Strømindikatorer på PS5- og PS4-konsoller

Få mere at vide om den konsolstatus, der angives af strømindikatoren.

Hvad betyder farverne på strømindikatoren?

Strømindikatoren på PlayStation®5- og PlayStation®4-konsoller viser farver for at angive en status eller fejl.

Tændt

Konsollen er tændt.

Hvis din konsol er tændt, men der ikke vises noget billede, skal du besøge PlayStation-værkstedet for at få fejlfindingstrin.

Tænder

Det tager mindre tid at tænde, når der startes fra pausetilstand end fra slukket tilstand. Du bør kunne se PlayStation®-logoet på skærmen, mens konsollen tændes.

Hvis din konsol slukker med det samme efter tænding, skal du besøge PlayStation-værkstedet for at få fejlfindingstrin.

Konsolfejl

Hvis strømindikatoren kun blinker hvidt, eller hvis det blå lys aldrig skifter til konstant hvid, er konsollen frosset, og der skal foretages fejlfinding.

Følg nedenstående fejlfindingstrin:

  1. Tag stikket ud af konsollen.
  2. Vent 60 sekunder, tilslut konsollen, og tænd den igen.
  3. Hvis problemet fortsætter, skal du geninstallere konsolsoftwaren ved hjælp af fejlsikret tilstand.

Konsollen slukker

Strømindikatoren blinker hvidt og slukkes derefter, når konsollen slukkes. Når den er slukket, kan konsollen ikke oplade controllere, downloade eller installere indhold.

Pausetilstand

Pausetilstand er en strømbesparende tilstand, hvor konsollen kan oplade controllere, downloade og installere indhold. Hvis du vil aktivere konsollen fra pausetilstand, skal du holde PS-knappen nede på en USB-tilsluttet eller tidligere parret controller.

Går i pausetilstand

Denne indikator kan være gul eller orange for nogle. Efter et par sekunder skal strømindikatoren forblive orange.

Overophedning af konsol

Konsollen er overophedet. Kontrollér følgende:

  • Sluk for konsollen, og vent, indtil den er kølet af.
  • Når konsollen er kølet af, skal den flyttes til et godt ventileret sted.
  • Kontrollér, at konsollens ventilationsåbninger ikke er blokerede.

Hvis du stadig oplever problemer, skal du gå til PlayStation-værkstedet.

Slukket

Konsollen er slukket. Når den er slukket, kan konsollen ikke oplade controllere, downloade indhold eller installere indhold.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister