Profiler til trådløse DualSense Edge-controllere

Sådan opretter du profiler og angiver indstillinger for trådløse DualSense Edge-controllere

Find ud af, hvordan du opretter controllerprofiler og angiver indstillinger, så de passer til din unikke spillestil.

Sådan opretter du en profil til den trådløse DualSense Edge-controller

Du kan blandt andet gemme pindens følsomhed, brugertilpasning af knaptildelinger og vibrationsintensitet i brugertilpassede profiler.

 1. Gå til Indstillinger > Tilbehør.

 2. Vælg Trådløs DualSense Edge-controller > Tilpassede profiler.

 3. Vælg Opret tilpasset profil, indtast et navn til din brugertilpassede profil, og vælg derefter OK.

 4. Vælg et element, der skal tilpasses.

 • Når du vælger en profil under fanerne Tildelte profiler eller Ikke-tildelte profiler, kan du redigere denne profil.
 • De profiler, du opretter, vises i fanen Ikke-tildelte profiler. Når du tildeler en profil til en genvej, flyttes den til fanen Tildelte profiler.
 • Fremhæv profilen, og vælg ... (Mere) for at ændre profilens navn, slette profilen eller kopiere profilen.

Sådan bruges profilgenveje 

Tildel profilgenveje, så du kan skifte til dem under gameplay og bruge dem på andre PS5-konsoller.

Få adgang til genveje ved at holde Fn-knappen nede og derefter trykke på en handlingsknap (trekant-knap, cirkel-knap, kryds-knap eller firkant-knap).

Profilen, der er tildelt Fn-knappen og trekant-knappens genvej, er standardprofilen og kan ikke ændres. Du kan tildele profiler, du har oprettet, til de tre andre genveje.

 1. Gå til Indstillinger > Tilbehør.

 2. Vælg Trådløs DualSense Edge-controller > Tilpassede profiler.

 3. Gå til fanen Ikke-tildelte profiler, og vælg Tildel ved siden af den profil, du vil tildele.

 4. Vælg en genvej.
  Hvis der allerede er tildelt en profil til genvejen, vises navnet på den pågældende profil. Hvis du tildeler profilen, overskrives den forrige profil.

 5. Brug genvejen til at ændre din profil.

 • Hvis du vil konfigurere din controller til at vibrere og få dens spillerindikator til at blinke, når du skifter profil, skal du gå til startskærmen og vælge Indstillinger > Tilbehør > Trådløs DualSense Edge-controller > Få feedback, når der skiftes profiler. Ud over at din controller vibrerer, og spillerindikatoren blinker, kan du også få et pop op-vindue vist på skærmen.

Sådan tilpasser du controllerens knaptildelinger

Gør det nemmere for dig at bruge din trådløse DualSense Edge™-controller ved at ændre knaptildelingerne.

 1. Opret eller rediger en brugerdefineret profil, og vælg Brugertilpas knaptildelinger.

 2. Vælg den knap, du vil ændre, og vælg derefter den funktion, du vil tildele den.
  Hvis du vælger Deaktiver, har du ikke et input, når du trykker på knappen.

 3. Vælg Anvend
 4. Vælg Tilbage til spillet for at vende tilbage til dit spil. Din tilpasning gemmes automatisk.
  Tryk på Fn-knappen, og hold den nede, og tryk derefter på indstillingsknappen for at vende tilbage til menuen for tilpasning.
 • Du kan ikke tildele Fn-knappen til en anden funktion, og du kan heller ikke tildele en anden knap til Fn-knappens funktion.

 • Tryk på Nulstil for at nulstille alle dine knaptildelinger til deres standardværdier.

 • Hvis du trykker på Fn-knappen, deaktiveres brugen af knapper og de funktioner, der er tildelt dem. 

 • Du skal altid tildele cirkel- og krydsknapper

 • Du kan bytte L2- og R2-aftrækkerknapperne, men du kan ikke tildele en anden knap til at fungere som aftrækkerknapper eller tildele flere funktioner til L2 og R2. 

Sådan tilpasser du input for pinde på den trådløse DualSense Edge-controller

Juster pindenes følsomhed og dead-zone på din trådløse DualSense Edge-controller

 1. Opret eller rediger en tilpasset profil, og vælg Pindens følsomhed/dead-zone.

 2. Brug retningsknapperne til at vælge de elementer, du vil ændre.

Navngiv din profil. 

Vælg at tilpasse den venstre pind eller den højre pind.

Se følsomheden, når du bevæger pinden.

Vend tilbage til dit spil, og se resultaterne af din tilpasning. Når du vender tilbage til spillet, gemmes de ændringer, du har foretaget, automatisk. Når du vil foretage justeringer igen, skal du trykke på Fn-knappen og holde den nede og derefter trykke på indstillingsknappen for at vende tilbage til denne skærm.

Vælg mellem 6 typer følsomhedsbuer.

Standard
Det registrerede input stiger proportionalt med pindens bevægelse.

Hurtig
Mængden af registreret input accelererer, mens du vipper pinden. God til hurtige bevægelser. Få overtaget ved hurtigt at sigte i tempofyldte skydespil.

Nøjagtig
Minimalt input registreres, når du vipper pinden. God til at foretage præcise bevægelser.

Fans af skydespil kan finde muligheden for at sigte langsomt og præcist nyttig.

Solid
Registreret input er begrænset, selv hvis du vipper pinden meget. Muliggør jævn og stabil bevægelse.

Digital
Selv minimal bevægelse af pinden registrerer næsten maksimalt input. Fungerer som retningstasterne på controlleren. Få øjeblikkelig reaktion på input til dine kamp- og actionspil.

Dynamisk
Registreret input er begrænset, når du vipper pinden en smule eller meget, men accelererer i det midterste område. Muliggør alsidigt gameplay i skydespil, hvor du ikke blot skal sigte nøjagtigt, men også dreje hurtigt.

Finjuster den buetype, du valgte i E.

Dead-zone er det område, hvor du kan vippe pinden, før det registreres som input. Med en dead-zone på 10 % skal du f.eks. overskride en hældning på 10 %, før dit spil registrerer et input.

Den vandrette akse er pindens bevægelse, og den lodrette akse er det input, der afspejles i spillet. Når der f.eks. er en gradvis hældning, resulterer det i en jævn bevægelse, hvis pinden vippes kraftigt. Når der er en stejl hældning, resulterer det i en hurtig bevægelse at vippe pinden en smule.

Sådan indstilles dead-zone for aftrækker

Dead-zone er, hvor meget du kan trykke på en knap, før det genkendes som input.

Hvis du f.eks. holder godt fat om controlleren og ved et uheld trykker på knappen L2 eller R2, kan du indstille den, så der ikke registreres noget input.

 1. Opret eller rediger en tilpasset profil, og vælg Dead-zone for aftrækker.
 2. Følg vejledningen på skærmen for at indstille inputområdet.

Navngiv din profil. 

Når den er slået til, vises kun den ene side. De ændringer, du foretager, påvirker venstre og højre aftrækker ens.

Angiv, hvor meget du skal trykke på aftrækkeren, før dit spil registrerer input.

Hvis du f.eks. indstiller inputområdet fra 30 til 70, registreres det som input i spillet, når du trykker aftrækkeren længere ned end 30. Input når en maksimal dybde på 70. Tryk på aftrækkeren under 30 eller over 70 registrerer ikke et input.

Se inputområdet, når du trykker på knappen L2 eller R2.

Vend tilbage til dit spil, og se resultaterne af din tilpasning. Når du vender tilbage til spillet, gemmes de ændringer, du har foretaget, automatisk. Når du vil foretage justeringer igen, skal du trykke på Fn-knappen og holde den nede og derefter trykke på indstillingsknappen for at vende tilbage til denne skærm.

Sådan ændres funktionsmenuen

Du kan ændre, hvad der vises i funktionsmenuen, når du trykker på Fn-knappen og holder den nede.

 1. Gå til Indstillinger > Tilbehør > Trådløs DualSense Edge-controller.

 2. Vælg Funktionsmenu.

Har du problemer med knapindstillinger og profiler? 

Hvis du oplever uventet knapinput, kan du prøve at gennemse controllerindstillingerne i selve spillet, hvis de ikke stemmer overens med profilen for den trådløse DualSense Edge-controller.

Hvis du har prøvet at nulstille controlleren og stadig har problemer, kan du besøge PlayStation-værkstedet. 

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister