PS4: Opgrader harddisk

PS4: Opgrader harddisk

Denne artikel forklarer, hvordan du opgraderer dit PlayStation4®-systems harddisk (HDD).

Før du går i gang, skal du bruge:

 • En lang stjerneskruetrækker
 • Identificere dit PS4-modelnummer.

CUH-7000-serien (PS4 Pro-system)

Du kan kopiere gemte data på PlayStation 4-systemet til en USB-lagerenhed. Du kan også kopiere gemte spil til skyen, hvis du er PlayStation Plus-abonnent.

 1. Placer systemet med bunden opad på en flad overflade, og fjern låget til harddisk-bayen. Fjern det fra den højre side først.

Du kan muligvis se et klistermærke, der dækker låget til harddisk-bayen. Du kan godt fjerne det, og det vil ikke påvirke garantien.

 1. Fjern skruen (1), og træk i harddiskens monteringsbeslag (2) for at fjerne det.
 1. Fjern de fire skruer fra harddiskens monteringsbeslag.
 1. Fjern harddisken fra monteringsbeslaget, og indsæt den nye.
 2. Sæt skruerne i igen, og sørg for ikke at overspænde dem.
 3. Sæt harddiskens monteringsbeslag på igen. Se billedet ovenfor for at sikre, at du sætter det i med den rigtige side opad.
 4. Sæt skruen i igen.
 1. Sæt låget til harddisk-bayen fast igen.
 1. Installation af systemsoftwaren

Når harddisken er blevet udskiftet, skal systemsoftwaren geninstalleres. Ved hjælp af en computer skal du gemme systemsoftwareopdateringsfilen til geninstallationen på en USB-lagerenhed. (1 GB ledig plads)

 1. Kopier de sikkerhedskopierede gemte data til PlayStation 4-systemet

Du kan kopiere de gemte data fra en USB-lagerenhed til PlayStation 4-systemet ved at udføre følgende trin.

 • Slut en USB-lagerenhed til systemet.
 • Vælg Indstillinger fra funktionsskærmen.
 • Vælg Administration af applikationsgemte data > Gemte data på USB-lagerenhed > Kopiér til systemlager.
 • Vælg en titel.
 • Tryk på knappen X for at markere afkrydsningsfeltet ved de gemte data, du vil kopiere, og vælg Kopiér.
 • Du skal være logget ind med den samme konto, som du brugte til at sikkerhedskopiere de gemte data.
 • Hvis du sikkerhedskopierede de gemte data til skyen med PlayStation Plus, kan du trygt gendanne dem nu.

CUH-2015-serien

Du kan kopiere gemte data på PlayStation 4-systemet til en USB-lagerenhed. Du kan også kopiere gemte spil til skyen, hvis du er PlayStation Plus-abonnent.

 1. Skub låget til harddisk-bayen i pilens retning for at tage det af.
 1. Fjern harddiskdrevet:

  • Fjern skruen.
  • Træk i harddiskdrevet med monteringsbeslaget for at fjerne det.
 1. Fjern skruerne (fire steder). Fjern ikke gummipakningerne fra skruehullerne.
 1. Fjern harddisken fra monteringsbeslaget, og indsæt den nye.
 2. Sæt skruerne i igen, og sørg for ikke at overspænde dem.
 1. Forbind harddiskdrevet til systemet med skruen. Sørg for at sætte harddiskdrevet helt ind i harddisk-bayen.

  • Hvis du mister låget til harddisk-bayen, skruerne, monteringsbeslaget eller andre dele, bør du kontakte kundeservice for at få hjælp.

 

 1. Installation af systemsoftwaren

Når harddisken er blevet udskiftet, skal systemsoftwaren geninstalleres. Ved hjælp af en computer skal du gemme systemsoftwareopdateringsfilen til geninstallationen på en USB-lagerenhed. (1 GB ledig plads)

 1. Kopier de sikkerhedskopierede gemte data til PlayStation 4-systemet

Du kan kopiere de gemte data fra en USB-lagerenhed til PlayStation 4-systemet ved at udføre følgende trin.

 • Slut en USB-lagerenhed til systemet.
 • Vælg Indstillinger fra funktionsskærmen.
 • Vælg Administration af applikationsgemte data > Gemte data på USB-lagerenhed > Kopiér til systemlager.
 • Vælg en titel.
 • Tryk på knappen X for at markere afkrydsningsfeltet ved de gemte data, du vil kopiere, og vælg Kopiér.
 • Du skal være logget ind med den samme konto, som du brugte til at sikkerhedskopiere de gemte data.
 • Hvis du sikkerhedskopierede de gemte data til skyen med PlayStation Plus, kan du trygt gendanne dem nu.

CUH-1200-, CUH-1110- og CUH-1000-serien

Du kan kopiere gemte data på PlayStation 4-systemet til en USB-lagerenhed. Du kan også kopiere gemte spil til skyen, hvis du er PlayStation Plus-abonnent.

 1. Sluk for PlayStation 4-systemet
 2. Frakobl strømkablet, HDMI-kablet og eventuelle andre kabler fra bagsiden af dit PlayStation 4-system.
 3. Placer PlayStation 4 på en ren, flad overflade foran dig, så systemets front vender mod venstre. (PlayStation-logoet oven på PlayStation 4 skal vende mod højre).
 4. Læg dine håndflader på det øverste panel, og lad dine fingre hvile på systemets fjerneste side.
 1. Læg et moderat og jævnt pres i nærheden af samlingen med dine håndflader, og skub, med fingrene som modvægt, det øverste panel væk fra dig.  Du hører et klik, og panelet rykker sig ca. 7 mm. Tag panelet af ved at starte med at løfte i venstre side.
 1. Når det øverste panel er taget af, kan du se en skrue med PlayStation-symboler på.  Fjern denne skrue ved at dreje den mod uret for at fjerne harddiskdrevet.
 2. Træk harddiskdrevet hen mod systemets forside for at fjerne det.
CUH-1200 – fjern skruen til harddiskdrevet
PS4 – CUH-1000 og 1110 fjern skruen til harddiskdrevet
 1. Fjern de fire skruer, mens du holder harddiskdrevet i holderen.
 1. Sæt det nye harddiskdrev i rummet, og sæt de fire skruer i igen.
 2. Sæt rummet ind i PlayStation 4-bayen, og sæt skruen i igen.
 1. Sæt det øverste panel på igen. Placer det over den blottede del af PlayStation 4, ca. 7 mm væk fra samlingen. Skub panelet i retning af samlingen, indtil det klikker på plads.

 

 1. Tilslut igen HDMI-kabel, strømkabel og eventuelle andre kabler, der blev frakoblet i første trin.
 2. Tænd for PlayStation 4 for at kontrollere, alt fungerer, som det skal.

Når harddisken er blevet udskiftet, skal systemsoftwaren geninstalleres. Ved hjælp af en computer skal du gemme systemsoftwareopdateringsfilen til geninstallationen på en USB-lagerenhed. (1 GB ledig plads)

 1. Kopier de sikkerhedskopierede gemte data til PlayStation 4-systemet

Du kan kopiere de gemte data fra en USB-lagerenhed til PlayStation 4-systemet ved at udføre følgende trin.

 • Slut en USB-lagerenhed til systemet.
 • Vælg Indstillinger fra funktionsskærmen.
 • Vælg Administration af applikationsgemte data > Gemte data på USB-lagerenhed > Kopiér til systemlager.
 • Vælg en titel.
 • Tryk på knappen X for at markere afkrydsningsfeltet ved de gemte data, du vil kopiere, og vælg Kopiér.
 • Du skal være logget ind med den samme konto, som du brugte til at sikkerhedskopiere de gemte data.
 • Hvis du sikkerhedskopierede de gemte data til skyen med PlayStation Plus, kan du trygt gendanne dem nu.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister