Felsöka trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor

Läs om hur du återställer dina trådlösa PULSE Explore™-öronsnäckor och andra felsökningssteg.

Återställa trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor

Om du har problem med öronsnäckorna kan du prova att återställa dem. Återställningen påverkar inte PlayStation Link™- eller Bluetooth-anslutningar.

 1. Ta ut båda öronsnäckorna ur laddningsetuiet.
 2. Håll in PlayStation Link™-knappen på en av öronsnäckorna i minst 12 sekunder.
 3. Upprepa med den andra öronsnäckan.
 4. Sätt tillbaka båda öronsnäckorna i etuiet.

Om du fortfarande har problem efter att du har försökt återställa kan du behöva ta bort alla parkopplingsanslutningar från öronsnäckorna. Då tas alla PS Link- och Bluetooth-anslutningar bort.

 1. Se till att båda öronsnäckorna ligger i laddningsetuiet.
 2. Håll in PS Link-knappen på etuiet och släpp den när statusindikatorn på etuiet snabbt blinkar blått (i ungefär åtta sekunder).
 3. Medan indikatorn blinkar håller du in PS Link-knappen på etuiet igen i åtta sekunder till. Släpp den när indikatorn snabbt blinkar blått.
  Om det gick att ta bort anslutningarna blinkar indikatorn rött en kort stund.

Återställa laddningsetuiet

Om du har problem med etuiet kan du prova att återställa det. Återställningen påverkar inte PS Link- eller Bluetooth-anslutningar.

 1. Håll in PS Link-knappen på etuiet i minst 12 sekunder. När statusindikatorn på etuiet snabbt blinkar blått fortsätter du att hålla in knappen.
 1. Släpp PS Link-knappen när indikatorn slutar blinka.

Återställa PlayStation Link USB-adaptern 

Återställ PlayStation Link™ USB-adaptern om du vill ta bort alla PS Link-anslutningar.

Du kan återställa USB-adaptern via valfri USB Type-A-laddningsport.

 1. Kontrollera att enheten med USB-A-porten är på, till exempel en PlayStation®5-konsol eller en PC/Mac.
 2. Sätt i USB-adaptern i enhetens USB-A-port.
 3. Håll in PS Link-knappen på USB-adaptern i 30 sekunder.
 1. Kontrollera att adaptern har återställts genom att prova om någon av de tidigare parkopplade PS Link-enheterna ansluts till den automatiskt.
  Om de inte ansluts automatiskt lyckades återställningen.
  Om de ansluts automatiskt misslyckades återställningen.
 • Använd en timer för att se till att du håller in knappen i 30 sekunder för att återställa adaptern.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter