Support til trådløs DUALSHOCK 4-controller

Find ud af, hvordan du oplader og parrer din trådløse DUALSHOCK®4-controller med din PlayStation®5-konsol eller PlayStation®4-konsol, og hvordan du ændrer controllerens indstillinger.

Sådan parrer du din controller med din PS5-konsol eller PS4-konsol

 1. Kontrollér, at din konsol er tændt.
 2. Forbind controlleren til din konsol med det medfølgende USB-kabel.
 3. Hvis din controller er slukket, skal du trykke på PS-knappen. Når lysstriben har blinket, lyser spillerindikatoren.

(A) Lysstriber

(B) USB-port

(C) USB-kabel

(D) Til din PS4-konsol

Når din controller er tilstrækkeligt opladet, kan du frakoble USB-kablet og bruge din controller trådløst.

 • Bemærk, at din controller kun kan parres med én konsol ad gangen. Når du vil bruge din controller på en anden konsol, skal du parre den med den pågældende konsol.
 • Du kan tilslutte op til fire controllere til én konsol.
 • Hvis du har problemer med at parre din controller med din konsol, kan du prøve at nulstille din controller.

Sådan forbinder du din trådløse DUALSHOCK 4-controller med andre enheder

Du kan bruge din controller, selvom du ikke sidder ved din konsol. Få mere at vide om kompatible enheder, programmer og funktionssupport ved at gå til vejledningen nedenfor.

Sådan oplader du din trådløse DUALSHOCK 4-controller

Når det er tid til opladning, skal du tilslutte din trådløse DUALSHOCK 4-controller til din PS4®-konsol ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Controllerens batteri kan oplades, mens din konsol er enten tændt eller i pausetilstand.

For at tjekke batteriniveauet på din controller skal du trykke på PS-knappen og holde den nede for at få vist genvejsmenuen. Batteriikonet blinker, mens controlleren oplader.

 • Det tager ca. 2 timer at lade controlleren op, når der ikke er mere batteri tilbage.
 • Oplad controlleren mindst en gang om året for at sikre, at den fungerer korrekt.
 • Batterilevetiden varierer alt efter, hvordan du bruger controlleren og de omgivelser, controlleren bruges og opbevares i.

Hvis din controller ikke oplades korrekt, skal du prøve at nulstille den.

Sådan justerer du indstillingerne for den trådløse DUALSHOCK 4-controller

Vælg din konsol nedenfor.

 1. Gå til Indstillinger > Tilbehør.
 2. Vælg Controller (Generelt), og konfigurer controllerindstillinger.
 1. Gå til Indstillinger > Enheder.
 2. Vælg Controllere, og juster derefter dine controllerindstillinger.
Sådan sender du al lyd til hovedtelefonerne:
 1. Gå til Indstillinger > Enheder > Lydenheder.
 2. Vælg Output til hovedtelefoner > Al lyd.
 3. Juster Lydstyrkekontrol (hovedtelefoner).

Hvis Output til hovedtelefoner er nedtonet, betyder det, at controlleren ikke kan registrere hovedtelefonerne.

 • Hvis din trådløse DUALSHOCK 4-controller ikke vibrerer som forventet, er controllerens vibrationsfunktion muligvis slået fra. Hvis du vil slå den til igen, skal du vælge Indstillinger > Enheder > Controllere og markere afkrydsningsfeltet Aktivér vibration.
 • Hvis du har hovedtelefoner sluttet til 3,5 mm-hovedtelefonudgangen på den trådløse DUALSHOCK 4-controller, og du ikke hører nogen lyd, eller lyden fra hovedtelefonerne er meget svag, skal du sikre dig, at hovedtelefonstikket er sat helt i.

Har du problemer med din trådløse DUALSHOCK 4-controller?

Hvis du har fulgt ovenstående instruktioner, men mener, at din controller ikke er tilsluttet korrekt, kan du prøve at nulstille din controller.

Hvis du stadig har problemer efter nulstilling, skal du besøge PlayStation-værkstedet.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister