Så här konfigurerar du fjärrkontrollen för media på PS5-konsoler

Så här konfigurerar du fjärrkontrollen för media på PS5-konsoler

Med fjärrkontrollen för media kan du styra PlayStation®5-konsolen och få åtkomst till innehåll och appar utan att behöva någon trådlös handkontroll.

Så här ansluter du fjärrkontrollen för media till PS5-konsolen

Du måste parkoppla fjärrkontrollen för media med PS5™-konsolen innan du kan börja använda den:

  1. Gå till Inställningar > Tillbehör > Fjärrkontroll för media > Konfigurera fjärrkontroll för media och följ sedan instruktionerna om parkoppling på skärmen. 
  2. Om den automatiska parkopplingen inte fungerar väljer du Konfigurera manuellt och följer instruktionerna på skärmen.

Knappar och funktioner på PS5-fjärrkontrollen för media

A ) Tv-volymknappar
Höj och sänk volymen på tv:n.

B ) (mikrofon)-knapp

C ) IR-sändare
Överför infraröda signaler till tv:n.

D ) Strömknapp för TV
Slå på eller stäng av tv:n.

E ) (TV-ljud av)-knapp

F ) Riktningsknappar
Markera objekt på skärmen.

G ) ENTER-knapp
Välj eller bekräfta din markering.

H ) (bakåt)-knapp
Gå tillbaka eller ångra din markering.

I ) (alternativ)-knapp
Samma funktion som alternativknappen på den trådlösa handkontrollen.

J ) (spola bakåt)-knapp
Spola bakåt i musik- och videouppspelningar i något av skärmformaten helskärm, bild-i-bild eller fäst i sidan. Beroende på app kan du använda den här knappen för att hoppa till nästa låt.

(spela/pausa)-knapp
Spela upp eller pausa musik- och videouppspelningar i något av skärmformaten helskärm, bild-i-bild eller fäst i sidan.

(spola framåt)-knapp
Spola framåt i musik- och videouppspelningar i något av skärmformaten fullskärm, bild-i-bild eller fäst i sidan. Beroende på app kan du använda den här knappen för att hoppa bakåt till föregående låt.

K ) Startknappar för tjänst
Få snabb åtkomst till appar för musik- och videoströmning med en enda knapptryckning.

L ) PS-knapp
Samma funktion som PS-knappen på den trådlösa handkontrollen.

Kompatibilitet för PS5-fjärrkontroll för media 

Fjärrkontrollen för media är ett tillbehör till PS5-konsolen. Den är inte kompatibel med PlayStation®4-konsoler.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter