playstation.com

Juridisk info

Helbredsadvarsel

Spil altid i godt oplyste omgivelser. Hold regelmæssige pauser på 15 minutter hver time. Hold op med at spille, hvis du oplever svimmelhed, kvalme, træthed eller hovedpine. Nogle personer er overfølsomme over for blinkende eller flimrende lys eller geometriske figurer og mønstre, og kan have en epileptisk lidelse, som ikke er konstateret, og deraf få epileptiske anfald, når de ser tv eller spiller videospil. Hvis du har en epileptisk lidelse, skal du kontakte din læge, før du spiller videospil, og med det samme holde op med at spille, hvis du oplever følgende symptomer, når du spiller: synsforstyrrelser, muskeltrækninger, andre ufrivillige bevægelser, bevidsthedstab, forvirring og/eller krampeanfald.

3D-helbredsadvarsel:

Nogle personer kan opleve ubehag (for eksempel anstrengelse af øjnene, øjentræthed eller kvalme), når de ser 3D-videofilm eller spiller stereoskopiske 3D-spil på et 3D-tv. Hvis du oplever sådant ubehag, skal du med det samme holde op med at bruge dit tv, indtil ubehaget fortager sig.

Vi anbefaler generelt, at du undgår længere tids brug af PlayStation®-systemet og holder 15 minutters pause for hver times spil. Når du spiller stereoskopiske 3D-spil eller ser 3D-film, kan varigheden og hyppigheden af de nødvendige pauser imidlertid variere fra person til person – tag pauser, der er lange nok til, at enhver følelse af ubehag forsvinder. Søg læge, hvis symptomerne varer ved.

Hos små børn (især børn under seks år) er synet stadig under udvikling. Kontakt barnets læge eller en øjenlæge, før du lader små børn se 3D-film eller spille stereoskopiske 3D-spil. Voksne skal holde opsyn med små børn for at sikre sig, at de overholder ovenstående anbefalinger.

Sundhedsadvarsel ved brug af VR:

Nogle mennesker kan ved virtual reality-indhold opleve transportsyge, kvalme, desorientering, sløret syn eller andre gener. Hvis du oplever disse symptomer, skal du øjeblikkeligt standse brugen og fjerne vr-headsettet.