playstation.com

Juridisk info

Vigtigt om helbred og sikkerhed

LYSFØLSOM EPILEPSI: HVIS DU LIDER AF EPILEPSI ELLER ANFALD, SKAL DU KONSULTERE EN LÆGE FØR BRUG. VISSE MØNSTRE KAN UDLØSE KRAMPEANFALD UDEN FORUDGÅENDE HISTORIE. LÆS OMHYGGELIGT VEJLEDNINGEN, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT.

Vigtige oplysninger om helbred og sikkerhed

Anfald forårsaget af lysstimulering (fotosensitiv epilepsi)

Hvis du har en epileptisk sygdom eller har oplevet anfald, bør du søge læge, før du bruger dette system.

 

Nogle personer er følsomme over for blinkende eller flimrende lys eller geometriske former og mønstre, kan have en uopdaget epileptisk sygdom og kan opleve epileptiske anfald, når de spiller videospil eller ser videoindhold.

 

AFBRYD STRAKS BRUGEN, og kontakt din læge, hvis du oplever nogen af følgende helbredsproblemer eller symptomer, når du bliver udsat for blinkende eller flimrende lys eller anden lysstimulation, mens du spiller videospil eller ser videoindhold:

●     ømhed i øjne,

●     ændret syn,

●     migræne,

●     muskelsammentrækninger,

●     krampe eller andre ufrivillige bevægelser,

●     blackout,

●     tab af bevidsthed eller

●     forvirring eller desorientering.

 

 

Ud over ovenstående skal DU STRAKS AFBRYDE BRUGEN, hvis du oplever et af følgende symptomer:

●     hovedpine,

●     svimmelhed,

●     kvalme,

●     træthed,

●     symptomer, der minder om transportsyge, eller

●     ubehag eller smerte i en kropsdel som f.eks. øjne, ører, hænder, arme, fødder, mens

du spiller.

Hvis tilstanden fortsætter, skal du søge læge.

 

 

Brug og håndtering

●     Brug det i et godt oplyst miljø med sikker afstand til tv-skærmen.

●     Undgå længerevarende brug af systemet. Tag en pause på 15 minutter for hver times spil.

●     Undlad at spille, hvis du er træt eller har behov for søvn.

●     Stop med at bruge systemet med det samme, hvis du begynder at føle dig træt, eller hvis du oplever

ubehag eller smerte i hænder eller arme. mens du betjener controlleren. Hvis tilstanden fortsætter, skal du søge læge.

 

 

Sikkerhedsbemærkninger vedrørende brug af controlleren

Brug ikke controllerens vibrations- eller aftrækkereffektfunktion, hvis du har en lidelse eller en skade i knogler, led eller muskler i dine hænder eller arme. Hvis du har en lidelse eller en skade, må du ikke afspille sådanne titler ved hjælp af controlleren, medmindre du har indstillet disse funktioner til "slukket".

 

 

Sikkerhedsmeddelelse til VR-headset

●     Før du bruger det, skal du læse helbreds- og sikkerhedsadvarslerne i VR-headsettets

brugervejledning. Følg omhyggeligt alle instruktioner til opsætning og brug.

●     VR-headsettet må ikke bruges af børn under 12 år.

●     Gennemse omgivelserne, og fjern forhindringer før brug. Tag forholdsregler for at forhindre

kæledyr, personer eller andre forhindringer i at komme ind på området under brug.

●     Visse personer kan opleve transportsyge, kvalme, desorientering, sløret syn

eller andet ubehag, mens de ser virtual reality-indhold. Hvis du oplever nogen af disse symptomer, skal du straks stoppe brugen, og tage VR-headsettet af.

 

 

Sikkerhedsmeddelelse til PlayStation®Move

●     Når du bruger bevægelsescontrolleren, skal du undgå at holde controlleren tættere på dig end 20 cm fra

ansigtet eller øjnene.

●     Når du bruger bevægelsescontrolleren, skal du være opmærksom på følgende. Hvis bevægelsescontrolleren

rammer en person eller en genstand, kan det medføre person- eller tingskade.

·           Brug altid stroppen.

·           Hold godt fast i controlleren for at undgå, at den smutter fra dig.

·           Spænd stroppen med stroplåsen.

·           Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til sikker brug.

3D-helbredsadvarsel

Nogle personer kan opleve ubehag (for eksempel anstrengelse af øjnene, øjentræthed eller kvalme), når de ser 3D-videofilm eller spiller stereoskopiske 3D-spil på et 3D-tv. Hvis du oplever sådant ubehag, skal du med det samme holde op med at bruge dit tv, indtil ubehaget fortager sig.

Vi anbefaler generelt, at du undgår længere tids brug af PlayStation®-systemet og holder 15 minutters pause for hver times spil. Når du spiller stereoskopiske 3D-spil eller ser 3D-film, kan varigheden og hyppigheden af de nødvendige pauser imidlertid variere fra person til person – tag pauser, der er lange nok til, at enhver følelse af ubehag forsvinder. Søg læge, hvis symptomerne varer ved.

Hos små børn (især børn under seks år) er synet stadig under udvikling. Kontakt barnets læge eller en øjenlæge, før du lader små børn se 3D-film eller spille stereoskopiske 3D-spil.