Fejlfinding af voice chat 

Fejlfinding af voice chat på PlayStation™Network 

Find ud af, hvordan du fejlfinder almindelige problemer med voice chat på PlayStation®5-konsoller og PlayStation®4-konsoller.

Juster lydindstillinger på PS5™-konsollen

Hvis du har problemer med voice chat, kan du prøve at justere følgende indstillinger.

 1. Gå til Indstillinger > Lyd > Lydoutput , og vælg Outputenhed, og vælg den lydoutputenhed, du vil bruge.

 2. Du kan også justere, hvilken lyd du hører gennem hovedtelefoner, ved at vælge Output til hovedtelefoner.

Din controller har en mikrofon, som du kan bruge til voice chat og stemmeinput. Tryk på muteknappen på din controller for at slå mikrofonen til og fra.

Hvis du vil konfigurere mikrofonindstillingerne for din controller, et headset eller en USB-mikrofon, skal du gå til Indstillinger > Lyd > Mikrofon. Fra denne menu kan du ændre din Inputenhed og justere mikrofonniveau.

 • Tryk på PS-knappen for at gå til kontrolcenter, og vælg Game Base. Vælg derefter dit party på listen. 

 • Du kan skifte mellem voice chat og spilchat ved at vælge rullemenuen på voice chat-kortet i kontrolcenteret.

 • Du kan justere lydbalancen mellem voice chat og anden lyd på din konsol ved at vælge skyderen på voice chat-kortet i kontrolcenteret.

Juster lydindstillinger på PS4™-konsollen

Hvis du har problemer med voice chat, kan du prøve at justere følgende indstillinger.

 • Gå til Indstillinger > Enheder > Lydenheder > Outputenheder.

 • Hvis du bruger hovedtelefoner, skal du vælge Output til hovedtelefoner for at vælge, hvilken lyd der kommer gennem hovedtelefonerne.

Indstillingen Headset forbundet til controller vises kun, når der er sluttet et headset til din trådløse DUALSHOCK 4-controller.

 • På grund af specifikationerne for PS4-konsollen kan voice chat og spillyd ikke udsendes til både headset og TV.
 • Gå til Indstillinger > Enheder > Lydenheder > Juster mikrofonniveau.

Hvis mikrofonen fungerer, reagerer bjælken Inputstyrke .

Hvis inputstyrkemåleren ikke reagerer, skal du prøve et andet headset eller en anden controller. Hvis lyden ikke kan udveksles med en bestemt enhed, er det muligt, at enheden har et problem.

 • Gå til Party > Party-indstillinger > Chatlyd , og vælg Prioritér partychat eller Prioritér spilchat

Løs afbrydelser i voice chat  (voice chat afbrydes) 

Hvis du pludselig mister forbindelsen, mens du bruger voice chat i party, kan det skyldes din internetforbindelse. Prøv disse fejlfindingstrin.

Ikonerne for højttaler og mikrofon blinker under voice chat

Hvis ikonerne for højttaler eller mikrofon blinker under voice chat i party, og du ikke kan kommunikere med dine venner, er det muligt, at dette skyldes din internetforbindelse. Prøv disse fejlfindingstrin.

Fejlfinding af voice chat på PSN

Hvis du har trådløs forbindelse til internettet, skal du skifte til en kablet forbindelse for at se, om det bliver bedre.

Sluk for konsollen og din internetenhed (modem og router), og prøv at genstarte.

Tal med din internetudbyder, og spørg dem, hvordan du kan åbne følgende PSN-porte på din router:

TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
UDP: 3478, 3479

Fejlfinding af enheden

Prøv følgende fejlfindingsmetoder for hver enhed.

Prøv at tilslutte enheden igen.

 • Kontrollér, at kontakten til headsettets mikrofon ikke er indstillet til "OFF"-siden.

 • Prøv at tilslutte enheden igen.

 • Hvis du har en anden trådløs controller, skal du prøve at tilslutte headsettet til en anden controller.

 • Kontrollér, at mikrofonen på det trådløse surroundheadset ikke er slået fra. Når lyden er slået fra, lyser statusindikatoren for det trådløse surroundheadset lilla. Placeringen af lyset/knappen varierer afhængigt af produktet. Se flere detaljer i brugervejledningen.
 • Juster lydstyrkebalancen ved hjælp af knappen SOUND / CHAT på det trådløse PlayStation-headset.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister