Sådan opdaterer du systemsoftwaren på en PS4-konsol

Sådan opdaterer du systemsoftwaren på en PS4-konsol

For at få den bedste oplevelse med PlayStation skal du sørge for, at systemsoftwaren på din PlayStation®4-konsol altid er opdateret til den nyeste version.

Nyeste systemsoftwareopdatering til PS4-konsoller

Se de funktioner, der er tilgængelige i opdateringen nedenfor. 

 • Du kan desuden få vist onlinebrugervejledningen i menuen Indstillinger på PS4-konsollen.

Sådan opdaterer du PS4-konsollens systemsoftware

Konfigurer automatiske opdateringer, eller opdater din systemsoftware manuelt ved at følge nedenstående trin.

 1. Gå til Indstillinger.
 2. Vælg systemsoftwareopdatering.
  Hvis der findes en opdateringsfil til en nyere version, bliver den automatisk downloadet.

Hvis en systemsoftwareopdatering sidder fast, skal du genstarte downloaden ved at følge nedenstående trin. 

 1. Vælg Meddelelser i PS4-konsollens funktionsområde, fremhæv opdateringsfilen, og tryk på OPTIONS-knappen > Slet.
 2. Vælg derefter Indstillinger > Systemsoftwareopdatering

Hvis du oplever flere mislykkede downloads, skal du opdatere PS4-systemsoftwaren ved hjælp af en PC eller Mac.

Hvis det mislykkedes at genstarte download af systemsoftwaren, skal du følge vejledningen nedenfor.

 1. Hvis du bruger en PC eller en Mac, skal du oprette en mappe kaldet "PS4" på et USB-drev i formatet FAT32 eller exFAT. I den mappe skal du oprette en ny mappe med navnet "UPDATE".

 2. Download opdateringsfilen (knappen nedenfor), og gem den i mappen "UPDATE". Gem filen som "PS4UPDATE.PUP".

 3. Indsæt USB-drevet med filen i PS4-konsollen.

 4. Start PS4-konsollen i fejlsikret tilstand: Tryk og hold nede på tænd/sluk-knappen, og giv slip efter det andet bip.

 5. Vælg Opdater systemsoftware.

 6. Vælg Opdater fra USB-lagerenhed > OK.

Hvis din PS4-konsol ikke genkender filen, skal du kontrollere, om navnene på mapperne og filerne er korrekte. Indtast mappenavnene og filnavnet med store bogstaver.

Sådan geninstallerer du PS4-konsollens systemsoftware

Hvis du geninstallerer systemsoftwaren på din PS4-konsol, slettes alle de data, der er på din PS4-konsol. Denne proces kaldes ofte en "fabriks-" eller "hård" nulstilling.

 1. Hvis du bruger en PC eller en Mac, skal du oprette en mappe kaldet "PS4" på et USB-drev i formatet FAT32 eller exFAT. I den mappe skal du oprette en ny mappe med navnet "UPDATE".

 2. Download geninstallationsfilen (knappen nedenfor), og gem den i mappen "UPDATE". Gem filen som "PS4UPDATE.PUP".

 3. Indsæt USB-drevet med filen i PS4-konsollen.

 4. Start PS4-konsollen i fejlsikret tilstand: Tryk og hold nede på tænd/sluk-knappen, og giv slip efter det andet bip.

 5. Vælg Nulstil PS4 (geninstaller systemsoftware).

Hvis din PS4-konsol ikke genkender filen, skal du kontrollere, om navnene på mapperne og filerne er korrekte. Indtast mappenavnene og filnavnet med store bogstaver.

Har du problemer?

Hvis du har problemer med din PS4-systemsoftwareopdatering, kan du gå til guiden nedenfor for at få flere trin.

Bemærkninger

 • Download eller installer aldrig opdateringer ved hjælp af andre data end den officielle opdateringsfil, der udbydes online af Sony Interactive Entertainment. Download eller installer aldrig opdateringer ved hjælp af andre metoder end dem, der er beskrevet i systemdokumentationen eller på dette website. Hvis du downloader eller installerer opdateringsdata fra en anden kilde, ved hjælp af en anden metode eller på et system, der er blevet ændret eller modificeret, vil systemet muligvis ikke fungere korrekt, og det vil muligvis ikke være i stand til at installere de officielle opdateringsdata. Disse handlinger kan ophæve gyldigheden af garantien på systemet og påvirke din mulighed for at få garantiservice og reparationsservice fra Sony Interactive Entertainment.
 • Undgå at installere systemsoftwaren kort tid før eller kort tid efter en strømafbrydelse.
 • Undlad at slukke for systemet under installationen. Du kan beskadige systemet ved at afbryde installationen.
 • Du vil muligvis ikke være i stand til at bruge visse programmer og dele af indholdet, før systemsoftwaren er blevet opdateret.

Systemsoftware

Ved at anvende eller åbne systemsoftwaren accepterer du at være underlagt alle nuværende vilkår i denne aftale. Du kan finde et udskriftsvenligt, aktuelt eksemplar af denne aftale på http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/.

Sony Interactive Entertainment kan efter eget skøn ændre vilkårene i denne aftale når som helst, herunder vilkårene i PS4-systemdokumentationen eller brugervejledningen, eller http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html.

Besøg dette websted engang imellem for at se, om der er foretaget ændringer i denne aftale.

Opdateringer til systemsoftwaren, herunder sikkerhedsopdateringer, vil blive udgivet til din PS4-konsol fra tid til anden, hvilket er nødvendigt for, at konsollen kan fungere korrekt. 

Du får besked om nye systemsoftwareopdateringer, hvis din konsol er tilsluttet internettet, eller når du indsætter en spildisk, der kræver en nyere systemsoftwareversion for at kunne afspilles. Du kan også altid besøge denne side igen for at få de seneste tilgængelige opdateringer. 

SIE anbefaler på det kraftigste, at du altid installerer den seneste opdatering så hurtigt som muligt, efter at opdateringen er blevet udgivet. Hvis du ikke gør det, kan din konsol blive udsat for sikkerhedsrisici og/eller det kan forringe konsollens korrekte funktion.