Tilgængelighedsindstillinger på PS5-konsoller

Sådan bruger du tilgængelighedsindstillinger på PS5-konsoller

Få at vide, hvordan du tilpasser dine controllerindstillinger, konfigurerer skærmzoom og aktiverer undertekster ved hjælp af tilgængelighedsindstillinger på PlayStation®5-konsoller.

Tilgængelighedsindstillinger på PS5™-konsol

Du kan konfigurere disse indstillinger ved at gå til hjemmeskærmen og vælge Indstillinger > Tilgængelighed.

Sådan tilpasser du controllerindstillingerne på PS5-konsoller

Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Controllere for at ændre følgende indstillinger for controllere:

 1. Slå Aktiver tilpassede knaptildelinger til for at bruge et brugerdefineret knaplayout.

 2. Vælg Tilpas knaptildelinger , og vælg en controllerknap for at ændre dens knaptildelinger. 

 3. Når du er færdig, skal du vælge Bekræft

Vælg Nulstil for at vende tilbage til standardlayoutet.

Indstil intensiteten af controllerens vibration.

Du kan indstille intensiteten for aftrækkereffekt. Med aftrækkereffektfunktionen kan du mærke forskellige niveauer af spænding og modstand fra L2- og R2-tasterne som reaktion på dit gameplay. Oplev denne funktion i spil, der understøtter den.

Set the forsinkelse for tryk og hold nede for the PS-knap or oprettelsesknap.

Sådan forstørrer du visningsområdet på PS5-konsoller

Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Skærm > Zoom, og aktiver derefter Aktivér zoom.

Hvis du aktiverer Juster visningsområde til bevægelse, bevæger visningsområdet sig automatisk med din bevægelse, mens du zoomer ind.

 1. Tryk på PS-knappen og firkant-knappen samtidigt på det skærmbillede, du vil forstørre.
  Zoomforstørrelsen ændres med hvert tryk. Du kan bruge den højre pind til at flytte visningsområdet.
 2. Når zoomforstørrelsen passer til dig, skal du trykke på X-knappen.
  Zoomforstørrelse og -visning er indstillet, og du kan fortsætte med at zoome ind. Hvis du aktiverede Juster visningsområde til bevægelse, bevæger visningsområdet sig automatisk med din bevægelse, mens du zoomer ind.

Zoomfunktionen er ikke tilgængelig med visse funktioner eller apps, f.eks.  

 • under Remote Play
 • mens du sender
 • mens du deler din skærm ved hjælp af Del skærm eller Share Play.

Når du bruger visse funktioner, f.eks. spiller et spil eller ser diskbaserede medier, bevæger visningsområdet sig ikke, selvom Juster visningsområde til bevægelse er aktiveret.

 1. Tryk på PS-knappen og firkant-knappen samtidigt, mens der er zoomet ind.
  Du vender tilbage til skærmbilledet til justering af forstørrelse og visningsområde.
 2. Tryk på cirkel-knappen for at afslutte zoom.

Sådan tilpasser du indstillinger for skærm og tekst på PS5-konsoller

Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Skærm for at ændre følgende skærm- og tekstindstillinger:

Byt om på tekst og baggrundsfarver på skærmen. Når denne indstilling er aktiveret, er HDR (High Dynamic Range) slået fra.

Slå Aktiver farvefilter til, og vælg et farvefilter for at få alternative farvemuligheder. 

Træk skyderen for at justere farveintensiteten.

Skift tekststørrelse.

Aktiver for at få vist tekst med fed skrift.

Aktiver for at ændre farven på tekst og baggrunde for at forbedre kontrast og læsbarhed.

Indstil hastigheden for vandret rulning af tekst.

Aktiver for at reducere bevægelseseffekter og skærmbevægelse.

Sådan slår du skærmlæseren til på PS5-konsoller 

Skærmlæseren læser teksten på skærmen højt. Den giver også mundtlig vejledning i betjening af konsollen.

Bemærk, at skærmlæseren kun er tilgængelig på visse sprog. Det sprog, som skærmlæseren taler, er knyttet til konsolsproget.

Hvis du vil aktivere skærmlæseren og konfigurere indstillingerne, skal du gå til startskærmen og vælge Indstillinger > Tilgængelighed > Skærmlæser.

Du kan udføre følgende handlinger, når tekst læses højt.

 • Pause/Afspil
  Tryk på PS-knappen og trekant-knappen på samme tid.
 • Start oplæsning fra begyndelsen
  Tryk på PS-knappen og R1-knappen samtidigt.

Aktiver skærmlæser
Slå skærmlæseren til eller fra.

Talehastighed
Indstil talehastigheden.

Stemmetype
Vælg en stemme.

Lydstyrke for stemme
Træk skyderen for at justere lydstyrken for talt tekst.

Sådan slår du undertekster til i medier på PS5-konsoller

Undertekster hjælper dig med at følge med i, hvad der bliver talt om på skærmen, og leverer tekst til dialog og lydsignaler. Sådan aktiverer og konfigurerer du undertekster:

Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Undertekster, og aktiver derefter Vis undertekster.

Som standard bestemmer det, du ser, hvordan undertekster vises.

Hvis du vil tilpasse, hvordan undertekster skal se ud på skærmen, skal du vælge Indstillinger for undertekster, deaktivere Vis undertekster som angivet af indhold, og derefter konfigurere følgende:

 • Skriftstørrelse, farve, kanter og uigennemsigtighed

 • Baggrundsfarve og uigennemsigtighed, vinduesfarve og uigennemsigtighed

Sådan slår du chattransskription til på PS5-konsoller

Funktionen chattransskription (tale-til-tekst og tekst-til-tale) konverterer andre spilleres stemmer i voice chat i parties og understøttede spil og læser tekst højt, som du skriver til andre spillere. Chattransskription i spilchat er kun tilgængelig i spil, der understøtter det.

Hvis du vil aktivere chattransskription og konfigurere indstillinger for chattransskription, skal du gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Chattransskription:

Slå chattransskription til eller fra.

Vælg et af de tilgængelige sprog. Den tekst, du skriver, læses højt, og den tekst, du taler, bliver transskriberet på dette sprog. Som standard bruges dit konsolsprog som dit talte sprog. Hvis dit konsolsprog ikke understøttes, er det talte sprog engelsk som standard.

Vælg en stemmetype, der repræsenterer dig. Andre spillere i voice chatten hører denne stemme, når den tekst, du skriver, læses højt for dem.

Hvis du vil bruge chattransskription, skal du være med i en voice chat.

Når du har konfigureret chattransskription, konverteres stemmerne fra andre spillere til tekst og vises på højre side af voice chat-kortet.

Hvis du vil, kan du overlade snakken til dit tastatur. Vælg Sig noget , og brug skærmtastaturet til at skrive tekst. Den tekst, du skriver, læses højt for de andre spillere med den Stemmetype , du har valgt.

Brug Multitasking til at se, hvad andre spillere i din voice chat siger, mens du laver noget andet.

 • Tryk på indstillingsknappen, eller vælg Multitasking på voice chat-kortet, og vælg derefter enten Billede-i-billede eller Fastgør i siden.
 • Tryk hurtigt på PS-knappen to gange for at bruge chattransskription til at skrive tekst, mens du er på skærmlayoutet for Billede-i-billede eller Fastgør i siden i voice chat.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister