Support för den rörelsekänsliga PlayStation Move-handkontrollen

Support för den rörelsekänsliga PlayStation Move-handkontrollen

Ta reda på hur du parkopplar och laddar den rörelsekänsliga PlayStation®Move-handkontrollen på PlayStation®5- och PlayStation®4-konsoler.

Så här parkopplar du den rörelsekänsliga handkontrollen PS Move

Handkontrollen PS Move är kompatibel med PS5™- och PS4™-konsoler. Om det är första gången du använder den måste du parkoppla handkontrollen.

 1. Slå på PS5- eller PS4-konsolen och konfigurera din PlayStation®Camera.
 2. Anslut handkontrollen PS Move till konsolen med den medföljande USB Mini Type-B-kabeln.
 3. Tryck på PS-knappen på handkontrollen PS Move.
 • Du kan använda upp till fyra rörelsekänsliga handkontroller samtidigt. Om du vill använda två eller fler PS Move-handkontroller parkopplar du varje handkontroll separat.
 • När du spelar med handkontrollen PS Move ska du alltid koppla bort USB-kabeln före användning.

Så här konfigurerar du din PlayStation Camera 

För alla spel som behöver en kamera för att kunna användas med den rörelsekänsliga handkontrollen måste PlayStation Camera användas.

 • För PS5-konsoler krävs en PlayStation®Camera-adapter för att använda en PS Camera.
 • HD-kameran för PS5-konsoler är inte kompatibel med handkontrollen PS Move.

Så här använder du den rörelsekänsliga handkontrollen PS Move

Tänk på att kontroller och kalibrering varierar mellan olika spel. Följ eventuella anvisningar som visas på skärmen när du använder PS Move-handkontrollerna.

 • Tryck och håll ned T-knappen om du vill använda handkontrollen PS Move till att navigera i menyer.
 • Tryck på Move- eller X-knappen om du vill välja ett objekt. 
 • När du vill avsluta ett spel trycker du och håller ned PS-knappen och följer sedan instruktionerna på skärmen.

Så här laddar du den rörelsekänsliga handkontrollen PS Move

När PS5- eller PS4-konsolen är på ansluter du den rörelsekänsliga handkontrollen PS Move med den medföljande USB-kabeln för att börja ladda. Handkontrollens statusindikator blinkar långsamt medan laddningen pågår. När laddningen är klar slocknar statusindikatorn.

 • Med PS5-konsolen kan du kontrollera handkontrollens batterinivå genom att välja Tillbehör i kontrollcentret.
 • Med PS4-konsolen kan du kontrollera batterinivån på skärmen genom att trycka och hålla ned PS-knappen.
 • Du kan ladda handkontrollen PS Move när konsolen är i viloläge.

Vilka konsoler är kompatibla med PS Move-handkontroller?

PS Move-handkontroller är kompatibla med PlayStation-konsolerna nedan.

 • PS5-konsoler
 • PS4-konsoler
 • PlayStation®3-konsoler
Kompatibla med PS Move-handkontroller  Inte kompatibla med PS Move-handkontroller
PlayStation®VR PlayStation®VR2
PS Camera* HD-kamera
PS®VR-sikteshandkontroll  


* För att använda PlayStation Camera på PS5-konsoler krävs en PlayStation Camera-adapter.

Har du problem med handkontrollen PS Move?

Om du har problem med handkontrollen är ofta det första felsökningssteget att återställa den.

 1. Stäng av PS5- eller PS4-konsolen.
 2. Leta upp den lilla återställningsknappen på baksidan av handkontrollen.
 3. Tryck på återställningsknappen och håll ned med en nål eller liknande (ingår inte).
 4. Anslut handkontrollen till PS5- eller PS4-konsolen med den medföljande USB-kabeln och tryck på PS-knappen.
 1. Prova att använda en annan USB-kabel och anslut handkontrollen direkt till konsolen.
 2. Om problemet med handkontrollen PS Move kvarstår kan du prova att återställa handkontrollen.

Om den rörelsekänsliga handkontrollen inte vibrerar som förväntat kontrollerar du om handkontrollens vibrationsfunktion är på.

 • På PS4-konsoler går du till Inställningar > Enheter > Handkontroller > Aktivera vibration.
 • På PS5-konsoler går du till Inställningar > Tillbehör > Handkontroll (Allmänt) > Intensitet för vibration

Om det fortfarande är problem med handkontrollen kan du försöka återställa den.

 • Försök att minska avståndet mellan handkontrollen och PS Camera.
 • Försök att minimera direkt solljus eller reflexer och minska mängden ljus som kommer bakifrån.
 • Se till att PS Camera är korrekt konfigurerad.
 • Se till att du befinner dig rakt framför PS Camera.
 • Prova att ta bort eventuella starka ljuskällor från spelområdet.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter