PlayStation Support

Controllere

Hvad kan vi hjælpe med?

Vælg en kategori nedenfor:

الرجوع إلى التصنيفات
DualSense-controller
Tilbage

DualSense-controller

Opret forbindelse

Første gang du bruger en trådløs DualSense™-controller, skal du parre den med din konsol.

 1. Kontroller, at PS5™-konsollen er tændt.
 2. Forbind controlleren til din konsol med det medfølgende USB-kabel.
 3. Hvis din controller er slukket, skal du trykke på PS-knappen. Når lysbjælken har blinket, lyser spillerindikatoren.
 • Når din controller er tilstrækkeligt opladet, kan du frakoble USB-kablet og bruge din controller trådløst.
 • Bemærk, at din controller kun kan parres med én PS5-konsol ad gangen. Når du vil bruge din controller på en anden konsol, skal du parre den med den pågældende konsol.  Du kan benytte op til 4 controllere på samme tid. Når du trykker på PS-knappen, får hver spiller tildelt en farve.

Parring med andre enheder

Enheder, der bruger nedenstående operativsystemer eller nyere, understøtter den trådløse DualSense-controllers Bluetooth- og USB -forbindelser. Når der er oprettet forbindelse, kan du bruge din trådløse controller til at styre kompatible spil og applikationer.

 • macOS Big Sur 11.3
 • iOS 14.5 
 • iPadOS 14.5 
 • tvOS 14.5 
 • Android 12

Windows PC-enheder understøtter controlleren via en kabelforbindelse .

 • Afhængigt af enheden er visse funktioner på controlleren muligvis ikke tilgængelige. Der er ingen garanti for, at alle enheder er kompatible med controlleren.
 • Hvis du vil kontrollere, hvilke Android-enheder der understøtter den trådløse DualSense-controller-driver, skal du kontakte producenten af din enhed.

For at parre din trådløse controller med en understøttet enhed ved hjælp af Bluetooth for første gang, skal du aktivere parringstilstand:

 1. Kontrollér, at spillerindikatoren på controlleren er slukket.
  Hvis spillerindikatoren er tændt, skal du holde PS-knappen nede, indtil den slukker. Hvis der er tilsluttet en USB-enhed til controlleren, skal du frakoble den.
 2. Mens du holder oprettelsesknappen nede, skal du også holde PS-knappen nede, indtil lysstriben blinker.
 3. Aktiver Bluetooth på din enhed, og vælg derefter controlleren på listen over Bluetooth-enheder.
  Når parringen er fuldført, blinker lysstriben, og derefter lyser spillerindikatoren.

En controller kan kun parres med én enhed ad gangen. Hver gang du skifter enhed, skal du parre controlleren med den nye enhed.

Opdater

Softwareopdateringer til den trådløse DualSense-controller tilføjes, når du opdaterer systemsoftwaren på din PS5-konsol. Par din controller, og følg instruktionerne på skærmen for at opdatere.

Sådan starter du en opdatering manuelt:

 1. Gå til Indstillinger > Tilbehør Controller (Generelt).
 2. Vælg Software til trådløs DualSense-controllerenhed.

Fejlfinding

 1. Sluk for PS5-konsollen.
 2. Find den lille reset-knap på bagsiden af controlleren. Brug en stift eller lignende værktøj (medfølger ikke) til at trykke på reset-knappen.
 3. Dette vil ikke omkonfigurere controlleren eller påvirke indstillinger for parring.
 4. Forbind controlleren med din PlayStation®5-konsol ved hjælp af det USB-kabel, der fulgte med din controller, og tryk på PS-knappen.

Serienummeret findes på bagsiden af den trådløse controller under QR-koden.

 • Serienummeret består af 17 alfanumeriske tegn.

Hvis du har fulgt ovenstående instruktioner, men mener, at din controller ikke er tilsluttet korrekt, skal du gå til diagnosticeringsværktøjet på PlayStation-værkstedet.

الرجوع إلى التصنيفات
DualSense Edge-controller
Tilbage

DualSense Edge-controller

Navne på dele

A) Retningsknapper

B) Oprettelsesknap

C) Lysstribe

D) Touchpad

E) Spillerindikator

F) Indstillingsknap

G) Handlingsknapper

H) Højre pind/R3-knap

I) Fn-knap (funktionsknap)

J) Højttaler

K) PS-knap

L) Jackstik til headset

M) Mikrofon

N) Muteknap

O) Venstre pind/L3-knap

A) Skyder til R2-stop

B) Skyder til L2-stop

C) Slot til venstre bagsideknap

D) Reset-knap

E) RELEASE-lås 

F) Åbning til højre bagsideknap

A) Opbevaring af modul med pind (ekstra modul med pind sælges separat)

B) Højre og venstre vinge *

C) Stikhus

D) Hætter til pinde

* Kortere paddehatformede bagsideknapper sidder under controlleren (ikke vist).

Tilslut

Første gang du bruger en trådløs DualSense Edge™-controller, skal du parre den med din konsol.

 1. Tænd for PS5™-konsollen.
 2. Forbind controlleren til din konsol med det medfølgende USB-kabel.
 3. Tryk på PS-knappen.
  Controlleren tænder. Når lysstriben har blinket, lyser spillerindikatoren.
 • Når din controller er tilstrækkeligt opladet, kan du frakoble USB-kablet og bruge din controller trådløst.  

 • Bemærk, at din controller kun kan parres med én PS5-konsol ad gangen. Når du vil bruge din controller på en anden konsol, skal du parre den med den konsol.  
 • Du kan benytte op til 4 controllere på samme tid. Når du trykker på PS-knappen, får hver spiller tildelt en farve.

Få mere information i guiden nedenfor. 

Når du har parret en controller med din PS5-konsol, kan du parre en ekstra controller trådløst.

 1. Sørg for, at lysstriben på den ekstra controller er slukket, før du begynder at parre. Hvis lysstriben er tændt, skal du trykke på PS-knappen, indtil den slukker. 
 2. Ved hjælp af den parrede controller skal du gå til Indstillinger > Tilbehør > Generelt > Bluetooth-tilbehør.  
 3. Ved hjælp af den ekstra controller, du vil parre, skal du trykke på oprettelsesknappen og PS-knappen samtidig og holde dem nede.  
 4. Brug den controller, der allerede er parret, til at vælge den ekstra controller, der vises på skærmen.

Få mere information i guiden nedenfor. 

Tilpas

Den trådløse DualSense Edge™-controller leveres med standard, høje og lave paddehatte. Vælg den hættetype, der passer bedst til din spillestil.

 1. Træk op i den selvklæbende hætte, der er fastgjort til din controller.
  Hætten løftes af.
 2. Ret den valgte hættetype ind efter pinden, og tryk ned for at fastgøre den.

Få mere information i guiden nedenfor. 

De kortere paddehatformede bagsideknapper kan udskiftes.

 1. Sæt de kortere paddehatformede bagsideknapper i åbningerne på bagsiden.

Få mere information i guiden nedenfor. 

Gør det nemmere for dig at bruge din trådløse DualSense Edge-controller ved at ændre knaptildelingerne.

 1. Gå til Indstillinger > Tilbehør.
 2. Vælg Trådløs DualSense Edge-controller > Tilpassede profiler.
 3. Vælg Opret tilpasset profil, indtast et navn til din tilpassede profil, og vælg derefter OK.
 4. Vælg Brugertilpas knaptildelinger.
 5. Vælg den knap, du vil ændre, og vælg derefter den funktion, du vil tildele den.
  Hvis du vælger Deaktiver, sker der ikke noget, når du trykker på knappen.
 6. Vælg Anvend.

Få mere information i guiden nedenfor. 

Juster pindenes følsomhed og dead-zone på din trådløse DualSense Edge-controller.

 1. Gå til Indstillinger > Tilbehør.

 2. Vælg Trådløs DualSense Edge-controller > Tilpassede profiler.

 3. Vælg Opret tilpasset profil, indtast et navn til din tilpassede profil, og vælg derefter OK.

 4. Vælg Pindens følsomhed/dead-zone.

 5. Brug retningsknapperne til at vælge de elementer, du vil ændre.

Få mere information i guiden nedenfor. 

Profiler

Du kan blandt andet gemme pindens følsomhed, brugertilpasning af knaptildelinger og vibrationsintensitet i tilpassede profiler.

 1. Gå til Indstillinger > Tilbehør
 2. Vælg Trådløs DualSense Edge-controller > Tilpassede profiler
 3. Vælg Opret tilpasset profil, indtast et navn til din tilpassede profil, og vælg derefter OK
 4. Vælg et element, der skal tilpasses. 

Få mere information i guiden nedenfor. 

Tildel profilgenveje, så du kan skifte til dem under gameplay og bruge dem på andre PS5-konsoller.

Få adgang til genveje ved at holde Fn-knappen nede og derefter trykke på en handlingsknap (trekant-knap, cirkel-knap, kryds-knap eller firkant-knap).

Profilen, der er tildelt Fn-knappen og trekant-knappens genvej, er standardprofilen og kan ikke ændres. Du kan tildele profiler, du har oprettet, til de tre andre genveje.

 1. Gå til Indstillinger > Tilbehør.

 2. Vælg Trådløs DualSense Edge-controller > Tilpassede profiler.

 3. Gå til fanen Ikke-tildelte profiler, og vælg Tildel ved siden af den profil, du vil tildele.

 4. Vælg en genvej.
  Hvis der allerede er tildelt en profil til genvejen, vises navnet på den pågældende profil. Hvis du tildeler profilen, overskrives den forrige profil.

 5. Brug genvejen til at ændre din profil.

Få mere information i guiden nedenfor.

Fejlfinding

Hvis et modul med pind ikke fungerer korrekt eller holder op med at fungere, kan du udskifte det med et nyt modul med pind (sælges separat). Venstre og højre modul med pind er udskiftelige og kan fastgøres på begge sider.

 1. Kontroller, at spillerindikatoren på controlleren er slukket.
  Hvis spillerindikatoren er tændt, skal du holde PS-knappen nede, indtil den slukker.
 2. Tag USB-kablet ud af controlleren.
 3. Fjern frontdækslet.
  Skub RELEASE-låsen på bagsiden af din controller for at fjerne dækslet.
 1. Løft udløsergrebet.
 1. Fjern modulet med pind, og fastgør et nyt modul.
  Sørg for, at modulet med pind er placeret korrekt, og skub derefter modulet langs rillerne på controlleren, indtil du hører et klik.
 1. Sænk udløsergrebet.
 1. Sæt frontdækslet på.
  Ret de hævede dele af dækslet ind efter fordybningerne på controlleren, og skub derefter forsigtigt dækslet på plads, indtil du hører et klik.

Få mere information i guiden nedenfor. 

Hvis du har problemer med din controller, er det første trin i fejlfindingen ofte at nulstille din controller. Nulstilling vil ikke omkonfigurere din controller eller påvirke indstillinger for parring og profil.

D) Reset-knap
 1. Sluk for PS5-konsollen.
 2. Find den lille reset-knap på bagsiden af controlleren.
 3. Brug en stift eller lignende værktøj (medfølger ikke) til at trykke på reset-knappen.
  Dette vil ikke omkonfigurere controlleren eller påvirke indstillinger for parring og profil.
 4. Forbind controlleren med din PlayStation®5-konsol ved hjælp af det USB-kabel, der fulgte med din controller, og tryk på PS-knappen.

Få mere information i guiden nedenfor. 

Hvis du har forsøgt at nulstille din controller og stadig har problemer, skal du vælge et problem blandt valgmulighederne nedenfor.

الرجوع إلى التصنيفات
DUALSHOCK 4-controller
Tilbage

DUALSHOCK 4-controller

Opret forbindelse

 1. Kontrollér, at din konsol er tændt.
 2. Forbind den trådløse DUALSHOCK®4-controller til din konsol med det medfølgende USB-kabel.
 • Hvis din controller er slukket, skal du trykke på PS-knappen. Når lysstriben har blinket, lyser spillerindikatoren.
 • Når din controller er tilstrækkeligt opladet, kan du frakoble USB-kablet og bruge din controller trådløst. 
 • Bemærk, at din controller kun kan parres med én konsol ad gangen. Når du vil bruge din controller på en anden konsol, skal du parre den med den konsol.
 • Du kan benytte op til 4 controllere på samme tid. Når du trykker på PS-knappen, får hver spiller tildelt en farve. 
 • Hvis du har problemer med at parre din controller med din konsol, kan du besøge PlayStation-værkstedet.

Parring med andre enheder

For at parre din trådløse controller med en understøttet enhed ved hjælp af Bluetooth for første gang, skal du aktivere parringstilstand.

 1. Kontrollér, at spillerindikatoren på controlleren er slukket. Hvis spillerindikatoren er tændt, skal du holde PS-knappen nede, indtil den slukker. Hvis der er tilsluttet en USB-enhed til controlleren, skal du frakoble den. 
 2. Mens du holder SHARE-knappen nede, skal du også holde PS-knappen nede, indtil lysstriben blinker.
 3. Aktiver Bluetooth på din enhed, og vælg derefter controlleren på listen over Bluetooth-enheder. Når parringen er fuldført, blinker lysstriben, og derefter lyser spillerindikatoren.

Du skal udføre følgende trin, hver gang du opretter forbindelse til din PS5-konsol eller PS4-konsol fra din PC eller Mac.

 1. Tænd for konsollen, eller sæt den i pausetilstand. 
 2. Tilslut din controller til en PC eller Mac. 
 3. Start PS Remote Play-appen på din PC eller Mac, og vælg derefter Log ind på PSN.
  Log på med den samme konto, som du bruger til din konsol. 
 4. Når du vælger Indstillinger, kan du konfigurere indstillinger for videokvalitet for Remote Play, f.eks. opløsning og billedhastighed. 
 5. Vælg PS5 eller PS4.
  Appen søger efter den PS5- eller PS4-konsol, du har logget på med din konto, og opretter derefter automatisk forbindelse til konsollen. Når appen har oprettet forbindelse, vises skærmen på din konsol på din PC eller Mac, og du kan begynde at bruge Remote Play. Hvis der findes flere konsoller, skal du vælge den konsol, du vil bruge. 

Fra anden gang og frem kan du vælge den konsol, du tidligere har oprettet forbindelse til. 

Hvis din konsol ikke kan oprette forbindelse til din computer automatisk, bliver du bedt om manuelt at registrere din konsol på din PC eller Mac.

Fejlfinding

 1. Sluk for din PS4-konsol, og frakobl den. 
 2. Find den lille reset-knap på bagsiden af controlleren i nærheden af L2-knappen.
 3. Brug et lille værktøj til at trykke på knappen inde i det lille hul. Hold knappen inde i cirka 3-5 sekunder.
 4. Tilslut din konsol, tilslut din controller med et USB-kabel, og tryk på PS-knappen. Hvis lysstriben begynder at lyse blåt, er controlleren blevet parret.

Hvis du har fulgt ovenstående instruktioner, men mener, at din controller ikke er tilsluttet korrekt, skal du gå til diagnosticeringsværktøjet på PlayStation-værkstedet.

الرجوع إلى التصنيفات
Access-controller
Tilbage

Access-controller

Delnavne og -funktioner

A. PS-knap

B. Analog pind 

C. Låseknap på forlængerarm

D. Profilindikator/profilknap 

E. Controller-indikator 

F. Spillerindikator 

G. Lysstribe 

H. Midterknap 

I. Knapsokkel 

J. Hætte til knap/mærkat til hætte

A. Pindmontering

B. Pindbase

C. Udløserlås

E. Udvidelsesporte

A. Reset-knap

B. 10-24-skruehuller 

C. 1/4-20-skruehul

D. Skridsikker bagbeklædning

Opret forbindelse

Første gang du bruger din Access™-controller, skal du parre den med din PS5®-konsol. Din konsol skal også være konfigureret og parret med en trådløs DualSense™-controller.

 1. Kontrollér, at PS5-konsollen er tændt.
 2. Forbind controlleren til din konsol med det medfølgende USB-kabel.
  Parringen er fuldført, og du kan frakoble USB-kablet, hvis du vil bruge din controller trådløst.
 3. Tryk på PS-knappen på pindbasen.
 4. Vælg en bruger.
  Når lysstriben har blinket, lyser både spillerindikatoren og controllerens indikator.
 5. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere din controller. Brug basisprofilen til at navigere gennem opsætningen.

Hvis du vil bruge to nye Access-controllere for første gang, skal du parre begge med din PS5-konsol. Din konsol skal også være konfigureret og parret med en trådløs DualSense™-controller. 

 1. Kontrollér, at din konsol er tændt. 
 2. Forbind en af controllerne til din konsol med det medfølgende USB-kabel. Gentag med den anden controller.
  Parringen er fuldført, og du kan frakoble USB-kablet, hvis du vil bruge dine controllere trådløst.
 3. Tryk på PS-knappen på pindbasen på den første controller. 
 4. Vælg en bruger.
  Når lysstriben har blinket, lyser både spillerindikatoren og controllerens indikator.
 5. Tryk på PS-knappen på pindbasen på den anden controller.
 6. Vælg den samme bruger som til den første controller.
  Når lysstriben har blinket, lyser spillerindikatoren ligesom med den første controller, og to controller-indikatorer lyser.
 7. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere dine controllere. Brug basisprofilen til at navigere gennem opsætningen. 
Supportvideo: Konfiguration af Access-controller

Tilpas

Skift mellem de forskellige typer hætter til knapper, der følger med, så du kan finde den, der passer bedst til din spillestil. Det kan være en god idé at slukke for din Access-controller, mens du skifter hætter, så du ikke kommer til at trykke på knapperne ved et uheld under spil.

Du kan montere din Access™-controller på et stativ eller en base med AMPS-mønster ved hjælp af skruehullerne på undersiden af din controller. 

Få information om specifikationer for udvidelsesporte og 3D-print for din Access™-controller til PlayStation®5-konsoller.

Knapper, switche og andre enheder fra tredjepart, der er kompatible med en 3,5 mm-port, kan tilsluttes din controllers udvidelsesporte for at tilføje flere valgmuligheder for knap-mapping. Fra venstre er portene placeret i denne rækkefølge: E1, E2, USB-port, E3 og E4.

Profiler

Opret og gem op til 30 tilpassede profiler til din Access-controller.

 1. Fra hjemmeskærmen skal du gå til Indstillinger > Tilbehør
 2. Vælg Access-controller > Profilbibliotek.
 3. Vælg Opret profil.
 4. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere Controllerens retning og Knaptildelinger.
 5. Vælg en af de tre pladser, og vælg derefter Tildel.
  Hvis du vælger Tildel uden at vælge en plads, gemmes dine indstillinger på din PlayStation®5-konsol uden at være tildelt en plads på din controller.
 1. Fra Profilbibliotek skal du vælge en profil.
 2. Vælg Rediger > Knaptildelinger
 3. Vælg den knap, du vil redigere, og vælg derefter Tildel knap.
 4. Vælg den funktion, du vil tildele knappen.
  Du kan også vælge Ikke tildelt for at indstille knappen til nul (ingen funktion).
 5. Følg vejledningen på skærmen for at tilpasse knaptrykket.
 6. Gentag trin 3-5, indtil du har redigeret alle de knapper, du ønsker. 
 7. Når du er færdig med at redigere knaptildelinger, skal du vælge Udført
 8. Gem dine redigeringer ved at tildele profilen til en plads på din controller. 
Supportvideo: Tildeling af profiler til Access-controller
Supportvideo: Opret tilpassede profiler til Access-controlleren

Fejlfinding

Hvis du har problemer med din controller, kan du prøve at bruge reset-knappen. Denne nulstillingsmetode påvirker ikke parring, profiler eller andre controllerindstillinger.

 1. Sluk for PlayStation®5-konsollen.
  Gå til kontrolcenteret, og vælg Tænd/sluk > Sluk for PS5.
  Du kan også trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil konsollen bipper.
 2. Vend din controller om, og find reset-knappen.
 3. Brug en lille nål eller lignende (medfølger ikke) til at holde reset-knappen nede i mindst et sekund.
 4. Forbind controlleren til PS5®-konsollen med det medfølgende USB-kabel, og tryk på PS-knappen.

Serienummeret findes på bagsiden af controlleren over QR-koden.

Sørg for at opdatere systemsoftwaren til din PS5®-konsol og softwaren til din Access-controller til de nyeste tilgængelige versioner. 

Hvis du har prøvet at nulstille controlleren og stadig har problemer, kan du få hjælp via vores fejlfindingsværktøj.

الرجوع إلى التصنيفات
Manualer og garanti
Tilbage

Manualer og garanti

Manualer og garantier

Find manualen til din konsol eller enhed.

Find garantioplysninger til dine konsoller og enheder.

Onlinebrugerguide

Hvis du vil se brugervejledningen til din PlayStation®5-konsol, skal du gå til startskærmen på din PS5-konsol og vælge

Indstillinger > Brugervejledning, Sundhed og sikkerhed og andre oplysninger > Brugervejledning.

Se brugerguiden til PlayStation®4-konsollen online.

Se brugerguiden til PlayStation®3-konsollen online.