Skift lydindstillinger på PS5-konsollen

Sådan ændrer du lydindstillinger på PS5-konsollen

Find ud af, hvordan du tilpasser lydoutputtet på din PlayStation®5-konsol for TV, headset eller AV-system.

Sådan justerer du lydindstillinger på en PS5-konsol

 1. Gå til hjemmeskærmen, og vælg Indstillinger > Lyd.
 2. Vælg Lydoutput, og juster derefter en af følgende indstillinger.

Outputenhed
Vælg en lydoutputenhed, der skal bruges. Du kan også ændre din outputenhed fra kontrolcenteret ved at vælge Lyd.

Skift automatisk outputenhed
Aktivér for at skifte outputenheder automatisk, når der tilsluttes en lydenhed som f.eks. et headset. 

HDMI-enhedstype
Vælg den type enhed, der er tilsluttet via et HDMI-kabel til din konsol, og vælg de relevante valgmuligheder. Hvis du f.eks. vælger AV-forstærker som din HDMI-enhedstype, kan du indstille antallet af kanaler og justere højttalerpositionerne. 

Aktivér 3D-lyd for TV-højttalere
Gør lyden fra dine TV-højttalere bedre ved at gøre den tredimensionel.

Anvend måleresultater på 3D-lyd
Anvend 3D-lydindstillingen baseret på måleresultaterne for din rumakustik. Hvis du aldrig har målt akustikken i rummet, eller hvis du har ændret miljøet, siden du målte, skal du først vælge Mål rumakustik til 3D-lyd

Mål rumakustik til 3D-lyd
Brug mikrofonen på din trådløse controller til at måle din rumakustik.

Antal kanaler
Vælg det antal kanaler, som din AV-forstærker bruger. 

Juster højttalernes position
Flyt dine højttalere for at få den rigtige lydbalance. 

Output til hovedtelefoner
Vælg, hvilken lyd der skal høres gennem hovedtelefoner.

Aktivér 3D-lyd for hovedtelefoner
Slå 3D-lyd til/fra. Vælg Juster 3D-lydprofil for at vælge den optimale lydprofil til din hørelse.

Monolyd for hovedtelefoner
Afspil den samme lyd fra både venstre og højre hovedtelefon.

Juster 3D-lydprofil
Optimer din 3D-lydoplevelse ved at vælge en af adskillige 3D-lydprofiler. 

Startskærm for musik
Aktiver/deaktiver den musik, der afspilles i baggrunden på hjemmeskærmen. 

Lydeffekter
Aktiver/deaktiver de lyde, der høres under visse funktioner, f.eks. rulning. 

Lydstyrke for sidetone
Indstil, hvor højt din stemme høres gennem dit headset. Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle headsets. 

Lydformat (prioritet)
Indstil det lydoutputformat, der skal bruges til spil og video-apps. De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af dine enheder og konfigurationen af lydindstillinger. 

Sådan justerer du mikrofonindstillinger en PS5-konsol

 1. Tryk på PS-knappen for at åbne kontrolcenteret, og vælg derefter Mikrofon
 2. Vælg en af indstillingerne nedenfor for at ændre inputenheder, slå mikrofonen til og fra, og juster din mikrofon. 

Inputenhed
Indstil din lydinputenhed ved at vælge fra en liste over enheder med mikrofoner, du kan bruge.

Juster mikrofonniveau
Juster lydstyrken for din stemme for at gøre den højere eller lavere, så andre kan høre den.

Mikrofonens status, når du er logget på
Når dette er slået til, kan du bruge stemmeinput, umiddelbart efter at du er logget på. Hvis du kun vil bruge mikrofonen, når det er nødvendigt, skal du konfigurere denne indstilling til Slå lyd fra.

Mikrofonens status, når du starter chat eller udsendelse
For at forhindre utilsigtede situationer med tændt mikrofon kan du vælge at indstille mikrofonen til at slukke automatisk, når du starter en voice chat eller en udsendelse. 

Hvis du vælger Skift ikke, bevarer du din nuværende mikrofonfunktion, når du starter en voice chat eller en udsendelse.

Hvis du vælger Skift til Slå lyd fra, slukkes mikrofonen automatisk, når du starter en voice chat eller en udsendelse. Tænd for mikrofonen fra de respektive kort, når du vil bruge den. 

 • Kontakt producenten af din enhed for at få oplysninger om headsettets kompatibilitet og brug. Ikke alle enheder fungerer sammen med din konsol.

Sådan justerer du equalizer-indstillinger

Før du bruger dit headset, skal du konfigurere equalizeren til at oprette dit foretrukne lydoutput. 

 1. Tryk på PS-knappen for at åbne kontrolcenteret, og vælg Lyd
 2. Vælg Forudindstillinger for EQ for at justere dine equalizer-indstillinger.

A) Skift mellem lydtilstande

 • Standard
  Lyd, der afbalancerer lave og høje frekvenser.
 • Bas-boost
  Lyd, der fremhæver basfrekvenser og giver en mere markant bas.
 • Skydespil
  Lyd, der fremhæver skud og fodtrin under gameplay.

Tilpas din lyd ved at vælge en af disse tilstande: Lydtilstand 1, Lydtilstand 2 eller Lydtilstand 3.

B) Mere

Omdøb eller nulstil dine tilpassede lydindstillinger.

C) Skyder

Flyt skyderen for at justere den relative styrke for hvert frekvensbånd.

D) Lydeksempel

Prøv den valgte lydtilstand.

Relaterede artikler

Nogle af de spørgsmål, du måtte have om lydindstillinger, er dækket nedenfor.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister