Ansluta trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor till andra enheter

Ta reda på hur du ansluter dina trådlösa PULSE Explore™-öronsnäckor till en kompatibel PC, Mac® eller mobil enhet.

Ansluta trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor till en PC eller Mac

Anslut dina trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor till en kompatibel PC (Windows) eller Mac (macOS) som har en USB-ljudutgång med den medföljande PlayStation Link™ USB-adaptern. Den medföljande USB-adaptern parkopplas till dina öronsnäckor direkt ur förpackningen.

 1. Kontrollera att din PC eller Mac är på.
 2. Se till att båda öronsnäckorna ligger i laddningsetuiet.
 3. Sätt i USB-adaptern i en av USB-Type-A-portarna på din PC eller Mac.
 4. Ta ur båda öronsnäckorna ur etuiet och anslut dem till din PC eller Mac.
  När anslutningen har aktiverats lyser statusindikatorn på adaptern med ett fast vitt sken.
 • Öronsnäckorna söker efter en anslutning i 30 sekunder. Om det inte finns någon tillgänglig enhet att ansluta till stängs öronsnäckorna av. Tryck på PlayStation Link™-knappen på en av öronsnäckorna för att söka efter en anslutning igen.
 • Du kan reglera volymen på PS Link-ljudet från öronsnäckorna.
 • Du kan behöva välja ”PlayStation Link-adapter” som aktiv ljudenhet på din PC eller Mac.
 • Information om enhetens kompatibilitet och användning finns i instruktionerna som medföljer enheten. Det är inte alla enheter som kan användas med öronsnäckorna.

Parkoppla och ansluta trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor till en ny PlayStation Link USB-adapter 

Du kan använda en extra PlayStation Link USB-adapter (säljs separat) för att konfigurera en ny PS Link-anslutning till en USB-ljudenhet, utan att du behöver koppla ur din första USB-adapter. Du kan till exempel sätta en adapter i PlayStation®5-konsolen och en andra adapter i din PC eller Mac.

En ny, separat USB-adapter är inte parkopplad till öronsnäckorna från början. Du måste parkoppla dem först.

 1. Se till att din PC, Mac eller PS5®-konsol är påslagen.
 2. Sätt i USB-adaptern i en USB Type-A-port på din PC, Mac eller PS5®-konsol.
 3. Se till att båda öronsnäckorna ligger i laddningsetuiet.
 4. Tryck på PS Link-knappen på USB-adaptern.
  Statusindikatorn på adaptern blinkar vitt när du söker efter en PS Link-enhet.
 1. Håll in PS Link-knappen på etuiet och släpp den när statusindikatorn på etuiet snabbt blinkar blått (i ungefär åtta sekunder).
  Öronsnäckorna är i parkopplingsläge när indikatorn blinkar blått snabbt.

När de är parkopplade och anslutna lyser indikatorn på adaptern med fast vitt sken och indikatorn på etuiet med fast blått sken.

 • När öronsnäckorna är parkopplade till USB-adaptern görs även en sökning efter andra parkopplade Bluetooth-enheter som är redo att anslutas. Indikatorn på etuiet blinkar långsamt från tänt till släckt i några sekunder under sökningen. Du kan nu ansluta mobilenheten till öronsnäckorna om du vill lyssna på ljud från båda enheterna samtidigt.
 • Öronsnäckorna är kvar i parkopplingsläge i upp till 30 sekunder. Om det inte finns någon tillgänglig enhet att ansluta till stängs öronsnäckorna av. Håll in PS Link-knappen på etuiet i ungefär åtta sekunder om du vill aktivera parkopplingsläget igen.
 • USB-adaptern söker efter en PS Link-anslutning i upp till 30 sekunder. Om det inte finns någon tillgänglig enhet att ansluta till stängs adaptern av. Tryck på PS Link-knappen på adaptern för att söka efter en anslutning igen.
 • Du kan reglera volymen på PS Link-ljudet från öronsnäckorna.
 • Du kan behöva välja ”PlayStation Link-adapter” som aktiv ljudenhet på din PC eller Mac.
 • Information om enhetens kompatibilitet och användning finns i instruktionerna som medföljer enheten. Det är inte alla enheter som kan användas med öronsnäckorna.

Växla mellan anslutningar för PlayStation Link USB-adaptern

När dina PULSE Explore-öronsnäckor är parkopplade och anslutna till dina PlayStation Link USB-adaptrar kan du enkelt växla mellan PS Link-anslutningar. Du kan bara lyssna på en enhet som är ansluten till USB-adaptern i taget.

 1. Kontrollera att de enheter du vill lyssna på är påslagna (till exempel din PS5-konsol, PC eller Mac).
 2. Sätt i USB-adaptrarna i enheternas USB-Type-A-portar.
 3. Ta ut en eller båda öronsnäckorna ur laddningsetuiet.
  Öronsnäckorna ansluts automatiskt till den senast anslutna enheten.
 4. Håll in PS Link-knappen på en av öronsnäckorna i ungefär två sekunder.
 5. Tryck på PS Link-knappen på USB-adaptern som har en inaktiv anslutning till öronsnäckorna.
  Statusindikatorn på adaptern blinkar vitt när du söker efter en PS Link-enhet. När anslutningen har aktiverats lyser indikatorn med ett fast vitt sken.

Se bilden nedan som exempel. USB-adaptern som sitter i den nuvarande ljudkällan är ”adapter A”. USB-adaptern som sitter i den enhet du vill växla ljudet till men som inte har en aktiv anslutning är ”adapter B”.

 1. Om du vill växla tillbaka till ljud på ”adapter A” upprepar du steg 4–5 och trycker på PS Link-knappen på ”adapter A” istället.
 • Du kan ansluta och lyssna på högst en PS Link-anslutning i taget när öronsnäckorna är parkopplade till två eller fler USB-adaptrar.

Använda PlayStation Link-knapparna på de trådlösa PULSE Explore-öronsnäckorna och laddningsetuiet

Använd PS Link-knappen på de trådlösa PULSE Explore-öronsnäckorna och laddningsetuiet för att använda olika funktioner som du kan aktivera genom korta och långa tryck.

PS Link-knappfunktioner på trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor

Ta ut en eller båda öronsnäckorna ur etuiet för att aktivera följande funktioner. Om du använder båda öronsnäckorna behöver du bara trycka på PS Link-knappen på den ena öronsnäckan.

 • Slå på öronsnäckorna för att söka efter och ansluta till din senast anslutna enhet (PS Link- eller Bluetooth-enhet).
 • Avbryt en sökning efter en befintlig anslutning eller ny parkoppling. Öronsnäckorna ansluts till den senast anslutna enheten igen.
 • Visar ljudkontroller i kontrollcentret. 

 • Avaktivera den nuvarande anslutningen och aktivera anslutningen till en tidigare parkopplad PS Link- eller Bluetooth-enhet.

 • Återställ öronsnäckorna (inga inställningar eller parkopplingar tas bort).

PS Link-knappfunktioner på laddningsetuiet

Beroende på typen av tryckning måste en eller båda öronsnäckorna ligga i etuiet för att de flesta av följande funktioner ska kunna aktiveras.

Minst en öronsnäcka måste ligga i etuiet.

 • Slå på öronsnäckorna för att söka efter och ansluta till din senast anslutna enhet (PS Link- eller Bluetooth-enhet).
 • Avbryt en sökning efter en befintlig anslutning eller ny parkoppling. Öronsnäckorna ansluts till den senast anslutna enheten igen.

Minst en öronsnäcka måste ligga i etuiet.

 • Avaktivera den nuvarande anslutningen och aktivera anslutningen till en tidigare parkopplad PS Link- eller Bluetooth-enhet.

Båda öronsnäckorna måste ligga i etuiet.

 • Parkoppla till en ny PS Link- eller Bluetooth-enhet. 

Båda öronsnäckorna måste ligga i etuiet.

 • Ta bort alla parkopplingsanslutningar från öronsnäckorna. Var försiktig, alla parkopplade PS Link- och Bluetooth-enheter raderas.

Öronsnäckorna kan ligga i etuiet.

 • Återställ etuiet. Inga inställningar eller parkopplingar tas bort.

PlayStation Link USB-adaptern (CFI-ZWA2) har också en PS Link-knapp med olika funktioner.

 • Sök efter en PS Link-anslutning.
 • Återställ adaptern (tar bort alla PS Link-anslutningar).

Parkoppla och ansluta trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor till mobilenheter med Bluetooth

Anslut de trådlösa PULSE Explore-öronsnäckorna till kompatibla mobilenheter med stöd för Bluetooth-anslutning.

Du måste först parkoppla öronsnäckorna med mobilenheten för att konfigurera en Bluetooth-anslutning.

 1. Kontrollera att Bluetooth är påslaget i Bluetooth-inställningarna på mobilenheten.
 2. Se till att båda öronsnäckorna ligger i laddningsetuiet.
 3. Håll in PS Link-knappen på etuiet och släpp den när statusindikatorn på etuiet snabbt blinkar blått (i ungefär åtta sekunder).
  Öronsnäckorna är i parkopplingsläge när indikatorn blinkar blått snabbt.
 1. Gå till Bluetooth-inställningarna på mobilenheten och välj sedan PULSE Explore i listan över Bluetooth-enheter.
  När det är parkopplat och anslutet lyser indikatorn på etuiet med fast blått sken.
 • När öronsnäckorna är parkopplade till mobilenheten görs även en sökning efter andra parkopplade PS Link-enheter som är redo att anslutas. Indikatorn blinkar långsamt från tänt till släckt i några sekunder under sökningen. Du kan nu ansluta din PS5-konsol eller PC till öronsnäckorna om du vill lyssna på ljud från båda enheterna samtidigt.
 • Öronsnäckorna är kvar i parkopplingsläge i upp till 30 sekunder. Om det inte finns någon tillgänglig enhet att ansluta till stängs öronsnäckorna av. Håll in PS Link-knappen på etuiet i ungefär åtta sekunder om du vill aktivera parkopplingsläget igen.
 • Du kan lyssna på två ljudkällor samtidigt från både en PS Link- och en Bluetooth-enhet. Men du kan inte lyssna på ljud samtidigt från två PS Link-enheter eller två Bluetooth-enheter. 
 • Du kan bara ansluta öronsnäckorna till en Bluetooth-anslutning i taget. 
 • Volymknappen styr endast PS Link-ljudet på konsolen eller datorn. När dina öronsnäckor är anslutna till en Bluetooth-enhet måste du ställa in volymen från mobilenheten. När du lyssnar på två ljudkällor samtidigt från både PS Link- och Bluetooth-enheter reglerar volymknappen bara PS Link-ljudet.
 • Om du har parkopplat två eller flera Bluetooth-enheter: Du undviker oönskad anslutning genom att justera Bluetooth-inställningarna på den enheten så att öronsnäckorna kopplas bort. 
 • Information om enhetens kompatibilitet och användning finns i instruktionerna som medföljer enheten. Det är inte alla enheter som kan användas med öronsnäckorna. 

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter