PlayStation-support

Tillbehör

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välj en kategori nedan:

Tillbaka till kategorier
Trådlösa PlayStation-headset
Tillbaka

Trådlösa PlayStation-headset

Parkoppla

 1. Ladda headsetet med USB-kabeln som medföljde headsetet.
 2. Anslut USB-adaptern till konsolen.
 3. Slå på headsetet och vänta tills den blå lampan slutar blinka och lyser med fast blått sken. Ett fast blått sken anger att parkopplingen genomförts.

Mer information om PS4™-konsolinställningar för ljudenheter finns i användarhandboken online.

Felsökning

 1. Kontrollera att den trådlösa adaptern är ordentligt ansluten till konsolen.
 2. Slå av headsetet genom att trycka på OFF-knappen som sitter i närheten av hörluren och tryck sedan på headsetet igen. Headsetlampan blinkar under parkopplingen.

Headsetet kan vara utom räckhåll för konsolen, eller så kan en annan elektronisk enhet störa den trådlösa routern.

 1. Prova att stänga av den trådlösa routern och sedan starta den igen.
 2. Om problemen kvarstår kan du prova att återställa headsetet.
Tillbaka till kategorier
Trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor
Tillbaka

Trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor

Delarnas namn

A) Taktil punkt

B) Volymknapp 

C) Laddningsanslutningar

D) Mikrofoner

E) PlayStation Link™-knapp

F) Silikontopp

G) Hölje

A) Laddningsetuiets lock

B) Laddningskontakt

C) Plats för öronsnäckor

D) PlayStation Link-knapp

E) USB Type-C-port

F) Statusindikator

A) USB Type-A-kontakt

B) PlayStation Link-knapp

C) Statusindikator

Ansluta

Anslut dina trådlösa PULSE Explore™-öronsnäckor till PS5®-konsolen med hjälp av den medföljande PlayStation Link™ USB-adaptern. Den medföljande USB-adaptern parkopplas till dina öronsnäckor direkt ur förpackningen.

 1. Kontrollera att PS5-konsolen är påslagen.
 2. Se till att båda öronsnäckorna ligger i laddningsetuiet.
 3. Sätt i USB-adaptern i en av konsolens USB-Type-A-portar.
 4. Ta ur båda öronsnäckorna ur etuiet och anslut dem till konsolen.
  När anslutningen har aktiverats lyser statusindikatorn på adaptern med ett fast vitt sken.

Anslut dina trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor till en kompatibel PC (Windows) eller Mac (macOS) som har en USB-ljudutgång med den medföljande PlayStation Link™ USB-adaptern. Den medföljande USB-adaptern parkopplas till dina öronsnäckor direkt ur förpackningen.

 1. Kontrollera att din PC eller Mac är på.
 2. Se till att båda öronsnäckorna ligger i laddningsetuiet.
 3. Sätt i USB-adaptern i en av USB-Type-A-portarna på din PC eller Mac.
 4. Ta ur båda öronsnäckorna ur etuiet och anslut dem till din PC eller Mac.
  När anslutningen har aktiverats lyser statusindikatorn på adaptern med ett fast vitt sken.

Anslut de trådlösa PULSE Explore-öronsnäckorna till kompatibla mobilenheter med stöd för Bluetooth-anslutning.

Du måste först parkoppla öronsnäckorna med mobilenheten för att konfigurera en Bluetooth-anslutning.

 1. Kontrollera att Bluetooth är påslaget i Bluetooth-inställningarna på mobilenheten.
 2. Se till att båda öronsnäckorna ligger i laddningsetuiet.
 3. Håll in PS Link-knappen på etuiet och släpp den när statusindikatorn på etuiet snabbt blinkar blått (i ungefär åtta sekunder).
  Öronsnäckorna är i parkopplingsläge när indikatorn blinkar blått snabbt.
 4. Gå till Bluetooth-inställningarna på mobilenheten och välj sedan PULSE Explore i listan över Bluetooth-enheter.
  När enheten är parkopplad och ansluten lyser indikatorn på etuiet med fast blått sken.

Ta ut en eller båda öronsnäckorna ur etuiet för att aktivera följande funktioner. Om du använder båda öronsnäckorna behöver du bara trycka på PS Link-knappen på den ena öronsnäckan.

Tryck snabbt och släpp 

 • Slå på öronsnäckorna för att söka efter och ansluta till din senast anslutna enhet (PS Link- eller Bluetooth-enhet).
 • Avbryt en sökning efter en befintlig anslutning eller ny parkoppling. Öronsnäckorna ansluts till den senast anslutna enheten igen.

Håll in i ungefär 2 sekunder och släpp sedan 

 • Avaktivera den nuvarande anslutningen och aktivera anslutningen till en tidigare parkopplad PS Link- eller Bluetooth-enhet.

Håll in i minst 12 sekunder och släpp sedan

 • Återställ öronsnäckorna (inga anslutningar tas bort).

Ladda

 1. Sätt tillbaka öronsnäckorna i etuiet.
  Lampan på etuiet blinkar sakta i orange under laddningen.
 2. Vänta tills öronsnäckorna har laddats.
  Indikatorn släcks när laddningen är klar.
 • När batteriet i öronsnäckorna är tomt tar det ungefär 40 minuter att ladda dem helt. Om du vill använda öronsnäckorna tidigare bör du låta dem ladda i 10 minuter och sedan kan du använda dem i 1,5 timmar.
 1. Kontrollera att enheten med USB-A-porten är på, till exempel en PS5-konsol eller en PC/Mac®. 
 2. Anslut etuiet till USB-A-porten med den medföljande USB-kabeln.
  Lampan på etuiet blinkar sakta i orange under laddningen.
 3. Vänta tills etuiet har laddats.
  Indikatorn släcks när laddningen är klar. 
 • När batteriet i laddningsetuiet är tomt tar det ungefär 1,5 timmar att ladda det fullt. 
 • Om du vill ladda etuiet när konsolen är i viloläge måste du aktivera den här funktionen. 

Statusindikatorn blinkar för att indikera batterinivån i öronsnäckorna och etuiet.

Tillbaka till kategorier
PS Link USB-adapter
Tillbaka

PS Link USB-adapter

Delarnas namn

A) USB Type-A-kontakt

B) PlayStation Link-knapp

C) Statusindikator

Ansluta

Du kan använda en extra PS Link USB-adapter för att konfigurera en ny PS Link-anslutning till en USB-ljudenhet, utan att du behöver koppla ur din första USB-adapter.

En ny, separat USB-adapter är inte parkopplad till enheten från början. Du måste parkoppla dem först.

När din PS Link-enhet är parkopplad och ansluten till dina PlayStation Link USB-adaptrar kan du enkelt växla mellan PS Link-anslutningar.

Återställ PlayStation Link™ USB-adaptern om du vill ta bort alla PS Link-anslutningar.

Du kan återställa USB-adaptern via valfri USB Type-A-laddningsport.

 1. Kontrollera att enheten med USB-A-porten är på, till exempel en PlayStation®5-konsol eller en PC/Mac.
 2. Sätt i USB-adaptern i enhetens USB-A-port.
 3. Håll in PS Link-knappen på USB-adaptern i 30 sekunder.
 4. Kontrollera att adaptern har återställts genom att prova om någon av de tidigare parkopplade PS Link-enheterna ansluts till den automatiskt.
  Om de inte ansluts automatiskt lyckades återställningen.
  Om de ansluts automatiskt misslyckades återställningen. 
 • Använd en timer för att se till att du håller in knappen i 30 sekunder för att återställa adaptern.
Tillbaka till kategorier
Andra tillbehör
Tillbaka

Andra tillbehör

HD-kamera (PS5-konsoler)

Vill du vara med i bild när du strömmar? Använd en HD-kamera (CFI-ZEY-serien) eller PlayStation Camera (CUH-ZEY-serien) och ta plats i liveströmmen.

 1. Tryck på skapa-knappen och välj Sändning.
 2. Välj den strömningstjänst du vill sända med.
 3. Ange din sändningsinformation. När du vill ta med video från kameran eller ljud från röstchatten väljer du Sändningsalternativ och anpassar sedan sändningen.
 4. När allt är klart väljer du Gå live så börjar sändningen. Sändningskortet visas i kontrollcentret.
 1. Rengör objektiven på HD-kameran med en ren, torr mikrofiberduk. Använd inte vatten eller någon annan rengöringsvätska.
 2. Kontrollera om objektiven är spruckna eller skadade.
 3. Testa att flytta dig närmare kameran. 
 4. Flytta inte på HD-kameran när du har konfigurerat den. 
 5. Placera HD-kameran på ett stadigt underlag. Om kameran rör sig när du spelar är det inte säkert att spårningen fungerar.

PlayStation Camera

PlayStation Camera-adaptern används för att ansluta en PlayStation®Camera* (säljs till PlayStation®4-konsoler) till en PlayStation®5-konsol. Det gör att du kan använda PlayStation®VR när du spelar PS4™-spel som stöds på PS5™-konsoler. Det omfattar spel som du behöver den rörelsekänsliga handkontrollen PlayStation®Move eller PlayStation®VR-sikteshandkontrollen för att spela.

* Modellen CUH-ZEY1 eller CUH-ZEY2

Obs! Den nya HD-kameran till PS5 kan inte användas med PS VR. Du måste använda PS Camera (till PS4) med en PlayStation Camera-adapter (inget köp krävs) om du vill använda PS VR på PS5.

 1. Anslut PS Camera-kabeln till AUX-porten på baksidan av PS4.
 2. Placera PS Camera på en plan yta och rikta den direkt mot den plats där du kommer att sitta när du spelar.
 3. Justera vinkeln på PS Camera så att den spelar in rätt område.

Om du ska konfigurera PS Camera för PS VR tillkommer några extra steg. Mer information finns i snabbhandledningen till PS VR och tillhörande video.

PlayStation Move

Handkontrollen PS Move är kompatibel med PS5™- och PS4™-konsoler. Om det är första gången du använder den måste du parkoppla handkontrollen.

 1. Slå på PS5- eller PS4-konsolen och konfigurera din PlayStation®Camera.
 2. Anslut handkontrollen PS Move till konsolen med den medföljande USB Mini Type-B-kabeln.
 3. Tryck på PS-knappen på handkontrollen PS Move.
 • Du kan använda upp till fyra rörelsekänsliga handkontroller samtidigt. Om du vill använda två eller fler PS Move-handkontroller parkopplar du varje handkontroll separat.
 • När du spelar med handkontrollen PS Move ska du alltid koppla bort USB-kabeln före användning.

Konfigurera den rörelsekänsliga handkontrollen PS Move och hitta felsökningssteg för problem med den rörelsekänsliga handkontrollen PS Move.

Fjärrkontroll för media

Du måste parkoppla fjärrkontrollen för media med PS5™-konsolen innan du kan börja använda den:

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör > Fjärrkontroll för media > Konfigurera fjärrkontroll för media och följ sedan instruktionerna om parkoppling på skärmen. 
 2. Om den automatiska parkopplingen inte fungerar väljer du Konfigurera manuellt och följer instruktionerna på skärmen.

Med fjärrkontrollen för media kan du styra PlayStation®5-konsolen och få åtkomst till innehåll och appar utan att behöva någon trådlös handkontroll.

Trådlös PlayStation-sikteshandkontroll

PS VR-sikteshandkontrollen är en Bluetooth®-enhet. Du måste para ihop handkontrollen när du använder den för första gången och om du ska använda den på en annan PS4™-konsol.

När PS4-konsolen är på ansluter du handkontrollen med en mikro-USB-kabel* och trycker sedan på PS-knappen. Handkontrollen paras ihop med konsolen och aktiveras. När du har parkopplat handkontrollen kan du koppla bort mikro-USB-kabeln och använda handkontrollen trådlöst. 

* PS VR-sikteshandkontrollen levereras inte med mikro-USB. Använd mikro-USB-kabeln till den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen.

Felsöka problem med inmatningsfördröjning, parkoppling och blinkande lampor med PS VR-sikteshandkontroller.

Tillbaka till kategorier
Fjärrspelsenheten PlayStation Portal
Tillbaka

Fjärrspelsenheten PlayStation Portal

Användarhandbok

Här följer grundläggande information om din PlayStation Portal™-fjärrspelsenhet.

Med PS Portal kan du använda samma huvudfunktioner under fjärrspel som när du använder den trådlösa DualSense™-handkontrollen med din PlayStation®5-konsol. PS Portal svarar på samma sätt som din trådlösa handkontroll när du spelar. Vissa knappar och funktioner kan endast användas under fjärrspel.

Framsida

Ovansida

Undersida

Framsida

A) Riktningsknapp
Markera objekt på skärmen.

B) Skapa-knappen
Under fjärrspel fungerar den här knappen på samma sätt som skapa-knappen på din handkontroll.

C) PS-knapp
När PS Portal har startats trycker du på PS-knappen för att låsa upp låsskärmen.
Du kan göra följande under fjärrspel.

Tryck en gång Visa kontrollcentret för din PS5-konsol.
Tryck och håll Visa hemskärmen för din PS5-konsol.

D) Skärm (pekskärm) 
Har pekplattefunktion.
Precis som på handkontrollen kan du använda styrplattan på PS Portal under fjärrspel.

Mer information om styrplattan finns i avsnittet Fjärrspelskontroller > Använda styrplattan.

E) Ljud av-knapp
Stäng av eller sätt på ljudet för mikrofonen under fjärrspel.
Om mikrofonen inte fungerar under fjärrspel kontrollerar du att den här knappen inte är i läget för ljud av och att mikrofonen på headsetet eller öronsnäckorna inte är avstängd.
Du kan slå på och av indikatorn på ljud av-knappen i Inställningar.

Mer information finns i avsnittet Inställningar.

F) Alternativknapp
Under fjärrspel fungerar den här knappen på samma sätt som alternativknappen på din handkontroll.

G) Handlingsknappar

Kryssknapp
Välj det markerade objektet.
Cirkelknapp Avbryt ett kommando.
Triangelknapp Ordna om objekt i en lista eller visa relaterad information under fjärrspel.
Fyrkantknapp Används som genväg för sammanhangsberoende kommandon och för att visa fler funktioner för ett visst objekt under fjärrspel.

H) Lampskena
Under fjärrspel fungerar lampskenan på samma sätt som lampskenan på din handkontroll.
Du kan slå på och av indikatorn på lampskenan i Inställningar

Mer information finns i avsnittet Inställningar.

I) Högerspak/R3-knapp
Tryck på spaken för att använda den som R3-knapp.

J) Vänsterspak/L3-knapp
Tryck på spaken för att använda den som L3-knapp.

Ovansida

A) Höger högtalare/vänster högtalare

B) L1-knapp/L2-knapp

C ) Strömknapp

Tryck en gång Slå på eller sätt PS Portal i viloläge.
Tryck och håll Slå på, stäng av eller starta om PS Portal.

D) PlayStation Link™-knapp
Används när du parkopplar och återansluter till ett headset eller öronsnäckor som har stöd för PlayStation Link.

E) Volymknappar +/-

F) R1-knapp/R2-knapp

Undersida

A) Mikrofon
Använd den inbyggda mikrofonen för röstchatt. 

B) Uttag för headset
Anslut en ljudenhet som är kompatibel med ett 3,5 mm uttag för ljudingång.

C) USB-port
Använd den medföljande USB-kabeln för att ladda PS Portal.

Din PS Portal har följande skärm och meny.

Hemskärm

Snabbmeny

Hemskärmen

Skärmen som visas när du startar PS Portal och sedan låser upp låsskärmen är hemskärmen.

 • Du kan låsa upp låsskärmen genom att trycka på PS-knappen.

A) Anslutningsstatus
Visar anslutningsstatus.

B) Snabbmeny
Tryck här för att visa snabbmenyn.

C) Statusfält
Visar Wi-Fi-anslutningsstatus, batterinivå och tid.

D) Portal
Tryck här för att ansluta till PS5-konsolen och starta fjärrspel. 

Information om hur du förbereder för och avslutar fjärrspel finns i avsnittet Fjärrspel.

E) Tangentguide
Visar tips om hur du använder knappar och tangenter. 

Snabbmenyn

Under fjärrspel sveper du åt vänster från skärmens övre högra hörn för att visa snabbmenyn.

Du kan också trycka på snabbmenyikonen i statusfältet för att visa snabbmenyn.

A) PS5-konsolanslutning
Välj för att avsluta fjärrspel eller ansluta till en annan PS5-konsol.

B) PS Link-anslutning
Visar den ljudenhet som är ansluten till PlayStation Link. Välj för att kontrollera batterinivån.

C) Skärmens ljusstyrka
Justera skärmens ljusstyrka.

D) Flygplansläge
Aktivera/inaktivera de trådlösa funktionerna för Wi-Fi och PlayStation Link.

E) Inställningar
Visar inställningarna för PS Portal. 

Mer information finns i avsnittet Inställningar.

Konfigurera PS5-konsolen

Innan du startar fjärrspel slår du på PS5-konsolen eller försätter den i viloläge. Kontrollera att följande inställningar är konfigurerade på PS5-konsolen. Inställningarna sparas tills du ändrar dem.

 • Anslut PS5-konsolen till internet.
 • Logga in med samma konto som du använder när du loggar in på PS Portal.
 • Uppdatera PS5-konsolen till den senaste versionen av systemprogramvaran.
 • På hemskärmen på PS5-konsolen väljer du Inställningar > System > Fjärrspel och slår på Aktivera fjärrspel.
 • Starta fjärrspel när PS5-konsolen är i viloläge genom att välja Inställningar > System > Energisparinställningar > Funktioner som är tillgängliga i viloläge. Slå sedan på Fortsätt vara ansluten till internet och Aktivera start av PS5-systemet från nätverket.

Starta fjärrspel

Tryck på portalen på hemskärmen i PS Portal eller tryck på kryssknappen. PS Portal ansluts till PS5-konsolen du använde tidigare och fjärrspel startas.

 • PS Portal kan inte söka efter och ansluta till PS5-konsolen om det var ett tag sedan du loggade in sist. Innan du försöker fjärransluta utanför hemmet bör du kontrollera att PS Portal ansluts korrekt när du är i närheten av PS5-konsolen.

Avsluta fjärrspel

Under fjärrspel öppnar du snabbmenyn och väljer Koppla från.

Om du vill försätta PS5-konsolen i viloläge när fjärrspel har avslutats aktiverar du Försätt den anslutna PS5-konsolen i viloläge och väljer sedan Koppla från på PS Portal.

Läs om snabbmenyn i avsnittet Vad visas på skärmen > Snabbmeny.

Byta till en annan PS5-konsol

Om du vill använda en annan PS5-konsol för fjärrspel gör du följande. Om du använder fjärrspel för närvarande måste du först avsluta.

 1. På hemskärmen öppnar du snabbmenyn och väljer sedan PS5-ikonen.
  Namnet på den PS5-konsol du använde senast visas under ikonen.
 2. Välj den PS5-konsol du vill använda för fjärrspel.
  Om du inte ser den konsol du vill ha kanske den inte är klar för fjärrspel. Se Konfigurera PS5-konsolen för anvisningar för konfigurationen.

Använda styrplattan

När du trycker på skärmen under spelets gång visas styrplattsområdena till vänster och höger på skärmen. Inom de områdena kan du till exempel trycka och svepa.

Om du vill använda styrplattan som knapp dubbeltrycker du i ett av styrplattans områden.

 • Du kan använda styrplattsfunktionerna även när styrplattans områden inte visas på skärmen.

Visa snabbmenyn

Svep åt vänster från det övre högra hörnet på skärmen för att öppna snabbmenyn.

Läs om snabbmenyn i avsnittet Vad visas på skärmen > Snabbmeny.

 • Du kan också trycka på snabbmenyikonen i statusfältet för att visa snabbmenyn.

Visa statusfältet

Tryck var som helst på skärmen så visas statusfältet.  

Läs om statusfältet i avsnittet Vad visas på skärmen > Hemskärm.

Med PS Portal kan du använda alla headset eller öronsnäckor som har stöd för PlayStation Link eller är kompatibla med ett 3,5 mm uttag för ljudingång.

Använda en trådlös ljudenhet

Använda en trådbunden ljudenhet

Använda en trådlös ljudenhet

Du kan använda alla ljudenheter som har stöd för PlayStation Link.

Med PlayStation Link kan ljudet på din trådlösa ljudenhet snabbt växla mellan PS Portal och PS5-konsolen.

Anvisningar om hur du använder de trådlösa PULSE Explore™-öronsnäckorna finns i Parkoppla och ansluta trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor till PS Portal.

Använda en trådbunden ljudenhet

Du kan använda trådbundna headset eller öronsnäckor som är kompatibla med ett 3,5 mm uttag för ljudingång. 

Anslut dem till headsetuttaget på undersidan av PS Portal.

Om du vill visa och konfigurera inställningarna för PS Portal väljer du Inställningar från snabbmenyn. Du kan ändra följande inställningar:

Information om hur du visar snabbmenyn finns i avsnittet Vad visas på skärmen.

Nätverk

Ändra vilket Wi-Fi-nätverk du vill vara ansluten till och kontrollera anslutningsstatus.

System

Uppdatera systemprogramvaran och återställ PS Portal. Du kan även konfigurera inställningar för enhetsspråk, datum och tid samt energisparinställningar.

Skärm och ljusstyrka

Justera skärmens ljusstyrka. Slå på/stäng av lampskenan och indikatorn på ljud av-knappen.

Du kan även justera skärmens ljusstyrka från snabbmenyn.

Handkontroll

Ändra intensiteten för vibration och avtryckareffekt.

Logga ut

Du kan logga ut från ditt konto för PlayStation™Network härifrån.

Om denna användarhandbok

 • Den här användarhandboken innehåller en beskrivning av huvudfunktionerna och -inställningarna för PS Portal samt tips för expertanvändning. Se utöver användarhandboken även bruksanvisningen som medföljer din PS Portal.
 • Information om systemfunktioner och bilder som publiceras i den här användarhandboken kan skilja sig från de som finns på din PS Portal eller PS5-konsol beroende på vilken version av systemprogramvaran som du använder. Illustrationerna och skärmbilderna kan dessutom skilja sig från den faktiska produkten.

Systemprogramvara

Du bör alltid uppdatera din PS Portal och PS5-konsol till den senaste versionen av systemprogramvaran. Genom att uppdatera får du tillgång till ytterligare funktioner, bättre användbarhet och bättre säkerhet.

Eftermarknadsservice

Se till att du är utloggad från PlayStation Network innan du skickar din PS Portal till ett auktoriserat servicecenter för reparation. Detta hjälper till att förhindra obehörig åtkomst till ditt kreditkort och andra personuppgifter. Om du vill logga ut går du till snabbmenyn och väljer Inställningar  > Logga ut.

Vilken typ av eftermarknadsservice som finns tillgänglig varierar beroende på land eller region.

Överlåtelser/returer/kassering

Se till att du inaktiverar och återställer PS Portal innan du överlåter ägarskap, kasserar den eller returnerar den (om tillåtet).

Meddelanden om upphovsrätt

Se ”Copyright och varumärkesinformation” för registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc. och Sony Group Corporation.

Alla japanska teckensnitt och vissa delar av de latinska teckensnitten i den här enheten använder tecken som tillhandahålls av Fontworks Inc.
© Fontworks, ett Monotype-företag. Med ensamrätt.

iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008–2013 Med ensamrätt.

Felsökning

 1. Tryck och håll ned strömknappen.
 2. Välj Starta om.

Om det inte går att starta om PS Portal försöker du med följande: 

 1. Tryck och håll ned strömknappen på PS Portal.
 2. Vänta tills PS Portal har stängts av. Vänta sedan 30 sekunder.
 3. Tryck och håll ned strömknappen på PS Portal.
  Systemet startas om.

Om problemet kvarstår kan du prova att göra en fullständig återställning.

 1. På PS5-konsolen väljer du Inställningar > System > Fjärrspel och slår på Aktivera fjärrspel.
 2. På PS5-konsolen går du till Inställningar > System > Energisparinställningar > Funktioner som är tillgängliga i viloläge. Välj Fortsätt vara ansluten till internet och Aktivera start av PS5-systemet från nätverket
 3. Kontrollera att PS5-konsolen är ansluten till internet och att du är inloggad med samma konto.

Om din PS Portal-fjärrspelsenhet oväntat kraschar eller startas om under laddningen försöker du med följande:

 1. Dra ur laddningskabeln från PS Portal-fjärrspelsenheten.
 2. När skärmen på PS Portal-fjärrspelsenheten är avstängd håller du in strömknappen i 10–15 sekunder tills enheten sätts på och låsskärmen eller en av skärmarna för den ursprungliga konfigurationen visas. 
 3. Håll in strömknappen i två sekunder tills energialternativmenyn visas. Välj Stäng av.
 4. När PS Portal har stängts av ansluter du den till laddningskabeln och fortsätter med laddningen.
 • Om det här problemet uppstår upprepade gånger kan du försöka med att stänga av PS Portal innan du ansluter laddningskabeln (steg 3 och 4).
 • Det finns planer på att åtgärda det här problemet inom kort i en kommande systemprogramvaruuppdatering.

Systemprogramvara

 1. Svep åt vänster längst upp till höger på skärmen för att visa snabbmenyn. 
 2. Gå till Inställningar > System > Systemprogramvara
 3. Välj Uppdatering av systemprogramvara.
Tillbaka till kategorier
Handböcker och garanti
Tillbaka

Handböcker och garanti

Handböcker och garantier

Hitta handböcker för din konsol eller enhet.

Hitta garantiinformation för dina konsoler och enheter.

Användarhandbok online

Om du vill läsa PlayStation®5-konsolens användarhandbok går du till hemskärmen på PS5-konsolen och väljer

Inställningar > Användarhandbok, hälso- och säkerhetsinformation samt annan information > Användarhandbok.

Visa användarhandboken online för PlayStation®4-konsoler.

Visa användarhandboken online för PlayStation®3-konsoler.