Fejlfinding af trådløse PlayStation-headset

Fejlfinding af trådløse PlayStation-headset

Find ud af, hvordan du løser almindelige problemer med rækkevidden for trådløse PlayStation-headset.

PS5™-konsollen eller PS4™-konsollen genkender ikke dit trådløse PlayStation-headset

Dit headset er muligvis uden for rækkevidde fra din konsol, eller en anden elektronisk enhed kan forårsage interferens med din trådløse router.

 • Prøv at tænde og slukke for din trådløse router, og se, om din konsol genkender headsettet. 

 • Hvis det ikke virkede, kan du prøve at nulstille headsettet.

Nulstil dit trådløse PlayStation-headset

 1. Sluk headsettet. 
 2. Forbind den trådløse adapter til din konsol eller en anden aktiv USB Type-A-port.
 3. Indsæt en spids genstand (medfølger ikke) i hullet omkring reset-knappen på den trådløse adapter, og tryk ind i mindst et sekund, og slip den derefter. 
 4. På headsettet skal du holde knapperne CHAT og VOLUME+ nede.
 5. Samtidig med, at du holder knapperne CHAT og VOLUME+ nede, skal du tænde for headsettet. Hvis nulstillingen lykkes, vil headsettet og adapteren oprette forbindelse.
 1. Forbind den trådløse adapter til din konsol eller en anden aktiv USB-port.  
 2. Indsæt en spids genstand (medfølger ikke) i hullet omkring reset-knappen på den trådløse adapter, og tryk ind i mindst et sekund, og slip den derefter.
 3. På headsettet skal du holde MUTE-knappen nede.
 4. Mens du stadig holder MUTE-knappen nede, skal du sætte power/lyd-tilstandsafbryderen i position 1 eller 2.
 1. Forbind den trådløse adapter til din konsol eller en anden aktiv USB-port.
 2. Indsæt en spids genstand (medfølger ikke) i hullet omkring reset-knappen på den trådløse adapter, og tryk ind i mindst et sekund, og slip den derefter.
 3. På headsettet skal du holde knapperne MUTE og VSS nede.
 4. Mens du holder knapperne MUTE og VSS nede, skal du skubbe tænd/sluk-knappen til position 1 eller 2.

Ekko fra dit trådløse PlayStation-headset 

Juster mikrofonniveauet for at eliminere ekkolyde.

 1. På hjemmeskærmen skal du vælge Indstillinger > Lyd > Mikrofon > Juster mikrofonniveau

 2. Skub skyderen for mikrofonniveau 2 til 4 hak til venstre.

 1. På funktionsskærmen skal du gå til Indstillinger > Enheder > Lydenheder > Juster mikrofonniveau.

 2. Skub skyderen for mikrofonniveau 2 til 4 hak til venstre.

Indikatoren på det trådløse PlayStation-headset blinker rødt 

Statusindikatoren blinker rødt, og du hører et bip, når den resterende batterikapacitet er lav.

Oplad batteriet ved at tilslutte headsettet til en understøttet USB-enhed som f.eks. en PS4™-konsol. Mens batteriet lades op, lyser statusindikatoren rødt. Statusindikatoren slukker, når batteriet er fuldt opladet.

Hvis USB-porten ikke har nok strøm til at oplade dit headset, kan du prøve at slutte til en anden USB-enhed eller en anden USB-port på enheden.

Det kan tage op til 3,5 timer at oplade headsettet helt. 

Hvis du vil oplade dit headset, mens din PS5-konsol er i pausetilstand, skal du vælge Indstillinger > System > Strømbesparelse > Funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand , og indstille Levér strøm til USB-porte til Altid eller 3 timer.

Hvis du vil oplade dit headset, mens din PS4-konsol er i pausetilstand, skal du gå til Indstillinger > Strømspareindstillinger > Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand og indstille Levér strøm til USB-porte til Altid eller 3 timer.

Det trådløse headset kan ikke oprette forbindelse, mister forbindelsen eller lyden er ustabil

 • Fjern alle USB 3.0-enheder fra konsollen, når du bruger headsettet.

 • Hvis du bruger to trådløse headset eller en USB 3.0-enhed, skal du bruge et USB-forlængerkabel til at øge afstanden mellem de trådløse adaptere og USB-enheder. 

Appen Headset-assistant genkender ikke dit trådløse headset (kun PS4-konsol)

 • Der kan være tilsluttet mere end én lydkilde til din PS4™-konsol. Prøv at afbryde den anden lydkilde.

 • Appen Headset-assistant skal muligvis opdateres. Prøv at opdatere appen.

Tilslut kun én trådløs adapter, og sørg for, at headsettet er tændt og parret med den trådløse adapter. 

Bemærk, at følge-appen til headsettet ikke er kompatibel med PS5-konsoller.

 1. Start appen Headset-assistant på din PS4-konsol. Hvis du vil downloade appen, skal du gå til PlayStation™Store, vælge Apps > Headset-assistant og derefter downloade appen.
 2. Vælg dit headset i appen.
 3. Tryk på OPTIONS-knappen på din trådløse controller.
 4. Vælg Headset > Gendan headset, og vælg Gendan. Dette kan tage flere minutter.
 5. Sluk for headsettet, og vælg derefter Næste.
 6. Tag stikket ud af headsettet, og vælg derefter Næste.
 7. Tænd headsettet.
 8. Vent, indtil headsettets indikator holder op med at blinke, før du prøver at bruge headsettet.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister