Sådan udføres fejlfinding af problemer med det trådløse PlayStation-headset

Sådan udføres fejlfinding af problemer med det trådløse PlayStation-headset

Find ud af, hvordan du løser almindelige problemer med trådløse PlayStation-headset.

Sådan udføres fejlfinding af problemer med tilknytning af det trådløse PlayStation-headset

Dit headset er muligvis uden for rækkevidde fra din konsol, eller en anden elektronisk enhed kan forårsage interferens med din trådløse router.

 1. Prøv at slukke for routeren og derefter tænde den igen.
 2. Hvis problemerne fortsætter, kan du prøve at nulstille headsettet.

Sådan nulstiller du det trådløse PlayStation-headset

 1. Sluk headsettet.
 2. Slut den trådløse adapter til din konsol.
 3. Indsæt en spids genstand (medfølger ikke) i hullet omkring reset-knappen på den trådløse adapter, og tryk ind i mindst et sekund, og slip den derefter.
 4. På headsettet skal du holde knapperne CHAT og VOLUME+ nede.
 5. Samtidig med, at du holder knapperne CHAT og VOLUME+ nede, skal du tænde for headsettet. Hvis nulstillingen lykkes, vil headsettet og adapteren oprette forbindelse.
 1. Slut den trådløse adapter til din konsol.
 2. Indsæt en spids genstand (medfølger ikke) i hullet omkring reset-knappen på den trådløse adapter, og tryk ind i mindst et sekund, og slip den derefter.
 3. På headsettet skal du holde MUTE-knappen nede.
 4. Mens du stadig holder MUTE-knappen nede, skal du sætte power/lyd-tilstandsafbryderen i position 1 eller 2.
 1. Slut den trådløse adapter til din konsol.
 2. Indsæt en spids genstand (medfølger ikke) i hullet omkring reset-knappen på den trådløse adapter, og tryk ind i mindst et sekund, og slip den derefter.
 3. På headsettet skal du holde knapperne MUTE og VSS nede.
 4. Skub tænd/sluk-knappen til position 1 eller 2.

På PS4-konsoller har du mulighed for at gendanne dit headset (fabriksnulstilling) ved hjælp af følge-appen til headsettet. Appen kan bruges til at gendanne det trådløse Gold-headset og trådløse Platinum-headset.

 1. Start følge-appen til headsettet på din PS4-konsol.
  Hvis du vil downloade appen, skal du gå til PlayStation™Store, vælge TV og video > Apps > Headset-følge-appen og derefter downloade den.
 2. Vælg dit headset i appen.
 3. Tryk på OPTIONS-knappen på din trådløse controller.
 4. Vælg Headset > Gendan headset, og vælg Gendan. Dette kan tage flere minutter.
 5. Sluk for headsettet, og vælg derefter Næste.
 6. Tag stikket ud af headsettet, og vælg derefter Næste.
 7. Tænd headsettet.
 8. Vent, indtil headsettets indikator holder op med at blinke, før du prøver at tilknytte det med et andet headset.

Bemærk, at følge-appen til headsettet ikke er kompatibel med PS5™-konsoller.

Har du stadig problemer? Kontakt PlayStation Support.

Sådan udføres fejlfinding af problemer med ekko i det trådløse PlayStation-headset

Juster mikrofonniveauet for at eliminere ekkolyde.

 1. På hjemmeskærmen skal du vælge Indstillinger > Lyd > Mikrofon > Juster mikrofonniveau.
 2. Skub skyderen for mikrofonniveau 2 til 4 hak til venstre.
 1. På funktionsskærmen skal du gå til Indstillinger > Enheder > Lydenheder > Juster mikrofonniveau.
 2. Skub skyderen for mikrofonniveau 2 til 4 hak til venstre.

Hvis du stadig hører ekko, skal du nulstille headsettet.

Sådan udføres fejlfinding af problemer med lyd fra spil og chat

Dit headset giver dig mulighed for at høre lyd fra både chat og spil på samme tid. Hvis du kun kan høre lyd fra en af delene, skal du justere lydstyrkebalancen for chat-/spillyd.

 • Brug knapperne CHAT/GAME til at justere lydstyrkeforholdet mellem chat- og spillyd.
 • Tryk på knapperne CHAT og GAME samtidigt for at nulstille lydstyrken.

Brug knapperne SOUND/CHAT til at justere lydstyrkeforholdet mellem lyden fra spillet og chatten.

Indikatoren på det trådløse PlayStation-headset blinker rødt eller orange

 • Oplad batteriet ved at slutte headsettet til en understøttet USB-enhed som f.eks. en PS5- eller PS4-konsol. Statusindikatoren ændrer sig, mens batteriet oplades.
 • Hvis USB-porten ikke har nok strøm til at oplade dit headset, kan du prøve at slutte det til en anden USB-enhed eller en anden USB-port på enheden.
 • Det kan tage op til 3,5 timer at oplade headsettet helt.
 1. Gå til Indstillinger > System > Strømbesparelse > Funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand.
 2. Sæt Levér strøm til USB-porte til Altid eller 3 timer.
 1. Gå til Indstillinger > Strømspareindstillinger > Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand. 
 2. Sæt Levér strøm til USB-porte til Altid eller 3 timer.

Sådan udføres fejlfinding af afbrydelser af headset og spring i lyden

 • Fjern alle USB 3.0-enheder fra konsollen, når du bruger det trådløse PlayStation-headset.
 • Hvis du bruger to trådløse PlayStation-headset eller en USB 3.0-enhed, skal du bruge et USB-forlængerkabel til at øge afstanden mellem de trådløse adaptere og USB-enheder.

Oplever du stadig problemer, skal du nulstille headsettet.

Følge-appen til headsettet genkender ikke dit trådløse headset (kun PS4-konsol)

 • Sørg for, at headsettet er tændt og tilknyttet den trådløse adapter.
 • Der kan være tilsluttet mere end én lydkilde til din PS4-konsol. Prøv at afbryde den anden lydkilde.
 • Appen Headset-assistant skal muligvis opdateres. Prøv at opdatere appen.
 • Bemærk, at følge-appen til headsettet ikke er kompatibel med PS5-konsoller.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister