playstation.com

Juridisk info

Webstedets betingelser for brug

LÆS DISSE BETINGELSER OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DETTE WEBSTED.

 

1.       Hvem vi er

1.1     Dette websted drives af Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom, registreret i England og Wales under virksomhedsnummer 03277793 ("SIEE").

2.       Ved at bruge dette websted accepterer du disse betingelser for brug

2.1     Disse betingelser for brug fortæller dig reglerne for brug af vores websted.  Ved at bruge vores websted bekræfter du, at du accepterer disse betingelser for brug, og at du accepterer at overholde dem. Hvis du ikke accepterer disse betingelser for brug, må du ikke bruge vores websted. Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse betingelser for brug til fremtidig reference.

2.2     Vi ændrer disse betingelser for brug fra tid til anden. Hver gang du ønsker at bruge vores websted, skal du kontrollere disse betingelser for brug for at sikre, at du forstår de betingelser, der gælder på det pågældende tidspunkt.

2.3     Hvis du overtræder disse betingelser for brug, kan vi med forbehold af vores andre rettigheder og retsmidler gribe ind over for din konto til PlayStation Network ("PSN") (hvis du har en), herunder forbyde din konto, især hvis vi ser en trussel mod vores omdømme, netværk eller vores brugere.

3.       Konto til PSN og køb foretaget fra vores websted

3.1     Hvis du logger på din PSN-konto på webstedet, vil PSN Ydelsesbetingelser, som regulerer din brug af denne konto, gælde for dig ud over disse betingelser for brug.

3.2     Ethvert køb, der foretages på vores websted, foretages af Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (registreret i England og Wales under virksomhedsnummer 06020283) ("SIENE"), ikke af SIEE (medmindre andet fremgår på købstidspunktet). PSN Ydelsesbetingelser og eventuelle produktspecifikke betingelser, der vises for dig på købstidspunktet, gælder for køb foretaget fra SIENE på vores websted.

4.       Børn

4.1     Noget af det tilgængelige indhold på vores websted kan være upassende for børn under en vis alder. I nogle tilfælde vises vurderinger for at indikere indholdets egnethed, eller adgang kan være begrænset for bestemte aldersgrupper. Forældre og værger bør holde øje med deres børns adgang til vores websteder og særligt deres brug af fællesskabssteder.

5.       Intellektuel ejendom

5.1     Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i oplysninger og indhold, der er tilgængeligt på vores websteder tilhører SIEE eller vores licensgivere.  Meget af indholdet er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre love.  Medmindre andet er angivet, må indhold kun kopieres til personlig brug.  Indholdet må ikke ændres, udføres, udgives, overføres til andre eller bruges til kommercielle formål. 

5.2     Bortset fra det omfang det tillades af gældende lovgivning, må du ikke adskille, dekompilere, foretage reverse engineering eller på anden måde bryde eller forsøge at bryde kryptering, der beskytter indholdet.

6.       Indhold, som du opretter og deler

6.1     Du er fuldt ud ansvarlig for al tekst, video, lyd, billeder, fotografier, information og andet materiale eller indhold (i), der er oprettet af dig eller andre på vores websted og/eller (ii), som deles af dig eller andre via vores websted ("Brugergenereret indhold" eller "UGC"). UGC på vores websted er ikke blevet bekræftet eller godkendt af os. Synspunkter, der er udtrykt af andre brugere på vores websted, repræsenterer ikke vores synspunkter eller værdier.

6.2     Du ejer dit UGC. Du må dog ikke udnytte det kommercielt uden samtykke. Du skal have samtykke fra os og, hvor det er relevant, andre, der har intellektuelle ejendomsrettigheder til UGC (f.eks. udgiveren af et spil). Dette er fordi, det brugergenererede indhold, du opretter og deler, kan være bundet til intellektuel ejendom, der tilhører os og andre. 

6.3     Når du deler dit UGC:

6.3.1    Vi kan gøre det synligt på tværs af vores websteder og på vores tilknyttede selskabers websteder.

6.3.2    Vi eller vores tilknyttede selskaber kan gøre det synligt andre steder som PlayStation Network.

6.3.3    Vi og vores tilknyttede selskaber forbeholder os retten til at ændre dit brugergenererede indhold af forskellige årsager, herunder for at tilføje dit online-ID (eller dit rigtige navn, hvis du vælger at bruge det), så andre ved, at det er dit, og for at sikre, at det vises korrekt på forskellige enheder og så videre.

6.3.4    Andre kan interagere med indholdet og kommentere, ændre, slette eller videredele det.

6.3.5.    Vi og vores tilknyttede selskaber kan:

6.3.5.1    licensere, sælge og på anden måde udnytte dit brugergenererede indhold kommercielt (f.eks. sælge abonnementer for at få adgang til dit UGC enkeltstående eller i kombination med andet UGC),

6.3.5.2    modtage reklameindtægter i forbindelse med UGC,

6.3.5.3.   bruge dit UGC i forbindelse med markedsføring af produkter og tjenester, og

6.3.5.4.   redigere eller slette dit UGC, hvis det er nødvendigt for at overholde loven eller udøve vores rettigheder i henhold til disse betingelser for brug.

6.4.    Vi betaler dig ikke for at bruge dit UGC som beskrevet i denne paragraf 6.

6.5.    Når du deler UGC, fortæller du os, at du har alle de nødvendige rettigheder til dette UGC og til at tildele de rettigheder, der er angivet i denne paragraf 6.

7.       Regler for adfærd

7.1     Du skal følge vores Regler for adfærd for PSN i alle forhold til os og andre brugere. Når du bruger dette websted, skal du overholde følgende:

√ Vær åben.

Webstedet er for alle uanset kønsidentitet, seksuel orientering, race, etnicitet, nationalitet, farve, immigrationsstatus, social og økonomisk klasse, uddannelsesniveau, størrelse, familiestatus, politisk overbevisning, religion og psykiske og fysiske evner eller andre egenskaber, som folk bruger til at sætte andre i bås eller opdele samfund.

☒ Du må ikke bruge eller opfordre til hadefuld retorik.

☒ Du må ikke true, skade eller skræmme nogen.

☒ Du må ikke mobbe, chikanere eller forfølge nogen.

√ Vær fornuftig. Overhold loven.

☒ Du må ikke være vulgær eller stødende.

☒ Du må ikke opfordre nogen til at gøre skade på sig selv eller andre.

☒ Du må ikke true med, tolerere, udføre eller opfordre til ulovlige handlinger.

☒ Du må ikke udgive dig for at være en anden.

☒ Du må ikke krænke andres privatliv eller bagvaske dem.

☒ Du må ikke krænke nogens intellektuelle ejendom.

√ Vær tålmodig og betænksom. Vær venlig.

Husk på, at du også var nybegynder en gang. Du kan hjælpe med at gøre en persons første oplevelse med gaming og fællesskab god.

√ Vær respektfuld.

Vi ved, at ikke alle kan være enige hele tiden. Respekter andres meninger, eller forlad samtalen.

√ Vær en holdspiller.

Hjælp hinanden. Hvis du finder en sårbarhed på webstedet eller et produkt, skal du fortælle os om det, så vi kan løse problemet og sikre dig, andre og vores virksomhed.

☒ Du må ikke udføre undergravende virksomhed.

☒ Du må ikke snyde.

☒ Du må ikke bruge bugs, fejl, sårbarheder eller fejlbehandlet teknik i vores websted, produkter eller PSN for egen vindings skyld.

☒ Du må ikke dele, købe, sælge, udleje, underlicensere, handle, overføre, franarre eller inddrage konti- eller kontooplysninger eller andre brugeroplysninger.

☒ Du må ikke spamme nogen.

☒ Du må ikke videresende anbefalinger eller tilbud til dine kontakter uden deres tilladelse.

☒ Du må ikke bruge webstedet, PSN eller andre produkter til eller associere dem med kommercielle aktiviteter.

☒ Du må ikke gøre noget for at bringe PSN eller PlayStation i miskredit.

√ Vær diskret. Opfør dig pænt.

Ting, du siger og gør online, påvirker andre og har konsekvenser i den virkelige verden. Tænk dig om, før du lægger noget op online. Vær opmærksom på, at de oplysninger, du lægger online, kan sprede sig og blive set af personer, du ikke havde forventet.

☒ Du må ikke afsløre personlige oplysninger om andre personer eller dig selv. Det gør dig og dem mere sårbare. Personlige oplysninger omfatter telefonnumre, e-mailadresser og adresser, f.eks. dit hjem, din skole eller din midlertidige placering.

☒ Du må ikke dele erotiske eller pornografiske billeder.

☒ Du må ikke dele et billede af en anden person uden vedkommendes samtykke.

√ Hjælp os med at sikre, at PlayStation er det bedste sted at spille.

Brug altid sund fornuft og gode manerer. Hvis du ser andre, der opfører sig forkert:

Rapportér dem til os ved hjælp af vores værktøjer til problemrapportering. Hvis du bruger det mest relevante værktøj, når du indsender rapporten, kan du sende os relevant dokumentation, der kan hjælpe os med at vurdere din rapport.  Det betyder naturligvis også, at andre kan rapportere dig og dit indhold. Du kan finde flere oplysninger om problemrapportering på www.playstation.com/safety.

Hvis du interagerer med dem, skal du forholde dig roligt og være respektfuld. Gå forrest med et godt eksempel, og undgå selv at overtræde disse Vilkår.

√ Følg alle specifikke regler for hvert produkt.

8.       Tilgængelighed

8.1     Vi garanterer ikke, at vores websted, eller noget indhold på det, altid vil være tilgængeligt eller uden afbrydelser. Vi forbeholder os retten til at ændre, suspendere eller fjerne indhold fra vores websteder, at suspendere din registrering eller adgang til vores websteder eller at stoppe et websted eller en funktion på webstedet på hvilket som helst tidspunkt uden at gøre opmærksom på dette.

8.2     Du må ikke beskadige, forstyrre eller afbryde adgang til vores websted eller dets indhold eller gøre noget, der kan forringe funktionaliteten eller forstyrre andre personers adgang til vores websted og dets indhold.  Du må ikke bruge webstederne eller deres indhold på en ulovlig måde eller på en måde, der skader SIEE, vores tilknyttede selskaber eller nogen andre personer.

9.       Links til andre websteder

9.1     Vi har ikke bekræftet eller kontrolleret nogen tredjepartswebsteder, der har tilknytning til vores websteder, og vi er ikke forpligtede eller ansvarlige for deres websteder på nogen måde. Din brug af tredjepartswebsteder er underlagt vilkårene og betingelserne på de pågældende websteder.

10.     Dine rettigheder og vores ansvar

10.1. Som forbruger kan du have rettigheder under gældende lokal lovgivning, der ikke kan udelukkes, begrænses eller ændres. Disse rettigheder tilsidesætter alt i disse betingelser for brug, herunder dem i denne paragraf 10.

10.2. Hvis du er forbruger, gør disse betingelser ikke følgende:

10.2.1. påvirker eventuelle lovbestemte garantier, du har som forbruger i henhold til lokal gældende lovgivning (såsom dine rettigheder hvis produkter er fejlbehæftet),

10.2.2. udelukker eller begrænser vores ansvar på nogen måde for dødsfald eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed eller forsømmelighed fra vores medarbejderes, agenters eller underleverandørers side,

10.2.3. udelukker eller begrænser vores ansvar på nogen måde for svindel eller svigagtig forvanskning, eller

10.2.4. udelukker eller begrænser vores erstatningsansvar på nogen måde, medmindre vi har lov til at gøre det i henhold til gældende lokal lovgivning.

10.3. Hvis du er forbruger, er vores ansvar over for dig underlagt paragraf 10.1 og 10.2 begrænset til £100 (eller tilsvarende i lokal valuta).

10.4. I det omfang du bruger vores websted i en anden kapacitet end forbruger:

10.4.1   Vi begrænser ikke vores ansvar for: (i) dødsfald eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed eller forsømmelighed fra vores medarbejdere, agenter eller underleverandører, (ii) vores svig eller svigagtige vildledning, (iii) ethvert erstatningsansvar, der ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lokal lovgivning.

10.4.2   underlagt paragraf 10.4.1 påtager vi os intet erstatningsansvar for (i) tab af fortjeneste, (ii) tab af salg eller forretning, (iii) tab af aftaler eller kontrakter, (iv) tab af forventede besparelser, (v) tab af eller ødelæggelse af software, (vi) tab af data eller information, (vii) tab af eller skade på goodwill, og (viii) alle indirekte tab eller følgeskader.

10.4.3   Underlagt paragraf 10.4.1 vil vores samlede erstatningsansvar over for dig under eller i forbindelse med disse betingelser for brug, uanset om det er i forbindelse med kontrakt, skadevoldende handling (herunder forsømmelighed), brud på lovbestemte forpligtelser eller på anden måde, ikke være mere end £100 (eller tilsvarende i lokal valuta).

10.5.  Som nævnt i paragraf 3.2 ovenfor gælder  PSN Ydelsesbetingelser for køb, der foretages på dette websted. Som sådan gælder de begrænsninger og udelukkelser af ansvar, der er angivet i PSN Ydelsesbetingelser (og ikke i dem, der er angivet i denne paragraf 10), for ethvert ansvar, der opstår som følge af levering af produkter til dig på dette websted.

11. Gældende lovgivning, retskreds og tredjepartsrettigheder

11.1. Hvis du bruger webstedet som forbruger:

11.1.1   Disse betingelser for brug, alle kontrakter, der indgås i overensstemmelse med dem og enhver tvist, vi måtte have i forbindelse med dem, vil blive underlagt og afgjort i henhold til lovgivningen i England og Wales, men du vil være yderligere beskyttet af den gældende lovgivning i det land, hvor du bor. Den gældende lovgivning i det land, hvor du bor, har forrang over lovgivningen i England og Wales.

11.1.2   Vi kan håndhæve disse betingelser for brug ved en domstol i det land, hvor du bor.

11.1.3   Du kan håndhæve disse betingelser for brug ved en domstol i det land, hvor du bor, eller hvor vores virksomhed er registreret. 

11.2. I det omfang du bruger webstedet i en anden kapacitet end forbruger:

11.2.1. Disse betingelser for brug, alle kontrakter, der indgås i overensstemmelse med dem, og enhver tvist, vi måtte have i forbindelse med dem, vil blive underlagt og afgjort i henhold til lovgivningen i England og Wales, og

11.2.2. domstolene i England og Wales vil have eksklusiv domsmyndighed.