Sådan bruger du Remote Play på din PS Portal

Med PlayStation Portal™ – ekstern afspiller kan du fjernbetjene din PlayStation®5-konsol, når du har adgang til en hurtig internetforbindelse.

Sådan konfigurer du din PS5-konsol til PS Remote Play

Før du starter Remote Play, skal du tænde for PS5®-konsollen eller sætte den i pausetilstand. Sørg for, at følgende indstillinger er konfigureret på din PS5-konsol. Disse indstillinger gemmes, indtil du ændrer dem.

 1. Opret forbindelse til internettet på din PS5-konsol.
 2. Log ind med den samme konto, som du bruger til at logge ind på din PS Portal.
 3. Opdater din PS5-konsol med den nyeste version af systemsoftwaren.
 4. På startskærmen på PS5 skal du vælge Indstillinger > System > Remote Play og derefter aktivere Aktivér Remote Play.
 • Hvis du vil starte Remote Play, mens din PS5-konsol er i pausetilstand, skal du vælge Indstillinger > System > Strømbesparelse > Funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand. Aktivér derefter Bevar forbindelsen til internettet og Aktivér tænding af PS5 fra netværk.

Anbefalet netværksopsætning til PS Portal

Du kan bruge Remote Play på PS Portal, hvis du har en stabil og hurtig Wi-Fi-forbindelse.

For at få den bedste Remote Play-oplevelse på din PS Portal kan du følge de anbefalede indstillinger nedenfor:

 • Tilslut din PS5-konsol til internettet ved hjælp af en kabelforbindelse.
 • Tilslut din PS5-konsol og PS Portal til det samme netværk.
 • Brug en 5 GHz Wi-Fi-forbindelse til at oprette forbindelse fra din PS Portal til internettet. 
 • Nogle Wi-Fi-routere har en båndstyringsfunktion, der gør det muligt for dem automatisk at skifte mellem en 2,4 GHz-forbindelse og en 5 GHz-forbindelse. Hvis det er muligt, skal du deaktivere denne funktion, når du slutter din PS Portal til din Wi-Fi-router.

Sådan starter du Remote Play fra din PS Portal

På startskærmen på din PS Portal skal du trykke på portalen eller trykke på kryds-knappen. Din PS Portal opretter forbindelse til den PS5-konsol, du brugte tidligere, og Remote Play starter.

 • Din PS Portal kan ikke søge efter og oprette forbindelse til din PS5-konsol, hvis det er et stykke tid siden, at du sidst loggede ind. Før du forsøger at oprette fjernforbindelse fra uden for dit hjem, skal du kontrollere, at din PS Portal er tilsluttet korrekt, når du er i nærheden af din PS5-konsol.

Hvis du vil bruge en anden PS5-konsol til Remote Play, skal du udføre følgende trin. Hvis du i øjeblikket bruger Remote Play, skal du afslutte først.

 1. Fra hjemmeskærmen skal du åbne genvejsmenuen og derefter vælge PS5-ikonet.
  Navnet på den PS5-konsol, du brugte sidst, vises under ikonet.
 2. Vælg den PS5-konsol, du vil bruge til Remote Play.
  Hvis du ikke kan se den konsol, du ønsker, er den muligvis ikke klar til Remote Play.

Remote Play på PS Portal

PS Portal har knapper, der ligner trådløse DualSense™-controllere. Nogle DualSense-funktioner er knyttet til PS Portal-berøringsskærmen:

Under spillet skal du trykke på skærmen, hvorefter touchpad-områderne vises i venstre og højre side af skærmen. I disse områder kan du f.eks. trykke og trække.

Hvis du vil bruge touchpad'en som en knap, skal du trykke to gange i et af touchpad-områderne.

 • Du kan bruge touchpad-funktionen, selv når touchpad-områderne ikke vises på skærmen.

Træk til venstre fra øverste højre hjørne af skærmen for at åbne genvejsmenuen.

 • Når du trykker på genvejsmenuikonet på statuslinjen, vises også genvejsmenuen.

Tryk et vilkårligt sted på skærmen for at få vist statuslinjen.  

Sådan afslutter du Remote Play på din PS Portal

 1. Under Remote Play skal du åbne genvejsmenuen.
 2. Vælg Afbryd forbindelse.

Hvis du vil sætte din PS5-konsol i pausetilstand, når Remote Play afslutter, skal du aktivere Sæt den tilsluttede PS5 i pausetilstand på din PS Portal.

Sådan skifter du indstillinger på din PS Portal

Hvis du vil have vist og konfigurere indstillingerne for din PS Portal, skal du vælge Indstillinger i genvejsmenuen. Du kan ændre følgende indstillinger: 

Netværk

Skift det Wi-Fi-netværk, du har forbindelse til, og kontroller forbindelsesstatus.

System

Opdater systemsoftwaren, og nulstil din PS Portal. Du kan også konfigurere indstillingerne for enhedssprog, dato og klokkeslæt og strømbesparelse.

Skærm og lysstyrke

Tilpas skærmens lysstyrke. Tænd/sluk for lysstriben og indikatoren på muteknappen.

Du kan også justere skærmens lysstyrke fra genvejsmenuen.

Controller

Skift vibrationsintensitet og aftrækkereffektintensitet.

Log ud

Du kan logge af din konto til PlayStation™Network herfra.

Remote Play på andre enheder

Se vejledningerne nedenfor for at konfigurere Remote Play på andre enheder.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister