Vilkår for brug af software

 1. Hvem er vi?

1.1. Vi er Sony Interactive Entertainment Europe Limited (virksomhedsregistreringsnummer 03277793) på 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

 1. Definerede begreber

2.1. "Autoriserede systemer" betyder et hvilket som helst PS one-, PlayStation®2-, PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita-, PlayStation®TV-, PlayStation®4- og PlayStation®5-system.

2.2. "PSN" betyder PlayStation®Network.

2.3. "Software" betyder PlayStation-software i form af spil og applikationer, der er udviklet til at fungere på et eller flere af de autoriserede systemer.

2.4. "Brugergenereret indhold", også kaldet "UGC" (User Generated Content):Tekst, beskeder, kommentarer, billeder, fotos, stemme, musik, videoer, spilaktiver, spilvideoer og spilrelaterede oplysninger og andet materiale (i), der er oprettet af dig eller andre på PSN  og/eller (ii), som deles af dig eller andre via PSN.

 1. Hvornår gælder disse vilkår for brug af software?

3.1. Disse vilkår for brug af software ("Vilkår") gælder for din brug af al software på autoriserede systemer. Dette omfatter din brug af PlayStation™Now, som giver dig adgang til software via enheder som f.eks. pc'er og smart-TV'er.

 1. Softwaren er licenseret

4.1. Når du køber software, får du en licens til at bruge den pågældende software som beskrevet i disse vilkår, men du får ikke ejerskab over softwaren.  Hvis du ikke overholder disse vilkår, kan vi opsige den softwarelicens, du har fået i henhold til disse vilkår, hvilket betyder, at du ikke længere har ret til at bruge softwaren.

 1. Hvem licenserer softwaren til mig?

5.1. Der findes to typer af software:

5.1.1. software udgivet og licenseret til dig af os, og
5.1.2. software, der er udgivet og givet i licens til dig af andre virksomheder.

5.2. Udgiveren identificeres enten:

5.2.1. På æsken – for software på en fysisk disk som f.eks. DVD, Blu-ray-disk eller PS Vita-kort ("diskbaseret software") eller
5.2.2. i produktbeskrivelsen – for software, der stilles til rådighed i PlayStation®Store eller i andre digitale detailbutikker, som vi godkender fra tid til anden ("Digital Software"). 

5.3. Hvis vi er udgiveren af softwaren, giver vi dig licens til at bruge den i henhold til disse vilkår og andre specifikke vilkår, som vi informerer dig om i forbindelse med specifik software.

5.4. Hvis en anden virksomhed udgiver softwaren, giver de dig licens til at bruge den på vilkår, der omfatter, men ikke er begrænset til disse vilkår.  Dette firma kan fortælle dig om andre vilkår, det pålægger dig for at bruge softwaren, og i så fald gælder de supplerende vilkår som supplement til nærværende vilkår, ikke i stedet for dem.  I tilfælde af konflikt mellem de supplerende vilkår og disse vilkår gælder disse vilkår.

 1. Begrænsninger i din brug af software

6.1. Din licens til at bruge softwaren er en ikke-eksklusiv, personlig licens, der ikke kan overdrages, til udelukkende at bruge softwaren til privat brug på de relevante autoriserede systemer (som angivet i boksen til diskbaseret software, i produktbeskrivelsen til digital software eller på anden måde meddelt af os til dig fra tid til anden) og kun i Europa, Mellemøsten, Afrika, Indien, Rusland og Oceanien. 

6.2. Du må ikke bruge softwaren kommercielt, udsende den, opkræve betaling for brug af den eller bruge den til en offentlig begivenhed uden udtrykkelig tilladelse fra os og, hvis udgiveren er en anden virksomhed, derudover fra udgiveren.

6.3. Du må ikke lease, leje, underlicensere, udgive, ændre, tilpasse eller oversætte nogen del af softwaren. 

6.4. Du må ikke emulere softwaren.

6.5. I det omfang det er tilladt ved lov, må du ikke foretage reverse engineering, dekompilere, adskille eller kopiere nogen del af softwaren eller oprette afledte værker eller på anden måde forsøge at oprette kildekode fra Software-objektkoden.

6.6. Du må ikke bruge nogen metode til at omgå eller deaktivere nogen krypterings-, sikkerheds- eller godkendelsesmekanismer til de autoriserede systemer eller software eller til at opnå uautoriseret adgang eller til at forstyrre nogen konto, tjeneste, hardware, software eller netværk, der er forbundet til PSN.  

6.7. Du må ikke bruge stjålne eller ulovligt erhvervede autoriserede systemer eller software.

6.8. Brug af de fællesskabsfunktioner, der leveres af dit autoriserede system og den autoriserede software, der er udgivet til brug på det i overensstemmelse med de gældende aftaler, der er beskrevet i klausul 10.1, vil ikke krænke klausul 6.2 og 6.5 i disse vilkår.

 1. Videresalg

7.1. Du må hverken videresælge diskbaseret software eller digital software, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af os, og hvis udgiveren er en anden virksomhed, derudover af udgiveren.

 1. Aldersvurderinger

8.1. Hvis software viser en aldersgrænse, betyder det, at det indeholder indhold, der er uegnet for personer under den pågældende alder.  Hvis du er forælder eller værge, kan du gå ind på www.playstation.com/safety for at få oplysninger om, hvordan du stopper spil, der er klassificeret over et bestemt niveau, som kører på dit autoriserede system.

8.2. Hvis du eller en kontoindehaver, som du er ansvarlig for, har en registreret alder under den aldersgrænse, der er angivet på specifik software, kan vi forhindre dig eller den pågældende kontoindehaver i at få vist, købe eller bruge den software.  Med hensyn til spilsoftware kan vi forhindre dig eller den pågældende kontoindehaver i at bruge onlinetilstande i det spil, selv hvis offlinetilstande kan spilles på dit autoriserede system.

 1. Fortrolighed og brug af software online

9.1. PSN giver dig mulighed for at bruge din software online.  Når du bruger PSN:

9.1.1. PSN's Vilkår for anvendelse og Brugeraftale ("Servicevilkår"), som du indgik med Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, da du oprettede din konto til PSN ("konto"), gælder som supplement til disse vilkår. De aktuelle servicevilkår kan findes på www.playstation.com/legal/PSNTerms;
9.1.2. Vi og Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited indsamler muligvis oplysninger om dig.  Du kan finde en forklaring på, hvordan dine personlige oplysninger bruges, i PlayStations fortrolighedspolitik. Du kan finde Servicevilkår og PlayStation-politik om beskyttelse af personlige oplysninger på www.playstation.com/legal/PSNTerms; og
9.1.3. Hvis software er licenseret til dig af en anden virksomhed, kan de også indsamle oplysninger om dig, og de vil forklare det i deres fortrolighedspolitik.

 1. Hvordan man opfører sig over for os og andre brugere

10.1. De autoriserede systemer og software kan levere fællesskabsfunktioner, der giver dig mulighed for at kommunikere og interagere med andre via PSN og via andre sociale netværk. Din brug af fællesskabsfunktioner er underlagt flere aftaler med forskellige virksomheder:

10.1.1. disse vilkår; og
10.1.2. servicevilkårene, og
10.1.3. PlayStations fortrolighedspolitik; plus
10.1.4. eventuelle yderligere vilkår, som softwareudgiveren måtte have givet, og
10.1.5. eventuelle yderligere vilkår, som leveres af den virksomhed, der driver det sociale netværk, du bruger (som du muligvis skal have en konto til).

10.2. Du og mindreårige familiemedlemmer skal følge vores adfærdskodeks i alle forhold til os og andre brugere.

 • Vær inkluderende
  PSN er for alle over 7, uanset køn identitet, seksuel orientering, race, etnicitet, nationalitet, farve, immigrationsstatus, social og økonomisk klasse, uddannelsesniveau, størrelse, familiestatus, politisk overbevisning, religion, og mentale og fysiske evner eller andre egenskaber, som folk bruger til at sætte andre i bås eller splitte fællesskaber. 
 • Brug eller tilskynd ikke til hadefuld tale.
 • Du må ikke true, skade eller alarmere nogen. 
 • Du må ikke mobbe, chikanere eller forfølge nogen. 
 • Vær fornuftig. Overhold loven.
 • Du må ikke være vulgær eller anstødelig.
 • Du må ikke opfordre nogen til at gøre skade på sig selv eller andre. 
 • Du må ikke true, tolerere, udføre eller fremme ulovlige handlinger.
 • Du må ikke udgive dig for at være en anden.
 • Du må ikke krænke nogens privatliv eller bagtale dem.
 • Du må ikke krænke nogens intellektuelle ejendomsrettigheder.
 • Vær tålmodig og hensynsfuld. Vær venlig.
 • Husk, at du også var ny engang. Du kan hjælpe med at gøre en persons første oplevelser med spil og fællesskabet gode.

 • Vær respektfuld.
 • Vi ved, at I ikke alle kan være enige hele tiden. Vær respektfuldt uenig, eller forlad uenigheden.
 • Vær en holdspiller.
 • Hjælp hinanden. Hvis du finder en sårbarhed i PSN eller et produkt, skal du fortælle os om det, så vi kan løse problemet og beskytte dig, andre og vores virksomhed endnu bedre.
 • Du må ikke være forstyrrende.
 • Du må ikke snyde.
 • Du må ikke bruge fejl, utilstrækkeligheder, sårbarheder eller utilsigtede mekaniker i produkterne eller PSN for at få en fordel.
 • Du må ikke dele, købe, sælge, udleje, underlicensere, handle, overføre, phishe eller spionere konti eller kontooplysninger eller andre legitimationsoplysninger.
 • Du må ikke spamme nogen.
 • Du må ikke videresende anbefalinger eller tilbud til dine kontakter uden deres tilladelse.
 • Du må ikke bruge PSN eller nogen af dets produkter til eller knytte dem til kommercielle aktiviteter.
 • Du må ikke gøre noget for at give PSN eller PlayStation et dårligt omdømme.
 • Vær diskret. Hold det anstændigt.
 • Ting, du siger og gør online, påvirker andre mennesker og har konsekvenser i den virkelige verden. Tænk, før du lægger noget op online. Vær opmærksom på, at de oplysninger, du angiver online, kan spredes og kan blive set af personer, du ikke forventede ville se dem. 
 • Du må ikke afsløre personlige oplysninger om andre personer eller dig selv. Det gør dig og dem mere sårbare. Personlige oplysninger omfatter telefonnumre, e-mailadresser og adresser i den virkelige verden, f.eks. dit hjem, din skole eller din midlertidige placering.
 • Du må ikke dele erotiske eller pornografiske billeder.
 • Du må ikke dele et billede af en anden person uden vedkommendes samtykke.

 • Hjælp os med at sikre, at PSN er det bedste spil at spille.
 • Brug altid sund fornuft, og vær høflig. Hvis du ser en anden, der ikke opfører sig ordentligt:
 • Rapportér dem til os ved hjælp af vores kontekstafhængige værktøjer til rapportering af uoverensstemmelser. Hvis du bruger det tættest liggende rapporteringsværktøj, når du indsender rapporten, kan du sende os relevante beviser til at hjælpe os med at vurdere din rapportering.  Det betyder naturligvis, at andre også kan rapportere uoverensstemmelser – om dig og dit indhold. Du kan finde flere oplysninger om rapportering af uoverensstemmelser på www.playstation.com/safety.
 • Hvis du interagerer med dem, skal du være rolig og respektfuld. Vær et godt eksempel, og overtræd ikke selv disse betingelser.

 • Følg alle specifikke regler for hvert produkt.
 1. Oprettelse og deling af indhold online

11.1. UGC, som du har oprettet og delt, tilhører dig, men vi og, hvor det gør sig gældende, den relevante softwareudgiver har stadig immaterielle rettigheder i din UGC, så du må ikke udnytte UGC kommercielt uden vores samtykke og samtykke fra softwareudgiveren. 

11.2. Du giver os, vores tilknyttede selskaber og andre PSN-brugere tilladelse til at bruge, distribuere, kopiere, ændre, vise og offentliggøre dit UGC, dit PSN-online-ID (og, hvis du vælger at bruge det, dit navn) i hele PSN og andre tilknyttede tjenester, f.eks. websteder, der er tilknyttet softwaren. Du giver os også, uden betaling til dig, tilladelse til at licensere, sælge og på anden vis udnytte dit UGC kommercielt (f.eks. sælge abonnementer for at få adgang til dit UGC (alene eller i kombination med andet UGC) og/eller modtage reklameindtægter i forbindelse med UGC) og til at bruge dit UGC i forbindelse med promovering af PlayStation®-produkter, -software og -tjenester. Du anerkender, at vi og andre PSN-brugere kan ændre eller slette dit UGC. Ved at lægge UGC op fortæller du os, at du har alle de nødvendige rettigheder til lægge den slags UGC op og at give de rettigheder, der er beskrevet i denne klausul.

 1. Hvad, hvis jeg har en ubehagelig oplevelse online?

12.1. Vi ønsker, at alle har glæde af vores onlinefællesskab, men vi kan ikke garantere, at alle vil opføre sig passende.  Vi påtager os derfor ikke noget ansvar over for dig for andre PSN-brugeres aktiviteter og UGC og intet ansvar over for andre for dine aktiviteter og dit UGC.  

12.2. Hvis du oplever en uacceptabel eller upassende adfærd i spillet, vil vi gerne have, at du giver den relevante udgiver (som kan være os) besked.

12.3. Selvom vi kan give dig og andre brugere mulighed for at slå indhold op på sociale netværkstjenester og andre tredjepartswebsteder, er vi ikke ansvarlige for disse tjenester.  Hvis du oplever uacceptabel eller upassende adfærd på et socialt netværk eller en tredjepartsside, beder vi dig rapportere det til det sociale netværk eller tredjepartssiden ved hjælp af deres proces til rapportering af upassende adfærd.

 1. Rapportering fra spil, vi udgiver

13.1. I de spil, vi udgiver, og for at hjælpe dig med vores spil og de funktioner, vi leverer via vores autoriserede systemer (f.eks. PSN-meddelelser), inkluderer vi mekanismer til rapportering af upassende adfærd på de steder, hvor vi mener, det vil være mest relevant.  Du får f.eks. vist en rapportindstilling ved siden af meddelelser, du modtager på PSN, og rapporteringsværktøjer i spillet i hvert af de spil, vi udgiver, hvis spillet giver mulighed for at dele UGC.  Hvis du bruger det tættest liggende rapporteringsværktøj, når du indsender rapporten, kan du også være i stand til at sende os relevante beviser til at hjælpe os med at vurdere din rapportering.  Det betyder naturligvis, at andre også kan rapportere uoverensstemmelser om dig og dit UGC. 

13.2. Du kan finde flere oplysninger om rapportering af uoverensstemmelser på www.playstation.com/safety.

 1. Registrerer vi, hvad du foretager dig online?

14.1. Ja, men vi kan ikke spore al aktivitet, og vi forpligter os ikke til det.

14.2. Vi kan spore og registrere din software-aktivitet og fjerne hvilket som helst af dit brugergenerede indhold, der overtræder disse betingelser, uden yderligere varsel til dig. Andre brugere kan registrere ting, de ser, og sende dem til os.

14.3. Oplysninger, vi får, kan omfatte dit indhold, tale- og tekstkommunikation, gameplay-videoer, tid og sted for dine aktiviteter, dit rigtige navn, dit PSN-online-ID og din IP-adresse.

14.4. Vi (eller vores tilknyttede selskaber) bruger disse oplysninger til at håndhæve disse betingelser, at overholde loven, at beskytte vores og vores licensgiveres og brugeres rettigheder og at beskytte vores fællesskab. Vi kan videregive disse oplysninger til politiet eller andre relevante myndigheder.

14.5. Se vores fortrolighedspolitik på www.playstation.com/legal/PSNTerms/ for at få flere oplysninger om denne brug af dine oplysninger. 

 1. Feedback og beta-prøveversioner

15.1. Vi tager gerne imod dine ideer og feedback om vores tjenester og produkter, men du må kun give os dine egne ideer og feedback. Ved at give os dine ideer og feedback overfører du ejerskab af dem til os, selvom vi måske eller måske ikke implementerer dem. Du vil ikke få udbetalt eller modtage nogen kompensation for dine ideer eller feedback.  

15.2. Hvis du deltager i eller indløser en kupon for en gratis betatest, så accepterer du følgende supplerende vilkår:

15.2.1. du skal holde beta-softwaren sikker og i god stand og må ikke kopiere beta-softwaren, give eller sælge den til nogen, forsøge at reverse engineer den, eller bruge den til at skabe afledte værker;
15.2.2. du har kun licens til at bruge beta-softwaren til beta-versionen;
15.2.3. vi garanterer ikke, at beta-softwaren fungerer korrekt (eller overhovedet);
15.2.4. under beta-versionen kan vi ændre beta-softwaren uden varsel, hvilket kan tilføje eller fjerne data, indhold og funktionalitet, og du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for tab af data, indhold eller funktionalitet, og
15.2.5. vi kan afslutte betatesten eller forhindre dig i at få adgang til den når som helst. 

 1. Softwareopdateringer og afslutning af tjeneste

16.1. Nogle gange kan vi opdatere software, som kan omfatte tilføjelse eller fjernelse af eksisterende funktionalitet. Hvis vi gør det, vil vi altid tage dine interesser med i vores betragtninger og afveje dem mod vores egne. Vi bestræber os på at træffe beslutninger, der er rimelige under de givne omstændigheder, og forsøge at forbedre i stedet for at forringe din oplevelse af softwaren. Vi bestræber os på at behandle dig retfærdigt ("vores vejledende principper").

16.2 Nogle produkter tilbyder onlinetjenester som online-multiplayer, ranglister eller kommunikationsfaciliteter. Disse onlinetjenester leveres ikke for evigt. Vi anvender vores vejledende principper, når vi beslutter at lukke en onlinetjeneste ned. Vi giver dig besked om nedlukningen i forvejen.

16.3 For software, der er udgivet af tredjeparter, beder vi dem om at give dig besked om nedlukningen på forhånd.

 1. Ejerskab af ophavsret

17.1. Al software indeholder biblioteksprogrammer, som ejes af Sony Interactive Entertainment Inc. og udelukkende er licenseret til os i forbindelse med vores geografiske virkeområde.  Andre ophavsrettigheder og immaterielle rettigheder bevares i softwaren og kan fra tid til anden blive meddelt til dig.

 1. Håndhævelse af vilkår for brug af software

18.1. Du accepterer, at vi kan håndhæve disse vilkår over for dig med hensyn til al software, uanset om vi er udgiveren eller ej.  

 1. Dine rettigheder og vores ansvar

19.1. Som forbruger kan du have rettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning, der ikke kan udelukkes, begrænses eller ændres. Disse rettigheder har forrang over alt andet i disse vilkår, herunder i denne klausul 19.

19.2. Disse vilkår gør ikke følgende:

19.2.1. Påvirker eventuelle lovbestemte garantier eller reklamationsrettigheder, du har som forbruger i henhold til lokal lovgivning (f.eks. dine rettigheder, hvis softwaren er defekt);

19.2.2.  udelukker eller begrænser vores ansvar på nogen måde for dødsfald eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed eller forsømmelighed fra vores medarbejdere, repræsentanter eller underleverandører;
19.2.3. udelukker eller begrænser på nogen måde vores ansvar for svindel eller svigagtig vildledende fremstilling; eller

19.2.4. udelukker eller begrænser vores ansvar på nogen måde, medmindre vi har tilladelse hertil i henhold til gældende lokal lovgivning.

19.3. Hvis du er forbruger, er vores ansvar i henhold til klausul 19.1 og 19.2 begrænset til 100 £ (eller tilsvarende i lokal valuta) eller, hvis højere, PS Store-prisen for den software, der gav anledning til forpligtelsen.

19.4. I det omfang, du bruger softwaren ud over som forbruger:

19.4.1 vi begrænser ikke vores ansvar for: (i) dødsfald eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed eller forsømmelighed fra vores medarbejderes, repræsentanters eller underleverandørers side; (ii) vores svindel eller svigagtig vildledende fremstilling; (iii) ethvert ansvar, der ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lokal lovgivning.

19.4.2 i henhold til klausul 19.4.1 påtager vi os intet ansvar for (i) tab af fortjeneste, (ii) tab af salg eller forretning, (ii) tab af aftaler eller kontrakter, (iii) tab af forventede besparelser, (iv) tab af eller beskadigelse af software, (v) data eller oplysninger; (vi) tab af eller skade på goodwill eller (vii) indirekte tab eller følgetab.

19.4.3 i henhold til klausul 19.4.1, vil vores samlede ansvar over for dig i henhold til eller i forbindelse med disse betingelser, uanset om det er kontraktuelt, en skadevoldende handling (herunder forsømmelighed), overtrædelse af en lovbestemt forpligtelse eller andet ikke være mere end 100 £ (eller tilsvarende i lokal valuta).

 1. Ændringer af disse vilkår og vores ret til at overføre vores kontrakter med dig

20.1 Vi kan foretage ændringer i disse vilkår fra tid til anden. Hvis ændringerne er væsentlige ændringer, beder vi dig om at acceptere en ny version af disse vilkår. Hvis ændringerne er mindre ændringer, giver vi dig rimelig varsel om ændringerne, f.eks. via e-mail. Hvis du eller mindreårige familiemedlemmer fortsætter med at bruge softwaren, efter at du har fået besked om ændringer, vil du blive anset for at have accepteret dem. Du vil ikke kunne fortsætte med at bruge software, du tidligere har købt, medmindre du accepterer alle ændringer.

20.2. Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse betingelser og alle kontrakter mellem dig og os, der er underlagt disse betingelser uden dit samtykke. Vi vil dog give dig besked, hvis vi planlægger at gøre dette. Du må ikke overføre dine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår.

 1. Gældende lovgivning, jurisdiktion og tredjeparts rettigheder

21.1. Hvis du bruger softwaren som forbruger:

21.1.1.  disse vilkår, alle kontrakter, der er indgået i overensstemmelse med dem, og eventuelle tvister, vi måtte have i forbindelse med dem, vil blive reguleret og afgjort i henhold til lovgivningen i England og Wales, men du vil have yderligere beskyttelse fra de ufravigelige love i det land, hvor du bor. De ufravigelige love i det land, hvor du bor, har førsteprioritet i forhold til lovene i England og Wales.

21.1.2.  vi kan håndhæve disse betingelser ved en domstol i det land, hvor du bor.

21.1.3.  du kan håndhæve disse betingelser ved en domstol i det land, hvor du bor, eller hvor vores virksomhed er registreret. 

21.2. I det omfang, du bruger softwaren ud over som forbruger:

21.2.1. disse betingelser, alle kontrakter, der er indgået i overensstemmelse med dem, og eventuelle tvister, vi måtte have i forbindelse med dem, vil blive reguleret og afgjort i henhold til lovgivningen i England og Wales; og

21.2.2. domstolene i England og Wales har eksklusiv kompetence.

 

Sidst opdateret: Oktober 2020 (v1.1)