Sådan udfører du fejlfinding af problemer med det trådløse PlayStation-headset

Find ud af, hvordan du løser almindelige problemer med trådløse PlayStation®-headset.

Sådan udføres fejlfinding af problemer med tilknytning af det trådløse PlayStation-headset

Dit headset er muligvis for langt væk fra din konsol, eller en anden Bluetooth-enhed kan forårsage interferens med forbindelsen til dit headset.

 1. Sørg for, at den trådløse USB-adapter er sat korrekt i konsollens USB-port.
 2. Sluk for headsettet, og tænd for det igen.
 3. Fjern ubrugte trådløse adaptere fra de andre USB-porte.
 4. Sørg for, at der ikke er andre trådløse enheder i nærheden af adapteren, der kan forårsage interferens.
 5. Hvis problemerne fortsætter, kan du prøve at nulstille headsettet.

Sådan nulstiller du det trådløse PlayStation-headset

 1. Sluk headsettet ved at skubbe tænd/sluk-knappen på headsettet til slukket.
 2. Sæt den trådløse USB-adapter i USB-porten på din konsol.
 3. Indsæt en lille nål eller lignende (medfølger ikke) i hullet omkring reset-knappen på den trådløse adapter. Skub den ind i mindst et sekund, og slip den derefter.

(A) Reset-knap

 1. På headsettet skal du holde knapperne CHAT og VOLUME+ nede.
 2. Samtidig med, at du holder knapperne CHAT og VOLUME+ nede, skal du tænde for headsettet. Hvis nulstillingen lykkes, opretter headsettet og adapteren forbindelse.

(A) CHAT/GAME-knapper

(B) VOLUME-knapper +/-

(C) USB Type-C-port

(D) 3,5 mm jackstik til lyd

(E) Tænd/sluk-knap

 1. Sæt den trådløse USB-adapter i USB-porten på din konsol.
 2. Indsæt en lille nål eller lignende (medfølger ikke) i hullet omkring reset-knappen på den trådløse adapter. Skub den ind i mindst et sekund, og slip den derefter.

(A) Reset-knap

 1. På headsettet skal du holde MUTE-knappen nede.
 2. Mens du stadig holder MUTE-knappen nede, skal du sætte power/lyd-tilstandsafbryderen i position 1 eller 2.
 1. Sæt den trådløse USB-adapter i USB-porten på din konsol.
 2. Indsæt en lille nål eller lignende (medfølger ikke) i hullet omkring reset-knappen på den trådløse adapter. Skub den ind i mindst et sekund, og slip den derefter.

(A) Reset-knap

 1. På headsettet skal du holde knapperne MUTE og VSS nede.
 2. Mens du holder knapperne MUTE og VSS nede, skal du skubbe tænd/sluk-knappen til position 1 eller 2.

På PlayStation®4-konsoller har du mulighed for at gendanne dit headset (fabriksnulstilling) ved hjælp af følge-appen til headsettet. Appen kan bruges til at gendanne det trådløse guld-headset og trådløse platin-headset.

 1. Start følge-appen til headsettet på din PS4™-konsol.
  Hvis du vil downloade appen, skal du gå til PlayStation™Store > TV og video > Apps og søge efter Følge-app til headset.
 2. Vælg dit headset i appen.
 3. Tryk på OPTIONS-knappen på din trådløse controller.
 4. Vælg Headset > Gendan headset, og vælg Gendan. Dette kan tage flere minutter.
 5. Sluk for headsettet, og vælg derefter Næste.
 6. Tag stikket ud af headsettet, og vælg derefter Næste.
 7. Tænd headsettet.
 8. Vent, indtil headsettets indikator holder op med at blinke, før du prøver at tilknytte det med et andet headset.

Bemærk, at følge-appen til headsettet ikke er kompatibel med PlayStation®5-konsoller.

Oplever du stadig problemer, kan du kontakte PlayStation Support.

Sådan udfører du fejlfinding af problemer med lyd fra spil og chat

Dit headset giver dig mulighed for at høre lyd fra både chat og spil på samme tid. Hvis du kun kan høre lyd fra en af delene, skal du justere lydstyrkebalancen for chat-/spillyd.

 • Brug knapperne CHAT/GAME til at justere lydstyrkeforholdet mellem chat- og spillyd.
 • Tryk på knapperne CHAT og GAME samtidigt for at nulstille lydstyrken.

Brug knapperne SOUND/CHAT til at justere lydstyrkeforholdet mellem lyden fra spillet og chatten.

Hvis du ikke hører nogen lyd, kan du prøve at nulstille dit headset.

Sådan udføres fejlfinding af problemer med opladning af det trådløse PlayStation-headset

Oplad batteriet ved at slutte headsettet til en understøttet USB-enhed som f.eks. en PS5- eller PS4-konsol. Statusindikatoren ændrer sig, mens batteriet oplades.

 • Trådløst PULSE 3D-headset
  Opladning: Hvis du oplader headsettet med adapteren tilsluttet, lyser statusindikatoren på headsettet hvidt.
  Opladt: Indikatoren blinker orange én gang og lyser derefter hvidt igen.
 • Trådløst platin-headset
  Opladning: Status-indikatoren lyser rødt.
  Opladt: Statusindikatoren slukkes.
 • Trådløst guld-headset
  Opladning: Status-indikatoren lyser rødt.
  Opladt: Statusindikatoren slukkes.
 • Trådløst PULSE 3D-headset

(A) Statusindikator

 • Trådløst platin-headset

(A) Statusindikator

 • Trådløst guld-headset

(A) Statusindikator

 • Hvis dit headset ikke oplader korrekt, kan du prøve at oplade dit headset fra en anden enhed eller USB-port.
 • Prøv at oplade dit headset med et andet USB-kabel.
 • Det kan tage op til 3,5 timer at oplade headsettet helt.

Oplever du stadig problemer, kan du kontakte PlayStation Support.

Sådan udfører du fejlfinding af problemer med ekko i det trådløse PlayStation-headset

Juster mikrofonniveauet for at eliminere ekkolyde.

 1. På hjemmeskærmen skal du vælge Indstillinger > Lyd > Mikrofon > Juster mikrofonniveau.
 2. Skub skyderen for mikrofonniveau 2 til 4 hak til venstre.
 1. På funktionsskærmen skal du gå til Indstillinger > Enheder > Lydenheder > Juster mikrofonniveau.
 2. Skub skyderen for mikrofonniveau 2 til 4 hak til venstre.

Hvis du stadig hører ekko, kan du prøve at nulstille headsettet.

Sådan udfører du fejlfinding af afbrydelser af headset og spring i lyden

 • Fjern alle USB 3.0-enheder fra konsollen, når du bruger det trådløse PlayStation-headset.
 • Hvis du bruger mere end ét trådløst PlayStation-headset eller én USB 3.0-enhed, skal du bruge et USB-forlængerkabel til at øge afstanden mellem de trådløse adaptere og USB-enheder.

Hvis problemerne fortsætter, kan du prøve at nulstille headsettet.

Følge-appen til headsettet genkender ikke dit trådløse headset (kun PS4-konsol)

 • Sørg for, at headsettet er tændt og tilknyttet den trådløse adapter.
 • Der kan være tilsluttet mere end én lydkilde til din PS4-konsol. Prøv at afbryde den anden lydkilde.
 • Appen Headset-assistant skal muligvis opdateres. Prøv at opdatere appen.
 • Bemærk, at følge-appen til headsettet ikke er kompatibel med PS5-konsoller.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister