Tilpas PS5-konsollens kontrolcenter

Sådan tilpasser du PS5-konsollens kontrolcenter

Du kan tilpasse kontrolcenteret på din PlayStation®5-konsol ved at flytte om på dine oftest brugte funktioner.

Sådan tilpasses PS5-kontrolcenteret

 1. Tryk på PS-knappen for at få vist kontrolcenteret.
 2. Fremhæv et ikon i kontrolområdet, og tryk på indstillingsknappen.
 3. Vælg det ikon, du vil flytte.
  Du kan nu flytte rundt på ikonet.
 4. Flyt ikonet til det ønskede sted, og tryk derefter på X for at sætte det på plads.
  Hvis du vil skjule et  ikon, skal du flytte det til området Skjulte kontrolelementer på skærmen.
 5. Gentag trin 3 og 4, indtil du er færdig med at tilpasse kontrolcenteret, og tryk derefter på indstillingsknappen.
  Du er nu tilbage på det oprindelige skærmbillede.
 • Hvis du vil vise et skjult ikon igen, skal du vælge ikonet i området Skjulte kontrolelementer og derefter flytte ikonet til området med viste kontrolelementer.
 • Bemærk, at visse ikoner ikke kan skjules.

Hvad kan du gøre i kontrolcenteret på PS5-konsollen?

Kontrolcenteret giver dig hurtig adgang til forskellige funktioner på din PS5-konsol uden at forlade dit spil. Tryk på PS-knappen for at få vist kontrolcenteret.

A) Kort

Kort giver dig mulighed for at bruge forskellige funktioner og foretage handlinger, der er unikke for det spil, du spiller. Eksempler på kort:

Se dine trofæ-fremskridt, og se, hvilke udfordringer der er tilgængelige, og se aktiviteter ud fra dine fremskridt i spillet. Du kan også springe direkte ind i handlingen på en bestemt aktivitet via dens kort. 

Slå din mikrofon og dit kamera til eller fra, mens du chatter med dine venner, og administrer en igangværende voice chat eller udsendelse.

Styr musikken, der afspilles. 

B) Kontrolelementer i Kontrolcenter

Alt efter, hvilken sammenhæng du befinder dig i, vises følgende kontrolelementer. Det skærmbillede, der vises, når du vælger et funktionsikon, kaldes kontrolmenuen.

Hjem
Viser hjemmeskærmen. 
Visse spil og apps bliver sat på pause, når hjemmeskærmen vises. For at vende tilbage til det spil, du spillede, skal du vælge det fra dine spil.

Skift
Viser de seneste spil og apps, du har åbnet. Skift mellem dine spil og apps, eller luk et spil, du spiller.

Meddelelser
Se de meddelelser, du har fået. 

Game Base
Se din venneliste, eller snak med andre spillere via af beskeder og voice chat. 

Musik
Lyt til musik, mens du spiller et spil.

Lyd
Styr lydindstillingerne. 
Hvis du vil justere 3D-lyd og andre avancerede indstillinger, skal du gå til Indstillinger > Lyd > Lydudgang.

Mikrofon
Skift inputenhed, slå din mikrofon til og fra, og juster mikrofonniveauet.

Tilbehør
Se batteriniveauet for din controller eller dit headset, og rediger deres indstillinger.

Profil 
Vælg denne for at opdatere din onlinestatus, få adgang til din profil, se dine trofæer, skifte brugere og logge af.

Sluk
Sluk for PS5-konsollen, eller sæt den i pausetilstand. 

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister