Montera och använda PULSE Elite-laddningskroken

Läs om hur du monterar och använder PULSE Elite™-laddningskroken.

Montera PULSE Elite-laddningskroken

Du måste montera PULSE Elite-laddningskroken på en vertikal yta innan du använder den till att ladda det trådlösa PULSE Elite™-headsetet. 

 1. Leta rätt på en lämplig plats på en vertikal yta att montera laddningskroken på.
  Läs rekommendationerna för montering av krokar.
  Eftersom det finns många olika typer av ytor medföljer inga skruvar eller monteringsverktyg. Om du behöver hjälp med att hitta lämpliga skruvar och verktyg för det ytmaterial du vill montera kroken på kontaktar du en järnvaruhandel. 
 2. Fäst monteringsplattan på den vertikala ytan. Se till att plattan är i våg innan du sätter fast den.
 1. Rikta in hålet på laddningskroken mot monteringsbasen på plattan och tryck ned kroken tills den sitter fast på plats. 

När du har satt fast kroken på monteringsplattan ansluter du kroken till en strömkälla för laddning av headsetet.

Var ska jag montera PULSE Elite-laddningskroken?

 • Du bör montera den på en plats där det går att montera monteringsplattan i våg. Om plattan inte är i våg kommer eventuellt inte laddningskontakten på kroken att ha tillräcklig anslutning med laddningsanslutningarna på headsetet. 
 • Det måste finnas tillräckligt med utrymme för att hänga headsetet, både på bredden och höjden. 
 • Platsen bör vara i närheten av en enhet med en kompatibel USB Type-A-laddningsport (som en PlayStation®5-konsol, en dator med Windows eller en Mac®-dator) så att du kan ansluta dem med den medföljande USB-kabeln. 

Ladda ditt PULSE Elite-headset på PULSE Elite-laddningskroken

Se till att PULSE Elite-laddningskroken sitter fast på en vertikal yta innan du använder den till att ladda det trådlösa PULSE Elite-headsetet.

 1. Anslut laddningskroken till PS5®-konsolen eller någon annan strömkälla (5 V/500 mA – 2A) med hjälp av den USB-kabel som medföljde headsetet.
 2. Sätt headsetet på laddningskroken.
  Justera laddningsanslutningarna i huvudbygeln för headsetet efter laddningskontakterna på kroken. 

Statusindikatorerna på headsetet blinkar långsamt med oranget sken när det laddas. När headsetet är laddat släcks indikatorn. 

 • Laddningskroken är endast kompatibel med trådlösa PULSE Elite-headset. 
 • När batteriet i headsetet är tomt tar det ungefär 2,5 timmar att ladda det helt. Om du vill använda det tidigare väntar du tills det har laddats i 10 minuter och sedan kan du använda det i 2 timmar. 

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter