Felsöka trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor

Läs om hur du återställer dina trådlösa PULSE Explore™-öronsnäckor och andra felsökningssteg.

Återställa trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor

Om du har problem med öronsnäckorna kan du prova att återställa dem. Återställningen påverkar inte PlayStation Link™- eller Bluetooth-parkopplingar eller ljudinställningar.

 1. Ta ut båda öronsnäckorna ur laddningsetuiet.
 2. Håll in PlayStation Link™-knappen på en av öronsnäckorna i minst 12 sekunder.
 3. Upprepa med den andra öronsnäckan.
 4. Sätt tillbaka båda öronsnäckorna i etuiet.

Om du fortfarande har problem efter att du har försökt återställa kan du behöva ta bort alla parkopplingsanslutningar från öronsnäckorna. När du gör det tas alla PS Link- och Bluetooth-parkopplingar och ljudinställningar bort.

 1. Se till att båda öronsnäckorna ligger i laddningsetuiet.
 2. Tryck snabbt på PS Link-knappen på etuiet.
 3. Håll in PS Link-knappen på etuiet och släpp den när statusindikatorn på etuiet snabbt blinkar blått (i ungefär åtta sekunder).
 4. Medan indikatorn blinkar håller du in PS Link-knappen på etuiet igen i åtta sekunder till. Släpp den när indikatorn snabbt blinkar blått.
  Om det gick att ta bort anslutningarna blinkar indikatorn rött en kort stund.

Återställa laddningsetuiet

Om du har problem med etuiet kan du prova att återställa det. Återställningen påverkar inte PS Link- eller Bluetooth-parkopplingar eller ljudinställningar. 

 1. Se till att båda öronsnäckorna ligger i laddningsetuiet. 
 2. Tryck snabbt på PS Link-knappen på etuiet.
 3. Håll in PS Link-knappen på etuiet i minst 12 sekunder.
 1. Släpp PS Link-knappen när indikatorn slutar blinka.
  Om återställningen slutförs blinkar indikatorn med rött sken och sedan med grönt sken. 

Synkronisera trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor med laddningsetuiet

Om det finns synkroniseringsproblem för öronsnäckorna och laddningsetuiet blinkar eventuellt statusindikatorn på det med rött sken. Det kan bero på följande: 

 • Du har fått en ny öronsnäcka eller en ersättningsöronsnäcka från PlayStation-supporten.
 • Du har två uppsättningar med trådlösa öronsnäckor och har glömt vilka som tillhör respektive etui. 

Du måste eventuellt synkronisera öronsnäckorna med etuiet för att åtgärda problemet. När du gör det tas alla PS Link- och Bluetooth-parkopplingar och ljudinställningar bort.

 1. Se till att båda öronsnäckorna ligger i laddningsetuiet.
 2. Håll in PS Link-knappen på etuiet i åtta sekunder.
  Lampan på etuiet blinkar med rött sken och sedan med grönt, lila och blått sken.
 3. Håll in PS Link-knappen på etuiet i åtta sekunder till.
 4. Parkoppla öronsnäckorna med din PS Link- eller Bluetooth-enhet igen och kontrollera om synkroniseringsproblemen är lösta.

Återställa PlayStation Link USB-adaptern 

Återställ PlayStation Link™ USB-adaptern om du vill ta bort alla PS Link-anslutningar.

Du kan återställa USB-adaptern via valfri USB Type-A-laddningsport.

 1. Kontrollera att enheten med USB-A-porten är på, till exempel en PlayStation®5-konsol eller en PC/Mac.
 2. Sätt i USB-adaptern i enhetens USB-A-port.
 3. Håll in PS Link-knappen på USB-adaptern i 30 sekunder.
 1. Kontrollera att adaptern har återställts genom att prova om någon av de tidigare parkopplade PS Link-enheterna ansluts till den automatiskt.
  Om de inte ansluts automatiskt lyckades återställningen.
  Om de ansluts automatiskt misslyckades återställningen.
 • Använd en timer för att se till att du håller in knappen i 30 sekunder för att återställa adaptern.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter