Tilbehør

Tilbehør

PlayStation Support

Hvad kan vi hjælpe med?

Vælg en kategori nedenfor:

الرجوع إلى التصنيفات
Trådløs DualSense Edge™-controller
Tilbage

Trådløs DualSense Edge™-controller

Navne på dele

A) Retningsknapper

B) Oprettelsesknap

C) Lysstribe

D) Touchpad

E) Spillerindikator

F) Indstillingsknap

G) Handlingsknapper

H) Højre pind/R3-knap

I) Fn-knap (funktionsknap)

J) Højttaler

K) PS-knap

L) Jackstik til headset

M) Mikrofon

N) Muteknap

O) Venstre pind/L3-knap

A) Skyder til R2-stop

B) Skyder til L2-stop

C) Slot til venstre bagsideknap

D) Reset-knap

E) RELEASE-lås 

F) Slot til højre bagsideknap

Tilslut

Første gang du bruger en controller, skal du parre den med din konsol.

 1. Tænd for PS5™-konsollen.
 2. Forbind controlleren til din konsol med det medfølgende USB-kabel.
 3. Tryk på PS-knappen.
  Controlleren tænder. Når lysstriben har blinket, lyser spillerindikatoren.
 • Når din controller er tilstrækkeligt opladet, kan du frakoble USB-kablet og bruge din controller trådløst.  

 • Bemærk, at din controller kun kan parres med én PS5-konsol ad gangen. Når du vil bruge din controller på en anden konsol, skal du parre den med den konsol.  
 • Du kan benytte op til 4 controllere på samme tid. Når du trykker på PS-knappen, får hver spiller tildelt en farve.

Få mere information i guiden nedenfor. 

Når du har parret en controller med din PS5-konsol, kan du parre en ekstra controller trådløst.

 1. Sørg for, at lysstriben på den ekstra controller er slukket, før du begynder at parre. Hvis lysstriben er tændt, skal du trykke på PS-knappen, indtil den slukker. 
 2. Ved hjælp af den parrede controller skal du gå til Indstillinger > Tilbehør > Generelt > Bluetooth-tilbehør.  
 3. Ved hjælp af den ekstra controller, du vil parre, skal du trykke på oprettelsesknappen og PS-knappen samtidig og holde dem nede.  
 4. Brug den controller, der allerede er parret, til at vælge den ekstra controller, der vises på skærmen.

Få mere information i guiden nedenfor. 

Tilpas

Den trådløse DualSense Edge™-controller leveres med standard, høje og lave paddehatte. Vælg den hættetype, der passer bedst til din spillestil.

 1. Træk op i den selvklæbende hætte, der er fastgjort til din controller.
  Hætten løftes af.
 2. Ret den valgte hættetype ind efter pinden, og tryk ned for at fastgøre den.

Få mere information i guiden nedenfor. 

De kortere paddehatformede bagsideknapper kan udskiftes.

 1. Sæt de kortere paddehatformede bagsideknapper i åbningerne på bagsiden.

Få mere information i guiden nedenfor. 

Gør det nemmere for dig at bruge din trådløse DualSense Edge-controller ved at ændre knaptildelingerne.

 1. Gå til Indstillinger > Tilbehør.
 2. Vælg Trådløs DualSense Edge-controller > Tilpassede profiler.
 3. Vælg Opret tilpasset profil, indtast et navn til din tilpassede profil, og vælg derefter OK.
 4. Vælg Brugertilpas knaptildelinger.
 5. Vælg den knap, du vil ændre, og vælg derefter den funktion, du vil tildele den.
  Hvis du vælger Deaktiver, sker der ikke noget, når du trykker på knappen.
 6. Vælg Anvend.

Få mere information i guiden nedenfor. 

Juster pindenes følsomhed og dead-zone på din trådløse DualSense Edge-controller.

 1. Gå til Indstillinger > Tilbehør.

 2. Vælg Trådløs DualSense Edge-controller > Tilpassede profiler.

 3. Vælg Opret tilpasset profil, indtast et navn til din tilpassede profil, og vælg derefter OK.

 4. Vælg Pindens følsomhed/dead-zone.

 5. Brug retningsknapperne til at vælge de elementer, du vil ændre.

Få mere information i guiden nedenfor. 

Profiler

Du kan blandt andet gemme pindens følsomhed, brugertilpasning af knaptildelinger og vibrationsintensitet i tilpassede profiler.

 1. Gå til Indstillinger > Tilbehør
 2. Vælg Trådløs DualSense Edge-controller > Tilpassede profiler
 3. Vælg Opret tilpasset profil, indtast et navn til din tilpassede profil, og vælg derefter OK
 4. Vælg et element, der skal tilpasses. 

Få mere information i guiden nedenfor. 

Tildel profilgenveje, så du kan skifte til dem under gameplay og bruge dem på andre PS5-konsoller.

Få adgang til genveje ved at holde Fn-knappen nede og derefter trykke på en handlingsknap (trekant-knap, cirkel-knap, kryds-knap eller firkant-knap).

Profilen, der er tildelt Fn-knappen og trekant-knappens genvej, er standardprofilen og kan ikke ændres. Du kan tildele profiler, du har oprettet, til de tre andre genveje.

 1. Gå til Indstillinger > Tilbehør.

 2. Vælg Trådløs DualSense Edge-controller > Tilpassede profiler.

 3. Gå til fanen Ikke-tildelte profiler, og vælg Tildel ved siden af den profil, du vil tildele.

 4. Vælg en genvej.
  Hvis der allerede er tildelt en profil til genvejen, vises navnet på den pågældende profil. Hvis du tildeler profilen, overskrives den forrige profil.

 5. Brug genvejen til at ændre din profil.

Få mere information i guiden nedenfor.

Fejlfinding

Hvis et modul med pind ikke fungerer korrekt eller holder op med at fungere, kan du udskifte det med et nyt modul med pind (sælges separat). Venstre og højre modul med pind er udskiftelige og kan fastgøres på begge sider.

 1. Kontroller, at spillerindikatoren på controlleren er slukket.
  Hvis spillerindikatoren er tændt, skal du holde PS-knappen nede, indtil den slukker.
 2. Tag USB-kablet ud af controlleren.
 3. Fjern frontdækslet.
  Skub RELEASE-låsen på bagsiden af din controller for at fjerne dækslet.
 1. Løft udløsergrebet.
 1. Fjern modulet med pind, og fastgør et nyt modul.
  Sørg for, at modulet med pind er placeret korrekt, og skub derefter modulet langs rillerne på controlleren, indtil du hører et klik.
 1. Sænk udløsergrebet.
 1. Sæt frontdækslet på.
  Ret de hævede dele af dækslet ind efter fordybningerne på controlleren, og skub derefter forsigtigt dækslet på plads, indtil du hører et klik.

Få mere information i guiden nedenfor. 

Hvis du har problemer med din controller, er det første trin i fejlfindingen ofte at nulstille din controller. Nulstilling vil ikke omkonfigurere din controller eller påvirke indstillinger for parring og profil.

D) Reset-knap
 1. Sluk for PS5-konsollen.
 2. Find den lille reset-knap på bagsiden af controlleren.
 3. Brug en stift eller lignende værktøj (medfølger ikke) til at trykke på reset-knappen.
  Dette vil ikke omkonfigurere controlleren eller påvirke indstillinger for parring og profil.
 4. Forbind controlleren med din PlayStation®5-konsol ved hjælp af det USB-kabel, der fulgte med din controller, og tryk på PS-knappen.

Få mere information i guiden nedenfor. 

Hvis du har forsøgt at nulstille din controller og stadig har problemer, skal du vælge et problem blandt valgmulighederne nedenfor.