PlayStation.com

Juridisk info

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår for anvendelse af software

 

1. Hvem er vi? 1.1. Vi er Sony Interactive Entertainment Europe Limited (med selskabsregistreringsnummer 03277793, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

2. Definerede begreber
2.1. “Autoriserede systemer” betyder PS one-, PlayStation®2-, PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita-, PlayStation®TV- og PlayStation®4-systemer.

2.2. ”PSN” refererer til PlayStation®Network.

2.3. “Software” betyder PlayStation-spil- og programsoftware, der er udviklet til at fungere på et eller flere af de Autoriserede systemer.

3. Hvornår gælder disse Vilkår for anvendelse af software?
3.1. Disse Vilkår for anvendelse af software (“Vilkår”) gælder for din brug af al Software på Autoriserede systemer. Dette omfatter din brug af PlayStation™Now, som lader dig tilgå software via enheder som pc’er og smart-tv’er.
 
4. Software er givet i licens
4.1. lNår du køber software, opnår du en ret til at bruge Softwaren, sådan som det er beskrevet i disse Vilkår, men du opnår ikke ejerskab til Softwaren. Hvis du ikke overholder disse Vilkår, kan vi opsige den Softwarelicens, du har modtaget under disse Vilkår, hvilket vil sige, at du ikke længere har ret til at bruge Softwaren.

5. Hvem giver Softwaren i licens til mig?
5.1. Der findes to typer Software:
5.1.1. software, som vi har udgivet og givet i licens til dig, og
5.1.2. software, som andre firmaer udgiver og giver i licens til dig.

5.2. Udgiveren identificeres enten:
5.2.1. på æsken – for Software, der leveres på en fysisk disk, for eksempel en dvd, en Blu-ray disk eller et PS Vita-kort (“Diskbaseret Software”), eller
5.2.2. i produktbeskrivelsen – for Software gjort tilgængelig i PlayStation®Store, Sony Entertainment Network-webbutikken eller fra andre digitale butikker, som vi fra tid til anden godkender (“Digital software”).

5.3. Hvis vi er udgiveren af Softwaren, giver vi dig licens til at bruge den på disse Vilkår og andre specifikke vilkår, som vi oplyser dig om i forbindelse med den specifikke Software.

5.4. Hvis et andet firma er udgiveren af Softwaren, giver de den i licens til dig på vilkår, der omfatter, men ikke er begrænset til, disse Vilkår. Dette firma oplyser dig muligvis om andre vilkår, som det fastsætter for din brug af dets Software. I så fald gælder de yderligere vilkår i tillæg til disse Vilkår, ikke i stedet for dem. Hvis der er modstrid mellem de yderligere vilkår og disse Vilkår, gælder disse Vilkår.

6. Begrænsninger til din brug af Software
6.1. Din licens til at bruge Software er en ikke-eksklusiv personlig licens, der ikke må overdrages, til kun at anvende Softwaren til privat brug på de relevante Autoriserede systemer (som angivet på æsken for Diskbaseret software og i produktbeskrivelsen for Digital software eller på anden vis meddelt fra os til dig fra tid til anden), og kun i Europa, Mellemøsten, Afrika, Indien, Rusland og Oceanien.

6.2. Du må ikke anvende Softwaren til kommercielle formål, offentliggøre den, tage betaling for brugen af den eller foretage andre offentlige demonstrationer af den uden udtrykkelig tilladelse fra os og, hvis udgiveren er et andet firma, udtrykkelig tilladelse fra udgiveren.

6.3. Du må ikke lease, udleje, underlicensere, udgive, ændre, tilpasse eller oversætte nogen del af Softwaren.

6.4. Du må ikke emulere Softwaren.

6.5. I det omfang, som gældende lov tillader dette, må du ikke udføre reverse engineering, dekompilere eller kopiere nogen dele af Softwaren, oprette afledede værker eller på anden måde forsøge at genskabe kildekoden ud fra Softwarens objektkode.

6.6. Du må ikke anvende nogen midler til at omgå eller deaktivere nogen form for krypterings-, sikkerheds- eller godkendelsesmekanisme til de autoriserede systemer eller nogen form for software, eller til at få uautoriseret adgang til eller forstyrre konti, ydelser, hardware, software, netværk i forbindelse med PSN.

6.7. Du må ikke bruge stjålede eller ulovligt anskaffede autoriserede systemer eller software.

6.8. Brug af fællesskabsfunktioner leveret af dit Autoriserede system og Autoriseret software udgivet til brug hermed i henhold til gældende aftaler beskrevet i paragraf 10.1 vil ikke overtræde paragraf 6.2 og 6.5 i disse Vilkår.

7. Videresalg
7.1. Du må ikke videresælge hverken Diskbaseret software eller Digital software uden udtrykkelig tilladelse fra os og, hvis udgiveren er et andet firma, udtrykkelig tilladelse fra udgiveren.

8. Aldersklassificeringer
8.1. Hvis Softwaren har en aldersklassificering, betyder det, at den har indhold, der ikke er egnet for personer under denne alder. Hvis du er forælder eller værge, skal du se www.playstation.com/safety for at få oplysninger om, hvordan du forhindrer spil, der er klassificeret over et vist niveau, i at køre på dit PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- eller PlayStation®4-system.

8.2. Hvis du eller en kontoejer, som du er ansvarlig for, har en registreret alder under den aldersklassificering, der er angivet for en bestemt Software, kan vi forhindre dig eller den pågældende kontoejer i at få vist, købe eller bruge den pågældende Software. I forbindelse med spilsoftware kan vi forhindre dig eller den pågældende kontoejer i at anvende spillets onlinetilstande, også selvom offlinetilstandene kan spilles på dit PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- eller PlayStation®4-system.

9. Fortrolighedspolitik og brug af Software online
9.1. PSN gør det muligt for dig at bruge din Software online. Når du bruger PSN:
9.1.1. gælder PSN's Betingelser for brug og Brugeraftale (“Betingelser for brug”), som du indgik med Sony Interactive Entertainment Network, da du oprettede din PSN-konto (”Konto”) i tilgift til disse Vilkår for anvendelse af Software. De aktuelle Betingelser for brug kan findes på www.playstation.com/legal/PSNTerms;
9.1.2. vi og Sony Interactive Entertainment Network Europe indsamler muligvis oplysninger om dig. Du kan finde oplysninger om, hvordan dine personlige oplysninger bruges, i PlayStations Fortrolighedspolitik på www.playstation.com/legal/PSNTerms; og
9.1.3. Hvis Software gives i licens til dig af et andet firma, indsamler de muligvis også oplysninger om dig, og de forklarer dette i deres fortrolighedspolitik.

10. Adfærd over for os og andre brugere
10.1. De Autoriserede systemer og den Autoriserede software indeholder muligvis fællesskabsfunktioner, der gør det muligt for dig at kommunikere og interagere med andre folk via PSN og via andre sociale netværk. Din brug af fællesskabsfunktionerne er underlagt adskillige aftaler med flere forskellige firmaer:
10.1.1. disse Vilkår, og
10.1.2. SEN's Betingelser for brug, og
10.1.3. PlayStations Fortrolighedspolitik, samt
10.1.4. alle yderligere vilkår, som udgiveren af Softwaren betinger sig, og
10.1.5. alle yderligere vilkår, der stilles af det firma, som driver det sociale netværk, du bruger (og som du muligvis har en konto til).

10.2. Når du interagerer med os eller andre brugere (som kan være børn), skal du opføre dig lovlydigt, anstændigt, med respekt og hensynsfuldt. Dette omfatter din brug af alle delings- eller kommunikationsfunktioner, som er tilgængelige via PSN, som lader dig dele meddelelser, kommentarer, billeder, fotografier, videoer, spilaktiver, spilvideoer og andre materialer og oplysninger (“Brugergenererede medier”, også kaldet “UGM” for “User Generated Media”) samt din kommunikation med vores kundeservicefolk og andre ansatte og agenter via e-mail, telefon eller andre midler.

10.3. For eksempel:
10.3.1. Undlad at dele materiale, der er anstødeligt, eller som skader eller støder folk via brug af fællesskabsfunktioner,
10.3.2. Undlad at dele ting, der er nedsættende eller anstødelige (deriblandt racemæssigt, etnisk, religiøst eller seksuelt krænkende),
10.3.3. Undlad at bruge eller opfordre til hadsk tale, voldelig adfærd og ulovlige stoffer,
10.3.4. Undlad at bruge trusler om vold eller at opfordre til vold, deriblandt trusler eller opfordring til terror;
10.3.5. Undlad at optræde på en forstyrrende, truende eller chikanerende måde eller at udgive dig for at være en anden eller forfølge nogen;
10.3.6. Undlad at spamme eller videresende anbefalinger/tilbud til dine kontakter uden deres tilladelse;
10.3.7. Undlad at snyde, udnytte eller bruge fejl, sårbarheder eller utilsigtede spilmekanikker i Softwaren, PSN eller nogen af tjenestens produkter for at opnå uretfærdige fordele;
10.3.8. Undlad at dele, bytte, phishe eller høste konto-login-oplysninger;
10.3.9. Undlad at bruge eller tilknytte Softwaren, PSN eller nogen af tjenestens produkter til eller sammen med kommercielle aktiviteter;
10.3.10. Undlad at optræde på en måde, der krænker andres privatliv eller intellektuelle ejendomsret,
10.3.11. Undlad at udføre eller forsøge at udføre aktiviteter, der er i strid med disse Vilkår eller gældende lovgivning; og
10.3.12. Brug til enhver tid din sunde fornuft, og udvis almindelig høflighed.

11.  Oprettelse og deling online
11.1. UGM, som du har oprettet og delt, tilhører dig, men vi og, hvis det er relevant, udgiveren af den pågældende Software har stadig intellektuelle rettigheder til dit UGM, så du må ikke udnytte UGM kommercielt uden vores tilladelse samt tilladelse fra Softwareudgiveren.

11.2. Du giver tilladelse til os, vores partnere og andre brugere af PSN til at bruge, distribuere, kopiere, redigere, fremvise og udgive dit UGM, dit PSN Online-ID (og dit navn, hvis du vælger at bruge det) på hele PSN og andre tilknyttede tjenester som f.eks. websteder, der er knyttet til Softwaren. Du giver os også tilladelse til, uden at betale dig, at licensere, sælge og på anden måde kommercielt udnytte dit UGM (for eksempel sælge abonnementer til at få adgang til dit UGM (alene eller i kombination med andet UGM) og/eller modtage reklameindtægter i forbindelse med UGM) samt til at bruge dit UGM til at gøre reklame for PlayStation®-produkter, Software og ydelser. Du accepterer, at vi og andre PSN-brugere kan redigere eller slette dit UGM, og du fraskriver dig alle moralske rettigheder, som du måtte have til dit UGM. Ved at offentliggøre UGM meddeler du os, at du har alle de nødvendige rettigheder til at offentliggøre dette UGM samt til at tildele de rettigheder, der er beskrevet i denne paragraf.

12. Hvad, hvis jeg har en ubehagelig oplevelse online?
12.1. Vi ønsker, at alle har glæde af vores onlinefællesskab, men vi kan ikke garantere, at alle vil opføre sig passende. Vi påtager os derfor ikke noget ansvar over for dig for andre PSN-brugeres aktiviteter og UGM og intet ansvar over for andre for dine aktiviteter og dit UGM.

12.2. Hvis du kommer ud for uacceptabel eller upassende adfærd i spillet, beder vi dig om at fortælle det til den pågældende udgiver (som muligvis er os).

12.3. Selvom vi muligvis gør det muligt for dig og andre brugere at udgive til sociale netværk og andre tredjepartssider, påtager vi os ikke ansvar for disse ydelser. Hvis du kommer ud for uacceptabel eller upassende adfærd på et socialt netværk eller en tredjepartsside, beder vi dig rapportere det til det sociale netværk eller tredjepartssiden ved hjælp af deres proces til rapportering af upassende adfærd.

13. Rapportering fra spil, som vi udgiver
13.1. I de spil, vi udgiver, og for at hjælpe dig med vores spil og de funktioner, vi leverer via vores Autoriserede systemer (f.eks. PSN-meddelelser), inkluderer vi mekanismer til rapportering af upassende adfærd på de steder, hvor vi mener, det vil være mest relevant. Der er for eksempel et rapporteringsvalg ud for de meddelelser, du modtager på PSN, og rapporteringsværktøjer i alle de spil, vi udgiver, hvis spillet giver mulighed for at dele UGM. Hvis du bruger det nærmeste værktøj til rapportering af upassende adfærd, når du sender rapporten, kan du muligvis også sende os passende dokumentation, som hjælper os med at vurdere rapporten. Det betyder selvfølgelig, at andre folk kan gøre det samme med dig og dit UGM.

13.2. Mere information om rapportering af upassende adfærd kan findes på www.playstation.com/safety

14. Overvåger vi onlineadfærd?
14.1. Ja, men vi kan ikke overvåge al Software-aktivitet, og vi bestræber os ikke på at gøre dette. Vi forbeholder os dog ret til efter eget valg at overvåge og registrere al din Software-aktivitet samt til at fjerne alt dit UGM efter eget valg uden at give dig besked om det. Din brug af Softwaren kan blive registreret og indsamlet af os eller sendt til os af andre brugere som beskrevet i paragraf 13.1. Alle oplysninger, der indsamles på denne måde, for eksempel dit UGM, indholdet af din tale- og tekstkommunikation, tidspunktet og stedet for dine aktiviteter samt dit rigtige navn, dit PSN Online-ID og din IP-adresse, kan benyttes af os eller vores tilknyttede selskaber til at håndhæve disse Vilkår og Betingelser for brug, til at overholde loven, beskytte vores rettigheder samt vores licensgiveres og brugeres rettigheder og til at beskytte vores medarbejderes og brugeres personlige sikkerhed. Disse oplysninger kan videregives til politiet og relevante myndigheder. Ved at acceptere disse Vilkår for anvendelse af software giver du udtrykkeligt dit tilsagn til dette.

15. Onlinebutikker
15.1. Når du bruger Software online, kan du muligvis købe varer fra en onlinebutik ved hjælp af din SEN-wallet. Alle køb foretages fra Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited og er underlagt  Betingelserne for brug.

16. Feedback og beta-prøveperioder
16.1. Vi vil meget gerne modtage dine idéer og feedback til vores tjenester og produkter, men du må kun give os dine egne idéer og feedback. Ved at levere dine idéer og feedback til os overfører du ejerskab af dem til os, uanset om vi implementerer dem eller ej. Du vil ikke modtage betaling eller andre former for kompensation for dine idéer eller feedback.

16.2. Hvis du deltager i eller indløser en kupon til en prøveperiode uden ekstra omkostninger, accepterer du følgende ekstra vilkår:
16.2.1. Du skal opbevare betasoftwaren sikkert og i god stand, og du må ikke kopiere betasoftwaren, give eller sælge den til nogen, forsøge at foretage reverse engineering på den, og du må heller ikke skabe afledte værker af den;
16.2.2. Du modtager kun licens til brug af betasoftwaren;
16.2.3. Vi garanterer ikke, at betasoftwaren vil fungere korrekt (eller overhovedet);
16.2.4. I løbet af betaperioden kan vi modificere betasoftwaren uden varsel, hvilket kan tilføje eller fjerne data, indhold og funktionalitet, og du accepterer, at vi ikke kan holdes ansvarlige på grund af tab af data, indhold eller funktionalitet; og
16.2.5. Vi kan afslutte betaen eller forhindre dig i at tilgå den når som helst.

17. Softwareopdateringer og ophør af ydelse
17.1. Software bliver muligvis opdateret fra tid til anden, hvilket kan omfatte tilføjelse eller fjernelse af funktioner.

17.2. Vi og andre udgivere finder det undertiden nødvendigt at afbryde onlinesupport til et spil. Det betyder, at funktioner som online multiplayer-tilstand og pointtavler ikke længere er tilgængelige. Hvis et spil kun kan spilles online, kan du muligvis ikke længere bruge det.

17.3. Hvis vi beslutter os for at afbryde onlinesupport for et bestemt spil, bestræber vi os på at give dig rimeligt varsel om denne beslutning på spillets forummer samt på eu.playstation.com/gameservers.

17.4. Andre udgivere kan afbryde onlinesupport til deres spil og giver dig muligvis besked på forummer eller websteder, som du skal kontrollere for opdateringer.

18. Ejerskab af copyright
18.1. Al Software indeholder biblioteksprogrammer. Copyright til disse tilhører Sony Interactive Entertainment Inc. og er udelukkende givet i licens til os i vores geografiske driftsområde. Andre copyrights og intellektuelle rettigheder findes i Softwaren, og du modtager muligvis besked om disse fra tid til anden.

19. Håndhævelse af Vilkår for anvendelse af software
19.1. Du accepterer, at vi kan håndhæve disse Vilkår over for dig for al Software, uanset om vi er udgiveren eller ikke.

20. Dine rettigheder og vores ansvar
20.1. Vi udelukker ikke og begrænser ikke vores ansvar for:
20.1.1. Død eller personskade forårsaget af vores eller vores ansattes, agenters, eller underleverandørers forsømmelse;
20.1.2. Svindel eller falsk markedsføring; og
20.1.3. Alle former for ansvar, der ikke kan fralægges under gældende lovgivning.

20.2. Underlagt betingelserne i paragraf 20.1 er vores ansvar over for dig og din eneste kompensationsmulighed begrænset til 50 britiske pund (eller tilsvarende i din lokale valuta).

21. Ændringerne i disse Vilkår og vores ret til at overføre vores kontrakter med dig
21.1. Vi kan foretage ændringer i disse Vilkår fra tid til anden. Hvis disse ændringer er væsentlige, vil vi bede dig om at acceptere en ny version af dem. Hvis ændringerne er mindre, vil vi enten bede dig om at acceptere en ny version eller give dig rimeligt varsel om ændringerne. Du og dine umyndige familiemedlemmers fortsatte brug af softwaren efter sådant varsel vil udgøre din accept af ændringerne. Du må ikke fortsætte med at bruge softwaren, du tidligere har købt, medmindre du accepterer alle ændringer.

21.2. Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser under disse Vilkår samt alle kontrakter mellem dig og os i forhold til disse Vilkår – når som helst og uden dit samtykke. Vi vil imidlertid varsle dig, såfremt vi planlægger dette. Du må ikke overføre dine rettigheder og forpligtelser under disse Vilkår.
 
22. Gældende lovgivning, retskreds og tredjepartsrettigheder
22.1. I den udstrækning, gældende lovgivning tillader det, accepterer du og vi disse Vilkår, deres indhold og struktur, og alle uoverensstemmelser i forhold til disse er dækket af og fortolket ud fra engelsk lovgivning, og Englands domstole er den eneste gyldige retskreds.

Sidst opdateret: oktober 2017