Så här använder du fjärrspel på PS Portal

Med PlayStation Portal™-fjärrspelsenheten kan du fjärrstyra din PlayStation®5-konsol var du än befinner dig, bara du har en internetanslutning med hög hastighet.

Hur du konfigurerar PS5-konsolen för fjärrspel

Innan du startar fjärrspel slår du på PS5®-konsolen eller försätter den i viloläge. Kontrollera att följande inställningar är konfigurerade på PS5-konsolen. Inställningarna sparas tills du ändrar dem.

 1. Anslut PS5-konsolen till internet.
 2. Uppdatera PS5-konsolen till den senaste versionen av systemprogramvaran.
 3. Logga in med samma konto som du använder när du loggar in på PS Portal.
 4. På hemskärmen på PS5-konsolen väljer du Inställningar > System > Fjärrspel och slår på Aktivera fjärrspel.
 • Starta fjärrspel när PS5-konsolen är i viloläge genom att välja Inställningar > System > Energisparinställningar > Funktioner som är tillgängliga i viloläge. Slå sedan på Fortsätt vara ansluten till internet och Aktivera start av PS5-systemet från nätverket.

Rekommenderad nätverkskonfiguration för PS Portal

Du kan spela fjärrspel på PS Portal om du har en stabil och snabb Wi-Fi-anslutning.

För bästa möjliga fjärrspelsupplevelse på PS Portal bör du testa med de rekommenderade inställningarna nedan:

 • Anslut PS5-konsolen till internet via en fast anslutning.
 • Anslut PS5-konsolen och PS Portal till samma nätverk.
 • Använd en WiFi-anslutning på 5 GHz för att ansluta PS Portal till internet. 
 • Vissa Wi-Fi-routrar har en bandstyrningsfunktion som gör att de automatiskt växlar mellan en 2,4 GHz-anslutning och en 5 GHz-anslutning. Avaktivera om möjligt den funktionen när du ansluter PS Portal till Wi-Fi-routern.

Så här startar du fjärrspel från PS Portal

Tryck på portalen på hemskärmen i PS Portal eller tryck på kryssknappen. PS Portal ansluts till PS5-konsolen du använde tidigare och fjärrspel startas.

 • PS Portal kan inte söka efter och ansluta till PS5-konsolen om det var ett tag sedan du loggade in sist. Innan du försöker fjärransluta utanför hemmet bör du kontrollera att PS Portal ansluts korrekt när du är i närheten av PS5-konsolen.

Om du vill använda en annan PS5-konsol för fjärrspel gör du följande. Om du använder fjärrspel för närvarande måste du först avsluta.

 1. På hemskärmen öppnar du snabbmenyn och väljer sedan PS5-ikonen.
  Namnet på den PS5-konsol du använde senast visas under ikonen.
 2. Välj den PS5-konsol du vill använda för fjärrspel.
  Om du inte ser den konsol du vill ha kanske den inte är klar för fjärrspel.

Fjärrspelskontroller på PS Portal

PS Portal-fjärrspelare har knappar som liknar knapparna på trådlösa DualSense®-handkontroller. Vissa DualSense-funktioner är kopplade till PS Portal-pekskärmen:

När du trycker på skärmen under spelets gång visas styrplattsområdena till vänster och höger på skärmen. Inom de områdena kan du till exempel trycka och svepa.

Om du vill använda styrplattan som knapp dubbeltrycker du i ett av styrplattans områden.

 • Du kan använda styrplattsfunktionerna även när styrplattans områden inte visas på skärmen.

Svep åt vänster från det övre högra hörnet på skärmen för att öppna snabbmenyn.

 • Du kan också trycka på snabbmenyikonen i statusfältet för att visa snabbmenyn.

Tryck var som helst på skärmen så visas statusfältet.  

Avsluta fjärrspel på PS Portal

 1. Under fjärrspel öppnar du snabbmenyn.
 2. Välj Koppla från.

Om du vill försätta PS5-konsolen i viloläge när fjärrspel har avslutats aktiverar du Försätt den anslutna PS5-konsolen i viloläge på PS Portal.

Så här ändrar du inställningar på PS Portal

Om du vill visa och konfigurera inställningarna för PS Portal väljer du Inställningar från snabbmenyn. Du kan ändra följande inställningar: 

Nätverk

Ändra vilket Wi-Fi-nätverk du vill vara ansluten till och kontrollera anslutningsstatus.

System

Uppdatera systemprogramvaran och återställ PS Portal. Du kan även konfigurera inställningar för enhetsspråk, datum och tid samt energisparinställningar.

Skärm och ljusstyrka

Justera skärmens ljusstyrka. Slå på/stäng av lampskenan och indikatorn på ljud av-knappen.

Du kan även justera skärmens ljusstyrka från snabbmenyn.

Handkontroll

Ändra intensiteten för vibration och avtryckareffekt.

Logga ut

Du kan logga ut från ditt konto för PlayStation™Network härifrån.

Fjärrspel på andra enheter

I guiderna nedan hittar du information om hur du konfigurerar fjärrspel på andra enheter.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter