Felsöka trådlösa PlayStation-headset

Felsöka trådlösa PlayStation-headset

Ta reda på hur du löser vanliga problem med serien med trådlösa PlayStation-headset.

PS5™- eller PS4™-konsolen känner inte igen det trådlösa PlayStation-headsetet.

Headsetet kan vara utom räckhåll för konsolen, eller så kan en annan elektronisk enhet störa den trådlösa routern.

 • Prova att stänga av och slå på den trådlösa routern igen och se om konsolen känner igen headsetet. 

 • Om det inte fungerade kan du försöka återställa headsetet.

Återställ ditt trådlösa PlayStation-headset

 1. Stäng av headsetet. 
 2. Anslut den trådlösa adaptern till konsolen eller en annan USB Type-A-port med strömförsörjning.
 3. För in en liten nål eller liknande (medföljer inte) i hålet runt återställningsknappen på den trådlösa adaptern, tryck in den i minst en sekund och släpp den. 
 4. På headsetet håller du in CHAT-knappen och VOLUME+-knappen.
 5. Medan du håller in CHAT-knappen och VOLUME+-knappen drar du headsetets strömbrytare till läge på. Om återställningen fungerar ansluts headsetet och adaptern till varandra.
 1. Anslut den trådlösa adaptern till konsolen eller en annan USB-port med strömförsörjning.  
 2. För in en liten nål eller liknande (medföljer inte) i hålet runt återställningsknappen på den trådlösa adaptern, tryck in den i minst en sekund och släpp den.
 3. På headsetet håller du in MUTE-knappen.
 4. Medan du håller in MUTE-knappen skjuter du ström-/ljudlägesbrytaren till läge 1 eller 2.
 1. Anslut den trådlösa adaptern till konsolen eller en annan USB-port med strömförsörjning.
 2. För in en liten nål eller liknande (medföljer inte) i hålet runt återställningsknappen på den trådlösa adaptern, tryck in den i minst en sekund och släpp den.
 3. På headsetet håller du in MUTE-knappen och VSS-knappen.
 4. Medan du håller in MUTE- och VSS-knapparna skjuter du strömbrytaren till läge 1 eller 2.

Eko från ditt trådlösa PlayStation-headset 

Justera mikrofonnivån för att ta bort eventuella ekoljud.

 1. Välj Inställningar > Ljud > Mikrofon > Justera mikrofonnivån på hemskärmen. 

 2. Skjut reglaget för mikrofonnivån 2 till 4 hack åt vänster.

 1. Öppna Inställningar > Enheter > Ljudenheter > Justera mikrofonnivån på funktionsskärmen.

 2. Skjut reglaget för mikrofonnivån 2 till 4 hack åt vänster.

Lampan på det trådlösa PlayStation-headsetet blinkar rött 

Statuslampan blinkar rött och det hörs ett pip när den återstående batterinivån är låg.

Ladda batteriet genom att ansluta headsetet till en kompatibel USB-enhet, till exempel en PS4™-konsol. Medan batteriet laddas är statusindikatorn röd. Statusindikatorn släcks när batteriet är fulladdat.

Om USB-porten inte har tillräckligt med ström för att ladda headsetet kan du försöka ansluta till en annan USB-enhet eller en annan USB-port på enheten.

Det kan ta upp till 3,5 timmar att ladda headsetet helt. 

Om du vill ladda headsetet medan PS5-konsolen är i viloläge väljer du Inställningar > System > Energisparinställningar > Funktioner som är tillgängliga i viloläge och ställer in Tillför ström till USB-portarna Alltid eller 3 timmar.

Om du vill ladda headsetet medan PS4-konsolen är i viloläge öppnar du Inställningar > Energisparinställningar > Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge och ställer in Tillför ström till USB-portarna Alltid eller 3 timmar.

Det trådlösa headsetet kan inte ansluta, kopplas bort eller så hackar ljudet

 • Ta bort alla USB 3.0-enheter från konsolen när du använder headsetet.

 • Använd en USB-förlängningskabel så att det blir lite avstånd mellan de trådlösa adaptrarna och USB-enheterna om du använder två trådlösa headset eller en USB 3.0-enhet. 

Den medföljande headset-appen känner inte igen ditt trådlösa headset (endast PS4-konsolen)

 • Mer än en ljudkälla kan vara ansluten till PS4™-konsolen. Prova med att koppla bort den andra ljudkällan.

 • Den medföljande headset-appen kan behöva uppdateras. Prova att uppdatera appen.

Anslut bara en trådlös adapter och se till att headsetet är påslaget och kopplat till den trådlösa adaptern. 

Tänk på att den medföljande headset-appen inte är kompatibel med PS5-konsoler.

 1. Starta den medföljande headset-appen på PS4-konsolen. Om du vill hämta appen öppnar du PlayStation™Store, väljer Appar > Medföljande headset-appen och hämtar sedan appen.
 2. Välj ditt headset i appen.
 3. Tryck på OPTIONS-knappen på den trådlösa handkontrollen.
 4. Välj Headset > Restoring Headset och välj Restore. Det här kan ta några minuter.
 5. Stäng av headsetet och välj sedan Next.
 6. Koppla ur headsetet och välj sedan Next.
 7. Slå på headsetet.
 8. Vänta tills headsetlampan slutar att blinka innan du försöker använda headsetet.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter