Geninstaller PS5™- og PS4™-systemsoftware ved hjælp af fejlsikret tilstand

Geninstaller PS5™- og PS4™-systemsoftware ved hjælp af fejlsikret tilstand

Find ud af, hvordan du udfører en nulstilling til fabriksindstillingerne på din PlayStation®-konsol ved hjælp af mulighed 6 og 7 i fejlsikret tilstand. Disse trin sletter alle brugerdata og geninstallerer PlayStation-firmwaren.

Vigtigt!

Mulighed 7 i fejlsikret tilstand (Geninstaller systemsoftware) vil slette alle data på din PlayStation-konsol og vil også erstatte systemsoftwaren. Denne mulighed bør være det sidste trin, der overvejes under fejlfinding.

Har du prøvet disse trin, inden du nulstiller?

Geninstaller PS5- og PS4-systemsoftware

 1. Hvis du bruger en PC eller en Mac, skal du oprette en mappe kaldet "PS5" på et USB-drev i formatet FAT32. I den mappe skal du oprette en ny mappe med navnet "UPDATE".

 2. Gå til siden for PS5-systemsoftwareopdateringer, og vælg afsnittet "Geninstaller systemsoftware". Download installationsfilen, og gem den i mappen "UPDATE". Gem filen som "PS5UPDATE.PUP".

 3. Indsæt USB-drevet med filen i PS5-systemet.

 4. Start PS5-konsollen i fejlsikret tilstand: Tryk og hold nede på tænd/sluk-knappen, og giv slip efter det andet bip.

 5. Vælg mulighed 7 i fejlsikret tilstand: Geninstaller systemsoftware.

 6. Vælg Opdater fra USB-lagerenhed > OK.

Hvis din PS5-konsol ikke genkender opdateringsfilen, skal du kontrollere, om navnene på mapperne og filerne er korrekte. Indtast mappenavnene og filnavnet med store bogstaver.

 1. Hvis du bruger en PC eller en Mac, skal du oprette en mappe kaldet "PS4" på et USB-drev i formatet FAT32. I den mappe skal du oprette en ny mappe med navnet "UPDATE".

 2. Gå til siden for PS4-systemsoftwareopdatering, og vælg afsnittet "Geninstaller systemsoftware". Download installationsfilen, og gem den i mappen "UPDATE". Gem filen som "PS4UPDATE.PUP".

 3. Indsæt USB-drevet med installationsfilen i PS4-konsollen.

 4. Start PS4-konsollen i fejlsikret tilstand: Tryk og hold nede på tænd/sluk-knappen, og giv slip efter det andet bip.

 5. Vælg mulighed 7 i fejlsikret tilstand: Nulstil PS4 (Geninstaller systemsoftware).

 6. Vælg Opdater fra USB-lagerenhed > OK.

Hvis din PS4-konsol ikke genkender opdateringsfilen, skal du kontrollere, om navnene på mapperne og filerne er korrekte. Indtast mappenavnene og filnavnet med store bogstaver.

Har du stadig problemer?

Hvis denne proces mislykkes, skal du muligvis indsende PlayStation-konsollen til reparation. Kontakt os for at arrangere en reparation.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister