Brug et tastatur og en mus på PS5-konsoller

Sådan bruger du et tastatur og en mus på PS5-konsoller

Find ud af, hvordan du konfigurerer et tastatur og en mus til din PlayStation®5-konsol.

Sådan konfigurerer du et tastatur på PS5-konsoller 

Ønsker du en hurtigere måde at indtaste tekst på? Slut dit USB- eller Bluetooth®-tastatur til din PS5™-konsol. 

 1. Gå til startskærmen, og vælg Indstillinger > Tilbehør
 2. Vælg Andet tilbehør for at finde følgende indstillinger for tastaturet: 

Vælg et tastatursprog
Nogle sprog har flere indtastningsmetoder. 

Tastegentagelse (forsinkelse)
Vælg, hvor længe det tager et tegn at begynde at gentage sig selv, når du trykker på og holder den pågældende tast nede. 

Tastgentagelse (hyppighed)
Vælg, hvor hurtigt et tegn gentages, når du trykker på og holder den pågældende tast nede. 

 • Du kan finde oplysninger om enhedskompatibilitet og brug i vejledningen, der følger med enheden. Ikke alle enheder fungerer sammen med din konsol. 
 • Du kan også konfigurere disse indstillinger ved at vælge Tilbehør i kontrolcenteret.

Sådan konfigurerer du en mus på PS5-konsoller

Du kan nemt vælge elementer på skærmen ved at bruge din USB- eller Bluetooth®-mus sammen med din PS5-konsol.

 1. Gå til Indstillinger > Tilbehør.
 2. Vælg Andet tilbehør for at finde følgende indstillinger for musen:

Type
Vælg venstre- eller højrehåndet brug.

Pegehastighed
Vælg, hvor hurtigt markøren bevæger sig.

 • Du kan finde oplysninger om enhedskompatibilitet og brug i vejledningen, der følger med enheden. Ikke alle enheder fungerer sammen med din konsol.
 • Du kan også vælge Tilbehør fra kontrolcenteret for at ændre disse indstillinger.

Sådan parrer du et Bluetooth-tastatur eller en Bluetooth-mus med din PS5-konsol

 1. Aktivér parringstilstand på din enhed.
  Se enhedens instruktionsvejledning for at få oplysninger om parring.
 2. På din PS5-konsol skal du gå til startskærmen og vælge Indstillinger > Tilbehør > Generelt > Bluetooth-tilbehør.
  Din konsol søger efter Bluetooth®-enheder i nærheden. Der vises en liste over registreret og fundet tilbehør.
  Enheder, der ikke er kompatible med din PS5-konsol, vises muligvis også.
 3. Vælg den enhed, du ønsker at parre.
  Når du har parret din enhed, vises listen over tilbehør. Din enhed vises under Registreret tilbehør. Brugeren og Forbundet vises til højre.
 • Næste gang du bruger din Bluetooth®-enhed, opretter den automatisk forbindelse til din PS5-konsol, når de begge er tændt.
 • Hvis den ikke automatisk opretter forbindelse, skal du gå til Registreret tilbehør, vælge din enhed og derefter vælge Opret forbindelse.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister