PlayStation.com

Juridisk info

 
 

1. Hvem er vi?

1.1. Vi er Sony Interactive Entertainment Europe Limited (med selskabsregistreringsnummer 03277793, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien. 

2. Definerede begreber

2.1. “Autoriserede systemer” betyder PS one-, PlayStation®2-, PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita-, PlayStation®TV- og PlayStation®4-systemer.

2.2. “PSN” refererer til PlayStation®Network.

2.3. “Software” betyder PlayStation-spil- og programsoftware, der er udviklet til at fungere på et eller flere af de Autoriserede systemer.

3. Hvornår gælder disse Vilkår for anvendelse af software?

3.1. Disse Vilkår for anvendelse af software (“Vilkår”) gælder for din brug af al Software på Autoriserede systemer. Dette omfatter din brug af PlayStation™Now, som lader dig tilgå software via enheder som pc'er og smart-tv'er. 

4. Software er givet i licens

4.1. Når du køber software, opnår du en licens til at bruge Softwaren, sådan som det er beskrevet i disse Vilkår, men du opnår ikke ejerskab til Softwaren. Hvis du ikke overholder disse Vilkår, kan vi opsige den Softwarelicens, du har modtaget under disse Vilkår, hvilket vil sige, at du ikke længere har ret til at bruge Softwaren.

5. Hvem giver Softwaren i licens til mig?

5.1. Der findes to typer Software:

5.1.1. software, som vi udgiver og giver i licens til dig, og

5.1.2. software, som andre firmaer udgiver og giver i licens til dig.

5.2. Udgiveren identificeres enten:

5.2.1. på æsken – for Software, der leveres på en fysisk disk, for eksempel en dvd, en Blu-ray Disc eller et PS Vita-kort (“Diskbaseret software”), eller

5.2.2. i produktbeskrivelsen – for Software gjort tilgængelig i PlayStation®Store, Sony Entertainment Network-webbutikken eller fra andre digitale butikker, som vi fra tid til anden godkender (“Digital software”). 

5.3. Hvis vi er udgiveren af Softwaren, giver vi dig licens til at bruge den på disse Vilkår og andre specifikke vilkår, som vi oplyser dig om i forbindelse med den specifikke Software.

5.4. Hvis et andet firma er udgiveren af Softwaren, giver de den i licens til dig på vilkår, der omfatter, men ikke er begrænset til, disse Vilkår. Dette firma oplyser dig muligvis om andre vilkår, som det fastsætter for din brug af dets Software. I så fald gælder de yderligere vilkår i tillæg til disse Vilkår, ikke i stedet for dem. Hvis der er modstrid mellem de yderligere vilkår og disse Vilkår, gælder disse Vilkår.

6. Begrænsninger til din brug af Software

6.1. Din licens til at bruge Software er en ikke-eksklusiv personlig licens, der ikke må overdrages, til kun at anvende Softwaren til privat brug på de relevante Autoriserede systemer (som angivet på æsken for Diskbaseret software og i produktbeskrivelsen for Digital software eller på anden vis meddelt fra os til dig fra tid til anden), og kun i Europa, Mellemøsten, Afrika, Indien, Rusland og Oceanien.  

6.2. Du må ikke anvende Softwaren til kommercielle formål, offentliggøre den, tage betaling for brugen af den eller foretage andre offentlige demonstrationer af den uden udtrykkelig tilladelse fra os og, hvis udgiveren er et andet firma, udtrykkelig tilladelse fra udgiveren.

6.3. Du må ikke lease, udleje, underlicensere, udgive, ændre, tilpasse eller oversætte nogen del af Softwaren. 

6.4. Du må ikke emulere Softwaren.

6.5. I det omfang, som gældende lov tillader dette, må du ikke udføre reverse engineering, dekompilere eller kopiere nogen dele af Softwaren, oprette afledede værker eller på anden måde forsøge at genskabe kildekoden ud fra Softwarens objektkode.

6.6. Du må ikke anvende nogen midler til at omgå eller deaktivere nogen form for krypterings-, sikkerheds- eller godkendelsesmekanisme til de autoriserede systemer eller nogen form for software eller til at få uautoriseret adgang til eller forstyrre konti, ydelser, hardware, software, netværk i forbindelse med PSN. 

6.7. Du må ikke bruge stjålne eller ulovligt anskaffede autoriserede systemer eller software.

6.8. Brug af fællesskabsfunktioner leveret af dit Autoriserede system og Autoriseret software udgivet til brug hermed i henhold til gældende aftaler beskrevet i paragraf 10.1 vil ikke overtræde paragraf 6.2 og 6.5 i disse vilkår.

7. Videresalg

7.1. Du må ikke videresælge hverken Diskbaseret software eller Digital software uden udtrykkelig tilladelse fra os og, hvis udgiveren er et andet firma, udtrykkelig tilladelse fra udgiveren.  

8. Aldersvurdering

8.1. Hvis Softwaren har en aldersklassificering, betyder det, at den har indhold, der ikke er egnet for personer under denne alder. Hvis du er forælder eller værge, skal du se www.playstation.com/safety for at få oplysninger om, hvordan du forhindrer spil, der er klassificeret over et vist niveau, i at køre på dit PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- eller PlayStation®4-system.

8.2. Hvis du eller en kontoejer, som du er ansvarlig for, har en registreret alder under den aldersklassificering, der er angivet for en bestemt Software, kan vi forhindre dig eller den pågældende kontoejer i at få vist, købe eller bruge den pågældende Software. I forbindelse med spilsoftware kan vi forhindre dig eller den pågældende kontoejer i at anvende spillets onlinetilstande, også selvom offlinetilstandene kan spilles på dit PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- eller PlayStation®4-system. 

9. Fortrolighedspolitik og brug af Software online

9.1. PSN gør det muligt for dig at bruge din Software online. Når du bruger PSN:

9.1.1. gælder PSN's Betingelser for brug og Brugeraftale (“Betingelser for brug”), som du indgik med Sony Interactive Entertainment Network, da du oprettede din PSN-konto (“Konto”), i tilgift til disse Vilkår for anvendelse af Software. De aktuelle Betingelser for brug kan findes på www.playstation.com/legal/PSNTerms;

9.1.2. Vi og Sony Interactive Entertainment Network Europe indsamler muligvis oplysninger om dig. Du kan finde oplysninger om, hvordan dine personlige oplysninger bruges, i PlayStations Fortrolighedspolitik. Du kan finde Vilkår for brug og PlayStations Fortrolighedspolitik på www.playstation.com/legal/PSNTerms; og

9.1.3. Hvis Software gives i licens til dig af et andet firma, indsamler de muligvis også oplysninger om dig, og de forklarer dette i deres fortrolighedspolitik.

 

 

10. Adfærd over for os og andre brugere

10.1. De Autoriserede systemer og den Autoriserede software indeholder muligvis fællesskabsfunktioner, der gør det muligt for dig at kommunikere og interagere med andre folk via PSN og via andre sociale netværk. Din brug af fællesskabsfunktionerne er underlagt adskillige aftaler med flere forskellige firmaer:

10.1.1. disse Vilkår, og

10.1.2. Betingelser for brug, og

10.1.3. PlayStations Fortrolighedspolitik, samt

10.1.4. alle yderligere vilkår, som udgiveren af Softwaren betinger sig, og

10.1.5. alle yderligere vilkår, der stilles af det firma, som driver det sociale netværk, du bruger (og som du muligvis har en konto til).

10.2. Du og mindreårige familiemedlemmer skal følge vores regler for adfærd i al interaktion med os og andre medlemmer af PSN-fællesskabet.

Vær åben.

PSN er for alle over 7, uanset kønsidentitet, seksuel orientering, race, etnicitet, nationalitet, farve, immigrationsstatus, social og økonomisk klasse, uddannelsesniveau, størrelse, familiestatus, politisk overbevisning, religion, og psykiske og fysiske evner eller andre egenskaber, som folk bruger til at sætte andre i bås eller opdele samfund.

Du må ikke bruge eller opfordre til hadefuld retorik.

Du må ikke true, skade eller opskræmme nogen.

Du må ikke mobbe, chikanere eller forfølge nogen.

Vær fornuftig. Overhold loven.

Du må ikke være vulgær eller stødende.

Du må ikke opfordre nogen til at gøre skade på sig selv eller andre.

Du må ikke true med, tolerere, udføre eller opfordre til ulovlige handlinger.

Du må ikke udgive dig for at være en anden.

Du må ikke krænke andres privatliv eller bagvaske dem.

Du må ikke krænke nogens intellektuelle ejendom.

Vær tålmodig og betænksom. Vær venlig.

Husk på, at du også var nybegynder en gang. Du kan hjælpe med at gøre en persons første oplevelse med gaming og fællesskab god.

Vær respektfuld.

Vi ved, at ikke alle kan være enige hele tiden. Respekter andres meninger, eller forlad samtalen.

Vær en holdspiller.

Hjælp hinanden. Hvis du finder en sårbarhed i PSN eller et produkt, opfordrer vi dig til at fortælle os om det, så vi kan løse problemet og sikre dig, andre og vores virksomhed.

Du må ikke udføre undergravende virksomhed.

Du må ikke snyde.

Du må ikke bruge bugs, fejl, sårbarheder eller fejlbehæftet teknik i produkter eller på PSN for egen vindings skyld.

Du må ikke dele, købe, sælge, udleje, underlicensere, handle, overføre, franarre eller inddrage konti eller kontooplysninger eller andre brugeroplysninger.

Du må ikke spamme nogen.

Du må ikke videresende anbefalinger eller tilbud til dine kontakter uden deres tilladelse.

Du må ikke bruge PSN eller nogen af dets produkter til kommercielle aktiviteter eller knytte dem hertil.

Du må ikke gøre noget for at bringe PSN eller PlayStation i miskredit.

Vær diskret. Opfør dig pænt.

Ting, du siger og gør online, påvirker andre og har konsekvenser i den virkelige verden. Tænk dig om, før du slår noget op online. Vær opmærksom på, at de oplysninger, du lægger online, kan sprede sig og blive set af personer, du ikke havde forventet.

Du må ikke afsløre personlige oplysninger om andre personer eller dig selv. Det gør dig og dem mere sårbare. Personlige oplysninger omfatter telefonnumre, e-mailadresser og adresser, f.eks. dit hjem, din skole eller din midlertidige placering.

Del ikke erotiske eller pornografiske billeder.

Du må ikke dele et billede af en anden person uden vedkommendes samtykke.

Hjælp os med at gøre PSN til det bedste sted at spille.

Brug altid sund fornuft og gode manerer. Hvis du ser andre, der opfører sig forkert:

Rapportér dem til os ved hjælp af vores værktøjer til problemrapportering. Hvis du bruger det mest relevante værktøj, når du indsender rapporten, kan du sende os relevant dokumentation, der kan hjælpe os med at vurdere din rapport. Det betyder naturligvis også, at andre kan rapportere dig og dit indhold. Du kan finde flere oplysninger om problemrapportering på www.playstation.com/safety.

Hvis du interagerer med dem, skal du bevare roen og respekten. Gå forrest med et godt eksempel, og undgå selv at overtræde disse betingelser.

Følg alle specifikke regler for hvert produkt.

 

11. Oprettelse og deling online

11.1. UGC, som du har oprettet og delt, tilhører dig, men vi og, hvis det er relevant, udgiveren af den pågældende Software har stadig intellektuelle rettigheder til dit UGC, så du må ikke udnytte UGC kommercielt uden vores tilladelse samt tilladelse fra Softwareudgiveren.

11.2. Du giver tilladelse til os, vores partnere og andre brugere af PSN til at bruge, distribuere, kopiere, redigere, fremvise og udgive dit UGC, dit PSN Online-ID (og dit navn, hvis du vælger at bruge det) på hele PSN og andre tilknyttede tjenester som f.eks. websteder, der er knyttet til Softwaren. Du giver os også tilladelse til, uden at betale dig, at licensere, sælge og på anden måde kommercielt udnytte dit UGC (for eksempel sælge abonnementer til at få adgang til dit UGC (alene eller i kombination med andet UGC) og/eller modtage reklameindtægter i forbindelse med UGC) samt til at bruge dit UGC til at gøre reklame for PlayStation®-produkter, Software og ydelser. Du accepterer, at vi og andre PSN-brugere kan redigere eller slette dit UGC. Ved at offentliggøre UGC meddeler du os, at du har alle de nødvendige rettigheder til at offentliggøre dette UGC samt til at tildele de rettigheder, der er beskrevet i denne paragraf.

 

 

12. Hvad, hvis jeg har en ubehagelig oplevelse online?

12.1. Vi ønsker, at alle har glæde af vores onlinefællesskab, men vi kan ikke garantere, at alle vil opføre sig passende. Vi påtager os derfor ikke noget ansvar over for dig for andre PSN-brugeres aktiviteter og UGC og intet ansvar over for andre for dine aktiviteter og dit UGC.

12.2. Hvis du kommer ud for uacceptabel eller upassende adfærd i spillet, beder vi dig om at fortælle det til den pågældende udgiver (som muligvis er os).

12.3. Selvom vi muligvis gør det muligt for dig og andre brugere at udgive til sociale netværk og andre tredjepartssider, påtager vi os ikke ansvar for disse ydelser. Hvis du kommer ud for uacceptabel eller upassende adfærd på et socialt netværk eller en tredjepartsside, beder vi dig rapportere det til det sociale netværk eller tredjepartssiden ved hjælp af deres proces til rapportering af upassende adfærd.

13. Rapportering fra spil, som vi udgiver

13.1. I de spil, vi udgiver, og for at hjælpe dig med vores spil og de funktioner, vi leverer via vores Autoriserede systemer (f.eks. PSN-meddelelser), inkluderer vi mekanismer til rapportering af upassende adfærd på de steder, hvor vi mener, det vil være mest relevant. Der er for eksempel et rapporteringsvalg ud for de meddelelser, du modtager på PSN, og rapporteringsværktøjer i alle de spil, vi udgiver, hvis spillet giver mulighed for at dele UGC. Hvis du bruger det nærmeste værktøj til rapportering af upassende adfærd, når du sender rapporten, kan du muligvis også sende os passende dokumentation, som hjælper os med at vurdere rapporten. Det betyder selvfølgelig, at andre folk kan gøre det samme med dig og dit UGC.

13.2. Du kan finde flere oplysninger om problemrapportering på www.playstation.com/safety.

14. Sporer vi, hvad du foretager dig online?

14.1. Ja, men vi kan ikke spore alle aktiviteter, og vi forpligter os ikke til at gøre det.

14.2. Vi kan spore og registrere din Softwareaktivitet og fjerne dit brugergenererede indhold uden varsel, hvis det overtræder disse betingelser. Andre brugere kan registrere ting, de ser, og sende dem til os.

14.3. De oplysninger, vi får, kan omfatte indhold, tale- og tekstkommunikation, gameplay-videoer, tid og sted for dine aktiviteter, dit rigtige navn, dit PSN online-ID og din IP-adresse.

14.4. Vi (eller vores associerede selskaber) bruger disse oplysninger til at håndhæve disse betingelser, overholde lovgivningen, beskytte vores rettigheder og vores licensgiveres og brugeres rettigheder, og til at beskytte vores fællesskab. Vi videregiver muligvis disse oplysninger til politiet eller andre relevante myndigheder.

14.5. Se vores fortrolighedspolitik på www.playstation.com/legal/PSNTerms/ for at få mere at vide om denne brug af dine oplysninger. 

15. Onlinebutikker

15.1. Mens du bruger Software online, har du muligheden for at købe genstande fra en onlinebutik ved brug af din PSN-wallet. Alle køb foretages fra Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited og er underlagt Betingelserne for brug. 

16. Feedback og beta-prøveperioder

16.1. Vi vil meget gerne modtage dine idéer og feedback til vores tjenester og produkter, men du må kun give os dine egne idéer og feedback. Ved at levere dine idéer og feedback til os overfører du ejerskab af dem til os, uanset om vi implementerer dem eller ej. Du vil ikke modtage betaling eller andre former for kompensation for dine idéer eller feedback. 

16.2. Hvis du deltager i eller indløser en kupon til en betaprøveperiode uden ekstra omkostninger, accepterer du følgende ekstra vilkår:

16.2.1. Du skal opbevare betasoftwaren sikkert og i god stand, og du må ikke kopiere betasoftwaren, give eller sælge den til nogen, forsøge at foretage reverse engineering på den, og du må heller ikke skabe afledte værker af den;

16.2.2. Du modtager kun licens til brug af betasoftwaren;

16.2.3. Vi garanterer ikke, at betasoftwaren vil fungere korrekt (eller overhovedet);

16.2.4. I løbet af betaperioden kan vi modificere betasoftwaren uden varsel, hvilket kan tilføje eller fjerne data, indhold og funktionalitet, og du accepterer, at vi ikke kan holdes ansvarlige på grund af tab af data, indhold eller funktionalitet; og

16.2.5. Vi kan afslutte betaperioden eller forhindre dig i at tilgå den når som helst. 

17. Softwareopdateringer og ophør af ydelse

17.1. Af og til opdaterer vi Software, der kan inkludere tilføjelse eller fjernelse af eksisterende funktionalitet. Hvis vi gør det, så tager vi hensyn til dine interesser og vejer dem op imod vores egne. Vi bestræber os på at træffe beslutninger, der er rimelige under omstændighederne, og prøver at forbedre snarere end at forværre din oplevelse af Softwaren. Vi bestræber os på at behandle dig retfærdigt ("Vores vejledende principper").

17.2 Nogle produkter tilbyder onlinetjenester som f.eks. online-multiplayer, ranglister eller kommunikationsfaciliteter. Disse onlinetjenester er ikke aktive for evigt. Når vi beslutter at lukke en onlinetjeneste ned, sker det med udgangspunkt i vores bærende principper. Vi giver dig besked i god tid før nedlukningen.

17.3 Hvis et spil udgives af en tredjepart, beder vi dem om at give dig besked i god tid før nedlukningen.

18. Ejerskab af copyright

18.1. Al Software indeholder biblioteksprogrammer. Copyright til disse tilhører Sony Interactive Entertainment Inc. og er udelukkende givet i licens til os i vores geografiske driftsområde. Andre copyrights og intellektuelle rettigheder findes i Softwaren, og du modtager muligvis besked om disse fra tid til anden.

19. Håndhævelse af Vilkår for anvendelse af software

19.1. Du accepterer, at vi kan håndhæve disse Vilkår over for dig for al Software, uanset om vi er udgiveren eller ej.  

20. Dine rettigheder og vores ansvar

20.1. Som forbruger kan du have rettigheder under gældende lokal lovgivning, der ikke kan udelukkes, begrænses eller ændres. Disse rettigheder tilsidesætter alt i disse betingelser, herunder dem her i paragraf 20.

20.2. Disse betingelser vil ikke:

20.2.1. påvirke eventuelle lovbestemte garantier eller garantier, du har som forbruger i henhold til lokal gældende lovgivning (såsom hvis Softwaren er fejlbehæftet),

20.2.2. udelukke eller begrænse vores erstatningsansvar på nogen måde for død eller personskade som følge af vores eller vores ansattes, agenters eller underleverandørers forsømmelse,
20.2.3. udelukke eller begrænse vores erstatningsansvar på nogen måde for svig eller svigagtig vildledning, eller

20.2.4. udelukke eller begrænse vores erstatningsansvar på nogen måde, medmindre vi har lov til at gøre det i henhold til gældende lokal lovgivning.

20.3. Underlagt betingelserne i paragraf 20.1 og 20.2 er vores ansvar over for dig begrænset til 100 britiske pund (eller tilsvarende i din lokale valuta) eller, hvis højere, PS Store-prisen på den Software, der har været årsag til erstatningen.

20.4. I det omfang du bruger Softwaren i en anden kapacitet end forbruger:

20.4.1 begrænser vi ikke vores erstatningsansvar for: (i) dødsfald eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed eller forsømmelighed fra vores medarbejdere, agenter eller underleverandører, (ii) vores svig eller svigagtige vildledning, (iii) ethvert erstatningsansvar, der ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lokal lovgivning.

20.4.2 i henhold til paragraf 20.4.1 påtager vi os intet erstatningsansvar for (i) tab af fortjeneste, (ii) tab af salg eller forretning, (iii) tab af aftaler eller kontrakter, (iv) tab af forventede besparelser, (v) tab af eller ødelæggelse af software, (vi) tab af data eller information, (vii) tab af eller skade på goodwill, og (viii) alle indirekte tab eller følgeskader.

20.4.3 i henhold til paragraf 20.4.1 vil vores samlede erstatningsansvar over for dig under eller i forbindelse med disse betingelser, uanset om det er i forbindelse med kontrakt, skadevoldende handling (herunder forsømmelighed), brud på lovbestemte forpligtelser eller på anden måde, ikke være mere end £100 (eller tilsvarende i lokal valuta).

21. Ændringerne i disse Vilkår og vores ret til at overføre vores kontrakter med dig

21.1 Vi kan ændre disse betingelser fra tid til anden. Hvis ændringerne er væsentlige, vil vi bede dig acceptere en ny version af disse betingelser. Hvis ændringerne er mindre, vil vi give dig et rimeligt varsel om ændringerne, f.eks. via e-mail. Hvis du eller et mindreårigt familiemedlem fortsætter med at bruge Softwaren, efter du har fået besked om ændringer, anses du for at have accepteret dem. Du vil ikke kunne fortsætte med at bruge Softwaren, medmindre du accepterer alle ændringer.

21.2 Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser under disse Vilkår samt alle kontrakter mellem dig og os i forhold til disse Vilkår – når som helst og uden dit samtykke. Vi vil imidlertid varsle dig, såfremt vi planlægger dette. Du må ikke overføre dine rettigheder og forpligtelser under disse Vilkår. 

22 Gældende lovgivning, retskreds og tredjepartsrettigheder

22.1. Hvis du bruger Softwaren som forbruger:

22.1.1. vil disse betingelser, alle kontrakter, der indgås i overensstemmelse med dem og eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med dem, blive underlagt og afgjort i henhold til lovgivningen i England og Wales, men du vil være yderligere beskyttet af den påbudte lovgivning i det land, hvor du bor. Den gældende lovgivning i det land, hvor du bor, har forrang over lovgivningen i England og Wales.

22.1.2. kan vi håndhæve disse betingelser i en domstol i det land, hvor du bor.

22.1.3. kan du håndhæve disse betingelser i en domstol i det land, hvor du bor, eller hvor vores virksomhed er registreret. 

22.2. I det omfang du bruger Softwaren i en anden kapacitet end forbruger:

22.2.1. vil disse betingelser, alle kontrakter, der indgås i overensstemmelse med dem, og enhver tvist, vi måtte have i forbindelse med dem, blive underlagt og afgjort i henhold til lovgivningen i England og Wales, og

22.2.2. domstolene i England og Wales vil have eksklusiv domsmyndighed.

 

Sidst opdateret: December 2019