Hvad er knappernes funktioner på PS5-konsoller?

Se de knapfunktioner, der er tilgængelige på din PlayStation®5-konsol og kompatible controllere. 

Hvad er controllerens knapfunktioner på PS5-konsoller?

Nedenfor kan du finde en liste over knapper på den trådløse DualSense™-controller og deres funktioner. Disse er de grundlæggende knapper, der kan tildeles, når du opretter en profil til din trådløse DualSense Edge™-controller eller Access™-controller til PS5®-konsoller.

A) Retningsknapper
Fremhæver et element på skærmen.

B) Oprettelsesknap
Viser oprettelsesmenuen og tager skærmbilleder og videoklip.

C) Touchpad/touchpad-knap
Bruges til gameplay-funktioner.

D) Indstillingsknap
Viser indstillingsmenuen.

E) Handlingsknapper
Bruges til gameplay-funktioner. Hver knap har også følgende funktioner i PS5-konsolmenuen:

Kryds-knap: Vælg det fremhævede element.
Cirkel-knap: Afbryd en kommando.
Trekant-knap: Omarranger elementerne på en liste eller få vist relateret information.
Firkant-knap: Bruges som genvej til kontekstfølsomme kommandoer og til at se flere funktioner for et bestemt element.

F) Højre pind/R3-knap
Bruges til bevægelse og gameplay-funktioner.

G) PS-knap
Tryk én gang for at få adgang til kontrolcenteret.
Tryk og hold nede for at gå til startskærmen.

H) Muteknap
Slår controllerens mikrofon og højttaler fra.

I) Venstre pind/L3
Bruges til bevægelses- og gameplay-funktioner.

  • Muteknappen og swipe-funktionen på touchpaden kan ikke indstilles på Access-controlleren. 

A) R1/R2-knapper
Bruges til gameplay-funktioner.

B) L1/L2-knapper
Bruges til gameplay-funktioner. 

Hvilke funktioner har knapperne på PS5-konsollen?

Nedenfor kan du finde en liste over strømindikatorer og knapper på PS5-konsollen.

PS5-konsol (CFI-2000-modelgruppe – slim)
PS5-konsol (CFI-1000-modelgruppe)

A) Strømindikator
Strømindikatoren fortæller dig følgende:

Hvid: Konsollen er tændt.
Orange: Konsollen er i pausetilstand
Slukket: Konsollen er slukket.

B) Eject-knap*
Skub disken ud.

C) Tænd/sluk-knap
Tænd eller sluk for konsollen, eller sæt den i pausetilstand.

* Gælder ikke for PlayStation 5 Digital Edition-konsollen.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister