Ansluta och ladda trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor

Läs om hur du ansluter trådlösa PULSE Explore™-öronsnäckor till PlayStation®5-konsoler.

Ansluta trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor till PS5-konsolen

Anslut dina trådlösa PULSE Explore-hörlurar till PS5®-konsolen med hjälp av den medföljande PlayStation Link™ USB-adaptern. Den medföljande USB-adaptern parkopplas till dina öronsnäckor direkt ur förpackningen.

 1. Kontrollera att PS5-konsolen är påslagen.
 2. Se till att båda öronsnäckorna ligger i laddningsetuiet.
 3. Sätt i USB-adaptern i en av konsolens USB-Type-A-portar.
 4. Ta ur båda öronsnäckorna ur etuiet och anslut dem till konsolen.
  När anslutningen har aktiverats lyser statusindikatorn på adaptern med ett fast vitt sken.
 1. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera öronsnäckorna.
 • Öronsnäckorna söker efter en anslutning i 30 sekunder. Om det inte finns någon tillgänglig enhet att ansluta till stängs öronsnäckorna av. Tryck på PlayStation Link™-knappen på en av öronsnäckorna för att söka efter en anslutning igen.
 • Du kan reglera volymen från båda öronsnäckorna och från PS5-konsolen.
 • Om det finns andra parkopplade öronsnäckor i närheten av PS5-konsolen som försöker ansluta visas eventuellt meddelandet PS Link-enhet i närheten. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta.
 • Använd dina öronsnäckor för att spela med PlayStation®VR2 när de är anslutna till din konsol. Om du har hörlurar anslutna till VR-headsetet ska du koppla från dem innan du använder öronsnäckorna.

Bära trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor

Sätt in och placera de trådlösa PULSE Explore-öronsnäckorna i öronen enligt bilden nedan. 

Välj den storlek på silikontoppar som passar bäst och ger bäst ljudtätning. Välj din favorit bland de fyra storlekar som medföljer. Ett par silikontoppar är monterade på öronsnäckorna vid leveransen.

Om du vill kontrollera att du använder lämplig storlek på silikontopparna försöker du med följande: 

 • Sätt in öronsnäckorna i öronen och prata högt eller gå i närheten av en ljudkälla med högt ljud. Det externa ljudet ska vara något dämpat. När du spelar upp ljud ska det vara lika högt i båda öronsnäckorna. 
 • Lyssna på musik på medelhög volym. Ljudet i de båda öronsnäckorna ska vara lika högt. 
 • Kontrollera att det är lite motstånd när du tar ur öronsnäckorna ur öronen. Öronsnäckorna bör inte kunna ramla ut när du använder dem. 

Uppdatera enhetsprogramvaran för de trådlösa öronsnäckorna och USB-adaptern

Uppdateringar för dina trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor och USB-adaptern läggs till när du uppdaterar systemprogramvaran för PS5-konsolen. Se till att öronsnäckorna och adaptern är uppdaterade till den senaste versionen. När det kommer en ny uppdatering följer du instruktionerna på skärmen.

Du kan även kontrollera och uppdatera enhetsprogramvaran manuellt.

Ladda trådlösa PULSE Explore-öronsnäckor

När du öppnar laddningsetuiet med de trådlösa PULSE Explore-öronsnäckorna i etuiet blinkar statusindikatorn för att visa batterinivån i dina öronsnäckor. Om indikatorn blinkar rött är batterinivån i öronsnäckorna låg eller så är batteriet urladdat.

 1. Sätt tillbaka öronsnäckorna i etuiet.
  Lampan på etuiet blinkar sakta i orange under laddningen.
 2. Vänta tills öronsnäckorna har laddats.
  Indikatorn släcks när laddningen är klar.
 • När batteriet i öronsnäckorna är tomt tar det ungefär 40 minuter att ladda dem helt. Om du vill använda öronsnäckorna tidigare bör du låta dem ladda i 10 minuter och sedan kan du använda dem i 1,5 timmar.

Ladda laddningsetuiet

När du stänger laddningsetuiet med öronsnäckorna i etuiet blinkar statusindikatorn för att visa etuiets batterinivå. Om indikatorn blinkar rött är batterinivån i etuiet låg eller så är batteriet urladdat.

Du kan ladda etuiet via en kompatibel USB Type-A-laddningsport med hjälp av den medföljande USB-kabeln.

 1. Kontrollera att enheten med USB-A-porten är på, till exempel en PS5-konsol eller en PC/Mac®.
 2. Anslut etuiet till USB-A-porten med den medföljande USB-kabeln.
  Lampan på etuiet blinkar sakta i orange under laddningen.
 3. Vänta tills etuiet har laddats.
  Indikatorn släcks när laddningen är klar.
 • När batteriet i laddningsetuiet är tomt tar det ungefär 1,5 timmar att ladda det fullt.
 • Om du vill ladda etuiet när konsolen är i viloläge måste du aktivera den här funktionen.

Batterinivå i de trådlösa PULSE Explore-öronsnäckorna och laddningsetuiet

Statusindikatorn blinkar på följande sätt för att indikera batterinivån i öronsnäckorna och etuiet:

Fulladdat
grön, 3 blinkningar

Låg
röd, 1 blinkning

Mellan
orange, 2 blinkningar

Tomt
röd, snabba blinkningar

 • Du kan även kontrollera batterinivån för öronsnäckorna och laddningsetuiet på konsolen genom att välja Tillbehör i Kontrollcenter.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter