PS4: Skift lydudgang

PS4: Skift lydudgang

Få at vide, hvordan du skifter lydoutputtet på din PlayStation®4-konsol. 

PS4-konsollens primære udgangsport

Når du slutter din PS4™-konsol til dit TV, din hjemmebiograf eller en anden tilsluttet enhed, optimeres det lydformat, der udsendes fra PS4, automatisk for den pågældende enhed. PS4 sender automatisk lyd via HDMI, så det er normalt ikke nødvendigt at justere disse indstillinger.

Hvis du tilslutter en enhed som f.eks. en AV-forstærker til en hjemmebiograf til PS4-systemets DIGITAL OUT (OPTICAL)-port, kan du ændre indstillingen for lydudgang manuelt. Hvis du vil justere indstillingerne, skal du vælge Lyd og skærm > Indstillinger for audio-output > Primære udgangsport > DIGITAL OUT (OPTICAL).

  • Bemærk, at hvis det valgte outputformat fra PS4-systemet ikke understøttes af den tilsluttede enhed, kan højttalerne blive beskadiget.

  • Hvis en enhed, der ikke er kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection), er sluttet til PS4-systemet ved hjælp af et HDMI-kabel, kan video og lyd ikke udsendes fra systemet. Du kan kun deaktivere HDCP til spil ved at følge instruktionerne nedenfor.

HDCP står for beskyttelse af digitalt indhold med høj båndbredde, og den forhindrer, at gameplay- og videoindhold optages ved hjælp af eksterne computere eller videooptagesystemer. Som standard er den kodet på HDMI-udgangen på PS4.

Sådan aktiveres/deaktiveres HDCP
  1. Gå til Indstillinger > System
  2. I indstillingen Aktiver HDCP , skal du markere afkrydsningsfeltet for at aktivere eller fjerne markeringen for at deaktivere HDCP.
  3. Alle applikationer lukkes, når du foretager denne ændring.

Denne funktion fungerer kun for gameplay. Hvis du forsøger at afspille en Blu-ray-, DVD- eller DRM-video via en streamingtjeneste (f.eks. PlayStation Video eller Netflix), viser PS4 en meddelelse, der instruerer dig i at aktivere HDCP for at se indholdet.

Output til hovedtelefoner

Du kan indstille den lyd, der udsendes, til dit kompatible headset. Du kan vælge al lyd eller kun chatlyd.

  • Vælg Lyd og skærm > Indstillinger for audio-output > Output til hovedtelefoner. Standardindstillingen er Chatlyd.

Audioformat (prioritet)

Du kan indstille formatet for lydudgang fra PS4-systemet.

  • Vælg Lyd og skærm > Indstillinger for audio-output > Audioformat (prioritet). Standardindstillingen er Lineær PCM.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister