Tilgængelighedsindstillinger på PlayStation®4

PlayStation®4 er designet med flere features og funktioner, der understøtter tilgængelighedsbehov.

Her finder du tilgængelighedsindstillinger for PlayStation®4

Gå til Indstillinger > Tilgængelighed for at finde tilgængelighedsindstillingerne.

Tilgængelighedsindstillinger for PlayStation®4

Denne indstilling er kun tilgængelig for indhold, der indeholder undertekster.

Hvordan konfigureres undertekster?
 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Undertekster

 2. Marker boksen Vis undertekster

 3. Vælg Indstillinger for undertekster, og fjern derefter markeringen i boksen Vis undertekster som angivet ifølge indhold for at tilpasse teksten til undertekster, f.eks. skrifttype, størrelse, tekstfarve, baggrundsfarve og meget mere. Hvis du vil bruge standardindstillingerne, skal du markere boksen Vis undertekster som angivet ifølge indhold

Hvis du vil have vist undertekster, skal du trykke på knappen OPTIONS under afspilning af Blu-ray eller DVD, og derefter vælge Undertekster.

 

Med disse indstillinger kan du ændre knaptildelinger for controlleren. Hver ændring bytter rollerne på to knapper.

Bemærk, at vejledningen på skærmen ikke afspejler dine knaptildelinger.

 • Denne funktion er kun tilgængelig på PS4™-systemer, der sælges i visse lande eller områder.
 • Funktionen tekst-til-tale er kun tilgængelig, når systemsproget er indstillet til Engelsk (US).

Aktiver tekst-til-tale for at høre systemet læse bestemte tekster og kontekstuel information på skærmen. Tekst-til-tale fungerer, når du navigerer i Meddelelser, ved at bruge skærmtastaturet, og i andre menuområder.

Følgende tekst-til-tale-indstillinger er tilgængelige:

 • Tekst-til-tale – Marker denne boks for at aktivere tekst-til-tale. 
 • Hastighed – Juster, hvor hurtigt/langsomt instruktionerne læses højt. Hastigheden kan kun justeres, hvis tekst-til-tale er aktiveret. 
 • Lydstyrke – Hvis tekst-til-tale er aktiveret, skal du vælge den og trykke højre eller venstre for at hæve eller sænke lydstyrken for talte instruktioner.

Marker denne boks for at aktivere zoom på skærmen. Når Zoom er aktiveret:

 • Tryk på PS-knappen og firkant-knappen samtidigt for at zoome ind. 
 • Flyt det forstørrede område af skærmen ved hjælp af retningsknapperne eller de to analoge pinde. Andre knapper er deaktiveret under zoom. 
 • Annuller zoom ved at trykke på cirkel-knappeneller ved at trykke på PS-knappen og firkant-knappen samtidigt. 

Marker denne boks for at bytte om på de farver, der vises på skærmen.

Bemærk: Pauseskærmen starter ikke, når farverne vendes rundt.

Denne indstilling giver større tekst i de fleste områder af den dynamiske menu for PS4™ . 

Denne indstilling giver fed skrift på teksten i menuer.

Anvend denne indstilling for at gøre baggrunden mørkere, hvilket giver en højere kontrast mellem tekst og baggrund. 

Med denne indstilling kan du vælge, hvor hurtigt rullende tekstmeddelelser skal bevæge sig hen over skærmen.

De tilgængelige indstillinger spænder fra "Meget langsomt" til "Hurtigt".

Denne indstilling tilføjer et sæt tilgængelighedsfunktioner til din genvejsmenu. Tryk på PS-knappen, og hold den nede for at få vist genvejsmenuen.

Her er en liste over de tilgængelighedsfunktioner, der er føjet til genvejsmenuen:

 • Aktiver tekst-til-tale 
 • Negative farver 
 • Aktivér brugertilpasning af knaptildelinger 

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister