Sådan oplader du din controller eller dit tilbehør på PlayStation-konsoller

Find ud af, hvordan du oplader din controller eller kompatibelt tilbehør ved hjælp af din konsol.

Mens din PlayStation®5-konsol eller PlayStation®4-konsol er tændt eller i pausetilstand, skal du tilslutte en kompatibel controller eller tilbehør til din konsol ved hjælp af det medfølgende USB-kabel for at starte opladningen. 

Sådan oplader du controlleren, mens PS5-konsollen er i pausetilstand

 1. Gå til startskærmen, og vælg Indstillinger > System.
 2. Vælg Strømbesparelse > Funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand
 3. Indstil Levér strøm til USB-porte til Altid eller 3 timer
 1. Gå til Indstillinger > Strømspareindstillinger > Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand.
 2. Vælg Levér strøm til USB-porte.
  Hvis du vælger 3 timer, leveres der kun strøm til USB-porte i 3 timer, efter at du har aktiveret pausetilstand. Efter 3 timer sænker konsollen strømforbruget for at spare strøm.
 • Når du oplader, mens konsollen er i pausetilstand, blinker lysstriben på din controller* langsomt orange. Når opladningen er fuldført, slukker lysstriben. 
 • Du kan også oplade controlleren ved at slutte den til computeren eller andre USB-enheder ved hjælp af et USB-kabel. Sørg for at bruge et USB-kabel, der overholder USB-standarden. Du vil muligvis ikke kunne oplade controlleren på alle enheder. 

*Statusindikatorerne på PS VR2 Sense™-controlleren og PlayStation®Move-bevægelsescontrolleren blinker langsomt hvidt under opladning.

Sådan sætter du PS5-konsollen i pausetilstand

 1. Tryk på PS-knappen for at gå til kontrolcenter, og vælg Tænd/sluk.
 2. Vælg Gå i pausetilstand.
  Du kan også trykke én gang på konsollens tænd/sluk-knap for at gå i pausetilstand.
 1. Vælg Tænd/sluk på funktionsskærmen. 
 2. Vælg Gå i pausetilstand.
  Du kan også trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil konsollen bipper.
 • Tænd for konsollen for at afslutte pausetilstand.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister