Konfigurer automatiske downloads og opdateringer på PlayStation

Sådan konfigureres automatiske downloads og opdateringer på PlayStation

Find ud af, hvordan du konfigurerer automatiske downloads og opdateringer til spil og systemsoftware på PS5™-konsoller og PS4™-konsoller.

Hvad er automatiske downloads og opdateringer?

 • Spilopdateringer (rettelser) og opdateringer af systemsoftware bliver automatisk downloadet og installeret.
 • Spil, der er købt i PlayStation™Store, kan fjerndownloades.

Hvis du vil tillade automatiske downloads og opdateringer, skal du konfigurere konsollen til at bevare forbindelsen til internettet, når den er i pausetilstand, og installere opdateringsfiler automatisk. Aktivér automatiske downloads, og sørg for, at konsollen er i pausetilstand, når den ikke er i brug.

Sådan konfigurerer du automatiske downloads og opdateringer på PS5-konsoller

Vælg en indstilling for trin.

 1. Gå til Indstillinger > System.
 2. Vælg Strømbesparelse > Funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand.
 3. Aktivér Bevar forbindelsen til internettet.

Hvis du vælger Aktivér tænding af PS5 fra netværk i denne menu, kan du bruge PlayStation App eller Remote Play til at tænde din PS5-konsol, mens den er i pausetilstand.

 1. Vælg Indstillinger > System > Systemsoftware > Systemsoftwareopdatering og -indstillinger.
 2. Aktivér Download opdateringsfiler automatisk og Installer opdateringsfiler automatisk.

Når du aktiverer Installer opdateringsfiler automatisk, kan din konsol automatisk installere systemsoftwareopdateringer, når den er i pausetilstand, så din konsol er opdateret og klar til brug, næste gang du spiller.

 1. Gå til Indstillinger > Gemte data og indstillinger for spil/apps > Automatiske opdateringer.
 2. Aktivér Automatisk download eller Automatisk installation i pausetilstand.

Når du aktiverer Automatisk installation, er dine spil og apps opdateret til deres nyeste versioner, næste gang du tænder din PS5-konsol.

Når du ikke vil lukke dit spil eller din app, der er sat på pause, skal du kun aktivere Automatisk download.

Tryk på PS-knappen for at åbne kontrolcenteret, og vælg Tænd/sluk > Gå i pausetilstand. Du kan også trykke én gang på konsollens tænd/sluk-knap for at gå i pausetilstand.

Sådan konfigureres automatiske downloads og opdateringer på PS4-konsoller 

Vælg en indstilling for trin.

 1. Gå til Indstillinger > Strømspareindstillinger > Indtast funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand.

 2. Aktivér Bevar forbindelsen til internettet og Aktivér tænding af PS4 fra netværk.

Hvis du vælger Aktivér tænding af PS4 fra netværk i denne menu, kan du bruge PlayStation App eller Remote Play til at tænde din PS4-konsol, mens den er i pausetilstand.

 1. Gå til Indstillinger > System > Automatiske downloads
 2. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af Systemsoftwareopdateringsfiler
 3. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af Opdateringsfiler til applikation.

Hold PS-knappen nede for at åbne genvejsmenuen, og vælg Tænd/sluk > Gå i pausetilstand. Strømindikatoren på PlayStation 4-konsollen vil lyse orange.

Sådan aktiveres fjerndownloads af spil

Når du har aktiveret automatiske downloads og opdateringer, er fjerndownloads tilgængelige, når du køber indhold via PlayStation Store online eller på mobilen.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister