Ansluta och ladda trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor

Läs om hur du ansluter trådlösa PULSE Explore™-öronsnäckor till PlayStation®5-konsoler.

Ansluta trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor till PS5-konsolen

Anslut dina trådlösa PULSE Explore-hörlurar till PS5®-konsolen med hjälp av den medföljande PlayStation Link™ USB-adaptern. Den medföljande USB-adaptern parkopplas till dina öronsnäckor direkt ur förpackningen.

 1. Kontrollera att PS5-konsolen är påslagen.
 2. Se till att båda öronsnäckorna ligger i laddningsetuiet.
 3. Sätt i USB-adaptern i en av konsolens USB-Type-A-portar.
 4. Ta ur båda öronsnäckorna ur etuiet och anslut dem till konsolen.
  När anslutningen har aktiverats lyser statusindikatorn på adaptern med ett fast vitt sken.
 • Öronsnäckorna söker efter en anslutning i 30 sekunder. Om det inte finns någon tillgänglig enhet att ansluta till stängs öronsnäckorna av. Tryck på PlayStation Link™-knappen på en av öronsnäckorna för att söka efter en anslutning igen.
 • Du kan reglera volymen från båda öronsnäckorna och från PS5-konsolen.
 • Använd dina öronsnäckor för att spela med PlayStation®VR2 när de är anslutna till din konsol. Om du har hörlurar anslutna till VR-headsetet ska du koppla från dem innan du använder öronsnäckorna.

Ladda trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor

När du öppnar laddningsetuiet med de trådlösa PULSE Explore-öronsnäckorna i etuiet blinkar statusindikatorn för att visa batterinivån i dina öronsnäckor. Om indikatorn blinkar rött är batterinivån i öronsnäckorna låg eller så är batteriet urladdat.

 1. Sätt tillbaka öronsnäckorna i etuiet.
  Lampan på etuiet blinkar sakta i orange under laddningen.
 2. Vänta tills öronsnäckorna har laddats.
  Indikatorn släcks när laddningen är klar.
 • När batteriet i öronsnäckorna är tomt tar det ungefär 40 minuter att ladda dem helt. Om du vill använda öronsnäckorna tidigare bör du låta dem ladda i 10 minuter och sedan kan du använda dem i 1,5 timmar.

Ladda laddningsetuiet

När du stänger laddningsetuiet med öronsnäckorna i etuiet blinkar statusindikatorn för att visa etuiets batterinivå. Om indikatorn blinkar rött är batterinivån i etuiet låg eller så är batteriet urladdat.

Du kan ladda etuiet via en kompatibel USB Type-A-laddningsport med hjälp av den medföljande USB-kabeln.

 1. Kontrollera att enheten med USB-A-porten är på, till exempel en PS5-konsol eller en PC/Mac®.
 2. Anslut etuiet till USB-A-porten med den medföljande USB-kabeln.
  Lampan på etuiet blinkar sakta i orange under laddningen.
 3. Vänta tills etuiet har laddats.
  Indikatorn släcks när laddningen är klar.
 • När batteriet i laddningsetuiet är tomt tar det ungefär 1,5 timmar att ladda det fullt.
 • Om du vill ladda etuiet när konsolen är i viloläge måste du aktivera den här funktionen.

Batterinivå i de trådlösa PULSE Explore-öronsnäckorna och laddningsetuiet

Statusindikatorn blinkar på följande sätt för att indikera batterinivån i öronsnäckorna och etuiet:

Fulladdat
grön, 3 blinkningar

Låg
röd, 1 blinkning

Mellan
orange, 2 blinkningar

Tomt
röd, snabba blinkningar

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter