Sådan tilslutter du en Access-controller til PS5-konsoller

Find ud af, hvordan du konfigurerer og oplader din Access™-controller til PlayStation®5-konsoller.

Sådan parrer og konfigurerer du din Access-controller

Første gang du bruger en Access-controller, skal du parre den med din PS5®-konsol. Din konsol skal også være konfigureret og parret med en trådløs DualSense™-controller. 

 1. Kontrollér, at PS5-konsollen er tændt. 
 2. Forbind controlleren til din konsol med det medfølgende USB-kabel. 
  Parringen er fuldført, og du kan frakoble USB-kablet, hvis du vil bruge din controller trådløst.  
 3. Tryk på PS-knappen på pindbasen. 
 4. Vælg en bruger. 
  Når lysstriben har blinket, lyser både spillerindikatoren og controllerens indikator. 
 5. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere din controller. Brug basisprofilen til at navigere gennem opsætningen. 
 • Alle Access-controllere leveres med den samme basisprofil (standardindstillinger). 
 • Når opladningen er færdig, kan du frakoble USB-kablet og bruge din controller trådløst.
 • Din controller kan kun parres med én PS5-konsol af gangen. Når du vil bruge din controller på en anden konsol, skal du parre den med den pågældende konsol. 
 • Sørg for at opdatere enhedssoftwaren på din controller til den nyeste tilgængelige version. Når der er en ny opdatering, skal du følge instruktionerne på skærmen.

Sådan parrer og konfigurerer du to Access-controllere 

Hvis du vil bruge to nye Access-controllere for første gang, skal du parre begge med din PS5-konsol. Din konsol skal også være konfigureret og parret med en trådløs DualSense™-controller. 

 1. Kontrollér, at din konsol er tændt. 
 2. Forbind en af controllerne til din konsol med det medfølgende USB-kabel. Gentag med den anden controller.
  Parringen er fuldført, og du kan frakoble USB-kablet, hvis du vil bruge dine controllere trådløst.
 3. Tryk på PS-knappen på pindbasen på den første controller. 
 4. Vælg en bruger.
  Når lysstriben har blinket, lyser både spillerindikatoren og controllerens indikator.
 5. Tryk på PS-knappen på pindbasen på den anden controller.
 6. Vælg den samme bruger som til den første controller.
  Når lysstriben har blinket, lyser spillerindikatoren ligesom med den første controller, og to controller-indikatorer lyser.
 7. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere dine controllere. Brug basisprofilen til at navigere gennem opsætningen. 

Du kan også parre en controller (controller 2) mere trådløst, hvis den første controller (controller 1) allerede er parret med din PS5-konsol. 

 1. Før parring skal du sørge for, at spillerindikatoren på controller 2 er slukket.
  Hvis spillerindikatoren er tændt, skal du holde PS-knappen nede, indtil lyset slukker. 
 2. Ved hjælp af controller 1 skal du gå til startskærmen og vælge Indstillinger > Tilbehør > Generelt > Bluetooth-tilbehør
 3. Ved hjælp af controller 2 skal du trykke på profilknappen og PS-knappen samtidig og holde dem nede.
  Lysstriben blinker, og controller 2 vises på skærmen.   
 4. Brug controller 1 til at vælge controller 2 på skærmen.
  Lysstriben på controller 2 blinker, og derefter lyser spillerindikatoren og controller-indikatoren, når parringen er fuldført. 

Sådan oplader du din controller 

Mens din PS5-konsol er tændt, skal du slutte controlleren til din konsol ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Du kan også indstille din konsol til at oplade, mens du er i pausetilstand.

Hvad er indstillingerne for Access-controlleren ved levering?

Basisprofilen er indstillet på Access-controlleren, og pindbasen peger mod venstre ved leveringen. 

A) Indstillingsknap (sokkel 7)

B) Cirkel-knap (sokkel 5) 

C) Kryds-knap (midterknap) 

D) Venstre pind 

 • Hætter til knapper på standardindstillingerne, cirkel- og kryds-knapper er udstyret med en mærkat, der viser den forudindstillede funktion.  
 • Knaptal fra 1 til 8 går mod uret og starter ved den sokkel, der er tættest på den analoge pind.

Din controller leveres med otte hætter til knapper og hætte til pinden. Find ud af, hvordan du skifter hætter til knapper og pinde, så de passer bedst til din spillestil.

Følgende funktioner understøttes ikke på Access-controlleren: 

 • Touchpad (undtagen touchpad-knappen) 
 • Vibrationsfunktion
 • Adaptive aftrækkere
 • Bevægelsessensor 
 • Højttaler 
 • Mikrofon
 • Muteknap
 • Jackstik til headset (udvidelsesportene på din controller er beregnet til tilgængelighedstilbehør fra tredjeparter, ikke til lydenheder).  

Sådan opdaterer du enhedssoftwaren til Access-controlleren  

Softwareopdateringer til Access-controlleren​ tilføjes, når du opdaterer systemsoftwaren på din PS5-konsol. 

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister