Så här felsöker du problem med trådlösa PlayStation-headset

Så här felsöker du problem med trådlösa PlayStation-headset

Ta reda på hur du löser vanliga problem med trådlösa PlayStation-headset.

Så här felsöker du problem med parkoppling av trådlösa PlayStation-headset

Headsetet kan vara utom räckhåll för konsolen, eller så kan en annan elektronisk enhet störa den trådlösa routern.

 1. Prova att stänga av den trådlösa routern och sedan starta den igen.
 2. Om problemen kvarstår kan du prova att återställa headsetet.

Så här återställer du ditt trådlösa PlayStation-headset

 1. Stäng av headsetet.
 2. Anslut den trådlösa adaptern till konsolen.
 3. För in en liten nål eller liknande (medföljer inte) i hålet runt återställningsknappen på den trådlösa adaptern, tryck in den i minst en sekund och släpp den.
 4. På headsetet håller du in CHAT-knappen och VOLUME+-knappen.
 5. Håll in CHAT-knappen och VOLUME+-knappen och dra headsetets strömbrytare till läge på. Om återställningen fungerar ansluts headsetet och adaptern till varandra.
 1. Anslut den trådlösa adaptern till konsolen.
 2. För in en liten nål eller liknande (medföljer inte) i hålet runt återställningsknappen på den trådlösa adaptern, tryck in den i minst en sekund och släpp den.
 3. På headsetet håller du in MUTE-knappen.
 4. Håll in MUTE-knappen och dra ström-/ljudlägesbrytaren till läge 1 eller 2.
 1. Anslut den trådlösa adaptern till konsolen.
 2. För in en liten nål eller liknande (medföljer inte) i hålet runt återställningsknappen på den trådlösa adaptern, tryck in den i minst en sekund och släpp den.
 3. På headsetet håller du in MUTE- och VSS-knapparna.
 4. Dra strömbrytaren till läge 1 eller 2.

På PS4-konsoler kan du återställa (fabriksåterställning) headsetet med headsetets medföljande app. Appen kan användas för att återställa trådlösa Gold- och Platinum-headset.

 1. Starta den medföljande headset-appen på PS4-konsolen.
  Om du vill hämta appen öppnar du PlayStation™Store, väljer TV & video > Appar > Medföljande headset-appen och hämtar appen.
 2. Välj ditt headset i appen.
 3. Tryck på OPTIONS-knappen på den trådlösa handkontrollen.
 4. Välj Headset > Återställa headset och välj Återställ. Det här kan ta några minuter.
 5. Stäng av headsetet och välj sedan Nästa.
 6. Koppla ur headsetet och välj sedan Nästa.
 7. Slå på headsetet.
 8. Vänta tills headsetets lampa slutar att blinka innan du försöker parkoppla det.

Tänk på att den medföljande headset-appen inte är kompatibel med PS5™-konsoler.

Har du fortfarande problem? Kontakta PlayStation-supporten.

Så här felsöker du eko från det trådlösa PlayStation-headsetet

Justera mikrofonnivån för att ta bort eventuella ekoljud.

 1. Välj Inställningar > Ljud > Mikrofon > Justera mikrofonnivån på hemskärmen.
 2. Skjut reglaget för mikrofonnivån 2 till 4 hack åt vänster.
 1. Öppna Inställningar > Enheter > Ljudenheter > Justera mikrofonnivån på funktionsskärmen.
 2. Skjut reglaget för mikrofonnivån 2 till 4 hack åt vänster.

 Återställ headsetet om du fortfarande hör ett eko.

Så här felsöker du ljudproblem i spel eller chattar

Med headsetet kan du höra chattljud och spelljud samtidigt. Om du bara hör en ljudtyp justerar du volymbalansen för chatt-/spelljud.

 • Använd CHAT/GAME-knapparna till att justera balansen mellan spel- och chattljud.
 • Tryck på CHAT- och GAME-knapparna samtidigt för att återställa volymen.

Använd SOUND/CHAT-knapparna för att justera balansen mellan spel- och chattljud.

Lampan på det trådlösa PlayStation-headsetet blinkar rött eller orange

 • Ladda batteriet genom att ansluta headsetet till en USB-enhet som stöds, till exempel en PS5- eller en PS4-konsol. Statusindikatorn ändras när batteriet laddas.
 • Om USB-porten inte har tillräckligt med ström för att ladda headsetet kan du försöka ansluta till en annan USB-enhet eller en annan USB-port på enheten.
 • Det kan ta upp till 3,5 timmar att ladda headsetet helt.
 1. Gå till Inställningar > System > Energisparinställningar > Funktioner som är tillgängliga i viloläge.
 2. Ställ in Tillför ström till USB-portar till Alltid eller 3 timmar.
 1. Gå till Inställningar > Energisparinställningar > Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge. 
 2. Ställ in Tillför ström till USB-portar till Alltid eller 3 timmar.

Så här felsöker du problem med headsetfrånkoppling och ljudbortfall

 • Ta bort alla USB 3.0-enheter från konsolen när du använder det trådlösa PlayStation-headsetet.
 • Använd en USB-förlängningskabel så att det blir lite avstånd mellan de trådlösa adaptrarna och USB-enheterna om du använder två trådlösa PlayStation-headset eller en USB 3.0-enhet.

Om problemen kvarstår återställer du headsetet.

Den medföljande headset-appen känner inte igen ditt trådlösa headset (endast PS4-konsolen)

 • Kontrollera att headsetet är påslaget och parkopplat med den trådlösa adaptern.
 • Mer än en ljudkälla kan vara ansluten till PS4-konsolen. Prova med att koppla bort den andra ljudkällan.
 • Den medföljande headset-appen kan behöva uppdateras. Prova att uppdatera appen.
 • Tänk på att den medföljande headset-appen inte är kompatibel med PS5-konsoler.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter