PlayStation® og miljøet

Hvad vi gør for at reducere vores miljøpåvirkning, og hvordan du kan hjælpe.

Vores miljøpåvirkning

Ud over at være det bedste sted at spille har vi på PlayStation påtaget os en række ambitiøse forpligtelser for at håndtere miljøpåvirkningen fra vores produkter og forretningsaktiviteter. Læs videre, og find ud af mere.

Vigtige initiativer

Vi har forpligtet os til en række regeringsinitiativer, der adresserer globale miljømæssige bekymringer.

Play4Forests' underskriftsindsamling for klimaet

Play4Forests er FN's klima og skov-samarbejde med Playing for the Planet Alliance, som samler nogle af de største navne i spilbranchen for at sætte fokus på, hvor vigtigt det er at bevare og genetablere skovarealer.

Vores skove – en af vores bedste allierede, når det gælder om at bekæmpe miljøproblemer – bliver mere og mere truet. Din stemme kan hjælpe med at sikre en bedre fremtid for skove og mennesker. FN har en mission om at skabe forandring i en bæredygtig fremtid. Skriv under på underskriftsindsamlingen, så Play4Forests kan overlevere din besked til verdens ledere.

FN's Playing for the Planet Alliance

PlayStation er en del af FN's Playing for the Planet Alliance (‘P4P’), som blev lanceret som en del af FN's generalsekretærs klimatopmøde i september 2019. Alliancen er et konsortium bestående af videospilvirksomheder (30 og flere på vej), der formelt har forpligtet sig til at gøre noget ved klimaændringerne ved hjælp af rækkevidden i vores branche.

Spiler for Planet Alliance-initiativer:

Energineutral tidslinje og forpligtelse til dekarbonisation:

Road to Zero er Sonys globale miljøplan, hvis mål det er at opnå miljømæssigt aftryk på nul igennem livscyklusserne for vores produkter og forretningsaktiviteter inden 2050.

PS4: Oprethold fremskridt, og undgå 30 millioner* tons tilsvarende CO2-udledninger for PS4 (sammenlignet med PS3) inden 2030.

* Omkring 1,8 millioner ton CO2e af dette skyldes overholdelse af krav til standby og netværksstandby, som er indeholdt i EU's standby-direktiv (EC 1275/2008, som ændret ved EU 801/2013) i EU-lande.

PS5: Udover lav strømgenoptagelsestilstand (med et forbrug på 0,5 W eller mindre), introducerer vi yderligere ny energieffektivitetsteknologi til PS5, der eliminerer cirka 32.300 – 39.000 tons CO2 årligt for hver million solgte konsoller, inklusive ny effektiv USB-opladningstilstand (der forbruger omkring halvdelen af strømmen i forhold til PS4, når opladning er gennemført), chip-arkitektur, solid state-drive og 7 nm chipsæt.

Grøn aktivering i spil:

Vi vil udvikle og lancere specifikke VR-applikationer for at øge bevidstheden omkring klimaforandring, som skal være gratis tilgængelig for vores kunder.

Vi vil deltage i P4P 2021 games jam og invitere vores kunder til at deltage for at designe spilbart spilindhold ved hjælp af Dreams.

Tematisk lederskab i problemernes kerneområder:

Vi vil yderligere udvikle vores CO2-aftryksværktøj og gøre det tilgængeligt for alle spilfirmaer til at vurdere og administrere deres egne livscyklusser for CO2-udledninger.

Bidrag til alliancen:

Vi vil udvikle og lancere specifikke VR-applikationer for at øge bevidstheden omkring klimaforandring, som skal være gratis tilgængelig for vores kunder.

Vi vil deltage i P4P 2021 games jam og invitere vores kunder til at deltage for at designe spilbart spilindhold ved hjælp af Dreams.

Vi vil deltage i og forelægge vores fremskridt og nyt indhold som en del af vores P4P ved udvalgte spil - og FN-begivenheder.

Frivillig EU-aftale (VA – Voluntary Agreement) om spilkonsoller

Frivillig EU-aftale (VA – Voluntary Agreement) om spilkonsoller

Inden for EU har PlayStation sammen med Microsoft og Nintendo underskrevet den frivillige aftale om spilkonsoller (EU-direktiv 2009/125/EC). Den frivillige aftale (VA), der formelt blev anerkendt af Europa-Kommissionen i 2015, beskriver foranstaltninger til forbedring af spilkonsollers energi- og ressourceeffektivitet, herunder:

  • Obligatoriske tidsgrænser for automatisk slukning.
  • Maksimale strømgrænser for konsoller i medie- og navigationstilstande. 
  • Krav til konsolproducenter om at offentliggøre strømforbruget på deres konsol.   
  • Forpligtelse til at levere reparationsservice uden for garantien og give oplysninger til brugerne for at hjælpe dem med at vedligeholde deres konsoller.
  • Forpligtelse til at forbedre genvindingen af konsoller.  

Set i levetiden for UHD-dygtige generationskonsoller (inklusive PlayStation 4 og PlayStation 4 Pro), vurderes det, at den frivillige EU-aftale (VA – Voluntary Agreement) vil drive energibesparelser på 48 terawatt-timer (svarer til den årlige elektricitetsproduktion i Portugal). Yderligere energibesparelser på 38 terawatt-timer er under vurdering i 8k-dygtige konsollers levetid (inklusive PlayStation 5), baseret på teknologiske forbedringer foretaget for at forbedre energieffektiviteten sammenlignet med konsoller med ultra-HD. Aftalen revideres hvert andet år for at sikre en løbende forbedring.

Vores produkter

Få mere at vide om, hvordan vi har reduceret vores produkters miljøpåvirkning, herunder energiforbruget i din PlayStation-konsol.

Vores forsyningskæde

Transport med lastbil og fly er de to transportformer, der udleder mest CO2. På tværs af vores globale aktiviteter transporterer vi gods ad vandveje og jernbaner i store partier, hvor det er muligt, for at holde transportudledningen så lav som muligt.

Størstedelen af vores eksterne enheder sendes i store partier fra Kina og pakkes lokalt, hvilket reducerer antallet af containere, der bruges til transporten af dem. 

Kontoraktiviteter 

Vi har udviklet stedspecifikke mål og aktiviteter for at reducere den miljømæssige påvirkning af vores kontorbaserede drift. Indtil videre har vi gennemført følgende aktiviteter:

Energi 

Der er blevet udført energieffektivitetsinitiativer på tværs af mange af vores globale lokationer. På alle vores britiske kontorer køber vi 100 % vedvarende elektricitet og har reduceret det samlede energiforbrug med 12 % i forhold til 2015 (ifølge Sonys grønne fem-årige administratiponsplan).

På vores kontorer i London har vi gennemført et stort renoveringsprogram, som har reduceret energiforbruget med 19 % siden 2015 – på trods af, at vi har tilføjet 15 % mere gulvplads og en personaleidrætssal.

I Nordamerika undersøger vi mulighederne for at anvende 100 % indkøbt vedvarende energi-elektricitet alle steder. På vores største områder: San Mateo, CA, er allerede overgået til 100 % grøn energi, og i Sorrento Valley, CA, er vi begyndt at købe vedvarende energi-certifikater. Vi spreder dette initiativ til alle vores lokationer i Nordamerika. Vi installerer også energibesparende enheder på alle lokationer, herunder LED-belysning og systemer til bevægelsesregistrering som en del af vores løbende kontorrenoveringsprogram i år. Vi har også opladningsstationer til elbiler til stede på vores lokationer.  

I Asien opfordres vores medarbejdere til at spare energi gennem god praksis, og energibesparende teknologier tages i betragtning og indgår i kontorrenoveringsarbejder.

Genanvendelse

I vores britiske kontorer blev 74 % af alt produceret affald i 2018 genbrugt. Vi opnåede også nul affald til deponering – idet affald enten er genanvendt, sendt til aerob nedbrydning eller forbrændt for at skabe energi. Desuden går vi målrettet efter reduktion af affald og har indtil videre fjernet alle vandflasker og tetrapak-emballager fra vores kontorer i London, Liverpool og Amsterdam, og vi leverer genbrugskoppe til brug i vores afdelingscaféer. Nu er det kun én ud af fem kopper kaffe, der købes i vores café i London, der skænkes i en engangskop (baseret på data fra 2019).

I USA har vi reduceret plastik i alle vores caféer, og vi tilskynder brugen af genbrugsbeholdere til mad og drikke, kun at hente drikkevarer til engangsbrug i glas, dåser eller beholdere, og vi opfordrer til køb af madvarer fra lokale leverandører.Vi gør også brug af af jord-til-borg-initiativet, hvor vi anvender alle dele af maden og efterlader så lidt som muligt køkkenaffald, og vi donerer overskydende mad til velgørenhedsgrupper i lokalområdet. I 2019 øgede vi kvantiteten af det affald, der blev blev omdirigeret til deponering fra 63 % til 90 % i vores firmakontorer i San Mateo, CA.

Vores kontorer over hele Asien har også introduceret genbrugssystemer for at adskille genbrugsmaterialer op opretholde deres genbrugsgennemsnitter i regionen.

Fællesskabsaktiviteter

Find ud af, hvordan vores medarbejdere kan engagere sig i lokale og regionale fællesskabsaktiviteter for at støtte bevarelses-, miljø- og velgørende initiativer.

Flere oplysninger

Du kan finde yderligere oplysninger på miljøoplysningssiden for Sony og vores side om Modern Slavery Act .