Tilgængelighedsindstillinger på PS4-konsoller

Sådan bruger du tilgængelighedsindstillinger på PS4-konsoller

PlayStation®4-konsollen er udviklet med flere features og funktioner, der understøtter tilgængelighedsbehov.

Tilgængelighedsindstillinger på PS4-konsol

Du kan konfigurere tilgængelighedsindstillinger ved at gå til Indstillinger > Tilgængelighed.

Sådan indstiller du tilpassede knaptildelinger på PS4-konsoller

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed.

 2. Vælg Tilpassede knaptildelinger.

 • Med disse indstillinger kan du ændre knaptildelinger for controlleren. Hver ændring bytter rollerne på to knapper.
 • Bemærk, at vejledningen på skærmen ikke afspejler dine knaptildelinger.

Sådan zoomer du på PS4-konsoller

 1. Gå til Indstillinger> Tilgængelighed.
 2. Aktiver Zoom

Når Zoom er aktiveret:

 • Tryk på PS-knappen og firkant-knappen samtidigt for at zoome ind.  
 • Flyt det forstørrede område af skærmen ved hjælp af retningsknapperne eller de venstre og højre pinde. Andre knapper er deaktiveret under zoom.  
 • Annuller zoom ved at trykke på cirkel-knappen eller ved at trykke på PS-knappen og firkant-knappen samtidigt. 

Du kan forstørre indholdet af websteder. Tryk på OPTIONS-knappen, og vælg Zoom eller Forstør.

Zoom
Forstør tekst eller billeder uden at ændre vinduets størrelse. Sidelayoutet kan ændre sig. Tryk på knapperne L3 og R3 for at zoome ind eller ud.

Forstør
Gør det, der vises på skærmen, større uden at ændre sidelayoutet. Du skal muligvis rulle op, ned, til venstre eller til højre for at se hele siden.

Sådan tilpasser du indstillinger for skærm og tekst på PS4-konsoller

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed.

 2. Vælg mellem følgende visnings- og tekstindstillinger:

Marker denne boks for at bytte om på de farver, der vises på skærmen.

Bemærk: Pauseskærmen starter ikke, når der anvendes negative farver.

Denne indstilling giver større tekst i de fleste områder af PS4™-konsollens dynamiske menu. 

Denne indstilling giver fed skrift på teksten i menuer.

Anvend denne indstilling for at gøre baggrunden mørkere, hvilket giver en højere kontrast mellem tekst og baggrund. 

Med denne indstilling kan du vælge, hvor hurtigt rullende tekstmeddelelser skal bevæge sig hen over skærmen.

De tilgængelige indstillinger spænder fra "Meget langsomt" til "Hurtigt".

Sådan aktiverer du tekst-til-tale på PS4-konsoller

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed.

 2. Vælg Tekst-til-tale.

Denne funktion er kun tilgængelig på PS4™-konsoller, der sælges i visse lande eller områder. Funktionen Tekst-til-tale er kun tilgængelig, når systemsproget er indstillet til Engelsk (USA).

Aktiver tekst-til-tale for at høre systemet læse bestemte tekster og kontekstuel information på skærmen. Tekst-til-tale fungerer, når du navigerer i Meddelelser, ved at bruge skærmtastaturet, og i andre menuområder.

Følgende tekst-til-tale-indstillinger er tilgængelige:

Juster, hvor hurtigt/langsomt instruktionerne læses højt. Hastigheden kan kun justeres, hvis tekst-til-tale er aktiveret.  

Skru op eller ned for lydstyrken ved talte instruktioner ved hjælp af højre eller venstre knap. Lydstyrken kan kun justeres, hvis Tekst-til-tale er aktiveret.

Sådan slår du undertekster til på PS4-konsoller

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Undertekster

 2. Marker boksen Vis undertekster

 • Vælg Indstillinger for undertekster, og fjern derefter markeringen i boksen Vis undertekster som angivet ifølge indhold for at tilpasse teksten til undertekster, f.eks. skrifttype, størrelse, tekstfarve, baggrundsfarve og meget mere. Hvis du vil bruge standardindstillingerne, skal du markere boksen Vis undertekster som angivet ifølge indhold

 • Hvis du vil have vist undertekster, skal du trykke på OPTIONS-knappen under afspilning af Blu-ray eller DVD, og derefter vælge Undertekster.

 • Denne indstilling er kun tilgængelig for indhold, der indeholder undertekster.

Sådan føjes tilgængelighedsindstillinger til genvejsmenuen

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed.

 2. Vælg Føj til genvejsmenu.

Denne indstilling føjer de tilgængelighedsfunktioner, der er angivet nedenfor, til genvejsmenuen. Tryk på PS-knappen, og hold den nede for at få vist genvejsmenuen.

 • Aktiver tekst-til-tale  
 • Negative farver  
 • Aktivér brugertilpasning af knaptildelinger.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister