PlayStation® og miljøet

Hvad vi gør for at reducere vores miljøpåvirkning, og hvordan du kan hjælpe.

Vores miljøpåvirkning

Ud over at være det bedste sted at spille har vi på PlayStation påtaget os en række ambitiøse forpligtelser for at håndtere miljøpåvirkningen fra vores produkter og forretningsaktiviteter. Læs videre, og find ud af mere.

Vigtige initiativer

Vi har forpligtet os til en række regeringsinitiativer, der adresserer globale miljømæssige bekymringer.

Video om miljøinitiativer

UNEP VR360 -video, der underviser børn i klimapåvirkning og -handlinger og er produceret via Dreams på PlayStation 4.

FN's Playing for the Planet Alliance

PlayStation er en del af FN's Playing for the Planet Alliance. Det blev lanceret som en del af FN's generalsekretærs klimatopmøde i september 2019, og det er et konsortium bestående af 21 videospilvirksomheder, der formelt har forpligtet sig til at gøre noget ved klimaændringerne ved hjælp af vores platformes rækkevidde.

Her er blot nogle af de initiativer, vi har aftalt at udføre:

 • Vi anslår, at vores forpligtelser til energieffektivitet på PlayStation®4 vil resultere i ca. 30 millioner ton mindre CO2-tilsvarende udledning inden 2030* (svarende til Danmarks samlede CO2-udledning i 2017).     
 • Med PS5 inkluderer vi muligheden   for at afbryde gameplayet med et meget lavere strømforbrug end PS4 (som vi vurderer kan opnås ved ca. 0,5 W).
 • Vi har gennemført en vurdering af CO2-udledningen for vores forskellige spiltjenester og rådgiver forbrugerne om effektiv opsætning og brug af konsollen (se afsnittet [vores produkter > Energieffektivitet > Hvordan kan jeg minimere energiforbruget på min konsol?]).
 • Vi vil samarbejde med industri- og klimaeksperter for at støtte FN med henblik på at udvikle en reference-/resource-pakke til brug for spiludviklere, der ønsker at inkludere eller forstå klimaændringstemaer og problemstillinger i forbindelse med spiludvikling.
 • Vi vil undersøge muligheden for at udvikle VR-applikationer, der øger bevidstheden om klimaændringer.

FN's Playing for the Planet Alliance

PlayStation er en del af FN's Playing for the Planet Alliance. Det blev lanceret som en del af FN's generalsekretærs klimatopmøde i september 2019, og det er et konsortium bestående af 21 videospilvirksomheder, der formelt har forpligtet sig til at gøre noget ved klimaændringerne ved hjælp af vores platformes rækkevidde.

Her er blot nogle af de initiativer, vi har aftalt at udføre:

 • Vi anslår, at vores forpligtelser til energieffektivitet på PlayStation®4 vil resultere i ca. 30 millioner ton mindre CO2-tilsvarende udledning inden 2030* (svarende til Danmarks samlede CO2-udledning i 2017).     
 • Med PS5 inkluderer vi muligheden   for at afbryde gameplayet med et meget lavere strømforbrug end PS4 (som vi vurderer kan opnås ved ca. 0,5 W).
 • Vi har gennemført en vurdering af CO2-udledningen for vores forskellige spiltjenester og rådgiver forbrugerne om effektiv opsætning og brug af konsollen (se afsnittet [vores produkter > Energieffektivitet > Hvordan kan jeg minimere energiforbruget på min konsol?]).
 • Vi vil samarbejde med industri- og klimaeksperter for at støtte FN med henblik på at udvikle en reference-/resource-pakke til brug for spiludviklere, der ønsker at inkludere eller forstå klimaændringstemaer og problemstillinger i forbindelse med spiludvikling.
 • Vi vil undersøge muligheden for at udvikle VR-applikationer, der øger bevidstheden om klimaændringer.

*Omkring 1,8 millioner ton CO2e af dette skyldes overholdelse af krav til standby og netværksstandby, som er indeholdt i EU's standby-direktiv (EC 1275/2008, som ændret ved EU 801/2013) i EU-lande.

Frivillig EU-aftale (VA – Voluntary Agreement) om spilkonsoller

Frivillig EU-aftale (VA – Voluntary Agreement) om spilkonsoller

Inden for EU har PlayStation  sammen med Microsoft og Nintendo underskrevet den frivillige aftale om spilkonsoller (EU-direktiv 2009/125/EC). Den frivillige aftale (VA), der formelt blev anerkendt af Europa-Kommissionen i 2015, beskriver foranstaltninger til forbedring af spilkonsollers energi- og ressourceeffektivitet (se efficientgaming.eu), herunder:

 • Obligatoriske tidsgrænser for automatisk slukning.
 • Maksimale strømgrænser for konsoller i medie- og navigationstilstande. 
 • Krav til konsolproducenter om at offentliggøre strømforbruget på deres konsol.   
 • Forpligtelse til at levere reparationsservice uden for garantien og give oplysninger til brugerne for at hjælpe dem med at vedligeholde deres konsoller.
 • Forpligtelse til at forbedre genvindingen af konsoller.  

I løbet af den nuværende generation af konsollers levetid anslås det, at den frivillige aftale vil skabe energibesparelser på 48 TWh (svarende til Portugals årlige elektricitetsproduktion). Aftalen revideres hvert andet år for at sikre en løbende forbedring.

Vores produkter

Få mere at vide om, hvordan vi har reduceret vores produkters miljøpåvirkning, herunder energiforbruget i din PlayStation-konsol.

Vores forsyningskæde

Transport med lastbil og fly er de to transportformer, der udleder mest CO2. På tværs af vores globale aktiviteter transporterer vi gods ad vandveje og jernbaner i store partier, hvor det er muligt, for at holde transportudledningen så lav som muligt.

Størstedelen af vores eksterne enheder sendes i store partier fra Kina og pakkes lokalt, hvilket reducerer antallet af containere, der bruges til transporten af dem. 

Kontoraktiviteter 

Vi har udviklet stedspecifikke mål og aktiviteter for at reducere miljøpåvirkningen fra vores kontorbaserede drift. Indtil videre har vi gennemført følgende aktiviteter:

Energi 

Der er blevet udført energieffektivitetsinitiativer på tværs af mange af vores globale lokationer. På alle vores britiske kontorer køber vi 100 % vedvarende elektricitet og har reduceret det samlede energiforbrug med 12 % i forhold til 2015. 

På vores kontorer i London har vi gennemført et stort renoveringsprogram, som har reduceret energiforbruget med 19 % siden 2015 – på trods af, at vi har tilføjet 15 % mere gulvplads og en personaleidrætssal. 

I USA undersøger vi muligheden for at bruge og købe 100 % vedvarende elektricitet. Indtil videre har vi opnået dette på vores kontorer i San Mateo. Vi installerer også energibesparende enheder på alle lokationer, herunder LED-belysning og systemer til bevægelsesregistrering som en del af vores løbende kontorrenoveringsprogram. Vi har også ladestationer til elbiler til stede på vores lokationer.   

I Asien opfordres vores medarbejdere til at spare energi gennem god praksis, og energibesparende teknologier tages i betragtning og indgår i kontorrenoveringsarbejder.  

Genanvendelse

På tværs af vores britiske kontorer opnåede vi en genanvendelsesprocent på 74 % ved udgangen af 2018. Vi opnåede også nul affald til deponering – idet affald enten er genanvendt, sendt til aerob nedbrydning eller forbrændt for at skabe energi. 

Desuden går vi målrettet efter reduktion af affald og har indtil videre fjernet alle vandflasker og tetrapak-emballager fra vores kantiner. Nu er det kun én ud af fem kopper kaffe, der købes i vores café, der skænkes i en engangskop. 

I USA har vi identificeret og kortlagt alle vores affaldsstrømme, hvilket gør det muligt for os at målrette indsatsen mod specifikke affaldstyper såsom engangsplast, som vi har fjernet fra madserveringsområderne. Vi forsøger at minimere madaffald og har beregnet vores CO2-"madudledning" for at fastsætte et reduktionsmål for fremtiden. 

Vores kontorer i hele Asien har også indført genbrugssystemer til adskillelse af genbrugsmaterialer for at øge genvindingshastigheden i regionen.

Fællesskabsaktiviteter

Find ud af, hvordan vores medarbejdere kan engagere sig i lokale og regionale fællesskabsaktiviteter for at støtte bevarelses-, miljø- og velgørende initiativer.

Flere oplysninger

Du kan finde yderligere oplysninger på miljøoplysningssiden for Sony og vores side om Modern Slavery Act .