Hjälp med PS®VR-sikteshandkontrollen

Hjälp med PS®VR-sikteshandkontrollen

Ställa in och åtgärda problem med PS VR-sikteskontrollen.

Knappkonfiguration 

Grundläggande användning

 • Slå på: tryck på PS-knappen för att slå på handkontrollen. Handkontrollen stängs av automatiskt när den inte används.
 • Handkontroller: PS VR-sikteshandkontrollen har nästan alla kontroller och funktioner hos en trådlös DualShock®4-kontroll. Mer information om grundläggande knappanvändning finns i användarhandboken  för  PlayStation®4.
 • Spelområde: använd bara handkontrollen och PS VR inne i spelområdet. Höjden på spelområdet beror på hur stort område som registreras av PlayStation®Camera (säljs separat). 
 • Spårning: PlayStation Camera spårar sfären på handkontrollen när du spelar PS VR. Se till att sfären är synlig från kameran när du spelar.
 • Rekommenderat grepp: Använd båda händerna när du håller i handkontrollen. Här visas ett högerhänt grepp. Omvänt fungerar det även för vänsterhänta.
 • Bara klickningar – övriga funktioner på styrplattan är inte tillgängliga.
 • PS VR-sikteskontrollen har två R1-knappar, en på vardera sida om R2-knappavtryckaren. Det gör att du kan använda PS VR-sikteskontrollen med både höger och vänster hand beroende på vad du själv föredrar.

Så här parkopplar du sikteskontrollen

PS VR-sikteskontrollen är en Bluetooth®-enhet. Du måste para ihop handkontrollen när du använder den för första gången samt om du ska använda den på ett annat PS4™-system. 

När PS4-systemet är på ansluter du handkontrollen med en mikro-USB-kabel* och trycker sedan på 2 PS-knappen. Handkontrollen paras ihop med systemet och aktiveras. När du har parkopplat handkontrollen kan du koppla bort mikro-USB-kabeln och använda handkontrollen trådlöst.  

*PS VR-sikteskontrollen levereras inte med mikro-USB. Använd mikro-USB-kabeln till den trådlösa DualShock 4-kontrollen.

Så här laddar du sikteskontrollen

Se till att handkontrollen är laddad och klar innan du börjar spela. Anslut handkontrollen med USB-kabeln när PS4-systemet är påslaget eller i viloläge. 

Om du vill ladda handkontrollen medan systemet är i viloläge går du till Inställningar > Energisparinställningar > Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge > Tillför ström till USB-portar

Sfären blinkar sakta orange när den laddas och slutar blinka när den är färdigladdad.

Felsöka problem med ingångsfördröjning, parkoppling eller blinkande lampor

Om handkontrollen inte parkopplas (lampan blinkar om det är problemet), inte svarar eller har en ingångsfördröjning följer du anvisningarna för att återställa handkontrollen:

 1. Stäng av PlayStation 4.
 2. PS VR-sikteskontrollen är en Bluetooth-enhet. Det innebär att andra Bluetooth-enheter kan orsaka störningar. Stäng av dem för att minimera detta.
 3. Leta upp den lilla återställningsknappen på baksidan av PSVR-handkontrollen nära L2-axelknappen.
 1. Använd ett litet, utvikt gem eller liknande för att trycka på knappen (den sitter i ett litet hål). Håll knappen nedtryckt i fem sekunder och släpp den.
 2. När du har återställt handkontrollen parkopplar du den igen genom att ansluta mikro-USB-kabeln till handkontrollen och systemet och slå på PS4.
 3. Tryck på PS-knappen för att logga in på PS4.
 4. Om PS-knappen inte svarar kan du prova med en annan USB-port på konsolen.
 5. Kontakta oss om problemet kvarstår (eller ta reda på om du kan begära en reparation under garantin).

Laddningsproblem

Om din handkontroll inte verkar laddas beror det troligen på något av problemen nedan:

 • Anslut och ladda PS VR-sikteskontrollen innan du använder den första gången.
 • Se till att du använder mikro-USB-kabeln som levererades med PS4.
 • Kontrollera att handkontrollen laddas när systemet är påslaget. Anslut handkontrollen och tryck på PS-knappen. Längst ned till vänster på skärmen bör du se ikonerna för PS VR-sikteskontrollen och batteriet. 
 • Kontrollera att USB-laddning är aktiverad. Det gör du genom att gå till Inställningar > Energisparinställningar > Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge > Tillför ström till USB-portar och välja Alltid eller 3 timmar.
 • Prova med en annan USB-port och en annan kabel på konsolen.
 •  Kontakta oss om problemet kvarstår.

Knappar, avtryckare eller analoga spakar som inte svarar

 Kontakta PlayStation Support om någon av handkontrollens knappar, avtryckare eller analoga spakar inte fungerar som de ska.

Tänk på att inköpsbevis krävs för service enligt PSVR-sikteskontrollens ettåriga tillverkargaranti och att skador till följd av olyckshändelse inte täcks.

PS®Camera har svårt att känna igen PS VR-sikteskontrollens rörelser

PlayStation®Camera spårar ljussfären på handkontrollens ände när du spelar PS VR.

Se till att sfären alltid är synlig för kameran när du spelar.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter