10.3.3.  Brug en stærk adgangskode, der er forskellig fra den, du bruger til andre onlinetjenester, og slå "Kræv adgangskode ved betaling" til for at forhindre andre i at bruge din konto.

10.3.4.  Del aldrig dine kontooplysninger med andre.

10.3.5.  Lad aldrig andre bruge din konto, heller ikke et familiemedlem eller en ven.

10.4. Hvad sker der, hvis noget går galt?

10.4.1. Skift din adgangskode med det samme, hvis du tror, at andre kender den.

10.4.2. Giv os straks besked, hvis du tror, at en anden har kontrol over din konto.

10.4.3. Kontakt politiet, hvis du er offer for kriminalitet i forhold til PSN.  (F.eks. hvis der er nogen, der bruger dine betalingsoplysninger på PSN).

 1. Mindreårige familiemedlemmer

11.1. Du skal oprette en separat konto for mindreårige familiemedlemmer for hvert barn. Indstil passende forældrekontrol for hver enkelt konto. Se afsnit 12.

11.2. Mindreårige familiemedlemmer har adgang til PlayStation Store. Se afsnit 15. En af forældrekontrollerne er en månedlig forbrugsgrænse. Vi har sat den til nul. Du kan sætte den op. Tillad kun, at et mindreårigt familiemedlem får en månedlig forbrugsgrænse, der er højere end nul, hvis du regner med, at vedkommende er i stand til at forstå processen for køb og træffe beslutninger om køb op til denne værdi.

11.3. Når du angiver en forbrugsgrænse for et mindreårigt familiemedlem (eller udpeger en værge, der gør det), fortæller du os, at:

11.3.1. barnet kan forstå (i) købskonceptet, (ii) omkostningerne, og (iii) processen for onlinekøb, og

11.3.2. du godkender og accepterer at betale for alle køb op til forbrugsgrænsen. 

11.4. For hver konto til mindreårige familiemedlemmer skal du:

11.4.1. give nøjagtige oplysninger – se afsnit 7 – herunder alder.

11.4.1.1. Hvorfor? Det påvirker den måde, vi behandler dem på. Vi bruger deres alder til at skræddersy det, de kan se, købe og foretage sig på PSN. Det er dog ikke alle produkter på PSN, der bliver vurderet, og nogle indeholder sprog og materiale til voksne, som et mindreårigt familiemedlem har adgang til.

11.4.2. forklare dem, hvordan de bør opføre sig online, hvordan de skal behandle andre – se regler for adfærd i afsnit 13 – og hvordan de beskytter sig selv og deres konto,

11.4.3. indstille passende forældrekontrol – se afsnit 12,

11.4.4. holde øje med deres brug af PSN,

11.4.4.1. Hvorfor? Mindreårige familiemedlemmer kan modtage meddelelser fra andre PSN-brugere, som ikke er tilgængelige for dig.

11.4.5. påtage dig ansvaret for al brug af dine konti for mindreårige familiemedlemmer, herunder omkostningerne ved alle køb. Dette gælder ikke:

11.4.5.1. hvis en anden brugte kontoen, fordi vi ikke anvendte de nødvendige tekniske foranstaltninger til at sikre PSN eller de oplysninger, vi har om mindreårige familiemedlemmer, eller

11.4.5.2. hvis en anden brugte kontoen, men du og dit mindreårige familiemedlem havde taget rimelige skridt for at forhindre, at dette sker. 

 1. Forældrekontrol

12.1. Vi tilbyder forskellige funktioner til forældrekontrol. Du kan læse om dem på www.playstation.com/safety.

12.2. Vigtige oplysninger om vores forældrekontrol:

12.2.1. Værger kan indstille forældrekontrol og justere de funktioner, du har angivet.

12.2.2. Vi giver dig ikke besked om ændringer af forældrekontrol, der er foretaget af værger.

12.2.3. Udpeg kun værger, som du har fuld tillid til. 

 1. Regler for adfærd

13.1. Mindreårige familiemedlemmer og dig skal følge vores regler for adfærd i al interaktion med os og andre medlemmer af PSN-fællesskabet.

 • Vær åben.
  PSN er for alle over 7, uanset kønsidentitet, seksuel orientering, race, etnicitet, nationalitet, farve, immigrationsstatus, social og økonomisk klasse, uddannelsesniveau, størrelse, familiestatus, politisk overbevisning, religion, og psykiske og fysiske evner eller andre egenskaber, som folk bruger til at sætte andre i bås eller opdele samfund.

○ Du må ikke bruge eller opfordre til hadefuld retorik.

○ Du må ikke true, skade eller opskræmme nogen.

○ Du må ikke mobbe, chikanere eller forfølge nogen.

 • Vær fornuftig. Overhold loven.

○ Du må ikke vulgær eller stødende.

○ Du må ikke opfordre nogen til at gøre skade på sig selv eller andre.

○ Du må ikke true med, tolerere, udføre eller opfordre til ulovlige handlinger.

○ Du må ikke udgive dig for at være en anden.

○ Du må ikke krænke andres privatliv eller bagvaske dem.

○ Du må ikke krænke nogens intellektuelle ejendom.

 • Vær tålmodig og betænksom. Vær venlig.
  Husk på, at du også var nybegynder en gang. Du kan hjælpe med at gøre en persons første oplevelse med gaming og fællesskab god.
 • Vær respektfuld.
  Vi ved, at ikke alle kan være enige hele tiden. Respekter andres meninger, eller forlad samtalen.
 • Vær en holdspiller.
  Hjælp hinanden. Hvis du finder en sårbarhed i PSN eller et produkt, opfordrer vi dig til at fortælle os om det, så vi kan løse problemet og sikre dig, andre og vores virksomhed.

○ Du må ikke udføre undergravende virksomhed.

○ Du må ikke snyde.

○ Du må ikke bruge bugs, fejl, sårbarheder eller fejlbehæftet teknik i produkter eller på PSN for egen vindings skyld.

○ Du må ikke dele, købe, sælge, udleje, underlicensere, handle, overføre, franarre eller inddrage konti eller kontooplysninger eller andre brugeroplysninger.

○ Du må ikke spamme nogen.

○ Du må ikke videresende anbefalinger eller tilbud til dine kontakter uden deres tilladelse.

○ Du må ikke bruge PSN eller nogen af dets produkter til kommercielle aktiviteter eller knytte dem hertil.

○ Du må ikke gøre noget for at bringe PSN eller PlayStation i miskredit.

 • Vær diskret. Opfør dig pænt.
 • Ting, du siger og gør online, påvirker andre og har konsekvenser i den virkelige verden. Tænk dig om, før du slår noget op online. Vær opmærksom på, at de oplysninger, du lægger online, kan sprede sig og blive set af personer, du ikke havde forventet.
 • Du må ikke afsløre personlige oplysninger om andre personer eller dig selv. Det gør dig og dem mere sårbare. Personlige oplysninger omfatter telefonnumre, e-mailadresser og adresser, f.eks. dit hjem, din skole eller din midlertidige placering.
 • Del ikke erotiske eller pornografiske billeder.
 • Du må ikke dele et billede af en anden person uden vedkommendes samtykke.
 • Hjælp os med at sikre, at PSN er det bedste sted at spille.
 • Brug altid sund fornuft og gode manerer. Hvis du ser andre, der opfører sig forkert:
 • Rapportér dem til os ved hjælp af vores værktøjer til problemrapportering. Hvis du bruger det mest relevante værktøj, når du indsender rapporten, kan du sende os relevant dokumentation, der kan hjælpe os med at vurdere din rapport.  Det betyder naturligvis også, at andre kan rapportere dig og dit indhold. Du kan finde flere oplysninger om problemrapportering på www.playstation.com/safety.
 • Hvis du interagerer med dem, skal du bevare roen og respekten. Gå forrest med et godt eksempel, og undgå selv at overtræde disse betingelser.
 • Følg alle specifikke regler for hvert produkt.
 1. Sporer vi det, du foretager dig online?

14.1. Ja, men vi kan ikke spore alle aktiviteter, og vi forpligter os ikke til at gøre det.

14.2. Vi kan spore og registrere din PSN-aktivitet og fjerne dit brugergenererede indhold uden varsel, hvis det overtræder disse betingelser. Andre brugere kan registrere ting, de ser, og sende dem til os.

14.3. De oplysninger, vi får, kan omfatte indhold, tale- og tekstkommunikation, gameplay-videoer, tid og sted for dine aktiviteter, dit rigtige navn, dit PSN online-ID og din IP-adresse.

14.4. Vi (eller vores associerede selskaber) bruger disse oplysninger til at håndhæve disse betingelser, overholde lovgivningen, beskytte vores rettigheder og vores licensgiveres og brugeres rettigheder, og til at beskytte vores fællesskab. Vi videregiver muligvis disse oplysninger til politiet eller andre relevante myndigheder.

14.5. Se vores fortrolighedspolitik på www.playstation.com/legal/PSNTerms/ for at få mere at vide om denne brug af dine oplysninger. 

 1. PlayStation Store

15.1. Alle konti kan få adgang til PlayStation Store.

15.2. Alt, hvad du køber i PlayStation Store, køber du hos os. Det omfatter wallet-funds og alt, der er købt med wallet-funds.

15.3. Du kan betale med funds i din PSN-wallet eller en godkendt betalingsmetode.

15.4. Den viste valuta og pris er inklusive eventuelle indirekte skatter. Du skal betale gældende importmoms og afgifter, samt gebyr for udenlandsk valuta og bank- eller kortgebyr (hvis relevant).

15.5. Mindreårige familiemedlemmer:

15.5.1. Vi filtrerer det bedømte indhold, som et mindreårigt familiemedlem kan se og købe i PlayStation Store på baggrund af deres fødselsdato og eventuelle forældrekontroller, du har indstillet.

15.5.2. Prisen for produkter, som mindreårige familiemedlemmer køber, bliver trukket fra din PSN-wallet. Hvis du ikke vil acceptere dette, skal du ikke ændre forbrugsgrænsen for mindreårige familiemedlemmer, der som standard er nul, og du skal ikke udpege en værge, som kan ændre den.

15.5.3. Mindreårige familiemedlemmer kan ikke købe noget direkte via dit kreditkort. Deres køb vil kun blive gennemført, hvis der er nok penge i din PSN-wallet.

 1. Køb i PlayStation Store

16.1. Sørg for, at dine mindreårige familiemedlemmer forstår, hvordan PlayStation Store fungerer. Følgende gælder for dem såvel som dig, medmindre andet er angivet.

16.2. Vi guider dig gennem købsprocessen fra produktvalg til købsbekræftelse via en række skærmbilleder og instruktioner.

16.2.1. Læs omhyggeligt de oplysninger, vi viser dig under dit køb. De påvirker de annulleringsrettigheder, som du ellers måtte have under gældende lokal lovgivning – se afsnit 17. 

16.3. Det sidste knaptryk er "Bestil og betal". Når du trykker på denne knap, sker der følgende:

16.3.1. Hvis du har nok wallet-funds til at dække købet, trækker vi beløbet fra din PSN-wallet.

16.3.2. Hvis du har nogle, men ikke nok, wallet-funds til at dække beløbet, tager vi dem og trækker resten af beløbet via din godkendte betalingsmetode. (Gælder ikke for mindreårige familiemedlemmer).

16.3.3. Hvis du ikke har nogen wallet-funds, trækker vi hele beløbet via den godkendte standardbetalingsmetode, der er gemt på din konto. (Gælder ikke for mindreårige familiemedlemmer). og

16.3.4. Du sender ordren til os.

16.4. Hvis vi ikke kan opfylde din ordre, refunderer vi alle beløb, der er trukket fra din:

16.4.1. PSN-wallet til din PSN-wallet.

16.4.2. Godkendte betalingsmetode til denne betalingsmetode, medmindre det er en af de godkendte betalingsmetoder, som vi ikke kan gøre det for. I disse tilfælde refunderer vi beløbet til din PSN-wallet.

16.5. Du køber en personlig licens til at bruge produkter til privat brug. Denne licens kan ikke overdrages, medmindre din lokale gældende lovgivning siger, at den skal.

16.5.1. Det betyder, at du kan bruge et produkt på de måder, der er beskrevet i licensen, men ikke ejer produktet.

16.5.2. Vi fortæller dig, hvor du kan finde licensbetingelserne under købsprocessen.

16.6. Hvis du sletter eller lukker købskontoen, kan du miste adgangen og retten til at bruge produktet. Hvis vi suspenderer købskontoen for overtrædelse af disse betingelser, kan du miste adgangen og retten til at bruge produktet i suspenderingsperioden.

16.7. Hvis en tredjepart har udgivet produktet, skal du muligvis knytte din PSN-konto til en konto, du har hos den pågældende tredjepart, for at bruge produktet. Produktet kan blive knyttet til den pågældende tredjepartskonto samt til købskontoen. Hvis du fjerner tilknytningen til tredjepartskontoen fra din PSN-konto, eller hvis din tredjepartskonto bliver lukket eller slettet, kan du miste adgangen til produktet.

 1. Kan jeg annullere mine køb, bare fordi jeg har skiftet mening? 

17.1. Ja, under begrænsede omstændigheder, og når du anmoder om det inden for bestemte tidsrammer. Se vores annulleringspolitik på www.playstation.com/store-cancellation-policy.

17.2. Læs omhyggeligt de oplysninger, vi viser dig under dine køb. Når du køber produkter, videregiver vi oplysninger og følger en proces, der begrænser de rettigheder, du ellers ville have til at ændre mening i henhold til gældende lokal lovgivning.

17.3. Forklaring af din ret til at fortryde et køb. I nogle lande giver lokal lovgivning dig ret til skifte mening, annullere dit køb og få pengene tilbage, når du køber produkter online. F.eks. i lande i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde:

17.3.1. Når du køber digitalt indhold (f.eks. et spil eller en film), kan du annullere af en hvilken som helst årsag inden for 14 dage efter din transaktion

17.3.2. Når du køber tjenester (f.eks. et abonnement eller wallet-funds), kan du annullere af en hvilken som helst årsag inden for 14 dage efter din transaktion.

17.3.3. Men loven siger også, at hvis du giver dit samtykke til øjeblikkelig levering af det digitale indhold eller øjeblikkelig levering af tjenesten, kan vi levere dem med det samme og begrænse din ret til at annullere disse ordrer, hvis vi forklarer dig, hvordan det påvirker dine annulleringsrettigheder.

17.3.4. Da de fleste af vores kunder ønsker at bruge deres køb med det samme, designer vi vores købsforløb for at få dit samtykke til øjeblikkelig levering af digitalt indhold og digitale tjenester, og vi giver dig klar besked om, hvordan det påvirker dine annulleringsrettigheder.

17.4. Medmindre et produkt er defekt, eller du har andre rettigheder til at annullere din ordre i henhold til gældende lokal lovgivning, når du handler hos os, gælder følgende:

17.4.1. Du kan ikke længere ombestemme dig og annullere købet af dit digitale indhold, når du begynder at downloade indholdet. Og

17.4.2. Du kan ombestemme dig og annullere køb af abonnementstjenester inden for 14 dage efter købet, men det refunderede beløb kan være mindre end din købspris (for at tage højde for den tid, du har brugt tjenesten).

 1. PSN-wallet

18.1. Vi er ikke en bank, og PSN-wallet er ikke en bankkonto.  Wallet-funds optjener ikke renter. Wallet-funds har ingen værdi uden for PSN. Du kan kun bruge wallet-funds til at købe produkter, der sælges af os. Du kan ikke indløse wallet-funds til kontanter eller overføre dem til andre.

18.2. Når du køber en wallet-påfyldning i PlayStation Store, beder du os om at overføre wallet-funds til din PSN-wallet med det samme, så det gør vi. Læs omhyggeligt de oplysninger, vi viser dig under dit køb. De påvirker de annulleringsrettigheder, som du ellers måtte have under gældende lokal lovgivning. Se afsnit 17 for at få en forklaring på de annulleringsrettigheder, du ellers måtte have.

18.3. Hvis du ikke bruger PSN-wallet-funds inden for 36 måneder, efter de er blevet overført, kan de udløbe, hvis gældende lokal lovgivning i dit land tillader det. Vi sender dig en mail, før dine wallet-funds udløber, så du kan bruge dem, før det sker.

 1. Betalingsmetoder

19.1. Vi gemmer dine kredit- og debetkort og PayPal-kontooplysninger, når du bruger dem til en transaktion. Vi bruger dem til fremtidige køb, medmindre du sletter dem i dine kontoindstillinger.

19.2. Vi gemmer ikke det 3-cifrede sikkerhedsnummer for dine betalingskort. Du behøver ikke at indtaste det ved fremtidige køb.

19.3. I forbindelse med andre godkendte betalingsmetoder kan det være nødvendigt at indtaste oplysningerne, hver gang du køber noget.

19.4. Når du køber et produkt via mobilfakturering, opkræver din mobiludbyder det beløb, du har købt for. Du bliver muligvis også opkrævet almindelig sms-takst. 

 1. Tilbageførte posteringer

20.1. Tilbageførte posteringer sker, når din betalingstjenesteudbyder (dvs. leverandøren af din betalingsmetode, f.eks. en bank eller PayPal) tilbagefører en betaling, du har foretaget. En tilbageføring af et beløb, der er betalt til os for produkter, resulterer i en gæld til os, der svarer til beløbet på tilbageførslen.

20.2. En tilbageføring kan indikere, at du har mistanke om svindel eller kontoovertagelse. Derfor suspenderer vi din konto eller konsol for at beskytte den, mens vi undersøger sagen. Hvis der ikke er nogen retmæssig grund til tilbageførslen, forbliver din konto suspenderet, indtil gælden tilbagebetales. Vi kan fratrække midler fra din PSN-wallet for at betale eventuel gæld, du har til os.

 1. Særlige betingelser gælder for bestemte produkter

21.1. Produkter, vi sælger, fungerer muligvis ikke med autoriserede systemer og software, der er licenseret til salg uden for Europa, Mellemøsten, Afrika, Indien, Rusland og Oceanien.

21.2. Medmindre andet er angivet, er alle produkter kun beregnet til ikke-kommerciel brug i hjemmet.

Spil.

21.3. Nogle spil og apps giver dig mulighed for at købe:

21.3.1.  produkter i PlayStation Store, eller

21.3.2.  andre ting direkte fra udgiveren af spillet eller appen.

21.3.2.1. Du kan ikke bruge wallet-funds til at købe noget fra udgiveren, og du skal registrere en betalingsmetode hos dem.

21.3.2.2. Forbrugsgrænsen for en konto til mindreårige familiemedlemmer gælder kun for køb i PlayStation Store.

21.4. Nogle produkter tilbyder onlinetjenester som f.eks. online-multiplayer, ranglister eller kommunikationsfaciliteter.

21.4.1. Hvis du vil have adgang til online-multiplayer, skal du (eller en anden konto, der har angivet din PS4 som "primær konsol", eller, hvis du har en PS5, har aktiveret indstillingen "Offline & Homeshare" på din PS5) have et aktivt PlayStation Plus-abonnement.

21.4.2. Online-tjenester er ikke aktive for evigt.

21.4.2.1. Når vi beslutter at lukke en onlinetjeneste ned, sker det med udgangspunkt i vores bærende principper. Vi giver dig besked i god tid før nedlukningen.

21.4.2.2. Hvis et spil udgives af en tredjepart, beder vi dem om at give dig besked i god tid før nedlukningen.

Abonnementer.

21.5. Abonnementerne fortsætter på ubestemt tid. Vi opkræver automatisk løbende betaling for abonnementerne, indtil du annullerer. Vi forklarer den løbende betaling, faktureringshyppighed, og hvordan du annullerer, før du køber et abonnement. Vi sender dig en mail, før hver betaling bliver trukket.

21.6. Prøveperioder bliver fornyet til et betalt abonnement. Vi opkræver betaling for abonnementer, medmindre du annullerer før prøveperiodens udløb. Vi forklarer den løbende betaling, faktureringshyppighed, og hvordan du annullerer, før du starter en prøveperiode.

21.7. Hvis du ikke har nok wallet-funds til at betale det løbende abonnement, opkræver vi således beløbet fra din standardbetalingsmetode (hvis der er en).

21.7.1. Dette gælder ikke for køb foretaget af mindreårige familiemedlemmer.

21.8. Ved slutningen af hver faktureringsperiode og ved afslutningen af en prøveperiode trækker vi abonnementsbetalingen for den næste periode. Dette sker ikke, hvis:

21.8.1. Du annullerer abonnementet før prøveperiodens udløb eller den aktuelle faktureringsperiode.

21.8.2. Du har ikke penge nok i din PSN-wallet, og du har ikke en registreret betalingsmetode.

21.8.3. Vi stopper abonnementet uanset årsag. 

21.9. Hvis betalingen for et abonnement mislykkes, vil vi muligvis fortsætte med at forsøge at gennemføre betalingen i løbet af de næste par dage.

21.9.1. Du vil muligvis have adgang til abonnementstjenesten i denne periode.

21.9.2. Din faktureringsperiode ændrer sig ikke. Hvis betalingen gennemføres efter gentaget forsøg, vil din næste betalingsdato være den samme, som hvis din første betaling ikke var mislykkedes.

21.10. Vi kan ændre prisen på dit abonnement (forhøje eller sænke) for at afspejle ændringer i abonnementsproduktet, så det afspejler vores omkostninger ved at levere abonnementet, for at sikre, at abonnementet fortsat er en levedygtig tjeneste eller for at reagere på markedsændringer, f.eks. ændringer i valutakurser, lokale skatter eller inflation.

21.10.1. Vi giver dig besked via e-mail mindst 60 dage før eventuelle prisstigninger. Du kan annullere, før prisstigningen træder i kraft.

21.11. Hvis du allerede har et abonnement (uanset om det er betalt eller en del af en gratis prøveperiode), og du køber et andet abonnement til den samme tjeneste, afsluttes dit nuværende abonnement ved udgangen af den aktuelle faktureringsperiode, hvorefter det nye abonnement begynder.

21.12. Mængden af produkter i et abonnement kan variere i hele din abonnementsperiode. Aldersmæssige, geografiske og andre begrænsninger betyder, at du muligvis ikke kan få adgang til alle produkter i pakken. Nogle produkter kan være tilgængelige separat for folk, der ikke har et abonnement.

Forudbestillinger.

21.13. Du skal betale for forudbestillinger på den dato, hvor du afgiver din bestilling.

21.14. Du kan annullere din forudbestilling og få pengene tilbage som beskrevet på købstidspunktet og i afsnit 17. Hvis du annullerer en forudbestilling, vil du ikke længere være berettiget til kampagneprodukter, der tilbydes i forbindelse med forudbestillingen.

 

Virtuelle penge.

21.15. Nogle spil omfatter virtuelle penge. Afhængigt af spillet kan du optjene virtuelle penge via gameplayet eller købe dem i PlayStation Store. Virtuelle penge kan kun bruges i spil. Du kan bruge dem til at købe andre genstande, oplevelser eller funktioner i spillet.

21.16. Du må ikke:

21.16.1. sælge, købe, overføre eller bruge virtuelle penge uden for spillet,

21.16.2. indgå væddemål med eller om virtuelle penge (f.eks. "skin betting"), medmindre det er en funktion i spillet,

21.16.3. ombytte eller indløse virtuelle penge for pengebeløb.

21.17. Udløb for virtuelle penge:

21.17.1. Virtuelle penge kan udløbe efter en bestemt periode (se spiludgiverens betingelser).

21.17.2. Virtuelle penge kan ikke bruges, når et spils onlineservere bliver lukket ned.

21.17.3. Vi beder spiludgivere om at give dig besked, før virtuelle penge bliver ubrugelige, så du kan bruge dem, før det sker. Du kan få besked via en meddelelse i spillet, PSN-meddelelse eller via mail.

 1. Indhold, som du opretter og deler

22.1. Nogle produkter giver dig mulighed for at dele dit brugergenererede indhold med os og andre spillere.

22.2. Du ejer dit brugergenererede indhold. Du må dog ikke udnytte det kommercielt uden samtykke. Du skal have samtykke fra os og, hvor det er relevant, udgiveren af produktet. Det er fordi, at det brugergenererede indhold, du opretter og deler, kan være bundet til software eller intellektuel ejendom tilhørende os og udgiveren af produktet.  

22.3. Når du deler dit brugergenererede indhold:

22.3.1. Gør vi det muligvis synligt på PSN.

22.3.2. Gør vi det muligvis synligt andre steder, f.eks. vores egne og vores tilknyttede selskabers websteder.

22.3.3. Forbeholder vi og vores tilknyttede selskaber os retten til at ændre dit brugergenererede indhold af forskellige årsager, herunder for at tilføje dit online-ID (eller dit rigtige navn, hvis du vælger at bruge det), så andre ved, at det er dit, og for at sikre, at det vises korrekt på forskellige enheder og så videre.

22.3.4. Kan andre interagere med indholdet og kommentere, ændre, slette eller videredele det.

22.3.5. Vi og vores tilknyttede selskaber kan:

22.3.5.1. licensere, sælge og på anden måde udnytte dit brugergenererede indhold kommercielt (f.eks. sælge abonnementer til at få adgang til dit indhold enkeltstående eller i kombination med andet brugergenereret indhold),

22.3.5.2. modtage reklameindtægter i forbindelse med brugergenereret indhold,

22.3.5.3. bruge dit brugergenererede indhold til promovering af produkter og andre PlayStation®-produkter og tjenester,

22.3.5.4. redigere eller slette dit brugergenererede indhold, hvis det er nødvendigt for at overholde loven eller udøve vores rettigheder i henhold til disse betingelser. 

22.4. Vi betaler dig ikke for at bruge dit brugergenererede indhold som beskrevet i afsnit 22.3.

22.5. Når du deler dit brugergenererede indhold, fortæller du os, at du har alle de nødvendige rettigheder til dette indhold og til at tildele de rettigheder, der er angivet i dette afsnit 22.

22.6. Licensen for et produkt kan fortælle dig mere om, hvordan deling af brugergenereret indhold fungerer for det pågældende produkt. 

 1. Ændrer vi nogensinde PSN eller produkter, når du har købt dem? 

23.1. Ja, nogle gange, men i overensstemmelse med vores bærende principper.

23.2. Vi ændrer PSN fra tid til anden baseret på din feedback og vores egne observationer. Vi foretager ændringer for at rette bugs og funktionsfejl, forbedre effektiviteten og sikkerheden osv. Produkter, der er tilgængelige via PSN, ændrer sig også. Ændringer kan tilføje eller fjerne funktioner.

23.3. Der kan foretages ændringer på forskellige måder, herunder:

23.3.1. Vi uploader muligvis automatisk vigtige opdateringer til dit autoriserede system, når du opretter forbindelse til internettet og/eller logger på din konto.

23.3.2. Du kan downloade opdateringer manuelt eller indstille dit autoriserede system til at gøre det automatisk. Vi fortæller dig, hvilke opdateringer vi har foretaget.

23.3.3. I begge tilfælde kan opdateringer medføre tab af data. Du kan sikre, at tabet ikke er permanent, ved at sikkerhedskopiere personlige fotos, musik, video eller andre data, der er gemt på dit autoriserede system.

23.4. Det kan være nødvendigt at lukke PSN og/eller andre tilgængelige produkter ned af forskellige årsager, herunder for at undersøge sikkerhedshændelser og udføre vedligeholdelse og opgraderinger af systemet. Det sker i overensstemmelse med vores bærende principper. Se vores erstatningsansvar i disse tilfælde i afsnit 26.

 1. Lukning af din konto

24.1. Du kan lukke din konto ved at kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnit 31.

24.2. Vi lukker muligvis din konto, hvis den ikke har været brugt i mindst 36 måneder. Det gør vi kun, hvis gældende lokal lovgivning i dit land tillader det.

24.3. Når din konto er blevet lukket, vil du ikke kunne få adgang til PSN eller bruge de produkter, der er købt med den pågældende konto. Kontolukning er uigenkaldelig.

 1. Hvad gør vi, hvis du overtræder disse betingelser, eller hvis vi mener, at din konto er blevet kompromitteret? 

25.1. Hvis der er rimelig grund til at konkludere, at

25.1.1. enten

25.1.1.1. du,

25.1.1.2. et af dine mindreårige familiemedlemmer, eller

25.1.1.3. indehaveren af enhver konto, som du tillader at bruge dit autoriserede system,

har overtrådt disse servicebetingelser, eller

25.1.2. din konto er blevet kompromitteret (f.eks. når du igangsætter en tilbageføring under henvisning til svindel),

kan vi træffe alle foranstaltninger, der er rimelige i forhold til at beskytte dig, vores interesser og andre brugeres interesser. 

25.2. Vores handlinger kan gælde for:

25.2.1. alle autoriserede systemer, du bruger;

25.2.2. din konto,

25.2.3. dine konti for mindreårige familiemedlemmer, og

25.2.4. alle andre konti på et autoriseret system, du bruger.

25.3. Vi kan vælge at:

25.3.1. nulstille kontoadgangskoder,

25.3.2. afbryde eller suspendere abonnementer,

25.3.3. suspendere adgang til nogle eller alle produkter,

25.3.4. suspendere konti,

25.3.5. uploade opdateringer til autoriserede systemer med henblik på at stoppe uautoriseret brug,

25.3.6. forhindre autoriserede systemer i at få forbindelse til PSN og

25.3.7. indlede og/eller deltage i offentlige og/eller private søgsmål mod dig.

25.4. Vi tager udgangspunkt i vores bærende principper, når vi skal beslutte, hvad der skal gøres.

25.5. Hvis vi ikke gør noget med det samme eller helt undlader at gøre noget i forbindelse med overtrædelser, betyder det ikke, at vi ikke gør noget på et senere tidspunkt for det pågældende eller andre overtrædelser. 

 1. Vores erstatningsansvar over for dig, når tingene går galt

26.1. Som forbruger kan du have rettigheder under gældende lokal lovgivning, der ikke kan udelukkes, begrænses eller ændres. Disse rettigheder har højere prioritet end noget i dette afsnit 26.

26.2. Disse betingelser vil ikke:

26.2.1. påvirke eventuelle lovbestemte garantier eller garantier, du har som forbruger i henhold til lokal gældende lovgivning, eller

26.2.2. udelukke eller begrænse vores erstatningsansvar på nogen måde, medmindre vi har lov til at gøre det i henhold til gældende lokal lovgivning. 

  Årsag Vores erstatningsansvar
26.3.1 Hvis vi forårsager død eller personskade som følge af vores uagtsomhed eller forsømmelighed fra vores medarbejdere, agenter eller underleverandører. Ubegrænset.
26.3.2 Hvis vi begår bedrageri, giver dig svigagtige oplysninger, eller vores adfærd er groft uagtsom. Ubegrænset
26.3.3 Hvis vi forårsager tab for dig, og dette tab er et, der ikke kan begrænses i henhold til gældende lokal lovgivning. Ubegrænset
26.3.4 Hvis vi ikke leverer et betalt produkt. Vi refunderer det beløb, du har betalt for produktet. 
26.3.5 Hvis vi leverer et betalt produkt, men det er defekt.

Vores erstatningsansvar over for dig for et defekt produkt afhænger af, hvor defekt det er.

Hvis et produkt er defekt, vil vi altid forsøge at få det repareret eller udskiftet.

Hvis produktet er så defekt, at du har ret til at afvise det i henhold til gældende lokal lovgivning, og du vælger at afvise det, giver vi dig en fuld refundering. Hvis du vælger at beholde produktet, giver vi dig en delvis tilbagebetaling. Hvis du ønsker det, kan du få et erstatningsprodukt.

Hvis du ikke har ret til at afvise produktet, men vi ikke kan rette eller erstatte det inden for en rimelig tid, eller uden at det giver dig væsentlig ulejlighed, vil vi give dig en fuld eller delvis refundering. 

Vi beregner en delvis refusion som forskellen mellem produktets pris og værdien af produktet, som det blev leveret.

Du kan også have ret til kompensation for rimelige, påregnelige tab eller skader forårsaget af det defekte produkt.

Sådan bliver produkter repareret

Hvis et produkt er defekt, kan problemet som regel løses ved hjælp af en programrettelse. Programrettelser opdaterer koden via internettet. Vi sælger produkter, som vi ikke selv fremstiller, så vi er afhængige af, at andre laver programrettelserne for os. Vi vil altid forsøge at sikre, at de gør det og inden for en rimelig tid. 

26.3.6 Hvis vi ikke leverer et gratis produkt, eller vi leverer et gratis produkt, der er defekt Vi tager udgangspunkt i vores bærende principper og gør rimelige forsøg på at levere produktet igen eller en programrettelse.
26.3.7 Ondsindet eller uautoriseret brug af PSN, din konto, dine konti for mindreårige familiemedlemmer eller produkter, herunder hackeraktivitet. Medmindre dette skyldes vores forsømmelighed eller forsømmelighed fra vores medarbejdere, agenter eller underleverandører, har vi intet erstatningsansvar over for dig.
26.3.8 Manglende evne til at bruge et produkt.

Hvis det skyldes en fejl, skal du se afsnit 26.3.5 og 26.3.6 ovenfor.

Hvis produktet er blevet ændret, skal du se afsnit 26.3.10 nedenfor.

Hvis PSN er utilgængeligt, og medmindre dette skyldes vores forsømmelighed eller forsømmelighed fra vores medarbejdere, agenter eller underleverandører, har vi intet erstatningsansvar over for dig.

 

26.3.9 Hvis PSN er midlertidigt utilgængeligt. Medmindre dette skyldes vores forsømmelighed eller forsømmelighed fra vores medarbejdere, agenter eller underleverandører, har vi intet erstatningsansvar over for dig.
26.3.10 Hvis vi ændrer eller fjerner funktioner fra PSN eller andre produkter.  Hvis vi har anvendt vores bærende principper, har vi intet erstatningsansvar over for dig.
26.3.11 Hvis du lukker din konto, fordi du ikke accepterer en væsentlig ændring i disse betingelser, betingelser for brug af software eller vores fortrolighedspolitik, eller hvis vi lukker PSN permanent. Vi refunderer wallet-funds, du ikke har brugt, og en forholdsmæssig refundering for alle perioder af dine abonnementer, der ikke er udløbet.
26.3.12 Enhver begivenhed uden for vores rimelige kontrol (også kaldet "force majeure"). Vi har intet erstatningsansvar over for dig.
26.3.13

Skader, som kunne være undgået, hvis du havde:

– fulgt vores råd om at anvende en opdatering, du blev tilbudt gratis, eller

– fulgt installationsvejledninger, eller

– opfyldt mindstekravene til systemet.

Vi har intet erstatningsansvar over for dig.
26.3.14 Virksomhedstab, herunder tab af fortjeneste, tab af forretning, afbrydelse af forretning eller tab af forretningsmuligheder. Vi har intet erstatningsansvar over for dig. 
26.3.15 Eventuelle tab, som ikke er forårsaget af vores brud på disse betingelser, og som ikke er dækket ovenfor.

Vi har intet erstatningsansvar over for dig.

26.3.16

I alle tilfælde, som ikke er dækket ovenfor. Vores erstatningsansvar vil ikke være mere end £100 (eller tilsvarende i lokal valuta) eller beløbet for ubrugte wallet-funds, hvis det er højere.   

 

26.4. I det omfang du bruger PSN i en anden kapacitet end forbruger:

26.4.1 begrænser vi ikke vores erstatningsansvar for: (i) dødsfald eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed eller forsømmelighed fra vores medarbejdere, agenter eller underleverandører, (ii) vores svig eller svigagtige vildledning, (iii) ethvert erstatningsansvar, der ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lokal lovgivning.

26.4.2 i henhold til afsnit 26.4.1 påtager vi os intet erstatningsansvar for (i) tab af fortjeneste, (ii) tab af salg eller forretning, (iii) tab af aftaler eller kontrakter, (iv) tab af forventede besparelser, (v) tab af eller ødelæggelse af software, (vi) tab af data eller information, (vii) tab af eller skade på goodwill, og (viii) alle indirekte tab eller følgeskader.

26.4.3 i henhold til afsnit 26.4.1. Vores samlede erstatningsansvar over for dig under eller i forbindelse med disse betingelser, uanset om det er i forbindelse med kontrakt, skadevoldende handling (herunder forsømmelighed), brud på lovbestemte forpligtelser eller på anden måde, vil ikke være mere end £100 (eller tilsvarende i lokal valuta) eller beløbet for ubrugte wallet-funds, hvis det er højere.

 1. Ejerskab og brug af intellektuelle ejendomsrettigheder ("IP-rettigheder") 

27.1. Vi ejer eller har licenser til alle IP-rettigheder på autoriserede systemer, PSN og i vores produkter.

27.2. Andre personer ejer eller har licenser til alle IP-rettigheder i deres produkter.

27.3. Du må KUN bruge autoriserede systemer, PSN og produkter:

27.3.1. på de måder, der fremgår af disse betingelser eller produktlicensen, medmindre

27.3.2. gældende lokal lovgivning udtrykkeligt giver tilladelse til det.

27.4. Vi tager beskyttelsen af vores IP-rettigheder og sikkerheden for vores autoriserede systemer, PSN og produkter alvorligt og forfølger personer, der truer dem.

27.5. Brug ikke stjålne eller ulovligt erhvervede autoriserede systemer eller produkter.

27.6. Du må ikke gøre følgende i forbindelse med autoriserede systemer, PSN eller produkter:

27.6.1. efterligne dem,

27.6.2. afbryde deres funktion,

27.6.3. bruge uautoriseret hardware eller software,

27.6.4. omgå enhver form for godkendelse, kryptering eller sikkerhedsforanstaltninger.

27.6.5. skaffe dig adgang til oplysninger, der ikke tilhører dig eller et mindreårigt familiemedlem,

27.6.6. dele, købe, sælge, udleje, underlicensere, handle, overføre, franarre eller inddrage konti eller kontooplysninger eller andre brugeroplysninger, eller

27.6.7. hjælp andre med at gøre noget af dette.

27.7. Du må ikke lave afledte værker fra de autoriserede systemer, PSN eller produkter.

27.8. Du må ikke hacke, dekryptere, foretage reverse engineering, dekompilere, adskille eller bryde sikkerhedskoden på de autoriserede systemer, PSN eller andre produkter eller hjælpe andre med at gøre dette. Denne begrænsning er gældende i det videst mulige omfang, det er tilladt i henhold til påbudt lokal lovgivning.

27.9. Du må ikke anvende autoriserede systemer, PSN og produkter kommercielt, opkræve penge for deres brug eller bruge dem i offentligt sammenhæng uden tilladelse fra IP-ejeren.

27.10. Hvis du bruger de annoncerede funktioner i et autoriseret system, PSN eller et produkt i overensstemmelse med licensen til det, vil du ikke overtræde betingelserne i afsnit 27.7, 27.8 og 27.9.

27.11. Før du forsøger at gøre noget, der ikke er tilladt i henhold til disse betingelser, anbefaler vi, at du søger juridisk rådgivning for at bekræfte, at det udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lokal lovgivning. 

 1. Ændrer vi nogensinde disse betingelser? Og hvad sker der så?

28.1. Ja, vi kan foretage ændringer i disse betingelser.

28.2. Hvis ændringerne er væsentlige eller ufordelagtige for dig, vil vi bede dig om at acceptere de nye betingelser, før du logger på PSN igen. Hvis et mindreårigt familiemedlem er den primære bruger, skal du muligvis acceptere det, før vedkommende også kan logge på igen.

28.3. Hvis ændringerne er små, vil vi give dig et rimeligt varsel om ændringerne, f.eks. via et opslag, når du logger på PSN, via PSN-meddelelse eller via mail. Hvis du eller et mindreårigt familiemedlem fortsætter med at bruge PSN, efter du har fået besked om ændringer, anses du for at have accepteret dem.

28.4. Du vil ikke kunne fortsætte med at bruge PSN, medmindre du accepterer alle ændringer. 

28.5. Hvis du ikke accepterer en ændring af disse betingelser, bedes du kontakte os for at få lukket din konto. 

 1. Hvordan håndhæves disse betingelser? 

29.1. Hvis du bruger PSN som forbruger i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde:

29.1.1. vil disse vilkår, alle kontrakter, der indgås i overensstemmelse med dem, og eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med dem, blive underlagt og afgjort i henhold til lovgivningen i Holland, men du vil være yderligere beskyttet af den påbudte lovgivning i det land, hvor du bor. Den gældende lovgivning i det land, hvor du bor, har forrang over lovgivningen i Holland.
29.1.2. kan vi håndhæve disse betingelser i en domstol i det land, hvor du bor.
29.1.3.  kan du håndhæve disse betingelser i en domstol i det land, hvor du bor, i England og Wales, hvor vores selskab (SIENE) er registreret (under virksomhedsregistreringsnummer 06020283), eller i Holland, hvor vores selskab er registreret som en afdeling (under afdelingsregistreringsnummer 000051647869).

29.2. Hvis du bruger PSN som forbruger bosiddende uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde:

        29.2.1. vil disse Vilkår, alle kontrakter, der indgås i overensstemmelse med dem, og eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med dem, blive underlagt og afgjort i henhold til lovgivningen i England og Wales, men du vil være yderligere beskyttet af den påbudte lovgivning i det land, hvor du bor. Den gældende lovgivning i det land, hvor du bor, har forrang over lovgivningen i England og Wales.

          29.2.2. kan vi håndhæve disse Vilkår i en domstol i det land, hvor du bor. 

          29.2.3. kan du håndhæve disse Vilkår i en domstol i det land, hvor du bor, eller hvor vores virksomhed er registreret.  

29.3. I det omfang du bruger PSN i en anden kapacitet end forbruger:

29.3.1. vil disse Vilkår, alle kontrakter, der indgås i overensstemmelse med dem, og enhver tvist, vi måtte have i forbindelse med dem, blive underlagt og afgjort i henhold til lovgivningen i England og Wales, og 

29.3.2. domstolene i England og Wales vil have eksklusiv domsmyndighed.

 1. Kan andre håndhæve disse betingelser?

30.1. Nej, disse betingelser medfører ikke rettigheder, der skal håndhæves af en tredjepart.

30.2. Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse betingelser og alle kontrakter mellem dig og os, der er underlagt disse betingelser, uden dit samtykke. Hvis du er utilfreds med overførslen, kan du lukke din konto i overensstemmelse med afsnit 24. Du må ikke overdrage dine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse betingelser eller dine aftaler med os, der er underlagt disse betingelser. 

 1. Har du spørgsmål? 

31.1. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os.

KONTAKTOPLYSNINGER

31.2. For onlinesupport (hjælpesider og en onlinekontaktformular): www.playstation.com/get-help/contact-us/.

31.3. Hvis du vil sende os en mail, skal du bruge den e-mailadresse, der er angivet for dit kontoland:

LAND

Danmark: support@dk.playstation.com

31.4. Hvis du vil skrive til os på den gammeldags måde: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, UK. 

31.5. Når du kontakter os, forventer vi, at vores medarbejdere er høflige og respektfulde. Vi forventer det samme af dig. Hvis du fornærmer, truer eller er uforskammet over for vores medarbejdere, kan vi begrænse dig til at kontakte os via mail eller nægte at give dig yderligere support. Hvis din adfærd antyder en risiko for vores medarbejdere, vores fællesskab eller vores virksomhed, kan vi suspendere din konto og melde sagen til politiet.

 

Version 10.1. Sidst opdateret: Oktober 2020