PlayStation Support

PlayStation®4

Hvad kan vi hjælpe med?

Vælg en kategori nedenfor:

الرجوع إلى التصنيفات
PS4-funktioner
Tilbage

PS4-funktioner

Party, chat og profil

Før samtaler i realtid med spillere via voice chat i et party. 

 1. På startskærmen skal du trykke på op-knappen på din controller for at åbne funktionsskærmen. Vælg Party > Start party
 2. Vælg enten Åbent party eller Lukket party. Følg vejledningen på skærmen. Når du er færdig med dit valg, starter dit party.

Få mere at vide om trofæindstillinger, hvordan dit trofæniveau bestemmes, og hvordan du synkroniserer dine trofæer.

Find ud af, hvordan du sender venneanmodninger, administrerer dine anmodninger og fjerner venner på PlayStation™Network (PSN).

Administrer lager

Supportvideo: Få plads på PS4-konsollagring

Hvis du vil sikkerhedskopiere data, skal du bruge et FAT32- eller exFAT-formateret USB-drev med mindst det dobbelte af den lagerplads, som PS4-harddisken har. Hvis du ikke har plads nok til at sikkerhedskopiere alt på din harddisk, kan du vælge ikke at sikkerhedskopiere applikationsdata.

 1. Vælg Trofæer på funktionsskærmen, tryk på OPTIONS-knappen, og vælg Synkroniser trofæer med PSN
 2. Sæt USB-drevet i din PS4-konsol. 
 3. Gå til Indstillinger > System > Sikkerhedskopiér og gendan
 4. Vælg Sikkerhedskopiér.
 5. Bekræft, hvilke data du vil sikkerhedskopiere. Det er vigtigt at sikkerhedskopiere gemte data for at undgå at miste spilfremskridt. 
 6. Tilpas navnet på sikkerhedskopifilen, og vælg Sikkerhedskopier
 7. Fjern USB-drevet.

Bemærk, at brugere, der aldrig har logget på PlayStation™Network (PSN), kan kun gendanne gemte data på den oprindelige PS4-konsol, der blev sikkerhedskopieret. Hvis du vil gendanne gemte data til en anden PS4-konsol, skal du logge på PSN, før du sikkerhedskopierer data.

Lær, hvordan du administrerer lagerplads og gemte spildata på din PlayStation®4-konsol ved hjælp af PlayStation®Plus-onlinelager, PS4-konsollens systemlager og USB-lager.

Find ud af, hvordan du får mest muligt ud af PlayStation®Plus-onlinelager.

Find ud af, hvordan du opgraderer din PlayStation4®-konsols harddiskdrev (HDD).

Gemte data og udsendelser

Du kan gemme et skærmbillede af dit gameplay på en af følgende måder. 

 • Tryk på og hold SHARE-knappen nede på din controller.
 • Tryk på SHARE-knappen, og tryk derefter på trekant-knappen.
 • Tryk på SHARE-knappen, og vælg derefter Gem skærmbillede.

Gå til Indstillinger > Deling og udsendelser, og vælg en af følgende indstillinger.

 • SHARE-knappens kontroltype
 • Videoklippets længde
 • Indstillinger for skærmbillede
 • Indstillinger for lyddeling
 1. Vælg Galleri i indholdsområdet, og vælg et skærmbillede.
 2. Hold SHARE-knappen nede, og vælg en overførselsdestination.
 3. Vælg Aktiviteter for at uploade skærmbilledet til PlayStation™Network og dele det som en aktivitet.
 4. Tilføj kommentarer, vælg andre indstillinger, og vælg derefter Del.
 1. Vælg Galleri i indholdsområdet, og vælg et skærmbillede eller videoklip.
 2. Tryk på OPTIONS-knappen, og vælg Redigér med SHAREfactory.
 3. Du kan også vælge Klip for hurtigt at afkorte dit videoklip, før du deler.

Giv controlleren videre, og lad nogen prøve et af dine spil, eller spil spillet sammen, selv hvis I ikke er på den samme konsol.

Hvis du vil have mest muligt ud af Share Play, skal både vært og gæst have en hurtig internetforbindelse. Hvis du har problemer med forbindelsen til eller stabiliteten af Share Play, kan du læse disse oplysninger.

 • Det anbefales generelt, at man som minimum har en forbindelse med en upload-/download-hastighed på 2 Mbps.
 • Du kan se et estimat af hastigheden for din forbindelse i Indstillinger > Netværk > Test internetforbindelse.
 • Det anbefales, at du bruger en kabeltilsluttet internetforbindelse sammen med PS4-konsollen.
 • Hvis du bruger en Wi-Fi-forbindelse (trådløs), skal du placere PS4 -konsollen tættere på adgangspunktet eller routeren og sørge for, at der ikke er noget, der forstyrrer forbindelsen.
 • Brug ikke Share Play, samtidig med at andre enheder på dit netværk bruger meget af din båndbredde.

Remote Play

Supportvideo: Remote Play ved hjælp af en PS4-konsol

Du skal udføre følgende trin, hver gang du opretter forbindelse til din PS5-konsol eller PS4-konsol fra din mobilenhed.

 1. Tænd for konsollen, eller sæt den i pausetilstand. 
 2. Start PS Remote Play på din mobilenhed, og vælg derefter Log ind på PSN. Log på med den samme konto, som du bruger til din konsol. 
 3. Vælg PS5 eller PS4. Appen søger efter den konsol, du har logget på med din konto, og opretter derefter automatisk forbindelse til konsollen. Når der er oprettet forbindelse, vises skærmen på din konsol på din mobilenhed, og du kan begynde at bruge PS Remote Play. Hvis der findes flere konsoller, skal du vælge den konsol, du vil bruge. 

Fra anden gang og frem kan du vælge den konsol, du tidligere har oprettet forbindelse til.

Ved hjælp af PS Remote Play-appen kan du styre din PlayStation®5-konsol eller PlayStation®4-konsol fra en PC eller Mac, der er tilsluttet et hurtigt netværk. Kontroller, at din PC eller Mac opfylder kravene, og følg derefter nedenstående trin for at konfigurere Remote Play.

Du behøver kun at gøre dette, første gang du bruger Remote Play: 

 1. Fra funktionsskærmen skal du gå til Indstillinger Indstillinger for Remote Play-forbindelse og derefter aktivere Aktivér Remote Play
 2. Fra funktionsskærmen skal du gå til Indstillinger Kontohåndtering > Aktivér som din primære PS4 og derefter vælge Aktivér. Du kan kun aktivere denne indstilling på én PS4-konsol for hver konto. 
 3. Hvis du vil starte Remote Play, mens din PS4-konsol er i pausetilstand, skal du vælge Indstillinger Strømspareindstillinger Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand. Markér derefter Bevar forbindelsen til internettet og Aktiver tænding af PS4 fra netværk.

Du skal udføre følgende trin, hver gang du opretter forbindelse til din PS5-konsol eller PS4-konsol fra din PC eller Mac.

 1. Tænd for konsollen, eller sæt den i pausetilstand. 
 2. Tilslut din controller til en PC eller Mac. 
 3. Start PS Remote Play-appen på din PC eller Mac, og vælg derefter Log ind på PSN.
  Log på med den samme konto, som du bruger til din konsol. 
 4. Når du vælger Indstillinger, kan du konfigurere indstillinger for videokvalitet for Remote Play, f.eks. opløsning og billedhastighed. 
 5. Vælg PS5 eller PS4.
  Appen søger efter den PS5- eller PS4-konsol, du har logget på med din konto, og opretter derefter automatisk forbindelse til konsollen. Når appen har oprettet forbindelse, vises skærmen på din konsol på din PC eller Mac, og du kan begynde at bruge Remote Play. Hvis der findes flere konsoller, skal du vælge den konsol, du vil bruge. 

Fra anden gang og frem kan du vælge den konsol, du tidligere har oprettet forbindelse til. 

Hvis din konsol ikke kan oprette forbindelse til din computer automatisk, bliver du bedt om manuelt at registrere din konsol på din PC eller Mac.

Find ud af, hvordan du forbinder din PlayStation®Vita til en PlayStation®4-konsol for at spille med PS Remote Play og Anden skærm.

Den mindste forbindelseshastighed for Remote Play er 5 Mbps for både upload og download. Følg nedenstående trin for at kontrollere, at din forbindelse opfylder disse krav.

Media Player

Du skal downloade Media Player fra PlayStation™Store, før du kan afspille indhold og se dine fotos. Vælg Media Player i indholdsområdet eller Bibliotek, og vælg derefter Download på det skærmbillede, der vises.

Hvis du vil afspille en Blu-ray Disc™ eller DVD, skal du sætte disken i diskslotten og derefter vælge indholdet fra indholdsområdet. Din PS4™-konsol skal aktivere diskafspilningsfunktionen over internettet (kun én gang), før du kan afspille BD eller DVD. Når denne funktion er aktiveret, behøver din konsol ikke oprette forbindelse til internettet for at afspille BD eller DVD.

 1. Vælg TV og video i indholdsområdet, og vælg derefter den tjeneste, du vil bruge.
 2. Vælg Download.
 1. Gå til PlayStation Store og søg efter Spotify for at finde og downloade appen.
 2. Vælg Opret en konto eller Log på og indtast dine oplysninger. 
 3. Vælg Tilknyt konti.

Tilgængelighed

Supportvideo: Tilgængelighedsindstillinger på PS4-konsoller

PlayStation®4-konsollen er udviklet med flere features og funktioner, der understøtter tilgængelighedsbehov.

Du kan konfigurere tilgængelighedsindstillinger ved at gå til Indstillinger > Tilgængelighed.

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Vælg Tilpassede knaptildelinger.
 • Med disse indstillinger kan du ændre knaptildelinger for controlleren. Hver ændring bytter rollerne på to knapper.
 • Bemærk, at vejledningen på skærmen ikke afspejler dine knaptildelinger.
 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed. 
 2. Vælg Føj til genvejsmenu.

Denne indstilling føjer de tilgængelighedsfunktioner, der er angivet nedenfor, til genvejsmenuen. Tryk på PS-knappen, og hold den nede for at få vist genvejsmenuen.

 • Aktiver tekst-til-tale
 • Negative farver
 • Aktivér brugertilpasning af knaptildelinger.
الرجوع إلى التصنيفات
PS4-fejlfinding
Tilbage

PS4-fejlfinding

Fejlfinding

Hvis en disk sidder fast i din PS4-konsol, kan du skubbe den ud manuelt.

 1. Genstart system
  Afslutter Fejlsikret tilstand og genstarter PS4-konsollen på normal vis.
 2. Skift opløsning
  Ændrer skærmopløsningen til 480p, når PS4-konsollen genstartes. Denne mulighed kan være nyttig til fejlfinding af problemer med sort skærm. 
 3. Opdater systemsoftware
  Giver dig mulighed for at opdatere PS4-systemsoftwaren via direkte download, USB-lagerenhed eller disk. 
 4. Gendan standardindstillinger
  Gendanner PS4-systemet til fabriksindstillingerne. Gendannelse af standardindstillinger sletter ikke indhold på konsollager, f.eks. spil, apps, skærmbilleder, videoklip og gemte data. 
 5. Gendan database
  Scanner drevet og opretter en ny database til alt indhold på systemet. Denne valgmulighed er nyttig, hvis du oplever problemer med systemets funktioner, eller hvis et spil-ikon forbliver på Hjem, efter at det er blevet slettet.
 6. Nulstil PS4
  Sletter alle brugerdata og gendanner PS4-konsollen til dens oprindelige tilstand. 
 7. Nulstil PS4 (geninstaller systemsoftware)
  Sletter alle brugerdata og fjerner PS4-firmwaren. 
 8. Indstil HDCP-tilstand (kun PS4 Pro)
  Hvis din PS4 Pro-konsol er sluttet til et 4K-TV, der ikke understøtter HDCP 2.2 (se brugervejledningen til dit TV), kan det muligvis ikke vise billedet, når du spiller 4K-spil eller streamer 4K-videoer. For at kunne se billedet skal du vælge denne indstilling og vælge [2. Kun HDCP 1.40] på næste skærm*. 

*Dette kan begrænse videoopløsningen til 1080p. Den reducerede opløsning opstår, fordi et 4K-billede kun kan vises, hvis HDCP 2.2 understøttes af alle tilsluttede enheder, herunder skærmenheden og HDMI-kablerne samt eventuelle A/V-forstærkere eller hjemmebiografsystemer, der måtte være tilsluttet.

Strømindikatorer på PS5™- og PS4™-konsollerne kan vise en række farver for at angive oplysninger om systemstatus.

Få mere at vide om fejlkoder på PS4-konsoller, og hvordan du løser dem.

Besøg diagnosticeringsværktøjet PlayStation-værkstedet for at få yderligere trin og for at arrangere en reparation.

Serie- og modelnummer på PS4™-konsollen kan findes på den originale indpakning og på bagsiden af PS4-konsollen. Det anbefales, at du har disse numre ved hånden, når du kontakter PlayStation Support.

Supportvideo: Brug af menuen Safe Mode på PlayStation 4-konsollen

Billede og lyd

Find ud af, hvordan du løser problemer med billede og lyd på PlayStation®4-konsoller.

Lær, hvordan du ændrer lydoutputtet på din PlayStation®4-konsol.

الرجوع إلى التصنيفات
Softwareopdatering
Tilbage

Softwareopdatering

Systemsoftwareopdatering

Hvis du vil tillade automatiske downloads og opdateringer, skal du konfigurere konsollen til at bevare forbindelsen til internettet, når den er i pausetilstand, og installere opdateringsfiler automatisk. Aktivér automatiske downloads, og sørg for, at konsollen er i pausetilstand, når den ikke er i brug.

 1. Sluk for PS4-konsollen.
  Hold tænd/sluk-knappen nede i mindst syv sekunder (indtil konsollen bipper to gange).
 2. Hvis du bruger en PC eller en Mac, skal du oprette en mappe kaldet "PS4" på et USB-drev i formatet FAT32 eller exFAT. I den mappe skal du oprette en ny mappe med navnet "UPDATE".
 3. Gå til siden for PS4-systemsoftwareopdatering, og vælg afsnittet "Opdater systemsoftware". Download installationsfilen, og gem den i mappen "UPDATE". Gem filen som "PS4UPDATE.PUP".
 4. Indsæt USB-drevet med filen i PS4-konsollen.
 5. Start PS4-konsollen i fejlsikret tilstand: Tryk og hold nede på tænd/sluk-knappen, og giv slip efter det andet bip.
 6. Vælg Opdater systemsoftware.
 7. Vælg Opdater fra USB-lagerenhed > OK.
 8. Hvis din PS4-konsol ikke genkender opdateringsfilen, skal du kontrollere, om navnene på mapperne og filerne er korrekte. Indtast mappenavnene og filnavnet med store bogstaver.

Geninstaller systemsoftwaren

Hvis du geninstallerer systemsoftwaren på din PS4-konsol, slettes alle de data, der er på din PS4-konsol. Denne proces kaldes ofte en "fabriks-" eller "hård" nulstilling.

Hvis din PlayStation®-konsol har været offline i lang tid, eller en systemsoftwareopdatering er mislykkedes, skal du muligvis opdatere PlayStation-firmwaren manuelt i fejlsikret tilstand.

Supportvideo: Geninstaller PS4-systemsoftwaren
Supportvideo: Brug af menuen Safe Mode på PlayStation 4-konsollen
الرجوع إلى التصنيفات

Manualer

Manualer og guider

Find en manual til din PlayStation 4-konsol eller en anden enhed eller tilbehør.

Se brugerguiden til PlayStation®4-konsollen online.

Find garantioplysninger til dine konsoller og enheder.