Ansluta PS Link-enheter till PS Portal

Ta reda på hur du parkopplar och ansluter följande PlayStation Link™-enheter till PlayStation Portal™-fjärrspelaren.

Så här parkopplar och ansluter du trådlösa headset till PS Portal 

Första gången du använder ett trådlöst PULSE Elite™-headset med PS Portal måste du parkoppla det. Se till att slutföra den första konfigurationen av PS Portal innan du börjar parkoppla. 

 1. Slå på PS Portal.
 2. Tryck och håll ned PlayStation Link™-knappen på ditt headset och släpp den när statusindikatorn på headsetet blinkar snabbt med blått sken (efter ungefär 8 sekunder).
  Headsetet är i parkopplingsläge när indikatorn blinkar snabbt med blått sken. 
 1. Tryck på PS Link-knappen på PS Portal.
  När anslutningen har aktiverats lyser indikatorn på headsetet med ett fast blått sken och PS Portal har anslutningsstatus. 
 • När öronsnäckorna är parkopplade till PS Portal görs även en sökning efter andra parkopplade Bluetooth-enheter som är redo att anslutas. Indikatorn på headsetet blinkar långsamt från tänt till släckt i några sekunder under sökningen. Du kan nu ansluta mobilenheten till headsetet om du vill lyssna på ljud från båda enheterna samtidigt. 
 • Headsetet är kvar i parkopplingsläge i upp till 30 sekunder. Om det inte hittar någon tillgänglig anslutning stängs det av. Håll in PS Link-knappen på headsetet i ungefär 8 sekunder om du vill aktivera parkopplingsläget igen.

Så här parkopplar och ansluter du trådlösa öronsnäckor till PS Portal 

Första gången du använder trådlösa PULSE Explore™-öronsnäckor med PS Portal måste du parkoppla dem. Se till att slutföra den första konfigurationen av PS Portal innan du börjar parkoppla. 

 1. Slå på PS Portal.
 2. Se till att båda öronsnäckorna ligger i laddningsetuiet.
 3. Håll in PlayStation Link™-knappen på etuiet och släpp den när statusindikatorn på etuiet blinkar snabbt med blått sken (i ungefär åtta sekunder). Öronsnäckorna är i parkopplingsläge när indikatorn blinkar snabbt med blått sken.
 1. Tryck på PS Link-knappen på PS Portal.
  När anslutningen har aktiverats lyser indikatorn på etuiet med ett fast blått sken och PS Portal har anslutningsstatus.
 • När öronsnäckorna är parkopplade till PS Portal görs även en sökning efter andra parkopplade Bluetooth-enheter som är redo att anslutas. Indikatorn på etuiet blinkar långsamt från tänt till släckt i några sekunder under sökningen. Du kan nu ansluta mobilenheten till öronsnäckorna om du vill lyssna på ljud från båda enheterna samtidigt. 
 • Öronsnäckorna är kvar i parkopplingsläge i upp till 30 sekunder. Om det inte finns någon tillgänglig enhet att ansluta till stängs öronsnäckorna av. Håll in PS Link-knappen på etuiet i ungefär åtta sekunder om du vill aktivera parkopplingsläget igen.

Så här växlar du ljudanslutningen från PS5-konsolen till PS Portal

Om du använder din PS Link-enhet med PlayStation®5-konsolen och vill växla till ljudet på PlayStation Portal-fjärrspelaren (eller tvärtom) följer du de här stegen för att växla PlayStation Link-anslutning. 

Växla anslutningar på ditt trådlösa headset

Kontrollera att ditt trådlösa PULSE Elite-headset har parkopplats med både PS5®-konsolen och PS Portal.

 1. Se till att PS Portal är påslagen. 
 2. Håll in PS Link-knappen på headsetet och släpp den när statusindikatorn på det blinkar snabbt med vitt sken (i cirka två sekunder). Indikatorn blinkar långsamt från ljust till mörkt medan headsetet söker efter en tidigare parkopplad anslutning. 
 1. Följ instruktionerna på skärmen när meddelandet PS Link-enhet i närheten visas på skärmen på PS Portal.
  När anslutningen har aktiverats lyser indikatorn på headsetet med fast blått sken och PS Portal har anslutningsstatus. 
 • Om PS Portal-fjärrspelaren är avstängd när du försöker växla anslutning kan inte headsetet ansluta till den. Headsetet ansluts till konsolen igen. 
 • Om meddelandet inte visas på skärmen trycker du på PS Link-knappen på PS Portal. 
 1. Se till att PS5-konsolen är påslagen och att PlayStation Link™ USB-adaptern sitter i konsolen. 
 2. Tryck och håll ned PS Link-knappen på ditt headset i ungefär 2 sekunder och släpp den när statusindikatorn på headsetet blinkar med vitt sken.
  Indikatorn blinkar långsamt från ljust till mörkt medan headsetet söker efter en tidigare parkopplad anslutning. 
 1. Följ instruktionerna på skärmen när meddelandet PS Link-enhet i närheten visas på den skärm som är ansluten till konsolen.
  När det är anslutet lyser indikatorn på headsetet med fast blått sken och indikatorn på adaptern med fast vitt sken.
 • Om PS5-konsolen är avstängd när du försöker växla mellan ljudanslutningarna kan headsetet inte anslutas till den. Headsetet ansluts då till PS Portal igen. 
 • Om meddelandet inte visas på skärmen trycker du på PS Link-knappen på adaptern. 

Så här växlar du anslutning på dina trådlösa öronsnäckor

Kontrollera att dina PULSE Explore-öronsnäckor har parkopplats med både PS5-konsolen och PS Portal. 

 1. Se till att PS Portal är påslagen. 
 2. Håll in PS Link-knappen på öronsnäckan i ungefär två sekunder.
 1. Följ instruktionerna på skärmen när meddelandet PS Link-enhet i närheten visas på skärmen på PS Portal.
  När anslutningen har aktiverats är PS Portal i anslutningsläge.
 • Om PS Portal-fjärrspelaren är avstängd när du försöker växla anslutning kan inte öronsnäckorna ansluta till den. Öronsnäckorna ansluts till konsolen igen. 
 • Om meddelandet inte visas på skärmen trycker du på PS Link-knappen på PS Portal. 
 1. Se till att PS5-konsolen är påslagen och att PlayStation Link™ USB-adaptern sitter i konsolen. 
 2. Håll in PS Link-knappen på öronsnäckan i ungefär två sekunder. 
 1. Följ instruktionerna på skärmen när meddelandet PS Link-enhet i närheten visas på den skärm som är ansluten till konsolen.
  När anslutningen har aktiverats lyser indikatorn på adaptern med ett fast vitt sken.
 • Om PS5-konsolen är avstängd när du försöker växla mellan ljudanslutningarna kan öronsnäckorna inte anslutas till den. Öronsnäckorna ansluts då till PS Portal igen. 
 • Om meddelandet inte visas på skärmen trycker du på PS Link-knappen på USB-adaptern. 
 • Du kan ansluta och lyssna på högst en PS Link-anslutning i taget när öronsnäckorna är parkopplade till både en USB-adapter och PS Portal.
 • Du kan reglera ljudvolymen på PS Link-enheten, konsolen eller PS Portal. 
 • Mer information om PS Portal finns i användarhandboken för PlayStation Portal-fjärrspelaren. 

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter