Så här felsöker du problem med trådlösa PlayStation-headset

Ta reda på hur du löser vanliga problem med trådlösa PlayStation®-headset.

Så här felsöker du problem med parkoppling av trådlösa PlayStation-headset

Headsetet kan vara utom räckhåll för konsolen, eller så kan en annan Bluetooth-enhet störa det trådlösa headsetets anslutning.

 1. Kontrollera att den trådlösa USB-adaptern är ordentligt ansluten till konsolens USB-port.
 2. Stäng av headsetet och slå på det igen.
 3. Ta bort oanvända trådlösa adaptrar från de andra USB-portarna.
 4. Se till att det inte finns några andra trådlösa enheter i närheten av adaptern som kan orsaka störningar.
 5. Om problemen kvarstår kan du prova att återställa headsetet.

Så här återställer du ditt trådlösa PlayStation-headset

 1. Stäng av headsetet genom att skjuta strömbrytaren på headsetet till av.
 2. Sätt i den trådlösa USB-adaptern i USB-porten på konsolen.
 3. För in ett litet stift eller liknande föremål (medföljer inte) i hålet runt återställningsknappen på den trådlösa adaptern. Tryck in det i minst en sekund och släpp det sedan.

(A) Återställningsknapp

 1. På headsetet håller du in CHAT-knappen och VOLUME+-knappen.
 2. Håll in CHAT-knappen och VOLUME+-knappen och dra headsetets strömbrytare till läge på. Om återställningen fungerar ansluts headsetet och adaptern till varandra.

(A) CHAT/GAME-knappar

(B) VOLUME-knappar (+/-)

(C) USB Type-C-port

(D) 3,5 mm uttag för ljudingång

(E) Strömbrytare

 1. Sätt i den trådlösa USB-adaptern i USB-porten på konsolen.
 2. För in ett litet stift eller liknande föremål (medföljer inte) i hålet runt återställningsknappen på den trådlösa adaptern. Tryck in det i minst en sekund och släpp det sedan.

(A) Återställningsknapp

 1. På headsetet håller du in MUTE-knappen.
 2. Håll in MUTE-knappen och dra ström-/ljudlägesbrytaren till läge 1 eller 2.
 1. Sätt i den trådlösa USB-adaptern i USB-porten på konsolen.
 2. För in ett litet stift eller liknande föremål (medföljer inte) i hålet runt återställningsknappen på den trådlösa adaptern. Tryck in det i minst en sekund och släpp det sedan.

(A) Återställningsknapp

 1. På headsetet håller du in MUTE- och VSS-knapparna.
 2. Medan du håller in MUTE- och VSS-knapparna skjuter du strömbrytaren till läge 1 eller 2.

På PlayStation®4-konsoler kan du återställa (fabriksåterställning) headsetet med headsetets medföljande app. Appen kan användas för att återställa trådlösa Gold- och Platinum-headset.

 1. Starta headsetets medföljande app på PS4™-konsolen.
  Om du vill hämta appen går du till PlayStation™Store > TV & video > Appar och söker efter Headset Companion.
 2. Välj ditt headset i appen.
 3. Tryck på OPTIONS-knappen på den trådlösa handkontrollen.
 4. Välj Headset > Återställa headset och välj Återställ. Det här kan ta några minuter.
 5. Stäng av headsetet och välj sedan Nästa.
 6. Koppla ur headsetet och välj sedan Nästa.
 7. Slå på headsetet.
 8. Vänta tills headsetets lampa slutar att blinka innan du försöker parkoppla det.

Tänk på att den medföljande headset-appen inte är kompatibel med PlayStation®5-konsoler.

Om problemet kvarstår kontaktar du PlayStation-supporten.

Så här felsöker du ljudproblem i spel eller chattar

Med headsetet kan du höra chattljud och spelljud samtidigt. Om du bara hör en ljudtyp justerar du volymbalansen för chatt-/spelljud.

 • Använd CHAT/GAME-knapparna till att justera balansen mellan spel- och chattljud.
 • Tryck på CHAT- och GAME-knapparna samtidigt för att återställa volymen.

Använd SOUND/CHAT-knapparna för att justera balansen mellan spel- och chattljud.

Om du inte hör något ljud kan du försöka återställa headsetet.

Så här felsöker du problem med laddning av trådlösa PlayStation-headset

Ladda batteriet genom att ansluta headsetet till en USB-enhet som stöds, till exempel en PS5- eller en PS4-konsol. Statusindikatorns lampa ändras när batteriet laddas.

 • Trådlöst PULSE 3D-headset
  Laddning: Om du laddar headsetet med adaptern ansluten lyser statusindikatorn på headsetet med ett vitt sken.
  Laddad: Indikatorn blinkar orange en gång och blir sedan vit igen.
 • Trådlöst platina-headset
  Laddning: Under laddningen lyser statusindikatorn rött med ett fast sken.
  Laddad: Statusindikatorlampan släcks.
 • Trådlöst Gold-headset
  Laddning: Under laddningen lyser statusindikatorn rött med ett fast sken.
  Laddad: Statusindikatorlampan släcks.
 • Trådlöst PULSE 3D-headset

(A) Statusindikator

 • Trådlöst platina-headset

(A) Statusindikator

 • Trådlöst Gold-headset

(A) Statusindikator

 • Om headsetet inte laddas som det ska kan du prova att ladda det på en annan enhet eller via en annan USB-port.
 • Försök att ladda headsetet med en annan USB-kabel.
 • Det kan ta upp till 3,5 timmar att ladda headsetet helt.

Om problemet kvarstår kontaktar du PlayStation-supporten.

Så här felsöker du eko från trådlösa PlayStation-headset

Justera mikrofonnivån för att ta bort eventuella ekoljud.

 1. Välj Inställningar > Ljud > Mikrofon > Justera mikrofonnivån på hemskärmen.
 2. Skjut reglaget för mikrofonnivån 2 till 4 hack åt vänster.
 1. Öppna Inställningar > Enheter > Ljudenheter > Justera mikrofonnivån på funktionsskärmen.
 2. Skjut reglaget för mikrofonnivån 2 till 4 hack åt vänster.

Om du fortfarande hör ett eko kan du försöka att återställa headsetet.

Så här felsöker du problem med headsetfrånkoppling och ljudbortfall

 • Ta bort alla USB 3.0-enheter från konsolen när du använder det trådlösa PlayStation-headsetet.
 • Om du använder fler än ett trådlöst PlayStation-headset eller en USB 3.0-enhet använder du en USB-förlängningskabel så att det blir lite avstånd mellan de trådlösa adaptrarna och USB-enheterna.

Om problemen kvarstår kan du prova att återställa headsetet.

Den medföljande headset-appen känner inte igen ditt trådlösa headset (gäller endast PS4-konsolen)

 • Kontrollera att headsetet är påslaget och parkopplat med den trådlösa adaptern.
 • Mer än en ljudkälla kan vara ansluten till PS4-konsolen. Prova med att koppla bort den andra ljudkällan.
 • Den medföljande headset-appen kan behöva uppdateras. Prova att uppdatera appen.
 • Tänk på att den medföljande headset-appen inte är kompatibel med PS5-konsoler.

Behöver du hjälp? 

Få hjälp med och support för dina PlayStation-produkter.