Tilgængelighedsindstillinger på PS5-konsoller

Sådan bruger du tilgængelighedsindstillinger på PS5-konsoller

Få at vide, hvordan du tilpasser dine controllerindstillinger, konfigurerer skærmzoom og aktiverer undertekster ved hjælp af tilgængelighedsindstillinger på PlayStation®5-konsoller.

Sådan ændrer du tilgængelighedsindstillinger på en PS5-konsol

 1. Gå til startskærmen, og vælg Indstillinger Tilgængelighed.
 2. Vælg en tilgængelighedsindstilling for at aktivere eller justere den.

Hvis du føjer Tilgængelighed til kontrolcenteret, kan du også justere disse indstillinger herfra.

Sådan ser du spillets tilgængelighedsfunktioner på PS5-konsoller

 1. Gå til startskærmen Spil, og vælg PlayStation Store
 2. Vælg et spil for at åbne spilhubben.
 3. Tryk på trekant-knappen, eller vælg sidepanelet for at få vist spillets tilgængelighedsfunktioner.

Sådan bruger du haptisk feedback på PS5-konsoller

Med haptisk feedback vibrerer din controller på unikke måder efter bestemte handlinger, mens du navigerer på din konsol. 

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Controllere
 2. Slå Haptisk feedback ved navigering på konsol til.
 • Flytning af en skyder/flytning af fokus
 • Når du vælger et afkrydsningsfelt/slår en indstilling til eller fra
 • Når du modtager en meddelelse
 • Når du vælger et fremhævet element/annullerer en kommando
 • Når du bruger skærmtastaturet
 • Denne indstilling er kun tilgængelig, når der er valgt et niveau for Vibrationsintensitet. 
 • Din PS5-konsols indstilling for haptisk feedback er kun tilgængelig ved navigation på konsollen.
 • Haptisk feedback er kun tilgængelig for din trådløse DualSense-controller, trådløse DualSense Edge-controller og PlayStation VR2 Sense-controller.

Sådan tilpasser du knaptildelinger for trådløse DualSense-controllere

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed
 2. Vælg Controllere > Brugertilpasning af knaptildelinger for trådløs DualSense-controller.
 3. Vælg den knap, du vil ændre, og vælg derefter den funktion, du vil tildele den. 
 4. Vælg Anvend.

Sådan aktiverer du zoom på PS5-konsoller

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Skærm og lyd > Zoom.
 2. Slå Aktivér zoom til.

Hvis du aktiverer Juster visningsområde til bevægelse, bevæger visningsområdet sig automatisk med din bevægelse, mens du zoomer ind.

 1. Tryk på PS-knappen og firkant-knappen samtidigt på det skærmbillede, du vil forstørre.
  Du kan begynde at justere zoom.
 2. Tryk på PS-knappen og firkant-knappen samtidigt, indtil zoomforstørrelsen passer dig.
  Zoomforstørrelsen ændres med hvert tryk. Hvis du har slået Juster visningsområdet til bevægelse fra, skal du bruge den højre pind til at justere visningsområdet.
 3. Tryk på kryds-knappen.
  Zoomforstørrelses- og visningsområdet er indstillet, og du kan fortsætte med at zoome ind.

Zoomfunktionen er ikke tilgængelig med visse funktioner eller apps, f.eks.:

 • under Remote Play
 • mens du sender
 • mens du deler din skærm ved hjælp af Del skærm eller Share Play 
 • mens du bruger PlayStation VR.

Når du bruger visse funktioner, f.eks. spiller et spil eller ser diskbaserede medier, bevæger visningsområdet sig ikke, selvom Juster visningsområde til bevægelse er aktiveret.

 1. Tryk på PS-knappen og firkant-knappen samtidigt, mens der er zoomet ind.
  Du vender tilbage til skærmbilledet til justering af forstørrelse og visningsområde.
 2. Tryk på cirkel-knappen for at afslutte zoom.

Du kan forstørre indholdet af kort, der viser websteder. Tryk på indstillingsknappen, og vælg Zoom eller Forstør.

Zoom
Forstør tekst eller billeder uden at ændre vinduets størrelse. Sidelayoutet kan ændre sig.
Tryk på knapperne L3 og R3 for at zoome ind eller ud.

Forstør
Gør det, der vises på skærmen, større uden at ændre sidelayoutet. Du skal muligvis rulle op, ned, til venstre eller til højre for at se hele siden.

Sådan tilpasser du indstillinger for skærm og tekst på PS5-konsoller

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Skærm og lyd.
 2. Vælg mellem følgende visnings- og tekstindstillinger:

Byt om på tekst og baggrundsfarver på skærmen. Når denne indstilling er aktiveret, er HDR (High Dynamic Range) slået fra.

Slå Aktiver farvefilter til, og vælg et farvefilter for at få alternative farvemuligheder. 

Træk skyderen for at justere farveintensiteten.

Skift tekststørrelse.

Aktiver for at få vist tekst med fed skrift.

Aktivér for at ændre farven på tekst og baggrunde for at forbedre kontrast og læsbarhed.

Vis et flueben ud for aktiverede indstillinger, så du nemt kan se, at de er aktiveret.

Indstil hastigheden for vandret rulning af tekst.

Aktiver for at reducere bevægelseseffekter og skærmbevægelse.

Sådan slår du skærmlæseren til på PS5-konsoller 

Skærmlæseren læser teksten på skærmen højt. Den giver også mundtlig vejledning i betjening af konsollen.

Bemærk, at skærmlæseren kun er tilgængelig på visse sprog. Det sprog, som skærmlæseren taler, er knyttet til konsolsproget.

 1. Gå til startskærmen, og vælg Indstillinger > Tilgængelighed > Skærmlæser.  
 2. Aktivér Skærmlæser.

Du kan udføre følgende handlinger, når tekst læses højt.

 • Pause/Afspil
  Tryk på PS-knappen og trekant-knappen på samme tid.
 • Start oplæsning fra begyndelsen
  Tryk på PS-knappen og R1-knappen samtidigt.

Talehastighed
Indstil talehastigheden.

Stemmetype
Vælg en stemme
.

Lydstyrke for stemme
Træk skyderen for at justere lydstyrken for talt tekst.

Skærmlæseren er i øjeblikket tilgængelig på:

Arabisk

Japansk

Hollandsk

Koreansk

Engelsk

Polsk

Fransk

Portugisisk

Tysk

Russisk

Italiensk

Spansk

Sådan slår du undertekster til i medier på PS5-konsoller

Undertekster for hørehæmmede transskriberer det, der bliver sagt på skærmen, og giver tekst til lydsignaler, når der vises bestemt indhold. 

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Undertekster
 2. Slå Vis undertekster til.

Som standard bestemmer det, du ser, hvordan undertekster vises.

Hvis du vil tilpasse, hvordan undertekster skal se ud på skærmen, skal du vælge Indstillinger for undertekster, slå Tilpasset undertekstformat, og derefter konfigurere følgende:

 • Skriftstørrelse, farve, kanter og uigennemsigtighed.

 • Baggrundsfarve og uigennemsigtighed, vinduesfarve og uigennemsigtighed.

Sådan slår du chattransskription til på PS5-konsoller

Funktionen chattransskription (tale-til-tekst og tekst-til-tale) konverterer andre spilleres stemmer i voice chat i parties og understøttede spil og læser tekst højt, som du skriver til andre spillere. Chattransskription i spilchat er kun tilgængelig i spil, der understøtter det.

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Chattransskription.
 2. Aktivér Chattransskription:

Slå chattransskription til eller fra.

Vælg et af de tilgængelige sprog. Teksten, du indtaster, læses højt, og tekst, du taler, skrives på dette sprog til andre spillere, hvis de også bruger chattransskription. Som standard bruges dit konsolsprog som dit talte sprog. Hvis dit konsolsprog ikke understøttes, er det talte sprog engelsk som standard.

Chattransskription er tilgængelig på:

Engelsk Italiensk
Fransk Japansk
Tysk Spansk

Vælg en stemmetype, der passer til dig. Andre spillere i voice chatten hører denne stemme, når den tekst, du skriver, læses højt for dem.

Hvis du vil bruge chattransskription, skal du være med i en voice chat.

Når du har indstillet chattransskription, konverteres stemmerne fra andre spillere til tekst og vises i højre side af voice chat-kortet.

Du kan lade tastaturet tale. Vælg Sig noget, og indtast derefter tekst ved hjælp af skærmtastaturet. Din tekst læses højt til de andre spillere ved hjælp af den Stemmetype, du valgte under opsætningen.

Brug Multitasking til at se, hvad andre spillere i din voice chat siger, mens du laver noget andet.

 1. Tryk på indstillingsknappen, eller vælg Multitasking på voice chat-kortet, og vælg derefter Billede-i-billede eller Fastgør i siden.
 2. Tryk hurtigt på PS-knappen to gange for at bruge chattransskription til at skrive tekst, mens du er på skærmlayoutet for Billede-i-billede eller Fastgør i siden i voice chat.

Sådan aktiverer du monolyd til hovedtelefoner

Monolyd til hovedtelefoner giver dig mulighed for at afspille den samme lyd fra både venstre og højre hovedtelefon.

 1. Gå til Indstillinger > Lyd > Lydoutput.

 2. Vælg Hovedtelefoner > Monolyd til hovedtelefoner.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister