Vilkår for brug af software

 1. Hvem er vi?

1.1. Vi er Sony Interactive Entertainment Europe Limited (virksomhedsregistreringsnummer 03277793) på 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

 1. Definerede begreber

2.1. "Autoriserede systemer" betyder et hvilket som helst PS one-, PlayStation®2-, PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita-, PlayStation®TV-, PlayStation®4- og PlayStation®5-system.

2.2. "PSN" betyder PlayStation®Network.

2.3. "Software" betyder PlayStation-software i form af spil og applikationer, der er udviklet til at fungere på et eller flere af de autoriserede systemer.

2.4. "Brugergenereret indhold", også kaldet "UGC" (User Generated Content):Tekst, beskeder, kommentarer, billeder, fotos, stemme, musik, videoer, spilaktiver, spilvideoer og spilrelaterede oplysninger og andet materiale (i), der er oprettet af dig eller andre på PSN  og/eller (ii), som deles af dig eller andre via PSN.

 1. Hvornår gælder disse vilkår for brug af software?

3.1. Disse vilkår for brug af software ("Vilkår") gælder for din brug af al software på autoriserede systemer. Dette omfatter din brug af PlayStation™Now, som giver dig adgang til software via enheder som f.eks. pc'er og smart-TV'er.

 1. Softwaren er licenseret

4.1. Når du køber software, får du en licens til at bruge den pågældende software som beskrevet i disse vilkår, men du får ikke ejerskab over softwaren.  Hvis du ikke overholder disse vilkår, kan vi opsige den softwarelicens, du har fået i henhold til disse vilkår, hvilket betyder, at du ikke længere har ret til at bruge softwaren.

 1. Hvem licenserer softwaren til mig?

5.1. Der findes to typer af software:

5.1.1. software udgivet og licenseret til dig af os, og
5.1.2. software, der er udgivet og givet i licens til dig af andre virksomheder.

5.2. Udgiveren identificeres enten:

5.2.1. På æsken – for software på en fysisk disk som f.eks. DVD, Blu-ray-disk eller PS Vita-kort ("diskbaseret software") eller
5.2.2. i produktbeskrivelsen – for software, der stilles til rådighed i PlayStation®Store eller i andre digitale detailbutikker, som vi godkender fra tid til anden ("Digital Software"). 

5.3. Hvis vi er udgiveren af softwaren, giver vi dig licens til at bruge den i henhold til disse vilkår og andre specifikke vilkår, som vi informerer dig om i forbindelse med specifik software.

5.4. Hvis en anden virksomhed udgiver softwaren, giver de dig licens til at bruge den på vilkår, der omfatter, men ikke er begrænset til disse vilkår.  Dette firma kan fortælle dig om andre vilkår, det pålægger dig for at bruge softwaren, og i så fald gælder de supplerende vilkår som supplement til nærværende vilkår, ikke i stedet for dem.  I tilfælde af konflikt mellem de supplerende vilkår og disse vilkår gælder disse vilkår.

 1. Begrænsninger i din brug af software

6.1. Din licens til at bruge software er en ikke-eksklusiv, personlig licens til kun at anvende softwaren til privat brug på de relevante autoriserede systemer (som angivet på æsken for Diskbaseret software og i produktbeskrivelsen for Digital software eller på anden vis meddelt fra os til dig fra tid til anden), og kun i Europa, Mellemøsten, Afrika, Indien, Rusland og Oceanien. Din licens til at bruge spil kan ikke overdrages, medmindre din lokale gældende lovgivning siger, at den skal.

6.2. Du må ikke bruge softwaren kommercielt, udsende den, opkræve betaling for brug af den eller bruge den til en offentlig begivenhed uden udtrykkelig tilladelse fra os og, hvis udgiveren er en anden virksomhed, derudover fra udgiveren.

6.3. Du må ikke lease, leje, underlicensere, udgive, ændre, tilpasse eller oversætte nogen del af softwaren. 

6.4. Du må ikke emulere softwaren.

6.5. I det omfang det er tilladt ved lov, må du ikke foretage reverse engineering, dekompilere, adskille eller kopiere nogen del af softwaren eller oprette afledte værker eller på anden måde forsøge at oprette kildekode fra Software-objektkoden.

6.6. Du må ikke bruge nogen metode til at omgå eller deaktivere nogen krypterings-, sikkerheds- eller godkendelsesmekanismer til de autoriserede systemer eller software eller til at opnå uautoriseret adgang eller til at forstyrre nogen konto, tjeneste, hardware, software eller netværk, der er forbundet til PSN.  

6.7. Du må ikke bruge stjålne eller ulovligt erhvervede autoriserede systemer eller software.

6.8. Brug af de fællesskabsfunktioner, der leveres af dit autoriserede system og den autoriserede software, der er udgivet til brug på det i overensstemmelse med de gældende aftaler, der er beskrevet i klausul 10.1, vil ikke krænke klausul 6.2 og 6.5 i disse vilkår.

 1. Videresalg

7.1. Du må ikke videresælge hverken diskbaserede spil eller digitale spil uden udtrykkelig tilladelse fra os og, hvis udgiveren er et andet firma, udtrykkelig tilladelse fra udgiveren.

 1. Aldersvurderinger

8.1. Hvis software viser en aldersgrænse, betyder det, at det indeholder indhold, der er uegnet for personer under den pågældende alder.  Hvis du er forælder eller værge, kan du gå ind på www.playstation.com/safety for at få oplysninger om, hvordan du stopper spil, der er klassificeret over et bestemt niveau, som kører på dit autoriserede system.

8.2. Hvis du eller en kontoindehaver, som du er ansvarlig for, har en registreret alder under den aldersgrænse, der er angivet på specifik software, kan vi forhindre dig eller den pågældende kontoindehaver i at få vist, købe eller bruge den software.  Med hensyn til spilsoftware kan vi forhindre dig eller den pågældende kontoindehaver i at bruge onlinetilstande i det spil, selv hvis offlinetilstande kan spilles på dit autoriserede system.

 1. Fortrolighed og brug af software online

9.1. PSN giver dig mulighed for at bruge din software online.  Når du bruger PSN:

9.1.1. PSN's Vilkår for anvendelse og Brugeraftale ("Servicevilkår"), som du indgik med Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, da du oprettede din konto til PSN ("konto"), gælder som supplement til disse vilkår. De aktuelle servicevilkår kan findes på www.playstation.com/legal/PSNTerms;
9.1.2. Vi og Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited indsamler muligvis oplysninger om dig.  Du kan finde en forklaring på, hvordan dine personlige oplysninger bruges, i PlayStations fortrolighedspolitik. Du kan finde Servicevilkår og PlayStation-politik om beskyttelse af personlige oplysninger på www.playstation.com/legal/PSNTerms; og
9.1.3. Hvis software er licenseret til dig af en anden virksomhed, kan de også indsamle oplysninger om dig, og de vil forklare det i deres fortrolighedspolitik.

 1. Hvordan man opfører sig over for os og andre brugere

10.1. De autoriserede systemer og software kan levere fællesskabsfunktioner, der giver dig mulighed for at kommunikere og interagere med andre via PSN og via andre sociale netværk. Din brug af fællesskabsfunktioner er underlagt flere aftaler med forskellige virksomheder:

10.1.1. disse vilkår; og
10.1.2. servicevilkårene, og
10.1.3. PlayStations fortrolighedspolitik; plus
10.1.4. eventuelle yderligere vilkår, som softwareudgiveren måtte have givet, og
10.1.5. eventuelle yderligere vilkår, som leveres af den virksomhed, der driver det sociale netværk, du bruger (som du muligvis skal have en konto til).

10.2. Familiemedlemmer og du skal følge vores servicebetingelser i alle interaktioner med os og andre medlemmer af PSN-fællesskabet. Læs dem omhyggeligt, og hjælp os med at sikre, at PSN fortsat er det bedste sted at spille for alle.

 • Vær inkluderende.
  PSN er for alle, uanset kønsidentitet, seksuel orientering, race, etnicitet, nationalitet, farve, immigrationsstatus, social og økonomisk klasse, uddannelsesniveau, størrelse, familiestatus, politisk overbevisning, religion og psykiske og fysiske evner eller andre egenskaber, som folk bruger til at sætte andre i bås eller opdele samfund. 
 • Du må ikke fremsætte hadefulde ytringer. Du kan finde flere oplysninger på playstation.com/hate-speech-policy.
 • Du må ikke true, skade eller skræmme nogen eller opfordre andre til at gøre det.
 • Du må ikke mobbe, chikanere eller forfølge nogen. 
 • Vær fornuftig. Overhold loven.
 • Du må ikke være vulgær eller stødende.
 • Du må ikke opfordre nogen til at gøre skade på sig selv eller andre. 
 • Du må ikke true med, tolerere, udføre eller opfordre til ulovlige handlinger.
 • Du må ikke udgive dig for at være en anden.
 • Du må ikke krænke nogens privatliv eller sprede løgne om andre.
 • Du må ikke krænke nogens intellektuelle ejendom.
 • Vær venlig.
 • Hjælp hinanden. Husk på, at du også var nybegynder en gang. Du kan hjælpe med at gøre en persons første oplevelse med gaming og fællesskab god ved at være betænksom.

 • Vær respektfuld.
 • Vi ved, at vi ikke kan forvente, at alle er enige hele tiden. Respekter andres meninger, eller forlad samtalen.
 • Du må ikke gøre noget, der skader PlayStation-brandet eller PSN-fællesskabet.

 

 • Vær ansvarlig.
 • Hvis du mener, du har fundet en sårbarhed i PSN-produkter eller -tjenester, skal du informere os, så vi kan løse problemet. Besøg HackerOne.com/PlayStation for at få oplysninger om vores BugBounty-program.
 • Du må ikke bruge PSN eller nogen af dets produkter til kommercielle aktiviteter eller knytte dem hertil.
 • Du må ikke dele, købe, sælge, udleje, underlicensere, handle, overføre konti, kontooplysninger eller andre brugeroplysninger.
 • Vær en holdspiller.
 • Du må ikke forstyrre eller bryde ind i gameplay.
 • Du må ikke snyde.
 • Du må ikke bruge bugs, fejl, sårbarheder eller fejlbehæftet teknik i produkter eller på PSN for egen vindings skyld.
 • Du må ikke franarre eller inddrage andres konti, kontooplysninger eller andre brugeroplysninger.
 • Du må ikke videresende anbefalinger eller tilbud til dine kontakter uden deres tilladelse.
 • Du må ikke dele eller sende oplysninger, der vildleder andre.
 • Vær diskret. Opfør dig pænt.
 • Brug altid sund fornuft og gode manerer. Ting, du siger og gør online, påvirker andre og har konsekvenser i den virkelige verden. Tænk dig om, før du slår noget op online. Vær opmærksom på, at de oplysninger, du lægger online, kan sprede sig og blive set af personer, du ikke havde forventet. 
 • Du må ikke afsløre personlige oplysninger om andre personer eller dig selv. Det gør dig og dem sårbare. Personlige oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, brugernavne på sociale netværk, profiler på meddelelsesapps, telefonnumre, e-mailadresser og adresser fra den virkelige verden, f.eks. dit hjem, din skole eller din midlertidige placering.
 • Du må ikke dele materiale, der er pornografisk, uanstændigt, eller afbilder ekstrem eller afskyelig vold.
 • Du må ikke dele eller true med at dele billeder eller andre medier, der viser en anden person uden vedkommendes samtykke.

 • Hjælp os med at sikre, at PSN er det bedste spil at spille.
 • Vi bestræber os på at skabe et sikkert og imødekommende miljø. Hvis du overtræder dette regelsæt, eller din adfærd udenfor PSN giver os grund til at tro, at du kan bringe vores fællesskabs sikkerhed eller velbefindende i fare, kan vi træffe de foranstaltninger, der med rimelighed er nødvendige for at beskytte PSN og vores spillere.
 • Hvis du mener, at nogen har overtrådt servicebetingelserne, skal du fortælle os det, så vi kan hjælpe med at beskytte PSN og vores fællesskab. Det er især vigtigt at fortælle os, hvis du mener, at der er en risiko for, at nogen kan komme til skade i det virkelige liv.
 • Hvis du ser andre, der opfører sig forkert:
 • Rapportér dem til os ved hjælp af vores værktøjer til problemrapportering. Du kan finde flere oplysninger om problemrapportering og blokering på playstation.com/reporting og playstation.com/blocking.
 • Hvis du interagerer med dem, skal du bevare roen og respekten. Gå forrest med et godt eksempel, og undgå selv at overtræde disse regler.
 • Du må ikke indsende falske problemrapporteringer eller på anden måde misbruge problemrapporteringssystemet.
 • Følg alle specifikke regler for hvert produkt.
 • Du kan få flere oplysninger og finde flere ressourcer på playstation.com/safety og playstation.com/behavior.
 1. Oprettelse og deling af indhold online

11.1. UGC, som du har oprettet og delt, tilhører dig, men vi og, hvor det gør sig gældende, den relevante softwareudgiver har stadig immaterielle rettigheder i din UGC, så du må ikke udnytte UGC kommercielt uden vores samtykke og samtykke fra softwareudgiveren. 

11.2. Du giver os, vores tilknyttede selskaber og andre PSN-brugere tilladelse til at bruge, distribuere, kopiere, ændre, vise og offentliggøre dit UGC, dit PSN-online-ID (og, hvis du vælger at bruge det, dit navn) i hele PSN og andre tilknyttede tjenester, f.eks. websteder, der er tilknyttet softwaren. Du giver os også, uden betaling til dig, tilladelse til at licensere, sælge og på anden vis udnytte dit UGC kommercielt (f.eks. sælge abonnementer for at få adgang til dit UGC (alene eller i kombination med andet UGC) og/eller modtage reklameindtægter i forbindelse med UGC) og til at bruge dit UGC i forbindelse med promovering af PlayStation®-produkter, -software og -tjenester. Du anerkender, at vi og andre PSN-brugere kan ændre eller slette dit UGC. Ved at lægge UGC op fortæller du os, at du har alle de nødvendige rettigheder til lægge den slags UGC op og at give de rettigheder, der er beskrevet i denne klausul.

 1. Hvad, hvis jeg har en ubehagelig oplevelse online?

12.1. Vi ønsker, at alle har glæde af vores onlinefællesskab, men vi kan ikke garantere, at alle vil opføre sig passende.  Vi påtager os derfor ikke noget ansvar over for dig for andre PSN-brugeres aktiviteter og UGC og intet ansvar over for andre for dine aktiviteter og dit UGC.  

12.2. Hvis du oplever en uacceptabel eller upassende adfærd i spillet, vil vi gerne have, at du giver den relevante udgiver (som kan være os) besked.

12.3. Selvom vi kan give dig og andre brugere mulighed for at slå indhold op på sociale netværkstjenester og andre tredjepartswebsteder, er vi ikke ansvarlige for disse tjenester.  Hvis du oplever uacceptabel eller upassende adfærd på et socialt netværk eller en tredjepartsside, beder vi dig rapportere det til det sociale netværk eller tredjepartssiden ved hjælp af deres proces til rapportering af upassende adfærd.

 1. Rapportering fra spil, vi udgiver

13.1. I de spil, vi udgiver, og for at hjælpe dig med vores spil og de funktioner, vi leverer via vores autoriserede systemer (f.eks. PSN-meddelelser), inkluderer vi mekanismer til rapportering af upassende adfærd på de steder, hvor vi mener, det vil være mest relevant.  Du får f.eks. vist en rapportindstilling ved siden af meddelelser, du modtager på PSN, og rapporteringsværktøjer i spillet i hvert af de spil, vi udgiver, hvis spillet giver mulighed for at dele UGC.  Hvis du bruger det tættest liggende rapporteringsværktøj, når du indsender rapporten, kan du også være i stand til at sende os relevante beviser til at hjælpe os med at vurdere din rapportering.  Det betyder naturligvis, at andre også kan rapportere uoverensstemmelser om dig og dit UGC. 

13.2. Du kan finde flere oplysninger om rapportering af uoverensstemmelser på www.playstation.com/safety.

 1. Registrerer vi, hvad du foretager dig online?

14.1. Ja, men vi kan ikke spore al aktivitet, og vi forpligter os ikke til det.

14.2. Vi kan spore og registrere din software-aktivitet og fjerne hvilket som helst af dit brugergenerede indhold, der overtræder disse betingelser, uden yderligere varsel til dig. Andre brugere kan registrere ting, de ser, og sende dem til os.

14.3. Oplysninger, vi får, kan omfatte dit indhold, tale- og tekstkommunikation, gameplay-videoer, tid og sted for dine aktiviteter, dit rigtige navn, dit PSN-online-ID og din IP-adresse.

14.4. Vi (eller vores tilknyttede selskaber) bruger disse oplysninger til at håndhæve disse betingelser, at overholde loven, at beskytte vores og vores licensgiveres og brugeres rettigheder og at beskytte vores fællesskab. Vi kan videregive disse oplysninger til politiet eller andre relevante myndigheder.

14.5. Se vores fortrolighedspolitik på www.playstation.com/legal/PSNTerms/ for at få flere oplysninger om denne brug af dine oplysninger. 

 1. Feedback og beta-prøveversioner

15.1. Vi tager gerne imod dine ideer og feedback om vores tjenester og produkter, men du må kun give os dine egne ideer og feedback. Ved at give os dine ideer og feedback overfører du ejerskab af dem til os, selvom vi måske eller måske ikke implementerer dem. Du vil ikke få udbetalt eller modtage nogen kompensation for dine ideer eller feedback.  

15.2. Hvis du deltager i eller indløser en kupon for en gratis betatest, så accepterer du følgende supplerende vilkår:

15.2.1. du skal holde beta-softwaren sikker og i god stand og må ikke kopiere beta-softwaren, give eller sælge den til nogen, forsøge at reverse engineer den, eller bruge den til at skabe afledte værker;
15.2.2. du har kun licens til at bruge beta-softwaren til beta-versionen;
15.2.3. vi garanterer ikke, at beta-softwaren fungerer korrekt (eller overhovedet);
15.2.4. under beta-versionen kan vi ændre beta-softwaren uden varsel, hvilket kan tilføje eller fjerne data, indhold og funktionalitet, og du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for tab af data, indhold eller funktionalitet, og
15.2.5. vi kan afslutte betatesten eller forhindre dig i at få adgang til den når som helst. 

 1. Softwareopdateringer og afslutning af tjeneste

16.1. Nogle gange kan vi opdatere softwaren, men kun hvor det er rimeligt, fordi opdateringerne er mindre og berettiget. Vi kan f.eks. foretage ændringer:

16.1.1 for at sikre, at softwaren fungerer efter hensigten (f.eks. programrettelser og udbedring af fejl) og for at forbedre effektiviteten,

16.1.2 af sikkerhedsmæssige årsager,

16.1.3 for at tilpasse softwaren til et nyt system eller et nyt teknisk miljø,

16.1.4 for at forbedre softwaren. Dette kan omfatte opdatering af elementer i spillet, niveauer og opgaver i spillet eller ændring af belønninger for at gennemføre aktiviteter i spillet, eller

16.1.5 for at tilpasse softwaren til en ændring i antallet af brugere og/eller for at sikre softwarens kommercielle levedygtighed.

 1. Ejerskab af ophavsret

17.1. Al software indeholder biblioteksprogrammer, som ejes af Sony Interactive Entertainment Inc. og udelukkende er licenseret til os i forbindelse med vores geografiske virkeområde.  Andre ophavsrettigheder og immaterielle rettigheder bevares i softwaren og kan fra tid til anden blive meddelt til dig.

 1. Håndhævelse af vilkår for brug af software

18.1. Du accepterer, at vi kan håndhæve disse vilkår over for dig med hensyn til al software, uanset om vi er udgiveren eller ej.  

 1. Dine rettigheder og vores ansvar

19.1. Som forbruger kan du have rettigheder under gældende lokal lovgivning, der ikke kan udelukkes, begrænses eller ændres. Disse rettigheder har forrang over alt andet i disse vilkår, herunder i denne klausul 20.

 

19.2. Disse vilkår gør ikke følgende:

19.2.1. Påvirker eventuelle lovbestemte garantier eller reklamationsrettigheder, du har som forbruger i henhold til lokal lovgivning (f.eks. dine rettigheder, hvis softwaren er defekt);

19.2.2. udelukke eller begrænse vores erstatningsansvar på nogen måde for død eller personskade som følge af vores eller vores ansattes, agenters eller underleverandørers forsømmelse,
19.2.3. udelukke eller begrænse vores erstatningsansvar på nogen måde for vores bevidste overtrædelse, svig, svigagtig vildledning, eller grov uagtsomhed, eller

19.2.4. udelukke eller begrænse vores ansvar på nogen måde, medmindre vi har tilladelse til det i henhold til den gældende lokale lovgivning.

19.3. Hvis du er forbruger, er vores ansvar i henhold til klausul 20.1 og 20.2 begrænset til 100 £ (eller tilsvarende i lokal valuta) eller, hvis højere, PS Store-prisen for den software, der gav anledning til forpligtelsen.

19.4. I det omfang, du bruger softwaren ud over som forbruger:

19.4.1 vi begrænser ikke vores ansvar for: (i) dødsfald eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed eller forsømmelighed fra vores medarbejderes, repræsentanters eller underleverandørers side; (ii) vores svindel eller svigagtig vildledende fremstilling; (iii) ethvert ansvar, der ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lokal lovgivning.

19.4.2 underlagt paragraf 19.4.1 accepterer vi ikke ansvaret for (i) tab af indtægt; (ii) tab af salg eller forretning, (iii) tab af aftaler eller kontrakter, (iv) tab af forventede besparelser, (v) tab af eller beskadigelse af software, (vi) data eller information; (vii) tab af eller skade på goodwill og (viii) alle indirekte tab eller følgeskader.

19.4.3 i henhold til klausul 19.4.1, vil vores samlede ansvar over for dig i henhold til eller i forbindelse med disse betingelser, uanset om det er kontraktuelt, en skadevoldende handling (herunder forsømmelighed), overtrædelse af en lovbestemt forpligtelse eller andet ikke være mere end 100 £ (eller tilsvarende i lokal valuta).

 1. Ændringer af disse vilkår og vores ret til at overføre vores kontrakter med dig

20.1 Vi kan foretage ændringer i disse vilkår fra tid til anden. Hvis ændringerne er mindre og berettiget, giver vi dig et rimeligt varsel vedrørende ændringerne, f.eks. via e-mail. Hvis et mindreårigt familiemedlem er den primære bruger, skal du muligvis acceptere det, før vedkommende også kan logge på igen.

 1. Gældende lovgivning, jurisdiktion og tredjeparts rettigheder

21.1. Hvis du bruger softwaren som forbruger:

21.1.1.  disse vilkår, alle kontrakter, der er indgået i overensstemmelse med dem, og eventuelle tvister, vi måtte have i forbindelse med dem, vil blive reguleret og afgjort i henhold til lovgivningen i England og Wales, men du vil have yderligere beskyttelse fra de ufravigelige love i det land, hvor du bor. Den gældende lovgivning i det land, hvor du bor, har forrang over lovgivningen i England og Wales.

21.1.2. kan vi håndhæve disse vilkår i en domstol med kompetent jurisdiktion i det land, hvor du bor.

21.1.3. kan du håndhæve disse vilkår i en domstol med kompetent jurisdiktion i det land, hvor du bor, eller hvor vores virksomhed er registreret. 

21.2. I det omfang du bruger softwaren i en anden kapacitet end forbruger:

21.2.1. disse betingelser, alle kontrakter, der er indgået i overensstemmelse med dem, og eventuelle tvister, vi måtte have i forbindelse med dem, vil blive reguleret og afgjort i henhold til lovgivningen i England og Wales; og

21.2.2. domstolene i England og Wales har eksklusiv kompetence.

Sidst opdateret: december 2022 (v2)