PlayStation Remote Play på Android TV

Med Remote Play kan du fjernbetjene din PlayStation®-konsol, når du har adgang til en hurtig internetforbindelse.

Krav til Remote Play på et Android TV

Du skal bruge følgende til Remote Play:

 • TV eller enhed med Android TV™ OS 12 eller nyere
  Du kan også bruge Chromecast med Google TV™. Du kan få flere oplysninger på Google Play™.
 • PS5®-konsol eller PS4®-konsol
  Opdater altid din konsol til den nyeste version af systemsoftwaren.
 • En konto til PlayStation™Network
  Brug den samme konto, som du bruger til din konsol. Hvis du ikke har en konto, skal du først oprette en.
 • Mobilenhed
  Log på ved at scanne en QR-kode på din smartphone eller tablet.
 • Hurtig internetforbindelse
  Som standard anbefaler vi en hurtig internetforbindelse med upload- og downloadhastigheder på mindst 5 Mbps. For at opnå den bedste ydelse anbefaler vi en hurtig internetforbindelse med upload- og downloadhastigheder på mindst 15 Mbps.
 • Trådløs DualSense®-controller eller trådløs DUALSHOCK®4-controller.

Installer appen på dit Android TV

Hvis du vil downloade og installere PS Remote Play på dit Android TV, skal du søge efter PS Remote Play-appen på dit Android TV.

 • Du behøver kun at udføre disse trin, første gang du bruger appen. Du kan bruge den samme app til at oprette forbindelse til din PS5-konsol og PS4-konsol.

Konfigurer din PS5-konsol til Remote Play 

Du behøver kun at gøre dette, første gang du bruger Remote Play: 

 1. På startskærmen skal du vælge Indstillinger > System > Remote Play og derefter aktivere Aktivér Remote Play
 2. Hvis du vil starte Remote Play, mens din PS5-konsol er i pausetilstand, skal du vælge Indstillinger > System > Strømbesparelse > Funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand. Markér afkrydsningsfelterne ved siden af Bevar forbindelsen til internettet og Aktivér tænding af PS5 fra netværk.

Du behøver kun at gøre dette, første gang du bruger Remote Play: 

 1. Fra funktionsskærmen skal du gå til Indstillinger > Indstillinger for Remote Play-forbindelse og derefter aktivere Aktivér Remote Play
 2. Fra funktionsskærmen skal du gå til Indstillinger > Kontohåndtering > Aktivér som din primære PS4 og derefter vælge Aktivér.
  Du kan kun aktivere denne indstilling på én PS4-konsol for hver konto. 
 3. Hvis du vil starte Remote Play, mens din PS4-konsol er i pausetilstand, skal du vælge Indstillinger > Strømspareindstillinger > Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand. Markér derefter Bevar forbindelsen til internettet og Aktivér tænding af PS4 fra netværk.

Par din trådløse DualSense-controller med dit Android TV

Når du bruger din controller med dit Android TV for første gang, skal du parre dem.

 1. Kontrollér, at spillerindikatoren på controlleren er slukket.
  Hvis spillerindikatoren er tændt, skal du holde PS-knappen nede, indtil den slukker.
 2. Mens du holder oprettelsesknappen nede, skal du også holde PS-knappen nede, indtil lysstriben blinker.
 3. I indstillingerne for fjernbetjeninger og tilbehør på et Android TV skal du vælge den controller, du vil parre.
  Når parringen er fuldført, blinker controllerens lysstribe, og derefter lyser spillerindikatoren.
 1. Kontrollér, at spillerindikatoren på controlleren er slukket.
  Hvis spillerindikatoren er tændt, skal du holde PS-knappen nede, indtil den slukker.
 2. Mens du holder SHARE-knappen nede, skal du også holde PS-knappen nede, indtil lysstriben blinker.
 3. I indstillingerne for fjernbetjeninger og tilbehør på et Android TV skal du vælge den controller, du vil parre.
  Når parringen er fuldført, blinker controllerens lysstribe, og derefter lyser spillerindikatoren.
 • En controller kan kun parres med én enhed ad gangen. Hver gang du skifter enhed, skal du parre controlleren med den nye enhed.

Start Remote Play på dit Android TV

Udfør følgende trin, hver gang du opretter forbindelse til din konsol fra dit Android TV.

 1. Tænd for din PS5-konsol, eller sæt den i pausetilstand.
 2. Start PS Remote Play på dit Android TV, og vælg derefter Log ind på PSN.
 3. Log på med den samme konto, som du bruger til din konsol.
 4. På en mobilenhed skal du scanne QR-koden, der vises på Android TV, og derefter logge på.
 5. Vælg PS5 eller PS4.
  Appen søger efter den PS5-konsol, du er logget på, og opretter derefter automatisk forbindelse til konsollen. Når der er oprettet forbindelse, vises skærmen på din konsol på dit Android TV, og du kan begynde at bruge Remote Play. 
 • Hvis der findes flere PS5-konsoller, skal du vælge den konsol, du vil bruge.
 • Fra anden gang og frem kan du vælge den konsol, du tidligere har oprettet forbindelse til.
 • Dit Android TV kan ikke søge efter og oprette forbindelse til din konsol, hvis det er et stykke tid siden, at du sidst loggede ind. Før du bruger Remote Play, skal du logge ind på din konsol igen.

HDR Remote Play på Android TV

Hvis dit Android TV og din PS5-konsol er tilsluttet en skærm eller et TV, der understøtter HDR, kan du bruge Remote Play med HDR-videokvalitet.

 1. Fra startskærmen på din PS5-konsol skal du gå til Indstillinger > Skærm og video > Video-output og derefter indstille HDR til Altid til eller Til, når det er understøttet.
 2. Start PS Remote Play på dit Android TV, og log derefter på.
 3. Vælg Indstillinger i øverste højre hjørne af skærmen, og vælg derefter Videokvalitet for Remote Play > HDR > Automatisk.

Indstil en høj billedhastighed for at nyde en jævnere videokvalitet, når du bruger Remote Play. 

 1. På dit Android TV skal du starte PS Remote Play og logge på.
 2. Øverst til højre på skærmen skal du vælge Indstillinger Videokvalitet for Remote Play > Billedhastighed > Høj.

Sådan afslutter du Remote Play på dit Android TV

 1. Under Remote Play skal du trykke på PS-knappen på controlleren.
  Kontrolpanelet vises.
 2. Vælg Afbryd.
 3. Hvis du vil sætte din PS5-konsol i pausetilstand, når Remote Play afslutter, skal du markere afkrydsningsfeltet for Sæt den tilsluttede konsol i pausetilstand.
 4. Vælg OK.
  Remote Play afslutter, og skærmen vender tilbage til sin oprindelige tilstand, før dit Android TV blev tilsluttet din PS5-konsol.

Sådan bruger du Remote Play på andre enheder

Se vejledningerne nedenfor for at konfigurere Remote Play på andre enheder.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister