Sådan indstiller du profiler til Access-controllere

Find ud af, hvordan du indstiller og bruger profiler på Access™-controllere, så de passer til din spillestil.

Sådan opretter du en profil til din Access-controller

Opret og gem op til 30 tilpassede profiler til din Access-controller.

 1. Fra hjemmeskærmen skal du gå til Indstillinger > Tilbehør
 2. Vælg Access-controller > Profilbibliotek
 3. Vælg Opret profil
 4. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere Controllerens retning og Knaptildelinger.
 5. Vælg en af de tre pladser, og vælg derefter Tildel.
  Hvis du vælger Tildel uden at vælge en plads, gemmes dine indstillinger på din PlayStation®5-konsol uden at være tildelt en plads på din controller. 

Rediger profilerne til din Access-controller, der er gemt på din PS5®-konsol.

 1. Fra Profilbibliotek skal du vælge en profil, der skal redigeres.
 2. Vælg Rediger
 3. Vælg det element, du vil redigere, og konfigurer derefter indstillingerne: 

Du kan også vælge Tildel til plads eller Slet i trin 2.

Sådan bruger du Access-controllerens profilgenveje

Du kan tildele op til tre af dine foretrukne profiler til pladserne på din controller, så du frit kan skifte mellem dem under spillet. Du kan også tildele en enkelt profil til flere pladser. 

 1. Fra hjemmeskærmen skal du gå til Indstillinger > Tilbehør
 2. Vælg Access-controller > Profilbibliotek.
 3. Vælg en profil, du vil tildele til en plads. 
 4. Vælg Tildel til plads.
 5. Vælg Plads 1, Plads 2 eller Plads 3.
  Hvis du har parret to Access-controllere, skal du tildele profilen til den ene eller begge controllere og derefter vælge Plads 1, Plads 2 eller Plads 3.
 6. Vælg Tildel.

Tryk på profilknappen på pindbasen af din Access-controller. Gentag for at skifte mellem de tre tildelte profiler.  

 • Profilknappen er placeret ind mod dig selv, når den analoge pind er i venstre side, og midterknappen er på højre side.
 • Profilindikatoren lyser for Plads 1, Plads 2 og Plads 3 for at hjælpe dig med at identificere, hvilken profil du har valgt. 

Profilknappen kan også bruges på følgende måde:

Tryk og hold
Viser de aktuelle knaptildelinger for din profil på skærmen.

Tryk og hold nede, indtil profilindikatoren slukker
Skifter til standardprofilen. Standardprofilen kan f.eks. bruges, når knaptildelingerne for din tilpassede profil ikke fungerer korrekt. 

Sådan ændrer du controllerens retning 

Indstil retningen for din Access-controller til venstre, højre, op eller ned.

 1. Fra Profilbibliotek skal du vælge en profil.
 2. Vælg Rediger > Controllerens retning.
  Der vises en skærm til valg af retning. 
 3. Vælg den retning, du vil have pindbasen til at pege. 
 • Husk, at når du vælger en ny retning eller skifter til en anden profil, skal du fysisk placere din controller, så den passer til den. 

Sådan tilpasser du knaptildelinger for Access-controlleren

Indstil forskellige funktioner for knapperne på din Access-controller baseret på dine præferencer.

 1. Fra Profilbibliotek skal du vælge en profil.
 2. Vælg Rediger > Knaptildelinger
 3. Vælg den knap, du vil redigere, og vælg derefter Tildel knap.
 4. Vælg den funktion, du vil tildele knappen.
  Du kan også vælge Ikke tildelt for at indstille knappen til nul (ingen funktion).
 5. Følg vejledningen på skærmen for at tilpasse knaptrykket.
 6. Gentag trin 3-5, indtil du har redigeret alle de knapper, du ønsker. 
 7. Når du er færdig med at redigere knaptildelinger, skal du vælge Udført
 8. Gem dine redigeringer ved at tildele profilen til en plads på din controller. 
 • Kryds-knappen, cirkel-knappen, indstillingsknappen og venstre pind (eller retningsknapper) er nødvendige for at betjene din PS5-konsol. Hvis du gemmer en profil uden at tildele disse knapper og pinden, skal du bruge én controller mere eller standardprofilen for at kunne bruge disse funktioner. 
 • Du kan indstille den midterste knap til Ikke tildelt, hvis du vil hvile din hånd eller håndled på den.  
 • Når du er færdig med at tildele knapper, kan du sætte tags på hætterne, så du kan huske, hvad hver enkelt gør. 

Sådan tilpasser du knaptryk på din Access-controller

 1. Opret eller rediger en knaptildeling. 
 2. Når du har tildelt en knap, skal du vælge Tildel samtidige tryk eller Til/fra-knap.
 • Tildel samtidige tryk for at få en anden knap til at trykke samtidigt.
 • Slå Til/fra-knap til for at få din knap til at fungere som en Caps Lock-tast på et tastatur. Ved at trykke én gang på knappen, forbliver den trykket ned, så du ikke behøver at gøre det fysisk. 
 • Indstillingerne for Til/fra-knappen vises på skærmen, når du trykker på Til/fra-knappen. 

Sådan tilpasser du input for pinde på din Access-controller

Du kan tilpasse følsomhed og dead-zone for den analoge pind. Pindens følsomhed afgør, hvor hurtige eller langsomme dine bevægelser er, når du bevæger pinden. Dead-zone er det område, hvor du kan bevæge pinden, før det registreres som input. 

 • Juster pindens følsomhed for at fremskynde eller forsinke din figurs bevægelser eller udsyn. 
 • Indstil dead-zone for at få bedre kontrol over din figurs bevægelser eller udsyn. 
 1. Fra Profilbibliotek skal du vælge en profil. 
 2. Vælg Rediger > Pindens følsomhed/dead-zone
 3. I den menu, der vises, skal du vælge det, du vil justere. 

A) Indstilling af følsomhed
Juster følsomheden for pindenes bevægelser ved at flytte denne skyder. Flyt skyderen til venstre for at reducere følsomheden, og flyt den mod højre for at øge følsomheden. 

B) Dead-zone 
Juster bevægelsesområdet for pinden, hvor input ikke genkendes, ved at flytte denne skyder til venstre eller højre. Flyt skyderen til venstre for at reducere dead-zone, så dit spil reagerer på mindre bevægelser fra pinden. Flyt skyderen til højre for at øge dead-zonen, så dit spil kun reagerer, når du foretager større bevægelser. 

C) Spiltest 
Kontrollér, hvordan dine aktuelle indstillinger er under spillet ved at vippe pinden til venstre eller højre.

D) Justeret input
Bevægelsen på denne skala viser din aktuelle følsomhedsindstilling. Reducer pindens følsomhed for at bevæge dig langsommere på skalaen, og øg den for at bevæge dig hurtigere. Hvis dit pind-input er inden for dead-zonen, bevæger skalaen sig ikke. 

E) Controllerinput 
Denne skyder er ikke relateret til pindens følsomhed, men viser dig, hvor langt du vipper pinden. Din indstilling for dead-zone vises med sort på skyderen. 

Har du problemer?

Hvis du oplever uventet knapinput, kan du prøve at gennemse controllerindstillingerne i selve spillet, hvis de ikke stemmer overens med din controllerprofil.

Hvis du har prøvet at nulstille controlleren og stadig har problemer, kan du besøge PlayStation-værkstedet. 

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister