Så ansluter du trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor till PS Portal

Ta reda på hur du ansluter dina trådlösa PULSE Explore™-öronsnäckor till fjärrspelsenheten PlayStation Portal™.

Så här parkopplar du och ansluter trådlösa öronsnäckor till PS Portal 

Första gången du använder öronsnäckorna med PS Portal måste du parkoppla dem. Se till att slutföra den första konfigurationen av PS Portal innan du börjar parkoppla. 

 1. Slå på PS Portal.
 2. Se till att båda öronsnäckorna ligger i laddningsetuiet.
 3. Håll in PlayStation Link™-knappen på etuiet och släpp den när statusindikatorn på etuiet snabbt blinkar blått (i ungefär åtta sekunder). 
  Öronsnäckorna är i parkopplingsläge när indikatorn blinkar blått snabbt. 
 4. Tryck på PS Link-knappen på PS Portal. 
  När anslutningen har aktiverats lyser indikatorn på etuiet med ett fast blått sken och PS Portal har anslutningsstatus. 
 • När öronsnäckorna är parkopplade till PS Portal görs även en sökning efter andra parkopplade Bluetooth-enheter som är redo att anslutas. Indikatorn på etuiet blinkar långsamt från tänt till släckt i några sekunder under sökningen. Du kan nu ansluta mobilenheten till öronsnäckorna om du vill lyssna på ljud från båda enheterna samtidigt. 
 • Öronsnäckorna är kvar i parkopplingsläge i upp till 30 sekunder. Om det inte finns någon tillgänglig enhet att ansluta till stängs öronsnäckorna av. Håll in PS Link-knappen på etuiet i ungefär åtta sekunder om du vill aktivera parkopplingsläget igen.

Så här växlar du ljudanslutningen från PS5-konsolen till PS Portal  

Om du använder de trådlösa PULSE Explore-öronsnäckorna med PlayStation®5-konsolen och vill växla över till ljudet på fjärrspelsenheten PlayStation Portal (eller tvärtom) följer du de här stegen för PS Link-anslutningar. Öronsnäckorna måste vara parkopplade och anslutna till både PS5®-konsolen och PS Portal. 

 1. Se till att PS Portal är påslagen. 
 2. Håll in PS Link-knappen på öronsnäckan i ungefär två sekunder.
 1. Tryck på PS Link-knappen på PS Portal.
  När anslutningen har aktiverats är PS Portal i anslutningsläge.
 1. Se till att PS5-konsolen är påslagen och att PlayStation Link™ USB-adaptern sitter i konsolen. 
 2. Håll in PS Link-knappen på öronsnäckan i ungefär två sekunder. 
 1. Tryck på PS Link-knappen på USB-adaptern.
  När anslutningen har aktiverats lyser indikatorn på adaptern med ett fast vitt sken.
 • Om PS5-konsolen är avstängd när du försöker växla mellan ljudanslutningarna kan öronsnäckorna inte anslutas till den. Öronsnäckorna ansluts då till PS Portal igen. 
 • Du kan ansluta och lyssna på högst en PS Link-anslutning i taget när öronsnäckorna är parkopplade till både en USB-adapter och PS Portal.
 • Du kan reglera ljudvolymen på öronsnäckorna, konsolen eller PS Portal. 

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter