Vores produkter

Sådan har vi reduceret vores produkters miljømæssige påvirkning:

Energieffektivitet

CO2-aftryk

Ressourceeffektivitet

Farlige stoffer

Energieffektivitet

Hvor meget energi forbruger min konsol?

Se nedenstående tabel for at finde ud af, hvor meget energi din konsol bruger*:

CUH-10xx         148-155 kWh/år

CUH-11xx         133-140 kWh/år

CUH-12xx         109-111 kWh/år

CUH-20xx         84-89 kWh/år

CUH-21xx         82-86 kWh/år

CUH-22xx         81-85 kWh/år

CUH-70xx         121-123 kWh/år

CUH-71xx         125-127 kWh/år

CUH-72xx         124-125 kWh/år

*Bemærk: Disse data er baseret på effektmålinger, der er foretaget for britiske konsoller, og forudsætter et gennemsnitligt forbrug på ca. 3 timer pr. dag (NRDC, 2014). Til sammenligning forbruger det gennemsnitlige amerikanske hjem ca. 10.972 kWh/år (US Energy Information Administration, 2019). Du kan finde oplysninger om, hvordan du finder din konsolmodel, på https://www.playstation.com/en-gb/get-help/help-library/system---hardware/general-information/where-to-find-ps4-serial-model-number/.

Hvordan kan jeg minimere min konsols energiforbrug?

Aktivér automatisk slukning

Hvis du vil konfigurere konsollen til at minimere energiforbruget, skal du sikre dig, at automatisk slukning er aktiveret. Dette sikrer, at konsollen slukker efter en periode med inaktivitet. Standardindstillingen for automatisk slukning er fire timer for medieafspilning og 20 minutter (i Europa) eller en time (resten af verden) for alle andre tilstande. Du kan beholde disse indstillinger eller vælge et interval, der passer til dig. 

Du kan finde instruktioner i, hvordan du konfigurerer strømstyringsindstillinger, under Indstillinger > Indstil tidsrummet, indtil PS4 slukker i PS4-brugervejledningen.

Vælg indstillingerne for pausetilstand til dig 

Der er forskellige funktioner tilgængelige i pausetilstand, som kan hjælpe dig med at reducere energiforbruget afhængigt af dine præferencer – overvej disse spørgsmål for at optimere din konsol:

Vælg indstillingerne for pausetilstand til dig 

Der er forskellige funktioner tilgængelige i pausetilstand, som kan hjælpe dig med at reducere energiforbruget   afhængigt af dine præferencer – overvej disse spørgsmål for at optimere din konsol:

Du kan finde instruktioner i, hvordan du indstiller funktioner, der er tilgængelige i pausetilstand, under Indstillinger > Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand i PS4-brugervejledningen

Du kan finde instruktioner i, hvordan du indstiller funktioner, der er tilgængelige i pausetilstand, under Indstillinger > Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand i PS4-brugervejledningen

CO2-aftryk

Hvad er CO2-aftrykket fra spil?

CO2-aftrykket fra at spille afhænger af mange faktorer, blandt andet hvilket land du bor i, og hvilken konsolmodel du har. To af de vigtigste faktorer er spillets størrelse, og hvor længe du spiller det i alt (i hele spillets levetid). Vi har analyseret disse forskellige faktorer for at identificere de bedste måder at spille på med hensyn til udledning af CO2 pr. time spilletid. 

Digital kontra fysisk:

I øjeblikket vurderer vi, at download har den laveste CO2-udledning sammenlignet med diske og streaming (med 0,05 kg CO2e i gennemsnit pr. times spilletid med det nyeste PS4-system). Dette er relativt lavt sammenlignet med en typisk gaming-pc (anslået til ca. 0,09 kgCO2e/h). 

Generelt er spil en aktivitet med lav CO2-udledning sammenlignet med andre fritidsaktiviteter, især dem, der indebærer brug af transport (som f.eks. at gå i biografen, der anslås til 2,4 kg CO2e/h) (Druckman et al. 2012)*. 

Spilletid:

Længden af den periode, du spiller et spil i alt (i løbet af dets levetid), har indflydelse på CO2-fodaftrykket. I gennemsnit vurderer vi f.eks., at streaming med PS Now har den laveste CO2-udledning i op til fire til fem timers samlet (levetid) gameplay sammenlignet med download eller op til 20 timer sammenlignet med en PlayStation-disk. 

Størrelse på spilfil:

På samme måde er spillets filstørrelse også vigtig. For mindre spil, op til 5 GB, vurderer vi, at download har den laveste samlede CO2-udledning sammenlignet med streaming og disk.

For større spil vurderer vi, at streaming gennem PS Now har den laveste CO2-udledning, hvis du spiller i et par timer i alt, mens download af dem har den laveste udledning, hvis du vil spille i længere tid*.

PS Now giver dig nu mulighed for at prøve hundredvis af spil næsten med det samme og kan reducere CO2-fodaftryk ved brug af din konsol, hvis du lejer spil eller prøver, før du køber (downloader).

*Download af spil med en filstørrelse på over 10 GB har den laveste CO2-udledning, hvis de spilles i over 3,5 timer i alt. Diske og downloads har lignende CO2-påvirkning, når de spilles i mere end 200 timer i alt for filstørrelser på 10 GB og derover.

Disse skøn omfatter de CO2-udledninger, der skabes, når du spiller på din konsol, samt ved fremstilling af konsoller og diske, transport til forhandlere, levering eller afhentning fra butikken og ved behandling af produkterne, når de har nået slutningen af deres levetid (f.eks. genbrug eller bortskaffelse).  

De omfatter også CO2-emissioner fra digitale aktiviteter og netværksaktiviteter – fra udvikling af spil og produktion af software, til overførsel af internetdata og den energi, der forbruges af servere, som bruges til at køre PS Network og PS Now. 

Estimaterne er baseret på en undersøgelse, der anvender gennemsnitlige europæiske værdier, men er repræsentative for cloud-streaming i andre regioner, hvor PS Now er tilgængelig.

Estimaterne vil sandsynligvis ændre sig i fremtiden, da ydeevnen og effektiviteten af databehandling og internettet forbedres over tid. For eksempel skønnes den energi, der anvendes til at overføre data via internettet, at være halveret hvert andet år siden 2000 (Aslan, et al. 2018). Derudover er PlayStation Now stadig en relativt ny tjeneste, og vi vil fortsat gennemgå spils CO2-aftryk og effektivitet.

*Arbejdsområdet for undersøgelsen (Druckman et al. 2012) omfatter CO2-emissioner fra transport og indlejrede udledninger fra underholdnings- og kulturaktiviteter (som f.eks. at gå i biografen eller teateret) og udendørs sport.    

Hvad har vi gjort for at reducere CO2-påvirkningen fra vores produkter og tjenester?

Vi har gjort en stor indsats for at reducere PS4's strømforbrug ved at bruge energibesparende teknologier som f.eks.:

 • System-on-a-Chip (SoC): En kombination af flere komponenter, f.eks. den centrale processor og grafikprocessoren på én chip.
 • Die shrink: Gør komponenterne i en processor mindre og mere effektive.
 • Strømskalering: Hvor konsollens processor effektivt vil øge eller reducere strømforbruget afhængigt af spillets eller applikationens ydeevne.
 • Effektive strømforsyninger.  
 • Energibesparende hviletilstande som f.eks. Suspend-to-RAM, der gør det muligt at afbryde konsollen, mens et spil eller en applikation er sat på pause.

Vi anslår, at de CO2-emissioner, vi hidtil har undgået, allerede udgør næsten 16 millioner tons, hvilket estimeres at stige til 30 millioner tons i 2030* (svarende til CO2-udledningen fra Danmark i 2017).    

Desuden vil vores næstegenerations-konsol, PlayStation®5, indeholde muligheden for at afbryde spil med et meget lavere strømforbrug end PS4 (som vi vurderer kan opnås ved ca. 0,5 W). Hvis blot en million brugere aktiverer denne funktion, vil den spare svarende til det gennemsnitlige årlige elforbrug i 1.000 amerikanske hjem.

*Omkring 1,8 MtCO2e skyldes overholdelse af standbykrav og standby-krav i forbindelse med netværk i EU's standby-direktiv (EF 1275/2008, som ændret ved EU 801/2013) i EU-landene.

Der bruges også en række energibesparende tiltag i vores cloud-spilservere for at reducere energiforbruget, herunder:

 • Effektive strømforsyninger
 • Effektiv fælles og administreret køling
 • Tilstande for effektiv tomgang
 • Server-strømstyring

Ressourceeffektivitet

Optimering af vores produkter

 • Siden lanceringen i 2013 har vi reduceret vægten af PlayStation 4 med 23 % i forhold til forgængeren. 
 • I denne periode har vi også reduceret rumfanget af PlayStation 4 med mere end 30 % på grund af forbedringer i energieffektiviteten, som resulterer i, at enheden producerer mindre varme. Da der genereres mindre varme, er de indvendige dele, der er nødvendige for at afkøle enheden, gjort mindre. 
 • En mindre konsolstørrelse gør det også mere effektivt at transportere dem, hvilket yderligere reducerer vores samlede CO2-aftryk.  
 • De ydre dele og kabinetrammer til PlayStation 4 består af genanvendelige ABS- og polykarbonat-komponenter (PC). 
 • Plastikdele i vores konsoller, der vejer mere end 100 g, kan fjernes ved hjælp af værktøj, der kan købes i den almindelige handel til genvindingsvirksomheder.
 • Hvor det er muligt*, mærker vi plastkomponenter, der vejer 20 g eller mere, med deres sammensætning, så forskellige plastmaterialer nemt kan identificeres under genbrug. Vi mærker plastkomponenter >20 g med brandhæmmende indhold, ved 1 % (i masse) eller mere. 

*Med følgende undtagelser:

 • Delen har en overflade på <1 cm2 til mærkning
 • Delens ydeevne eller funktion bliver kompromitteret, f.eks. knapper med berøringsoverflade, plastlinser eller skærme.
 • Der er gennemsigtige yderdele
 • Mærkning er ikke teknisk muligt pga. den specifikke produktionsmetode for den plast, der anvendes i delen, f.eks. sprøjteformning. 

Reparation og bortskaffelse 

Vi yder garanti og reparationsservice uden for garantien til vores konsoller. For at kunne yde denne service leverer vi tekniske dokumenter til autoriserede reparationscentre og sørger for, at reservedelene stilles til rådighed for dem. De vigtigste komponenter i vores konsoller er også designet til at blive skilt ad på en ikke-destruktiv måde.

Vores emballage

Vi gennemgår hele tiden vores emballage for at sikre, at vi bruger den mindste mængde materialer, der kræves for at levere produkter sikkert til kunderne. 

 • I 2018 reducerede vi papemballagen (montering, kasse og etui) på PS4 CUH-20xx-kabinettet med 13 % sammenlignet med PS4 CUH-12xx-kabinettet, samtidig med at vægten af plastikbakken i Gold Stereo-headset-pakken blev reduceret med ca. 44 %. 
 • For at gøre vores emballage mere genanvendelig bruger vi papbaseret emballage til PlayStation4 i stedet for EPS (polystyren).
 • Inden for vores amerikanske salgsregion begyndte vi at købe ydreemballage fra brugte PET-flasker i 2013 – i stedet for udelukkende at bruge plastaffald fra produktionen. Det samme kvalitetsniveau er blevet opretholdt, samtidig med at man har reduceret bortskaffelsen af engangsplast ved at flytte efterspørgslen til brugte vandflasker, som ellers ville være gået på lossepladsen. 
 • På samme måde er 50-55 % af den PET-emballage, der bruges til DualShock®4, fremstillet af genbrugsmaterialer.    

*Tilgængeligheden af modeller kan variere mellem regioner og lande

Farlige stoffer

Sony stræber efter at udfase brugen af "miljøskadelige stoffer" i deres produkter. Vi fører en liste over begrænsede stoffer i overensstemmelse med vores egne globale standarder for håndtering af miljø- og sundhedsrisici ved kemikalier i vores drift og forsyningskæder.     

Alle batterier og skærme, der bruges i vores produkter (f.eks. DualShock4 og PlayStation ® VR), er kviksølvfrie. Kviksølv bruges ofte i batterier og skærme, men forkert bortskaffelse kan forårsage miljøforurening.

Vi bruger ikke klor- eller brom-baserede flammehæmmere i vores eksterne plastkabinet. Derudover stiller vi oplysninger til rådighed om fjernelse af vigtige komponenter med henblik på genbrug, genanvendelse og bearbejdning, når de har nået slutningen af deres levetid.

Genbrug af produkter

Europa

Vi har været med til at etablere flere genbrugssystemer (som understøtter WEEE, overholdelse af batterier og emballage) i hele Europa for at sikre, at vores produkter, batterier og emballage indsamles, genbruges og behandles ved slutningen af deres levetid. Hvert år bruger vi omkring 1,5 millioner euro på at finansiere disse planer.

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr:

Sony Interactive Entertainment overholder EU's WEEE-direktiv 92012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Produkterne er mærket i henhold til bilag IX og i overensstemmelse med vejledningen i den europæiske standard EN 50419, som vist nedenfor:

Denne mærkat angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Det skal afleveres ved passende faciliteter, så det er muligt at genvinde og genbruge det.

Batterier:

Batterier, der bruges i PlayStation-produkter, overholder EU's batteridirektiv 2006/66/EF. 

Emballering:

Ligesom WEEE og batterier har vi tilsluttet os en overensstemmelsesordning for emballering i hvert land, hvor vi er forpligtet som producent. Gennem disse overensstemmelsesordninger finansierer vi aktiviteter, der udføres af affaldsindsamlere og genbrugsvirksomheder, for at sikre, at emballage fra vores produkter genbruges, genvindes eller genbruges gratis til alle forbrugere, hvor det er muligt. 

Nordamerika

I USA tilbyder vores Take Back Recycling-program landsdækkende ansvarlig genbrug af vores produkter og emballage. Gennem partnerskaber med certificerede genvindingsvirksomheder kan uønsket elektronik skilles ad til genanvendelige materialer og kompensere for behovet for fremtidig minedrift. 

Certificeringsprogrammerne sikrer også, at arbejdstagernes sikkerhed og beskyttelse af lokalsamfundene har højeste prioritet under genbrugsprocessen. Du kan finde flere oplysninger på sony.com/ecotrade.

Over hele verden overholder vi alle lokale lovkrav vedrørende WEEE, batterier og bortskaffelse af emballage på alle steder, hvor vores produkter sælges.