Sådan ændrer du lydindstillinger på PS5-konsollen

Find ud af, hvordan du tilpasser lydoutputtet på PlayStation®5-konsollen for TV, headset eller AV-system.

Sådan justerer du lydindstillinger på din PS5-konsol

 1. Gå til Indstillinger > Lyd.
 2. Vælg Lydoutput, og juster derefter en af følgende indstillinger.

Outputenhed
Vælg en outputenhed for lyd, der skal bruges. Du kan også ændre din outputenhed fra kontrolcenteret ved at vælge Lyd.

Skift automatisk outputenhed
Aktivér for at skifte outputenheder automatisk, når der tilsluttes en lydenhed som f.eks. et headset.

HDMI-enhedstype
Vælg den type enhed, der er tilsluttet via et HDMI-kabel til din konsol, og vælg de relevante valgmuligheder.
Hvis du f.eks. vælger AV-forstærker som din HDMI-enhedstype, kan du indstille antallet af kanaler og justere højttalerpositionerne.

Du kan kun få vist disse indstillinger, hvis HDMI-enhedstypen er valgt som AV-forstærker.

Antal kanaler
Vælg det antal kanaler, som din AV-forstærker bruger.

Juster højttalernes position
Flyt dine højttalere for at få den rigtige lydbalance.

Output til hovedtelefoner
Vælg, hvilken lyd du vil høre gennem hovedtelefoner.

Monolyd til hovedtelefoner
Afspil den samme lyd fra både venstre og højre hovedtelefon.

Startskærm for musik
Aktiver/deaktiver den musik, der afspilles i baggrunden på hjemmeskærmen.

Lydeffekter
Aktiver/deaktiver de lyde, der høres under visse funktioner, f.eks. rulning.

Sidetone-lydstyrke
Indstil, hvor højt din stemme høres gennem dit headset. Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle headsets.

Lydformat (prioriteret)
Angiv det lydoutputformat, der skal bruges til spil og video-apps. Nogle apps, f.eks. diskafspilleren, har deres egne lydindstillinger, der bør prioriteres.

 • De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af dine enheder og konfigurationen af lydindstillinger.
 • Du kan justere lydstyrken for hovedtelefonernes eller controllerens højttalere i lydstyrkeindstillingerne.

Sådan justerer du mikrofonindstillinger på din PS5-konsol

 1. Tryk på PS-knappen for at åbne kontrolcenteret, og vælg derefter Mikrofon
 2. Vælg en af indstillingerne nedenfor for at ændre inputenheder, slå mikrofonen til og fra, og justere mikrofonniveauet. 

Inputenhed
Indstil din lydinputenhed ved at vælge fra en liste over enheder med mikrofoner, du kan bruge.

Juster mikrofonniveau
Jus mikrofonniveauet, så din inputstyrke er inden for området God, når du taler ind i mikrofonen.

Mikrofonens status, når du er logget på
Når dette er slået til, kan du bruge stemmeinput, umiddelbart efter at du er logget på. Hvis du kun vil bruge mikrofonen, når det er nødvendigt, skal du konfigurere denne indstilling til Slå lyd fra.

Mikrofonens status, når du starter chat eller udsendelse
For at forhindre utilsigtede situationer med tændt mikrofon kan du vælge at indstille mikrofonen til at slukke automatisk, når du starter en voice chat eller en udsendelse.

Hvis du vælger Skift ikke, bevarer du din nuværende mikrofonfunktion, når du starter en voice chat eller en udsendelse.

Hvis du vælger Skift til Slå lyd fra, slukkes mikrofonen automatisk, når du starter en voice chat eller en udsendelse. Tænd for mikrofonen fra de respektive kort, når du vil bruge den.

 • Kontakt producenten af din enhed for at få oplysninger om headsettets kompatibilitet og brug. Ikke alle enheder fungerer sammen med din konsol.

Sådan justerer du lydstyrkeindstillinger på din PS5-konsol

 1. Gå til Indstillinger > Lyd > Lydstyrke.
 2. Juster lydstyrken for Hovedtelefoner eller Controllerens højttaler.

Du kan også justere lydstyrken fra kontrolcenteret ved at vælge Lyd.

Tryk på MUTE-knappen på din controller for at slå mikrofonen og højttalerne fra. Når knappen blinker, er mikrofonen slået fra, og lyden til alle højttalere er slået fra. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til den oprindelige tilstand.

Sådan justerer du equalizer-indstillinger på din PS5-konsol

Juster indstillingerne for equalizer og 3D-lyd, så dine trådløse PULSE Explore-earbuds, det trådløse PULSE 3D-headset eller det trådløse PULSE Elite-headset lyder, som du ønsker.

En equalizer justerer den relative styrke af forskellige lydfrekvenser. Den lader dig tilpasse dit lydoutput. Du kan f.eks. øge basfrekvenserne for at få en "bass boost"-effekt.

Før du bruger dit headset, skal du konfigurere equalizeren til at oprette dit foretrukne lydoutput.

 1. Tryk på PS-knappen for at få adgang til kontrolcenteret, og vælg Lyd.
 2. Vælg Forudindstillinger for EQ for at justere dine equalizer-indstillinger.

A) Skift mellem lydtilstande

 • Standard
  Lyd, der afbalancerer lave og høje frekvenser.
 • Bass Boost
  Lyd, der fremhæver basfrekvenser og giver en mere markant bas.
 • Skydespil
  Lyd, der fremhæver skud og fodtrin under gameplay.

Hvis du vælger en af disse tilstande, Lydtilstand 1, Lydtilstand 2 eller Lydtilstand 3, kan du justere skyderne i C for at tilpasse den relative styrke af hvert frekvensbånd i den valgte lydtilstand.

B) Mere
Du kan f.eks. omdøbe eller nulstille dine tilpassede lydindstillinger.

C) Skyder
Flyt skyderen for at justere frekvensindstillingerne efter dine ønsker.

D) Lydeksempel
Afprøv din valgte lydtilstand.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister