Uppdatera systemprogramvaran på PS Portal

För att få en så bra PlayStation-upplevelse som möjligt bör du se till att systemprogramvaran för PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten alltid är uppdaterad till den senaste versionen.

Senaste uppdateringen av systemprogramvaran för PS Portal

Läs mer om funktionerna som finns i uppdateringen nedan.

Uppdatera systemprogramvaran på PS Portal 

  1. Svep åt vänster längst upp till höger på skärmen för att visa snabbmenyn. 
  2. Gå till Inställningar > System > Systemprogramvara
  3. Välj Uppdatering av systemprogramvara.

Kontrollera systemprogramvaruversionen på PS Portal

  1. Svep åt vänster längst upp till höger på skärmen för att visa snabbmenyn. 
  2. Gå till Inställningar > System > Systemprogramvara .
  3. Välj Enhetsinformation.

Behöver du hjälp?

Om du har problem med att uppdatera systemprogramvaran på PS Portal kontrollerar du systemprogramvaruversionen och sedan kontaktar du PlayStation-supporten nedan.

Meddelanden

  • Hämta och installera aldrig andra uppdateringar än de officiella uppdateringsfiler som tillhandahålls av Sony Interactive Entertainment online. Du får inte ladda ned eller installera uppdateringar med hjälp av någon annan metod än de som är beskrivna i dokumentationen till PS Portal eller på den här webbplatsen. Om du laddar ned eller installerar uppdateringar från en annan källa, med hjälp av någon annan metod eller på en enhet som har ändrats på något sätt finns det risk för att enheten slutar fungera på rätt sätt och du kommer eventuellt inte heller att kunna installera officiella uppdateringsdata. Om du utför någon av de åtgärderna kan det leda till att systemgarantin upphör att gälla och påverka dina möjligheter att få garanti- och reparationsservice från Sony Interactive Entertainment.  
  • Installera inte systemprogramvaran när enheten inte har tillräcklig batteriladdning.  
  • Stäng inte av PS Portal under installationen. Om du avbryter installationen kan din PS Portal-fjärrspelsenhet skadas.  
  • Du kommer eventuellt inte att kunna använda vissa funktioner på din PS Portal-fjärrspelsenhet utan att uppdatera systemprogramvaran på den.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter