Fejlfinding af voice chat 

Fejlfinding af voice chat på PSN 

Lær hvordan du fejlfinder almindelige problemer med voice chat på PlayStation™Network på PlayStation®5-konsoller og PlayStation®4-konsoller.

Fejlfinding for lydindstillinger på PS5-konsollen

Hvis du har problemer med voice chat, kan du prøve at justere følgende indstillinger.

 1. Gå til Indstillinger > Lyd > Lydoutput , og vælg Outputenhed, og vælg den lydoutputenhed, du vil bruge.

 2. Du kan også justere, hvilken lyd du hører gennem hovedtelefoner, ved at vælge Output til hovedtelefoner.

Din controller har en mikrofon, som du kan bruge til voice chat og stemmeinput. Tryk på muteknappen på din controller for at slå mikrofonen til og fra.

 1. Hvis du vil konfigurere mikrofonindstillingerne for din controller, et headset eller en USB-mikrofon, skal du gå til Indstillinger > Lyd > Mikrofon
 2. Fra denne menu kan du ændre din Inputenhed og justere mikrofonniveau.
 • Tryk på PS-knappen for at gå til kontrolcenter, og vælg Game Base. Vælg derefter dit party på listen. 

 • Du kan skifte mellem partychat og spilchat ved at vælge rullemenuen på voice chat-kortet i kontrolcenteret.

 • Du kan justere lydbalancen mellem voice chat og anden lyd på din konsol ved at vælge skyderen på voice chat-kortet i kontrolcenteret.

Fejlfinding for lydindstillinger på PS4-konsollen

Hvis du har problemer med voice chat, kan du prøve at justere følgende indstillinger.

 1. Gå til Indstillinger > Enheder > Lydenheder > Outputenheder.

 2. Hvis du bruger hovedtelefoner, skal du vælge Output til hovedtelefoner for at vælge, hvilken lyd der kommer gennem hovedtelefonerne.
 • Indstillingen Headset forbundet til controller vises kun, når der er sluttet et headset til din trådløse DUALSHOCK 4-controller.
 • På grund af specifikationerne for PS4-konsollen kan voice chat og spillyd ikke udsendes til både headset og TV.
 1. Gå til Indstillinger > Enheder > Lyd Enheder. 
 2. Vælg Juster mikrofonniveau.

Hvis mikrofonen fungerer, reagerer bjælken Inputstyrke .

Hvis inputstyrkemåleren ikke reagerer, skal du prøve et andet headset eller en anden controller. Hvis lyden ikke kan udveksles med en bestemt enhed, er det muligt, at enheden har et problem.

 1. Gå til Party > Party-indstillinger > Chatlyd. 
 2. Vælg Prioritér partychat eller Prioritér spilchat

Besøg onlinebrugervejledningen for at få mere at vide om party-indstillinger på PS4™-konsollen. 

Foretag fejlfinding af din internetforbindelse

Hvis du mister forbindelsen, eller mikrofonikonet blinker under voice chat i party, skal du prøve følgende:

 1. Gennemse din internetforbindelse. Hvis det er muligt, skal du bruge en kabelforbindelse.
 2. Sluk for konsollen og din internetenhed (modem og router). Vent 5 minutter, og tænd dem derefter igen.
 3. Hvis du bruger en router, skal du prøve at åbne portene. Tal med din internetudbyder om, hvordan du åbner følgende porte på din router:
 • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
 • UDP: 3478, 3479

Foretag fejlfinding på din enhed

Prøv følgende fejlfindingsmetoder for hver enhed.

 • Kontrollér, at kontakten til headsettets mikrofon ikke er indstillet til "OFF"-siden.

 • Prøv at tilslutte enheden igen.

 • Hvis du har en anden trådløs controller, skal du prøve at tilslutte headsettet til en anden controller.

 • Kontrollér, at mikrofonen på det trådløse surroundheadset ikke er slået fra. Når lyden er slået fra, lyser statusindikatoren for det trådløse surroundheadset lilla. Placeringen af lyset/knappen varierer afhængigt af produktet. Se flere detaljer i brugervejledningen.
 • Besøg guiden nedenfor for at justere lydstyrkebalancen for dit trådløse PlayStation-headset.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister