Felsökning av röstchatt 

Felsökning av röstchatt på PlayStation™ Network 

Ta reda på hur du felsöker vanliga problem med röstchatten på PlayStation®5-konsoler och PlayStation®4-konsoler.

Justera ljudinställningarna för PS5™-konsolen

Om du har problem med röstchatten provar du att ändra följande inställningar.

 1. Gå till Inställningar > Ljud > Ljudutsignal och välj Utgångsenhet och välj en ljudutgångsenhet som ska användas.

 2. Du kan också justera vilket ljud du hör via hörlurarna genom att välja Utdata till hörlurar.

Handkontrollen har en mick som du kan använda för röstchatt och röstinmatning. Tryck på ljud av-knappen på handkontrollen för att stänga av och sätta på ljudet från mikrofonen.

Du kan konfigurera mikrofoninställningarna för handkontrollen, ett headset eller en USB-mick genom att gå till Inställningar > Ljud > Mikrofon. På den här menyn kan du ändra Ingångsenhet och Justera mikrofonnivån.

 • Tryck på PS-knappen för att gå till kontrollcentret och välj Game Base. Därefter kan du välja party från listan. 

 • Du kan växla mellan röstchatt och spelchatt genom att välja rullgardinslistan på röstchattkortet i kontrollcentret.

 • Justera ljudbalansen mellan röstchatten och annat ljud på din konsol genom att välja skjutreglaget på röstchattkortet i kontrollcentret.

Justera ljudinställningarna för PS4™-konsolen

Om du har problem med röstchatten provar du att ändra följande inställningar.

 • Gå till Inställningar > Enheter > Ljudenheter > Utgångsenheter.

 • Om du använder hörlurar väljer du Utdata till hörlurar om du vill välja vilka ljud som spelas upp via hörlurarna.

Inställningen Headset anslutet till handkontrollen visas bara när ett headset är anslutet till den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen.

 • På grund av specifikationerna för PS4-konsolen går det inte att spela upp röstchatt och spelljud via både headset och tv.
 • Gå in på Inställningar > Enheter > Ljudenheter > Justera mikrofonnivån.

Om mikrofonen fungerar reagerar mätaren för Inspelningsvolym.

Om mätaren för inspelningsvolym inte reagerar provar du med ett annat headset eller en annan handkontroll. Om ljudet inte kan sändas till en specifik enhet är det möjligt att det är något fel med den enheten.

 • Gå in på Party > Partyinställningar > Chattljud och välj Prioritera partychatt eller Prioritera spelchatt

Åtgärda avbrott i röstchatten  (om röstchatten kopplas bort) 

Om du plötsligt förlorar anslutningen när du använder partyröstchatt kan det bero på din internetanslutning. Prova de här felsökningsstegen.

Ikonerna för högtalare och hörlurar blinkar under röstchatt

Om ikonen för högtalaren eller mikrofonen blinkar under partyröstchatt och du inte kan kommunicera med dina vänner kan det ha med internetanslutningen att göra. Prova de här felsökningsstegen.

Felsökning av röstchatt på PSN

Om du har en trådlös anslutning till internet byter du till en trådbunden anslutning för att se om det blir bättre.

Stäng av konsolen och internetenheten (modem och router) och starta om.

Kontakta din internetleverantör och fråga hur du öppnar följande PSN-portar i routern:

TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
UDP: 3478, 3479

Felsökning av enhet

Prova med följande felsökningsmetoder för de olika enheterna.

Prova med att ansluta enheten på nytt.

 • Kontrollera att mikrofonreglaget på headsetet inte är inställt i läge OFF (av).

 • Prova med att ansluta enheten på nytt.

 • Om du har en annan trådlös handkontroll försöker du ansluta headsetet till den.

 • Kontrollera att mikrofonen på det trådlösa surroundheadsetet inte är avstängd. När den är avstängd lyser statuslampan för det trådlösa headsetet lila. Lampan/knappen sitter på olika platser på olika produkter. Du hittar mer information i användarhandboken.
 • Ställ in volymbalansen med knappen SOUND/CHAT på det trådlösa PlayStation-headsetet.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter