Ansluta och ladda trådlösa PULSE Elite-headset

Läs om hur du ansluter trådlösa PULSE Elite™-headset till PlayStation®5-konsoler.

Ansluta trådlösa PULSE Elite-headset till PS5-konsoler

Anslut ditt trådlösa PULSE Elite-headset till PS5®-konsolen med hjälp av den medföljande PlayStation Link™ USB-adaptern. Den medföljande USB-adaptern är parkopplad med headsetet vid leveransen. 

 1. Kontrollera att PS5-konsolen är påslagen. 
 2. Sätt in USB-adaptern i en av USB Type-A-portarna på konsolen. 
 3. Sätt på headsetet genom att trycka på PlayStation Link™-knappen.
  Statusindikatorn på headsetet blinkar långsamt med blått sken när det söker efter en anslutning.
  När det är anslutet lyser indikatorn på headsetet med fast blått sken och indikatorn på adaptern med fast vitt sken.
 1. Följ instruktionerna på skärmen för att visa en rundtur för headsetet.
 • Headsetet söker efter en anslutning i 30 sekunder. Om det inte hittar någon tillgänglig anslutning stängs det av. Tryck på PS Link-knappen på headsetet för att söka efter en anslutning igen.
 • Du kan reglera volymen från både headsetet och från PS5-konsolen. 
 • Om det finns andra parkopplade headset i närheten av PS5-konsolen som försöker ansluta visas eventuellt meddelandet PS Link-enhet i närheten. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta.

Ladda trådlösa PULSE Elite-headset 

När du sätter på eller stänger av det trådlösa PULSE Elite-headsetet blinkar statusindikatorn för att visa batterinivån. Om indikatorn blinkar med rött sken är batterinivån i headsetet låg eller så är batteriet urladdat. 
Du kan ladda headsetet via en kompatibel USB Type-A-laddningsport med hjälp av den medföljande USB-kabeln. 

 1. Kontrollera att enheten med USB-A-porten är på, till exempel en PS5-konsol eller en PC/Mac®. 
 2. Anslut headsetet till USB-A-porten med hjälp av den medföljande USB-kabeln.
  Indikatorn på headsetet blinkar långsamt med orange sken när det laddas. 
 3. Vänta tills det har laddats.
  Du kan använda headsetet när det laddas om det förblir anslutet till USB-enheten. 
  Indikatorn släcks när laddningen är klar. 
 • Om du vill ladda headset när konsolen är i viloläget måste du aktivera funktionen för det. 
 • När batteriet i headsetet är tomt tar det ungefär 2,5 timmar att ladda det helt. Om du vill använda det tidigare väntar du tills det har laddats i 10 minuter och sedan kan du använda det i 2 timmar. 
 • Headsetet har batteritid på upp till 20 timmar när du spelar ljud och chattar via PS Link- och Bluetooth-anslutning (vid 25 °C).

Du kan även använda PULSE Elite-laddningskroken till att ladda headsetet. 

Batterinivå för trådlösa PULSE Elite-headset

Statusindikatorn blinkar på följande sätt för att ange batterinivå för ditt trådlösa PULSE Elite-headset: 

Fulladdat
grön, 3 blinkningar

Låg
röd, 1 blinkning

Mellan
orange, 2 blinkningar

Tomt
röd, snabba blinkningar

 • Du kan även kontrollera batterinivån för headsetet på konsolen genom att välja Tillbehör i kontrollcentret.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter