PlayStation.com

Betingelser for brug

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Betingelser for brug

Denne webside drives af Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, England ("SIEE"). Vi driver et antal websider med mange forskellige funktioner. Disse betingelser for brug beskriver hvordan du kan bruge vores websider, selvom alle funktionerne muligvis ikke er til rådighed på alle sider. Vores sider findes muligvis kun i visse lande og på visse sprog.
Når du bruger denne side, accepterer du at være bundet af disse betingelser for brug. Vi forbeholder os retten til at ændre disse betingelser for brug fra tid til anden, og derfor bør du med jævne mellemrum kontrollere, om der er foretaget ændringer på denne side. Yderligere betingelser træder i kraft, hvis du køber via vores sider, eller i visse tilfælde, for specielle funktioner eller reklamekampagner.

Hvis du overtræder disse Brugsbetingelser uden hensyn til vores øvrige rettigheder og muligheder, kan vi indføre sanktioner over for din SEN-konto (hvis du har en), herunder bandlyse din SEN-konto, særligt hvis vi anser det som en trussel mod vores omdømme, netværk eller vores kunder.


1. Børn

Noget af det indhold, som er til rådighed via vores sider, kan være upassende for børn under en vis alder. I visse tilfælde vises der et tal, med en angivelse af, hvorvidt indholdet, eller adgangen til indholdet er begrænset til visse aldersgrupper. Forældre og værger er ansvarlige for at overvåge børns adgang til vores websider; dette gælder specielt brug af eventuelle forums.

2. Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder til oplysningerne og indholdet på vores side tilhører SIEE eller vores licensgivere. Meget af indholdet er copyright- eller varemærkebeskyttet, eller beskyttet af andre love. Med mindre andet er angivet, må indholdet kun kopieres til personlig brug. Indholdet må ikke ændres, opføres, trykkes eller overføres til andre, eller bruges til kommercielle formål. Ud over i det omfang de gældende love tillader det, må du ikke deassemblere, dekompilere, konvertere kode til frembringelse af kildekode eller på anden måde bryde eller forsøge at bryde den kryptering, der beskytter indholdet.

3. Tilgængelighed

Vores sider stilles til rådighed på et "som de er"-grundlag. Fra tid til anden vil siderne muligvis ikke være tilgængelige; de kan blive berørt af fejl eller vedligeholdelse eller af forhold, som vi ikke har indflydelse på. Vi garanterer ikke for kvalitet, funktionalitet, tilgængelighed eller ydelse for vores sider eller indhold på disse. Vi forbeholder os retten til uden forudgående varsel at ændre, suspendere eller tilbagekalde sidens indhold, suspendere din registrering, eller adgang til siderne.Du står ansvarlig for at betale gebyrer til din Internet Serviceudbyder, samt mulige andre gebyrer i forbindelse med brugen af dine sider.

Du må ikke skade, forstyrre eller afbryde adgangen til siderne eller deres indhold eller foretage dig noget, der kan svække funktionaliteten eller hindre andres adgang til vores sider eller deres indhold. Du må ikke bruge siderne eller deres indhold på en måde, der er ulovlig eller skadende for SIEE, vores tilknyttede selskaber eller enhver anden person.

4. Forum

Du bærer det fulde ansvar for eventuelle tekster, lyde, film, fotos eller eventuelle materialer eller indhold, du poster på vores sider. Du anmodes om at udvise ansvarlighed i din brug af vores forums redskaber. Du skal i særdeleshed overholde loven og kommunikere respektfuldt og med omtanke, når du interagerer med os eller andre brugere (som kan være børn). Dette omfatter din brug af alle delings- og kommunikationsfunktioner, som lader dig dele beskeder, kommentarer, billeder, fotografier, film, spilindhold, spilfilm og andre former for materialer og information, heriblandt i din kommunikation med vores kundeservice og andre ansatte og repræsentanter via e-mail, telefon og andre former for kommunikation.

For eksempel:
Du må ikke dele noget, der er vulgært, og du må ikke bruge fællesskabsfunktioner med henblik på at skade eller gøre andre kede af det
Du må ikke dele noget, der er nedsættende eller anstødeligt (deriblandt alt, der er racemæssigt, etnisk, religiøst eller seksuelt anstødeligt);
Du må ikke bruge eller opfordre til hadsk tale, voldelig adfærd eller ulovlige stoffer;
Du må ikke true med vold eller promovere vold, heriblandt at true med eller promovere terrorisme
Du må ikke forstyrre, true eller chikanere samt foregive at være eller forfølge andre;
Du må ikke spamme eller videresende anbefalinger / tilbud til dine kontakter uden deres tilladelse;
Du må ikke snyde, udnytte fejl, svagheder eller uforsætlige mekanikker på siderne;
Du må ikke dele, bytte, phishe efter eller høste fortrolige eller personlige oplysninger;
Du må ikke bruge vores sider til nogen former for kommercielle aktiviteter;
Du må ikke opføre dig på en måde, der krænker privatlivets fred eller intellektuel ejendomsret;
Du må ikke udføre, eller forsøge at eller true med at udføre, nogen aktiviteter, der er i uoverensstemmelse med disse brugsbetingelser eller gældende lovgivning; og
Du skal altid bruge fornuft og udvise gode manerer.

Du giver os konstant, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, licensfri rettigheder til at overføre og bruge, kopiere, ændre, publicere og vise eventuelt indhold, som du måtte vise på, eller uploade, på vores sider, samt til at indbefatte dette i andre projekter. Du giver afkald på eventuelle rettigheder, som du måtte have på dette indhold.

Du er indforstået med at vi ikke overvåger alt brugerudviklet indhold på vores sider, og at vi ikke er forpligtede til at gøre dette. Vi forbeholder os retten til at overvåge alle former for indholdet, og uden forudgående varsel, at ændre, slette eller fjerne eventuelt indhold, som vi anser for upassende. Udtalelser i forums på vegne af medlemmer, tilhører ikke SIEE, vores tilknyttede virksomheder, licensgivere eller partnere. Vi inkluderer rapporteringsværktøjer der, hvor vi mener, de er mest relevante. Hvis du mener at noget af indholdet overtræder disse betingelser for brug, bedes du rapportere dette til os via det mest umiddelbare rapporteringsværktøj. Når du indsender rapporten, kan du evt. vedhæfte beviser, der hjælper os med at vurdere din rapport. Det betyder selvfølgelig, at andre brugere også kan rapportere dig og dit brugergenererede indhold. Se flere oplysninger om rapportering på www.playstation.com/safety.

5. Links til andre sider

Vi har ikke godkendt eller kontrolleret nogen af de tredjepartssider, der linkes til fra denne side, og vi kan på ingen måde holdes ansvarlig for disse siders indhold. Din brug af tredjepartssider er underlagt vilkår og betingelser for sådanne sider.

6. Ansvarsfraskrivelse

SIEE giver ikke nogen garanti for nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed for de indeholdte informationer på vores sider. Til det maksimale af det loven tillader, fraskriver SIEE, vores tilknyttede selskaber og/eller licensgivere sig ethvert ansvar for tab eller skade, som du eller tredjepart måtte lide, uanset om tabet eller skaden skyldes en direkte, indirekte, hændelig eller nogen som helst anden form for følge af din adgang til, eller brug af, siden eller manglende evne til at bruge eller få adgang til siden, inklusive eventuel tab af data, forårsaget af kopiering fra vores sider.

Du kan have rettigheder som forbruger, som ikke er påvirket af disse brugsbetingelser. Hvis nogen dele af disse betingelser for brug anses som værende ulovlige, ugyldige eller ikke-håndhævelige, gælder resten af betingelserne stadig i fuldt omfang.

7. Domsmyndighed

Disse betingelser for brug er underlagt engelsk lovgivning. Kontrakten mellem dig og SIEE er udarbejdet i England.