Systemsoftwareopdatering på PS4

Sådan opdaterer du systemsoftwaren på en PS4-konsol

For at få den bedste oplevelse med PlayStation skal du sørge for, at din systemsoftwaren på din PlayStation®4-konsol altid er opdateret til den nyeste version.

Nyeste systemsoftwareopdatering til PS4-konsoller

En opdatering til systemsoftwaren til PS4™-konsoller blev udgivet den 15. september 2021. 

Version 9.00 

Primære funktioner i systemsoftwareopdateringen: 

 • Du kan nu se trophies for PS5-spil på PS4-konsoller. 
  • Under Trophies kan du nu se PS5-trofæer på din trofæliste. 
  • Du kan også få vist PS5-trofæer på trofælisten på profilskærmbilledet under fanen [Spil]. 
 • I Meddelelser har vi opdateret følgende: 
  • Hvis du ejer en gruppe, kan du nu slette den. Hvis du vil slette en gruppe, skal du åbne indstillingsmenuen og derefter vælge [Slet gruppe]. Hvis du sletter en gruppe, slettes den for alle medlemmer.
  • Hvis du blokerer en person, kan du nu vælge også at forlade den gruppe, som kun du og vedkommende befinder sig i på samme tid. Du forlader ikke grupper med andre spillere. 

Andre opdaterede funktioner: 

 • På en Android- eller iOS-/iPadOS-enhed kan du nu bruge PS Remote Play-appen til at få adgang til din PS4 via mobildata. 
 • Vi har foretaget følgende forbedringer af forældrekontrollen: 
  • Hvis et barn anmoder om at bruge kommunikationsfunktioner i et bestemt spil, modtager barnets forælder eller værge nu en meddelelse på PS4 og PlayStation App.
  • Barnet modtager også en meddelelse, når en forælder eller værge accepterer, afviser eller fjerner barnets tilladelse til at bruge kommunikationsfunktioner i et spil. 
 • Du kan nu vælge, om du vil modtage meddelelser på din PS4 eller via e-mail om nye produkter og særtilbud. Gør dette ved at gå til [Indstillinger] > [Kontohåndtering] > [Kontoinformation] > [Meddelelsespræferencer].

Sådan opdaterer du PS4-konsollens systemsoftware

Hvis systemsoftwareopdateringen på din PS4-konsol sidder fast, skal du genstarte opdateringen. Hvis det ikke lykkes, skal du downloade opdateringsfilen nedenfor til et USB-drev og følge instruktionerne nedenfor. 

 1. Hvis du bruger en PC eller en Mac, skal du oprette en mappe kaldet "PS4" på et USB-drev i formatet FAT32. I den mappe skal du oprette en ny mappe med navnet "UPDATE".

 2. Download opdateringsfilen (knappen nedenfor), og gem den i mappen "UPDATE". Gem filen som "PS4UPDATE.PUP".

 3. Indsæt USB-drevet med filen i PS4-konsollen.

 4. Start PS4-konsollen i fejlsikret tilstand: Tryk og hold nede på tænd/sluk-knappen, og giv slip efter det andet bip.

 5. Vælg valgmulighed 3 i fejlsikret tilstand: Opdater systemsoftware.

 6. Vælg Opdater fra USB-lagerenhed > OK.

Hvis din PS4-konsol ikke genkender filen, skal du kontrollere, om navnene på mapperne og filerne er korrekte. Indtast mappenavnene og filnavnet med store bogstaver.

Højreklik på filen, og klik på "Gem som" for at downloade den.

Sådan geninstallerer du PS4-konsollens systemsoftware

Hvis du geninstallerer systemsoftwaren på din PS4-konsol, slettes alle de data, der er på din PS4-konsol. Denne proces kaldes ofte en "fabriks-" eller "hård" nulstilling.

 1. Hvis du bruger en PC eller en Mac, skal du oprette en mappe kaldet "PS4" på et USB-drev i formatet FAT32. I den mappe skal du oprette en ny mappe med navnet "UPDATE".

 2. Download geninstallationsfilen (knappen nedenfor), og gem den i mappen "UPDATE". Gem filen som "PS4UPDATE.PUP".

 3. Indsæt USB-drevet med filen i PS4-konsollen.

 4. Start PS4-konsollen i fejlsikret tilstand: Tryk og hold nede på tænd/sluk-knappen, og giv slip efter det andet bip.

 5. Vælg valgmulighed 7 i fejlsikret tilstand: Geninstaller systemsoftware.

 6. Vælg Opdater fra USB-lagerenhed > OK.

Hvis din PS4-konsol ikke genkender filen, skal du kontrollere, om navnene på mapperne og filerne er korrekte. Indtast mappenavnene og filnavnet med store bogstaver.

Højreklik på filen, og klik på "Gem som" for at downloade den.

Genstart download af systemsoftwaren på en PS4-konsol

Hvis download af din PS4-systemsoftware er gået i stå, skal du slette opdateringen og starte forfra:

 1. Vælg Meddelelser i PS4-konsollens funktionsområde, fremhæv opdateringsfilen, og tryk på OPTIONS-knappen > Slet.
 2. Vælg derefter  Indstillinger > Systemsoftwareopdatering

Hvis du oplever flere mislykkede downloads, så opdatér PS4-systemsoftwaren ved hjælp af en USB.

Diagnosticeringsværktøjet Fix & Replace

Hvis du har problemer med opdateringen af din PS4-systemsoftware, kan du gå til diagnosticeringsværktøjet Fix & Replace for at få yderligere trin og arrangere en reparation.

Systemsoftwarefunktioner i PS4 8.52 

 • Denne systemsoftwareopdatering forbedrer systemets ydeevne.

Systemsoftwarefunktioner i PS4 8.50 

 • I Party kan du nu benytte Share Play med spillere på PS5-konsoller.

 • I Meddelelser kan du nu slå notifikationer til eller fra for hver af de grupper, du deltager i. På gruppeskærmbilledet skal du åbne indstillingsmenuen og vælge Slå notifikationer fra.

Andre opdaterede funktioner

 • På skærmbilledet med oplysninger om spilsessioner kan du nu bruge knappen Anmod om at deltage for at bede sessionslederen om at få lov at deltage i vedkommendes spilsession. Sessionslederen kan derefter sende dig en invitation til at deltage i spilsessionen.

 • Når du spiller et spil, du har skjult, kan andre spillere ikke længere se, at du spiller det pågældende spil i øjeblikket.

 • Vi har opdateret filformatet til udvidet lager.

  • Når du tilslutter en enhed til udvidet lager, opdateres dens filformat.

  • Derefter kan du ikke længere bruge enheden på en PS4, der har en tidligere version af systemsoftwaren.

 • Funktionen Fællesskaber er ikke længere tilgængelig.

Bemærkninger

 • Download eller installer aldrig opdateringer ved hjælp af andre data end den officielle opdateringsfil, der udbydes online af Sony Interactive Entertainment. Download eller installer aldrig opdateringer ved hjælp af andre metoder end dem, der er beskrevet i systemdokumentationen eller på dette website. Hvis du downloader eller installerer opdateringsdata fra en anden kilde, ved hjælp af en anden metode eller på et system, der er blevet ændret eller modificeret, vil systemet muligvis ikke fungere korrekt, og det vil muligvis ikke være i stand til at installere de officielle opdateringsdata. Disse handlinger kan ophæve gyldigheden af garantien på systemet og påvirke din mulighed for at få garantiservice og reparationsservice fra Sony Interactive Entertainment.
 • Undgå at installere systemsoftwaren kort tid før eller kort tid efter en strømafbrydelse.
 • Undlad at slukke for systemet under installationen. Du kan beskadige systemet ved at afbryde installationen.
 • Du vil muligvis ikke være i stand til at bruge visse programmer og dele af indholdet, før systemsoftwaren er blevet opdateret.

Systemsoftware

Ved at anvende eller åbne systemsoftwaren accepterer du at være underlagt alle nuværende vilkår i denne aftale. Du kan finde et udskriftsvenligt, aktuelt eksemplar af denne aftale på http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/.

Sony Interactive Entertainment kan efter eget skøn ændre vilkårene i denne aftale når som helst, herunder vilkårene i PS4-systemdokumentationen eller brugervejledningen, eller http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html.

Kig ind på dette website engang imellem for at se, om der er foretaget ændringer i denne aftale.