Tilføj en M.2 SSD til en PS5-konsol

Sådan tilføjer du en M.2 SSD til en PS5-konsol

Find ud af, hvilke M.2 SSD'er, der kan bruges til at udvide lagerplads på din PlayStation®5-konsol, og hvordan du indsætter en M.2 SSD i udvidelsesslottet.

Hvad er en M.2 SSD?

M.2 SSD-enheder er et hurtigt Solid State-drev, som PS5-spillere kan bruge til at øge lagerkapaciteten for deres PS5-konsol eller PS5 Digital Edition-konsol (købes separat).

Hvorfor tilføje en M.2 SSD til din PS5-konsol?

Når M.2 SSD er installeret i PS5-konsollen, kan den bruges til at downloade, kopiere og starte PS5- og PS4-spil samt medieapps. Det gør det muligt for dig at øge den tilgængelige lagerplads på din PS5-konsol. Du kan frit flytte spil mellem PS5-konsollens lager, en tilsluttet enhed til udvidet USB-lager og det tilføjede M.2 SSD-lager.

Hvilke M.2 SSD-enheder kan bruges sammen med en PS5-konsol? 

Det er vigtigt, at du kun bruger en understøttet M.2 SSD til at udvide PS5-konsollens lager, og at denne opfylder følgende krav:  

Grænseflade PCI-Express Gen4x4-understøttet M.2 NVMe SSD (Key M)
Lager 250 GB til 4 TB
Understøttede størrelser 2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Størrelse inklusive varmeafledningsmekanisme Bredde: Op til 25 mm
Længde: 30/40/60/80/110 mm
Tykkelse: Op til 11,25 mm (op til 8,0 mm over kortet, op til 2,45 mm under kortet)
Sekventiel læsehastighed 5500 MB/s eller hurtigere anbefales
Type fatning Fatning 3 (Key M)

Brug af en M.2 SSD med din PS5-konsol kræver effektiv varmefordeling med en kølestruktur, som f.eks. en køleplade og en varmeoverførselsplade. Du kan selv montere dem på din M.2 SSD enten i et ensidet format eller i et dobbeltsidet format (enkeltsidede kølestrukturer er nemmere at montere). Der er også M.2 SSD'er, der har indbyggede kølestrukturer (såsom køleplader). Se de medfølgende instruktioner for oplysninger om, hvordan varmefordelingsmekanismen monteres.

 • Både enkeltsidede og dobbeltsidede M.2 SSD-enheder understøttes.
 • M.2 SATA SSD'er understøttes ikke.
 • Du bør omhyggeligt gennemgå drevspecifikationerne før køb og kontakte leverandøren eller producenten, hvis du har brug for yderligere oplysninger. SIE kan ikke garantere, at alle M.2 SSD-enheder, der overholder de beskrevne specifikationer, vil fungere med din konsol og påtager sig intet ansvar for valget, ydeevnen eller anvendelsen af tredjepartsprodukter.
 • Ikke alle spil kan spilles med samme ydeevne som PS5-konsollens interne Ultra-High Speed SSD, selv hvor M.2 SSD-enhedens sekventielle læsehastighed er hurtigere end 5500 MB/s.
 • Størstedelen af M.2 SSD-enheder med ovenstående typenumre (M Key Type 2230, 2242, 2260, 2280 og 22110) og uden en indbygget kølestruktur vil passe ind i PS5-konsollens SSD-slot. Men størrelserne for kølestrukturer (som f.eks. køleplader) varierer meget. Hvis du ikke er sikker på, at en M.2 SSD-kølestruktur (f.eks. en køleplade), som du overvejer at anskaffe dig, overholder de krav, der er angivet her, anbefaler vi, at du kigger på andre produktmuligheder eller kontakter leverandøren eller producenten for yderligere oplysninger.

Hvis du oplever problemer, mens du spiller et spil, der er installeret på M.2 SSD-lageret, skal du flytte spillet til det interne Ultra-High Speed-konsollager.

Sådan tilføjes en M.2 SSD til en PS5-konsol

Før du går i gang, skal du bruge: 

 • Et godt oplyst rum med et bord at arbejde på. 
 • En lille stjerneskruetrækker eller tværhovedskruetrækker. 
 • En lille lommelygte (valgfrit).

Før du fortsætter med at installere eller fjerne processen, skal du røre ved en metaljordet genstand for at fjerne eventuel statisk elektricitet fra kroppen. Hvis du ikke gør dette, kan det beskadige din M.2 SSD- eller PS5-konsol. 

Bemærk, at du ikke må tænde for eller spille på din konsol, mens dækslet er fjernet. 

Hvis dette er den første gang, du bruger din M.2 SSD med din PS5-konsol, skal du formatere din M.2 SSD efter installation. Når du formaterer din M.2 SSD, slettes alle data, der er gemt på drevet. Data, der slettes på denne måde, kan ikke gendannes, så vær forsigtig, og sørg for ikke at slette vigtige data. 

Undlad at slukke for strømmen, mens du gemmer data, eller mens din M.2 SSD formateres. Det kan medføre tab og beskadigelse af data eller beskadigelse af din M.2 SSD eller PS5-konsol. 

Undlad at bruge en M.2 SSD uden en varmefordelingsmekanisme, som f.eks. en køleplade eller en varmeoverførselsplade. Din M.2 SSD leveres muligvis med disse  dele, eller du vil eventuelt blive nødt til at købe dem separat.

 1. Sluk for PS5-konsollen. Fjern derefter alle kabler og enheder fra din PS5-konsol.
  Vent et øjeblik, indtil PS5-konsollen er kølet af.
 2. Placer din PS5-konsol på en plan overflade med en beskyttende afdækning, og fjern basen. 
 3. Placer din PS5-konsol, så PS-logoet vender nedad, og tænd/sluk-knappen vender væk fra dig. 
 4. Brug din højre hånd til at gribe om kanten af det nederste højre hjørne, og din venstre hånd til at gribe om kanten af det øverste venstre hjørne af dækslet. 
 5. Løft forsigtigt dækslet op med din højre hånd. 
 6. Skub dækslet af med din venstre tommefinger, mens du bruger fingrene på din venstre hånd til at stabilisere din PS5-konsol.

Dækslet kan løftes væk. Der er et langt rektangulært dæksel over udvidelsesslottet, som er fastgjort øverst med én skrue. 

 1. Fjern skruen fra udvidelsesslotdækslet (A), og fjern derefter dækslet.
 1. Fjern forsigtigt skruen (B). Flyt afstandsstykket (C) til den rille, der svarer til størrelsen af din M.2 SSD.
 1. Hold fast i kanten af din M.2 SSD, ret den ind efter hakket på udvidelsesstikket, sæt den derefter fast og helt ind ved at starte med at hælde den diagonalt opad.

Kontrollér, at M.2 SSD-printkortet hviler, så det flugter med afstandsstykket, uden at kølestrukturen kommer i vejen. Hvis du fortsætter til næste trin, mens M.2 SSD er sat forkert i eller ikke sidder ordentligt fast eller helt inde i udvidelsesstikket, kan det medføre beskadigelse af terminalen og PS5-konsollen.

 1. Vip din M.2 SSD ned, og fastgør den til afstandsstykket med skruen. Sørg for, at din kølestruktur ikke kommer i vejen for skruen.
 1. Fastgør dækslet til udvidelsesslottet, og fastgør skruen. Hvis slotdækslet ikke dækker ordentligt, er det sandsynligvis, fordi kølestrukturen overskrider kravene til størrelse.
 2. Sæt dækslet på igen ved at placere det en smule væk (ca. 2 cm eller 3/4") fra den øverste kant og skubbe det tilbage på plads. Du vil høre et klik, når dækslet er fastgjort.
 1. Tilslut AC-strømkablet, kablerne og basen, og tænd for strømmen.
  Når din PS5-konsol tændes, vises formateringsvejledningen. Følg instruktionerne på skærmen, og formater din M.2. SSD.

Sådan fjernes en M.2 SSD fra en PS5-konsol

 1. Sluk for PS5-konsollen. Fjern derefter alle kabler og enheder fra din PS5-konsol. Vent et øjeblik, indtil PS5-konsollen er kølet af.
 2. Placer din PS5-konsol på en plan overflade med en beskyttende afdækning, og fjern basen.
 3. Placer din PS5-konsol, så PS-logoet vender nedad, og tænd/sluk-knappen vender væk fra dig. 
 4. Brug din højre hånd til at gribe om kanten af det nederste højre hjørne, og din venstre hånd til at gribe om kanten af det øverste venstre hjørne af dækslet.
 5. Løft forsigtigt dækslet op med din højre hånd.
 6. Skub dækslet af med din venstre tommefinger, mens du bruger fingrene på din venstre hånd til at stabilisere din PS5-konsol.

Dækslet kan løftes væk. Du kan se et langt rektangulært dæksel over udvidelsesslottet, som er fastgjort øverst med en skrue. 

 1. Fjern skruen fra udvidelsesslotdækslet (A), og fjern derefter dækslet.
 1. Fjern skruerne fra M.2 SSD-lagerdrevet. 
 2. Løft M.2 SSD-lagerdrevet en smule op, og hold derefter på kanten, og træk det diagonalt opad. 
 3. Spænd skruerne tilbage på afstandsstykkerne. 
 4. Fastgør dækslet til udvidelsesslottet, og fastgør skruen. 
 5. Sæt dækslet på igen ved at placere det en smule væk (ca. 2 cm eller 3/4") fra den øverste kant og skubbe det tilbage på plads. Du vil høre et klik, når dækslet er fastgjort.
 1. Tilslut AC-strømkablet, kablerne og basen, og tænd for strømmen.

Sådan installerer du spil og apps til M.2 SSD-lager på en PS5-konsol 

Du kan downloade spil fra PlayStation Store til din M.2 SSD. Gå til startskærmen, og vælg Indstillinger > Lager > Installationsplacering for at konfigurere dette.

Sådan flytter du spil og apps, der allerede er installeret på dit konsollager: 

 1. Gå til din startskærmen for dine spil, og vælg Mediegalleri
 2. Fremhæv de data, du vil flytte, tryk på knappen Indstillinger, og vælg derefter Flyt spil og apps.
  Når du bruger både en M.2 SSD og et USB-drev til udvidet lager, skal du gå til fanen Elementer, du kan flytte til M.2 SSD-lager
 3. Marker afkrydsningsfelterne for alle andre spil og apps, du vil flytte, og vælg Flyt

Hvis du vil kontrollere din lagerplads og flytte eller slette data på din M.2 SSD, skal du gå til hjemmeskærmen og vælge Indstillinger > Lager > M.2 SSD-lager.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg indsætte et SATA-drev i PS5-konsollen?
Nej. M.2 SATA SSD'er understøttes ikke.

Skal jeg fjerne M.2 SSD'en, hvis jeg sender min PS5-konsol til reparation?
Ja. Fjern M.2 SSD'en, før du sender den til reparation. 

Kan jeg formatere en del af M.2 SSD'en til brug på PS5-konsollen?
Nej, du skal formatere hele M.2 SSD.

Er det i orden at installere en køleplade på en M.2 SSD med indbygget køleplade?
Nej. Hvis din M.2 SSD har en indbygget køleplade, anbefaler vi ikke at tilføje ekstra køleplader. Hvis du gør det, reducerer det effektiviteten af de indbyggede køleplader.

Hvordan adskiller en M.2 SSD sig fra USB-enhed til udvidet lager på PS5-konsoller?
PS5-spil kan spilles på M.2 SSD-lager.
PS5-spil kan downloades direkte til M.2 SSD-lager. 
PS5-spil kan opdateres på M.2 SSD-lager. 

Er det muligt at lagre en del af spildataene på konsollageret og de resterende data på M.2 SSD-lageret?
Nej. Alle spildata for et bestemt spil skal gemmes samme sted.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg oplever problemer med gameplay, når jeg spiller spil, der er gemt på M.2 SSD-lager?

 1. Tryk på PS-knappen på din controller for at gå til kontrolcenteret, og vælg derefter Downloads/Uploads. Sæt igangværende downloads på pause.

 2. Hvis du prøver at spille et spil på en disk, bedes du vente på, at installationen er helt afsluttet. 

 3. Hvis du stadig har problemer, skal du flytte spillet fra M.2 SSD-lager til konsollager.

Understøtter PS5-konsoller Host Memory Buffer?
Nej. Nogle M.2 SSD-enheder understøtter muligvis HMB (Host Memory Buffer), men de kan levere en langsommere ydeevne end forventet, fordi PS5-konsollen ikke understøtter HMB.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister