Support til trådløs DUALSHOCK 4-controller

Support til trådløs DUALSHOCK 4-controller

Find ud af, hvordan du parrer og oplader en trådløs DUALSHOCK®4-controller med din PlayStation®5-konsol eller PlayStation®4-konsol, og hvordan du ændrer controllerens indstillinger.

Sådan parrer du din controller med en PS4-konsol eller PS5-konsol

 1. Kontroller, at din konsol er tændt. 

 2. Forbind controlleren til din konsol med det medfølgende USB-kabel. 

 • Hvis din controller er slukket, skal du trykke på PS-knappen. Når lysstriben har blinket, lyser spillerindikatoren.
 • Når din controller er tilstrækkeligt opladet, kan du frakoble USB-kablet og bruge din controller trådløst. 
 • Bemærk, at din controller kun kan parres med én konsol ad gangen. Når du vil bruge din controller på en anden konsol, skal du parre den med den konsol. 
 • Du kan benytte op til 4 controllere på samme tid. Når du trykker på PS-knappen, får hver spiller tildelt en farve. 
 • Hvis du har problemer med at parre din controller med din konsol, kan du besøge PlayStation-værkstedet.

Sådan forbinder du en trådløs DUALSHOCK 4-controller med andre enheder

Du kan bruge din controller, selvom du ikke sidder ved din konsol. Få mere at vide om kompatible enheder, programmer og funktionssupport ved at gå til vejledningen nedenfor.

Sådan oplader du en trådløs DUALSHOCK 4-controller i pausetilstand

Når du bruger din PS4-konsol, kan du kontrollere din controllers batteriniveau ved at trykke på PS-knappen på din controller og holde den nede for at få vist genvejsmenuen. Controllerens batteriniveau vises på dette skærmbillede. 

Sådan oplader du controlleren, mens konsollen er i pausetilstand: 

 1. Gå til Indstillinger > Strømspareindstillinger > Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand
 2. Vælg Levér strøm til USB-porte.
  Controllere kan oplades i pausetilstand. Hvis du vælger 3 timer, leveres der kun strøm til USB-porte i 3 timer, efter at du har aktiveret pausetilstand. Efter 3 timer sænker systemet strømforbruget for at spare strøm.
 • Når du oplader, mens konsollen er i pausetilstand, blinker lysstriben på din controller langsomt orange. Når opladningen er fuldført, slukker lysstriben.

Sådan justerer du indstillingerne for den trådløse DUALSHOCK 4-controller

Vælg din konsol nedenfor.

 1. Gå til Indstillinger > Tilbehør
 2. Vælg Controller (Generelt), og konfigurer controllerindstillinger.
 1. Gå til Indstillinger > Enheder
 2. Vælg Controllere, og juster derefter dine controllerindstillinger. 

Sådan sender du al lyd til hovedtelefonerne: 

 1. Gå til Indstillinger > Enheder > Lydenheder
 2. Vælg Output til hovedtelefoner > Al lyd.
  Juster Lydstyrkekontrol (hovedtelefoner).
  Hvis Output til hovedtelefoner er nedtonet, betyder det, at controlleren ikke kan registrere hovedtelefonerne.
 • Hvis din trådløse DUALSHOCK 4-controller ikke vibrerer som forventet, er controllerens vibrationsfunktion muligvis slået fra. Hvis du vil slå den til igen, skal du vælge Aktivér vibration
 • Hvis du har hovedtelefoner sluttet til 3,5 mm-hovedtelefonudgangen på den trådløse DUALSHOCK 4-controller, og du ikke hører nogen lyd, eller lyden fra hovedtelefonerne er meget svag, skal du sikre dig, at hovedtelefonstikket er sat helt i. 

Har du problemer med en trådløs DUALSHOCK 4-controller?

Hvis du har fulgt ovenstående instruktioner, men mener, at din controller ikke er tilsluttet korrekt, skal du gå til diagnosticeringsværktøjet på PlayStation-værkstedet.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister